Poniżej znajdziecie listę kombinacji, które udało mi się uzyskać podczas kolejnych krzyżówek potworów w grze Monster Legends. Zanim jednak zaczniecie szukać swoich potworów miejcie na uwadze to, że stwory w grze dzielą się na cztery grupy. Pierwszą grupą są stworzenia posiadające jeden żywioł (przypisane do niego), które można kupić w sklepie gry za złoto. Dzięki nim możemy rozpocząć krzyżowanie potworów zwykłych jak i rzadkich (hybrydowych). Dzięki nowym krzyżówkom możemy tworzyć kolejne kombinacje zdobywając coraz rzadsze gatunki. Ostatnim typem są epickie bestie i legendarne – to chyba najtrudniejsze do uzyskania bestie w Monster Legends.

Poradnik do krzyżówek

Pamiętajcie, że krzyżując potwory dwóch przeciwnych sobie żywiołów (Natura i Elektryczność, Ogień i Światło, Ziemia i Magia, Woda i Mrok) nie będziecie w stanie otrzymać stwora posiadającego oba te żywioły.


Poniższa lista nie daje nam 100% gwarancji na otrzymanie stworków, które wymieniłem, a jeszcze mniejsze szanse są w przypadku rzadkich, epickich czy legendarnych bestii.

W księdze potworów (Monster Book) mamy wymienionych ponad 200 potworów, ale większość z nich i tak nie jest obecnie dostępna w grze.

Czas podany w tabeli poniżej wyraźnie wskazuje na to, które z krzyżowanych potworów należą do rzadkości, im dłuższy czas tym bardziej rzadka bestia.


Potwór wynikowy Żywioły Kombinacja Czas

 

Skipples + ScorchpegSkipples + Duchess 48:00

Bloomskips

Treezard + Genie 13:00

Blesstle

Mersnake + Light Spirit 16:00

Beefcake

Gorilla + Tyranno King 12:00

Flawless

Genie + Light Spirit 16:00

Firetaur

Firesaur + Tyranno King 12:00

Firesaur

Kup w sklepie 00:00:15

Firekong

Firesaur + Gorilla 00:05

Fayemelina

Tyranno King + Light Spirit 35:00

Electrex

Gorilla + Thunder Eagle 04:30

Duchess

Giragast + Fire Kong 27:00

Dolphchamp

Mersnake + Genie 13:00

Djinn

Firesaur + Genie 17:00

Dendrosaur

Treezard + Tyranno King 12:00

Bumblesnout

Treezard + Mersnake 08:00

Bonbon

Gorilla + Thunder Eagle 06:00

Giragast

Tyranno King + Genie 13:00

Goldcore

Gorilla + Light Spirit 35:00

Goldfield

Terracrank + Pandalf 48:00

Gorilla

Kup w sklepie 00:02

Greenasaur

Firesaur + Treezard 00:00:30

Haze

Tyranno King + Genie 17:00

Koopigg

Thunder Eagle + MersnakeMersnake + Electric 08:00

Light Sphinx

Gorilla + Light Spirit 16:00

Light Spirit

Kup w sklepie 21:00

Lord of the Atlantis

Rabidex + Razfeesh 48:00

Freettle

Firesaur + GorillaGorilla + Firesaur 00:05
<

Gastosquish

Gorilla + Mersnake 06:00

Genie

Kup w sklepie 16:00

Gigram

Firesaur + Thunder Eagle 05:30
<

Fliploch

Firetaur + Musu 20:00

Flickie

Firesaur + Tyranno King 09:00

Musu

Gorilla + MersnakeGorilla + Gastosquish 14:00

Nebotus

Fayemelina + Fliploch 48:00

Nemestrinus

Electrex + Scorchpeg 48:00

Obsidia

Tyranno King + Gorilla 09:00

Octocrush

Mersnake + Genie 17:00

Pandaken

Firesaur + Treezard 00:00:30

Pandalf

Treezard + Genie 27:00

Pelitwirl

Thunder Eagle + Light Spirit 16:00

Pulseprism

Thunder Eagle + Light Spirit 21:00

Pyrook

Firesaur + Genie 13:00

Raane

Mersnake + Light Spirit 21:00

Rabidex

Electrex + Rarawr 06:30

Rarawr

Treezard + Gorilla 00:10

Raydex

Thunder Eagle + Genie 13:00

Mersnake

Kup w sklepie 04:00:

Rhynex

Thundenix + Pandaken 05:00

Rockantium

Terracrank + Terracrank 48:00

Rudicius

Treezard + Light Spirit 21:00

Scorchpeg

Light Sphinx + FiretaurLight Sphinx + Pandaken 35:00

Sealion

Firesaur + Mersnake 06:00

Shanky

Thunder Eagle + Tyranno King 12:00

Sheluke

Treezard + Mersnake 06:00

Shock Turtle

Thunder Eagle + MersnakeMersnake + Electric 06:00

Skipples

35:00

Sparkwedge

Thunder Eagle + Genie 17:00

Succuba

Tyranno King + Light Spirit 16:00

Tarzape

Treezard + Gorilla 00:10

Terracrank

Pandalf + Rarawr 27:00

Terror Dactyl

Thunder Eagle + Tyranno King 09:00

Thorder

Skipples + Rabidex 48:00

Thundenix

Firesaur + Thunder Eagle 04:00:

Thunder Eagle

Kup w sklepie 12:00

Treezard

Kup w sklepie 00:00:15

Tyranno king

Kup w sklepie 06:00

Utochomp

Treezard + Tyranno King 09:00

Vadamagma

Duchess + Scorchpeg 48:00

Vapwhirl

Firesaur + Mersnake 08:00

Vixsun

Treezard + Light Spirit 16:00

Zim

Genie + Light Spirit 21:00

Razfeesh

Shanky + Shock Turtle 20:00
Dragonian Beast ?

Darknubis

? 35:00

Darkzgul

? 48:00

Wolfkami

? 48:00

LostyGhost

? 48:00

Tao Tao

? 48:00

Drop Elemental

? 48:00

White Walker

? 48:00

Irockman

? 48:00

Gry podobne