Oprócz składek członkowie hanzy w My Little Farmies mają możliwość wykonywać zadania. W tym celu muszą wybrać dla siebie profesje. Wykonywanie zawodu pozwoli im przygotować się do wypraw w odległe miejsca, gdzie będą mogli skorzystać z wymiany towarów. Swoja profesje wybieramy niezależnie od wykonywanej w hanzie funkcji i możemy ją zmieniać w dowolnej chwili, ale tylko co 24h możliwa jest darmowa zmiana. Wcześniej zmienimy ją jedynie po odpowiedniej opłacie.

Budynki w których oddajecie się swojej profesji umieszczone są wzdłuż rzeki nieopodal siedziby hanzy.


Dostępne zawody:

Budowniczy statków

Budynkiem budowniczego statków jest stocznia. Budowniczy statków buduje i naprawia statki hanzy. Tutaj wszelkie koszty pokrywa kasa hanzy. Ponadto budowniczy ustala rodzaj statku, który uda się na wyprawę handlową. Za wykonywanie swoich zadań budowniczy otrzymuje doświadczenie zawodowe. Im więcej doświadczenie będzie posiadał budowniczy tym bardziej może on rozbudować swoja stocznie, tym większe i szybsze statki będzie mógł budować i naprawiać i tym szybciej będzie mógł przygotować wyprawę handlowa.

Rusznikarz

Budynkiem rusznikarza jest kuźnia wodna. Rusznikarz wykuwa działa dla hanzy. Tutaj wszelkie koszty pokrywa kasa hanzy. Ponadto decyduje on o uzbrojeniu statków na wyprawę handlową. Za wykonywanie swoich zadań rusznikarz otrzymuje doświadczenie zawodowe. Im więcej doświadczenia będzie posiadał rusznikarz tym bardziej będzie mógł rozbudować swoją kuźnie. Im bardziej rozbudowana kuźnia, tym lepsza bron może on wykuwać oraz tym szybciej może przygotować wyprawę handlowa.

Prowiantowy

Budynkiem prowiantowego jest tawerna. Prowiantowy zajmuje się werbowaniem członków załogi. Tutaj wszelkie koszty pokrywa kasa hanzy. Ponadto decyduje on która załoga będzie sterowała statkiem podczas wyprawy. Za wykonywanie swoich zadań prowiantowy otrzymuje doświadczenie zawodowe. Im więcej doświadczenie będzie posiadał prowiantowy, tym bardziej będzie mógł on rozbudować swoją tawernę. Im bardziej rozbudowana tawerna, tym lepsza załogę będzie mógł zwerbować, a ponadto szybciej dokona przygotowań do wyprawy handlowej.


Kupiec

Budynkiem kupca jest faktoria. Kupiec przygotowuje towary na wyprawy handlowe. Tutaj wszelkie koszty pokrywa kasa hanzy. Ponadto decyduje on które towary zostaną załadowane na statek. Za wykonywanie swoich zadań kupiec otrzymuje doświadczenie zawodowe. Im więcej doświadczenie będzie posiadał kupiec, tym bardziej będzie on mógł rozbudować faktorie. Im Bardziej rozbudowana faktoria tym bardziej wartościowe towary będzie mógł zestawiać i tym szybciej zakończy przygotowania do wyprawy.

Wyprawy

Do wypraw handlowych przechodzisz przez zakładkę “wyprawy” w siedzibie hanzy. Przycisk “W drodze” pokazuje ile statków znajduje się w podróży, do jakiego celu. Klikniecie na statek wyświetli szczegółowe informacje dot. celu podróży, towarów do wymiany oraz czasu wyprawy.

Konsul Główny i konsul hanzy może wyznaczyć cel podróży oraz towary do wymiany. Klikniecie na chorągiewkę wyświetli towary na wymianę, odległość oraz sugerowane uzbrojenie.


Jak przygotowuję wyprawę handlową?

Krok 1: Wybór celu wyprawy

Konsul główny lub konsul wybierają cel podróży oraz towary pod “Wybierz cel”. Klikniecie na chorągiewkę wyświetli szczegółowe informacje dot. celu:

Nazwę celu

Odległość celu w milach hanzowych. Uwaga! Twoja hanza musi posiadać statek, którego minimalny zasięg odpowiada odległości.

Towary na handel: wyświetlona nazwa, cena zakupu oraz sprzedaży.

Wartość uzbrojenia: jest sugestia jakie uzbrojenie powinien posiadać statek, żeby nie zostać napadnięty przez piratów.

Jeśli cel wyprawy oraz towary są wybrane, możesz kliknąć na “rozpocznij wyprawę” (autostart oznacza, ze statek wypłynie jak tylko przygotowania zostaną zakończone).

Krok 2: Po wyborze celu i towarów przechodzimy do zakładki “wyprawa”.

Budowniczy statków Twojej hanzy musi oddać do dyspozycji odpowiedni statek. W tym celu klika on na przycisk “przyjmij”.

Następnie musi on wybrać statek ze stanu hanzy. Po kliknięciu przez budowniczego na statek wyświetlone zostaną następujące wartości:

  • Ładunek: ile towarów może zostać zabranych oraz wymienionych.
  • Siła załogi: taką wartość musi posiadać załoga statku.
  • Prędkość: mile hanzy na godzinę. Im, szybszy statek tym szybciej powróci on z wyprawy.
  • Min. zasięg: Gwarantowana odległość jaka pokona statek.
  • Maks. odległość: Jaka odległość mógłby pokonać statek. Jeśli odległość do celu znajduje się pomiędzy min, a maks. odległością powstaje ryzyko, ze statek nie osiągnie celu.
  • Luki: Liczba dział, które może posiadać statek.

Krok 3: Uzbrojenie statku

Jak tylko budowniczy zakończy załadowanie statku na wyprawę, do pracy przystępuje rusznikarz wyposażając go w niezbędną broń. W tym celu musi on kliknąć na przycisk oznaczający przygotowanie wyprawy “przyjmij”. Następnie musi on wybrać broń ze stanu hanzy. Każda wyprawa posiada określoną wartość broni w zależności od tego jak niebezpieczny jest region.

Rusznikarz może wyposażyć statek ilością broni odpowiadająca ilości luków. Statek może być bezpieczny przed atakami piratów tylko wówczas jeśli suma uzbrojenia jest wyższa niż wymagana wartość broni. Aby wyposażyć statek w broń rusznikarz musi kliknąć na rodzaj działa, a następnie po lewej stronie ustala ile broni tego typu zostanie załadowanych.

Na dole pośrodku pokazane jest ile wolnych luk posiada statek, jak wysoka jest wartość broni oraz jak wysokie jest prawdopodobieństwo ataku piratów. Jeśli zostanie na wyprawę wysłany statek bez broni, prawdopodobieństwo ataku piratów wynosi 75%! To łatwy lup dla piratów!

Jak tylko rusznikarz wybierze broń wystarczy kliknąć na “rozpocznij załadunek”. Jej ładowanie potrwa pewien czas. Tutaj macie możliwość skrócenia czasu załadunku. Jeśli rusznikarz jest gotowy, kolej na prowiantowego.

Krok 4: Załoga statku

Aby znaleźć właściwą załogę na wyprawę prowiantowy powinien kliknąć w przygotowaniu na wyprawę na “przyjmij”. Teraz może on wystawić załogę. Siła załogi uzależniona jest od typu statku.

Członkowie załogi posiadają swoja sile załogi. Suma siły załogi wszystkich członków to siła całkowita. Aby wystawi załogę prowiantowy powinien kliknąć na członków załogi, a następnie po lewej stronie ustalić ilu marynarzy danego typu chciałby wystawić.

Na dole pośrodku znajduje się aktualna wartość załogi.

Jak tylko prowiantowy znajdzie odpowiednia kombinacje załogi może rozpocząć załadunek.

Załadunek trwa jakiś czas, może on jednak zostać zakończony szybciej za pomocą złota. Jeśli prowiantowy dopełnił swoich czynności kolej na kupca.

Krok 5: Załadunek towarów

Kolej na kupca. Aby przygotować towary kupiec powinien kliknąć na “przyjmij” w przygotowaniu wyprawy. Następnie może on przydzielić towary. Ilość towarów uzależniona jest od typu statku.

Aby móc załadować pakiety handlowe kupiec powinien kliknąć na pakiet handlowy a następnie po lewej stronie wybrać ilość.

Każdy pakiet handlowy posiada swoja wartość w talarach. Na dole pośrodku znajduje się wartość całkowita wybranych pakietów jak i ilość oraz wartość egzotycznych towarów na wymianę. Jeśli wartość załadowanych towarów handlowych jest za wysoka, wówczas hanza nie osiągnie maksymalnych zysków. Jeśli z kolei wartość jest za niska statek powróci tylko w połowie załadowany towarami na wymianę.

Jak tylko kupiec znajdzie odpowiednia kombinacje, może rozpocząć załadunek. Załadunek trwa jakiś czas, może on jednak zostać zakończony przed czasem. Jeśli kupiec jest gotowy wówczas konsul główny lub konsul mogą wysłać statek na wyprawę klikając na “rozpocznij wyprawę”.

A teraz rozpoczyna się wielka wyprawa…

Statek będzie znajdował się jakiś czas w drodze. Postęp w podróży pokazany jest w zakładce “w drodze”.

Po upłynięciu wymaganego czasu statek powraca do rodzimego portu i może zostać rozładowany. W tym celu kupiec powinien kliknąć na “przyjmij” . Rozładunek trwa pewien czas, który może zostać natychmiast zakończony. Za udana wyprawę hanza otrzymuje punkty hanzy oraz wartościowe, egzotyczne towary.

W zależność od długość odbytej podróży statek ulega uszkodzeniom i musi zostać naprawiony przez budowniczego statków.

Część broni musi również zostać wymieniona. Nieuszkodzona bron trafia automatycznie do stanu hanzy po odbytej podróży.

Do następnej podróży prowiantowy musi zgromadzić nowa załogę.

Mój statek nie powrócił z wyprawy – dlaczego?

Twój statek mógł spotkać taki los:

  • Piraci: Wartość uzbrojenia była zbyt niska czego skutkiem była napaść piratów na statek. Dla hanzy oznacza to całkowita utratę, statku uzbrojenia i towarów.
  • Skrętnica: Odległość znajdowała się ponad minimalnym zasięgiem statku w związku z tym statek padł ofiara skrętnicy i uległ całkowitemu zniszczeniu.

Produkcja w budynkach hanzy:

Stocznia
Stocznia

Kuźnia wodna
kuznia

Tawerna
tawerna

Faktoria
faktoria

Źródło: Oficjalne forum Upjers


Gry podobne