Pałac w grze Days of Empire znajduje się w centrum mapy królestwa. Jego współrzędne to (380,380). Sojusz, który wygra Wojnę o Tron poprzez okupując Pałac, ma prawo wyboru nowego Króla.

Statusy Pałacu

Status Przygotowań


Na wczesnym etapie rozwoju królestwa, Pałac posiada status przygotowań. W tym okresie nikt nie może walczyć o pusty tron. Przy Pałacu wyświetlane jest odliczanie do rozpoczęcia Wojny o Tron. Kiedy odliczanie się zakończy, zacznie się Wojna o Tron.

Status Bitwy

Wojna o Tron rozpoczyna się w określonym czasie każdego tygodnia. Wojna o Tron trwa 5 godzin od godz. 18:00 w sobotę (czasu serwera) do godz. 23:00. Każdy Lord może przeprowadzić atak na Pałac, kiedy zakończy się jego Status Ochrony i rozpocznie Status Bitwy. Jeśli Sojusz utrzyma Tron przez określony czas, będzie miał prawo koronować nowego Króla. Odliczanie zostanie zresetowane, kiedy jeden sojusz zaatakuje i pokona drugi i przejmie od niego tron.


Status Ochrony

Kiedy Pałac oraz Wieże posiadają Status Ochrony, nie można ich atakować. Po zakończeniu Statusu Ochrony przejdą w Status Bitwy, podczas którego są otwarte na atak.

Wieża

Wokół Pałacu znajdują się 4 Wieże. Mówi się, że zbudowali je rebelianci w czasach starożytnych, by móc atakować Pałac. Jeśli walczą ze sobą 2 Sojusze i jeden znajduje się w Pałacu, a drugi na Wieżach, rozpoczną one ostrzelanie Pałacu oraz znajdujących się w nim strażników.


Twierdza

W czterech rogach dzikich obszarów staną nowe Twierdze (405,354), (405,405), (354,405), (354,354). Każda z nich zajmuje blok 2*2.

Za okupację Twierdz otrzymasz Pkt. Wojny o Tron.

Strefa Wojny

Strefa Wojny to szeroki obszar znajdujący się wokół Pałacu. Bardzo ciężko maszeruje się po tym terenie. Twoja szybkość marszu zostanie zmniejszona oraz nie będziesz mógł tutaj stacjonować swoich wojsk.

Wojna o Tron

Kiedy Pałac przejdzie w Status Bitwy, wszyscy Lordowie mogą wysłać wojska do ataku i okupacji Pałacu i Wież.

Kiedy wysłane oddziały dotrą do Pałacu lub Wież i okaże się, że okupujący to twój sojusznik, możesz udzielić mu wsparcia do ochrony Pałacu i Wież. Jeśli okupującym jest inny Sojusz, możesz zaatakować Pałac i Wieże.

Ilość żołnierzy stacjonujących w Pałacu i Wieżach zależy od rozmiaru wojsk okupującego oraz od poziomu jego Hali Wojennej.

Jeśli walczą ze sobą 2 Sojusze i jeden znajduje się w Pałacu, a drugi w Wieżach, Wieże rozpoczną ostrzelanie Pałacu oraz jego strażników.

Zasady i Punktacja

Wojna o Tron składa się obecnie z 2 etapów, z których każdy ma swoje oddzielne wymagania.

Etap 1: 18:00-21:00

Na tym etapie każdy Sojusz, któremu uda się nieprzerwanie okupować Pałac przez 90 minut, zdobędzie tron, a Wojna o Tron zakończy się. Inne sojusze otrzymają nagrody na podstawie ilości punktów, które zdobyły w czasie wojny;

Etap 2: 21:00-23:00

Na tym etapie każdy Sojusz, któremu uda się nieprzerwanie okupować Pałac przez 60 minut, zdobędzie tron, a Wojna o Tron zakończy się. Inne sojusze otrzymają nagrody na podstawie ilości punktów, które zdobyły w czasie wojny;

Pamiętaj: jeśli twój Sojusz już okupuje Pałac, kiedy rozpocznie się Etap 2, czas pozostały do pożądanej okupacji może się zmienić. Jeśli pozostały czas wynosi mniej niż 60 minut, zostanie skrócony do 60 minut, w innym przypadku zostanie taki sam. Na przykład, jeśli rozpoczniesz okupację Pałacu o 20:40, a następnie rozpocznie się Etap 2, będziesz musiał utrzymać Pałac przez kolejnych 60 minut, zamiast 70 min (90 – 20).

Jeśli po zakończeniu Wojny o Tron nikt nie przejmie Pałacu na określony czas, zwycięży Sojusz z największą zgromadzoną ilością punktów i koronuje kolejnego króla. Sojusze na miejscach od 2 do 8 w rankingu punktów, otrzymają 30 Paczek Wojownika Tronu zgodnie z otrzymanym przez nich miejscem. Paczka Wojownika Tronu ma 7 poziomów i dostępnych jest 30 paczek na każdym poziomie. Im wyższy poziom, tym lepsze nagrody. Paczki Wojownika Tronu są rozdawane przez liderów Sojuszów.

Jeśli kilka Sojuszów posiada identyczną ilość punktów, zostaną sklasyfikowani w kolejności, kiedy osiągnęli tą ilość, od pierwszego do ostatniego.

Jak Zdobyć Punkty

A) Zabij wojska w Pałacu, Twierdzach i Wieżach.

B) Przejmij Pałac, Twierdze lub Wieże. Im dłuższy czas okupacji, tym więcej punktów. Za okupowanie Pałacu zdobędziesz największą ilość pkt.

C) Wszystkie punkty przeliczane są na minutę.

D) Ranking Punktów wyświetla tylko 10 najlepszych Sojuszów. Zdobądź więcej punktów i wejdź do najlepszej 10!

Król

Podczas pierwszych 5 godzin trwania statusu ochrony, Lider Sojuszu okupującego Pałac może koronować dowolnego członka na Króla. Jeśli w ciągu tego czasu nikt nie zostanie wybrany, Lider Sojuszu automatycznie przejmie tron chyba, że poprzedni Król należał również do tego Sojuszu, wtedy utrzyma on tron.

Korzyści Króla

1. Bonusowe Atrybuty:

Atak Wojsk 15%

Obrona Wojsk 15%

Limit Ilości Jednostek 10%

2. Mianowanie

Król może mianować dowolnych graczy ze swego królestwa na: Królową, Głównego Ministra, Wysoki Sąd, Ministra Finansów, Kawalerzystę, Lidera Straży, Uczonego, Kowala, Służbę, Stajennego, Klauna, Cywila, Zwiadowcę, Bandytę, Kryminalistę lub głupca.

3. Wybór Surowca

Król może zwiększyć występowanie jednego wybranego surowca w królestwie przez określony czas.

4. Wybór Flagi Królestwa

Król może wybrać flagę królestwa, która będzie wyświetlana na mapie świata oraz zawiśnie w Pałacu.

5. Wybór Wyglądu Pałacu

Król może wybrać motyw Pałacu w królestwie oraz na mapie świata.

6. Paczka Króla

Podczas swojej kadencji, Król może nagrodzić graczy 5 Paczkami Zdobywcy, 10 Paczkami Obrońcy oraz 20 Paczkami Zwolennika. Jeden gracz może otrzymać tylko jedną paczkę od Króla w trakcie jego kadencji.

Oficjalne Stanowisko

Królowa
 • Zdobycie Surowców 25%
 • Ochrona Surowców 30%
Główny Minister
 • Szybkość Budowy 5%
 • Szybkość Badania 5%
 • Szybkość Szkolenia 5%
Wysoki Sąd
 • Zdobycie Surowców 10%
 • Szybkość Szkolenia 5%
Minister Finansów
 • Zdobycie Surowców -10%
 • Produkcja Zboża 15%
Kawalerzysta
 • Atak Wojsk 5%
 • Szybkość Marszu 10%
Lider Straży
 • Atak Wojsk 5%
 • Obrona Wojsk 5%
Uczony
 • Szybkość Badania 10%
Kowal
 • Szybkość Budowy 10%
Służba
 • Atak Wojsk -10%
 • Zdobycie Surowców -5%
Stajenny
 • Zdobycie Surowców -5%
 • Zużycie Zboża 10%
Klaun
 • Szybkość Marszu -5%
 • Szybkość Szkolenia -10%
Cywil
 • Obrona Wojsk -5%
 • Zdobycie Surowców -10%
Zwiadowca
 • Atak Wojsk -8%
 • Obrona Wojsk -8%
Bandyta
 • Ochrona Surowców -20%
Kryminalista
 • Szybkość Marszu -15%
Głupiec
 • Szybkość Badania -15%

Gry podobne