Miasteczko w grze My Café: Recipes and Stories to grupa graczy, coś jako sojusz, gildia – nazwy z pewnością kojarzycie z innych gier. Gdy należycie do miasteczka możecie realizować zamówienia telefoniczne, rywalizować z innymi miasteczkami w cotygodniowych festiwalach jak i czatować z innymi mieszkańcami. Twoje miasteczko widzisz w 3D, gdzie możesz zobaczyć swoją kawiarnię, kawiarnię innych mieszkańców jak i domy klientów, budynki miasteczka i miejsce, gdzie odbywają się festiwale.

Wszystkie funkcje opisane powyżej odblokowują się po osiągnięciu 7-ego poziomu.


Zmówienia telefoniczne są praktycznie identyczne jak te w kawiarni. Każdy mieszkaniec miasteczka może otrzymać maksymalnie do 3-ech zamówień dziennie. Nagrody za wykonane zamówienia są cenne, gdyż dostajemy przyprawy, rubiny czy monety. Oczywiście ich realizacja jest o wiele trudniejsza, bo pojawiają się specjalne przepisy. Każde zaakceptowane zamówienie nie zniknie dopóki go nie wykonamy bądź nie anulujemy. Anulowanie zamówienia nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji.

Jak stworzyć miasteczko?

Miasteczka mogą tworzyć wyłącznie gracze, którzy mają co najmniej 1 poziom VIP i 50 diamentów. By stworzyć miasteczko, musisz wykonać następujące kroki:

  • Dotknij ikonę mapy w dolnym lewym rogu ekranu
  • Naciśnij „Utwórz” w kolejnym oknie
  • Wprowadź nazwę, wybierz rodzaj miasteczka i jego logo, a następnie naciśnij „Utwórz”

Potem zobaczysz plan miasteczka. Dobrej zabawy!


Jak opuścić miasteczko?

Aby opuścić miasteczko musisz najpierw do niego wejść i tapnąć na główny budynek, aby później wybrać ikonę „i”. Następnie wystarczy tapnąć na „Opuść miasteczko”. Pamiętaj, że jeśli jesteś właścicielem miasteczka to po powyższej akcji utracisz je na zawsze.

Jak usunąć gracza z miasteczka?

Tylko przywódcy miasteczka mogą usunąć innych członków. Wystarczy w miasteczku tapnąć na domek wybranego gracza, wybrać „i” z menu kontekstowego, a następnie wybrać opcję usuń.

Członek mojego miasteczka przekazał ogromną ilość środków. Co zrobić?

Jeśli członek miasteczka przekazuje niezwykle dużą ilość środków lub ma bardzo wysoki poziom (29 albo wyższy), skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego, podaj nazwę miasteczka i tej osoby. Sprawdzimy dokładnie konto tego gracza i jeśli wykryjemy jakiekolwiek zabronione działania, dostanie on zakaz gry. Jeśli nie zgłosisz tej sytuacji na czas, całe twoje miasteczko może otrzymać ten zakaz!


Dlaczego nikt nie przyjmuje mnie do miasteczka?

Właściciele miast otrzymują setki aplikacji każdego dnia, wśród nich pewnie jest Twoja. Poczekaj cierpliwie.

Nikt nie dołącza do mojego miasteczka!

Istnieją dwie główne metody zapraszania innych graczy do własnego miasteczka.
1. Umieszczenie ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji do miasteczka na grupach w social media powiązanych z grą.
2. Przejście do kawiarni znajomego i zaproszenie go do swojego miasteczka za pomocą specjalnego przycisku.

Dlaczego stale dostaję te same przyprawy za moje zamówienia w mieście?

Nasze postacie mogą być bardzo wytrwałe w wydawaniu przypraw do zamówień miejskich, nie przejmuj się, jeśli będą to robić przez kilka tygodni lub dłużej. Ostatecznie ich nagrody się zmienią, ale może to zająć naprawdę dużo czasu.

Dlaczego otrzymuję zamówienia miejskie tylko od jednej / dwóch postaci?

Jeśli w twoim miasteczku widzisz zamówienia tylko od jednej lub dwóch postaci, oznacza to, że twój poziom jest raczej niski.. Po prostu kontynuuj grę, a wkrótce będziesz miał więcej postaci z zamówieniami miejskimi!

Bank / Skarbiec, jak z niego korzystać?

Bank / Skarbiec to specjalny budynek, do którego ludzie mogą przekazywać swoje zasoby na rozwój miasteczka.

Wszyscy członkowie miasteczka oraz jego właściciel mogą przekazywać do kasy swoje zasoby, jednak tylko właściciel miasteczka może korzystać z kasy i wydawać przekazane środki.

Można za nie wznosić nowe budynki w miasteczku, dzięki czemu później będzie możliwość przyjęcia kolejnych graczy.

Jeśli chcesz przekazać środki do kasy, dotknij budynku banku w miasteczku. Następnie dotknij strzałki w prawo (1) zasobu, który chcesz przekazać, a potem zielonego ptaszka (2), by potwierdzić tę czynność.

Do kasy można przekazywać diamenty i monety. Istnieje również możliwość przekazania przypraw, które zostaną automatycznie zamienione na diamenty.

Jak zarządzać miasteczkiem?

Miasteczko może być ulepszane przez właściciela poprzez budowę dodatkowych domów, w których zamieszkają kolejni gracze. Aby móc budować potrzebujemy odpowiednich surowców w banku.

Tapnij na miejsce do sprzedaży

Kolejne okno poinformuje nas o ilości i rodzaju wymaganych do budowy surowców. Jeśli wszystkie posiadamy już to wystarczy w kolejnym kroku po prostu dokonać zakupu.

Jak zmienić nazwę miasteczka, jego rodzaj?

Wejdź do miasteczka, tapnij na główny budynek aż pojawi się ikona „i”. Tu możecie zmienić nazwę (1) i typ miasta (3), ale aby to wszystko zatwierdzić należy uiścić opłatę w klejnotach (4).

Jak dołączyć do miasteczka?

Aby dołączyć do miasteczka musisz posiadać co najmniej 7 poziom. Tapnij na ikonę Mapy w prawym rogu ekranu gry.

Następnie tapnij na „Dołącz”.

Lista istniejących miasteczek i ich mieszkańców otworzy się. Wybierz jedno z nich lub wyszukaj konkretne po nazwie.


Gry podobne