Kiedy Twój Zamek osiągnie w Rise of the Kings poziom 30, zostanie odblokowany Legendarny Obelisk. Legendarny Obelisk pozwala Ci podnieść większość budynków w Twoim Zamku do poziomu Legendarnego. Jest 10 etapów ulepszenia do poziomu Legendarnego (w 10% odstępach). Kiedy spełnisz wszystkie warunki, możesz zwiększyć swój postęp o 10%. Za każdym razem, kiedy to zrobisz, otrzymasz Dośw. Lorda oraz siłę. Kiedy Twój postęp będzie równy 100% dla konkretnego budynku, poziom Legendarny tego budynku pójdzie o jeden w górę.

Legendarne Medale

Legendarne Medale wymagane są do podnoszenia budynków do legendarnego poziomu. Można je naby w Wymiana Medalu lub powiązanych wydarzeniach. Efekty budynków na Legendarnym poziomie: kiedy budynek osiągnie poziom 30, kliknij w „Szczegóły”, aby sprawdzić posiadane efekty na Legendarnym poziomie. Wymagania surowców będą wzrastać za każdą wymianą na Legendarny Medal w Wymianie Medalu. (Resetuje się o 00:00 Czas Serwera)


Tryb Zamku

Kiedy Twój Zamek osiągnie Legendarny Poziom, możesz wybrać Tryb Ludzki Zamku lub Tryb Elfi Zamku. Wybierz tryb Cytadeli, aby odblokować odpowiednie starożytne kodeksy. Wydaj parę Klejnotów, aby odblokować inny kodeks. Kiedy Twój Zamek osiągnie 1 Poziom Legendarny, możesz wydać kilka Klejnotów, aby przełączyć Tryb Zamku na Legendarny Obelisk. (Przełączenie Trybu Zamku nie odblokuje innego kodeksu, lecz możesz zatrzymać stary.)

Efekty Poziomu Legendarnego

Kiedy Twój Zamek osiągnie poziom Legendarny, możesz również podnieść Koszary, Stajnie, Strzelnicę oraz Warsztat Oblężniczy do poziomu Legendarnego. Jednostki w nich szkolone zostaną również ulepszone, co będzie oznaczone gwiazdkami. Im wyższy poziom budynku, tym silniejsze będą jednostki.

Stuknij w „Szczegóły” każdego budynku, aby dowiedzieć się więcej na temat efektów Legendarnych budynków.Gry podobne