Twierdza Klanu w grze Vikings: War of Clan jest specjalnym budynkiem, który każdy Klan może zbudować. Wewnątrz Twierdzy można budować specjalne budynki, zdobywać dodatkową Wiedzę, a także zdobywać unikalne zasoby niezbędne do dalszego rozwoju.

Twierdza Klanu jest otoczona Doliną Azyru. Umieszczając swoje miasta na jego terytorium, członkowie klanu mogą uzyskać dodatkowe bonusy i korzyści.


Pamiętaj, że na procesy zachodzące w Twierdzy Klanu nie mają wpływu:

 • bonusy widoczne w oknie Zdarzenia
 • aktywne wzmocnienia
 • bonusy otrzymane z aktywnej skórki Miasta
 • bonusy otrzymane za zwycięstwo w bitwie o królestwa, które wpływają na wszystkich Jarlów w zwycięskim królestwie
 • aktywne przedmioty „Drugi rzemieślnik” i „Prorok”.

Budowa Twierdzy

Członkowie klanu mogą poznać warunki budowy Twierdzy otwierając zakładkę Mój klan i wybierając sekcję Twierdza klanu.


Pamiętaj, że zasoby i Zwoje niezbędne do budowy Twierdzy są przechowywane w Mieście Wodza Klanu.

Zwoje można kupić w sklepie klanowym za punkty lojalnościowe lub w ramach ofert bankowych. Ataki na Uber Invaders dają również szansę na zdobycie Zwojów. Szansa na ich zdobycie zależy od Umiejętności, które ulepszyłeś, zdobytej wiedzy oraz wyposażenia i ulepszeń, które zwiększają statystyki wojskowe Bohatera podczas walki z Najeźdźcami.


Za pomocą przycisku „Dodaj zasoby” szef może przejść do okna zasobów, w którym może wykorzystać lub kupić zasoby. Klany mogą użyć przycisku „Wyślij zasoby”, aby wysłać konwój z niezbędną ilością zasobów i Zwojów do Miasta Wodza.

Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, wódz klanu może rozpocząć budowę. Zachowaj ostrożność przy wyborze miejsca budowy Twierdzy. Jeśli konstrukcja zostanie anulowana, wydane zasoby nie zostaną zwrócone. Pamiętaj również, że zbudowanej Twierdzy nie można przenieść. Po rozpoczęciu budowy każdy członek klanu może przyspieszyć ten proces, dotykając odpowiedniego przycisku „Wzmocnienie” i używając elementu wzmocnienia Twierdzy.

Budynki Twierdzy

Następujące budynki można budować i ulepszać w Twierdzy Klanu.

Dom Jarlsa

Tutaj możesz zobaczyć podsumowanie i statystyki Twierdzy. Ulepszenie domu pozwala budować inne budynki i ulepszać ich poziom. Gdy Dom Jarlów zostanie ulepszony, obszar Doliny Azyr również zostanie powiększony wraz z kwotą i wartością bonusów.

Rezydencja Szamana

Rezydencja Szamanów pozwala uczyć się Wiedzy, która zwiększa żywotność Twierdzy. Podniesienie poziomu zamieszkania zapewnia dostęp do nowej wiedzy i przyspiesza proces uczenia się.

Magazyn zasobów

Magazyn zasobów jest niezbędny do przechowywania zasobów i zwojów podanych przez członków klanu, a także unikatowych zasobów wytwarzanych w stoczniach. Ulepszenie tego budynku pozwala Jarlsowi przenosić więcej zasobów na wkłady jednocześnie.

Jardy

Stocznie są niezbędne do przekształcania wspólnych zasobów w unikatowe: odpowiednio Jedzenie w Ale, Drewno w Drewno, Żelazo w Stal, Kamień w Płyty i Srebro w Thoriary.

Najwyższa Rzecz

Najwyższa Rzecz jest budynkiem w Twierdzy Klanu, który pozwala każdemu członkowi Klanu na przeniesienie wrogich Miast z Doliny Aesiru. Im wyższy poziom Najwyższej Rzeczy, tym większa jest jej dominacja – obszar, z którego możesz wygnać niepotrzebnych Jarlów.

Gildia Broni

Gildia Broni to budynek w Twierdzy, w którym badane są projekty strojów bojowych. Wzory pozwalają każdemu członkowi klanu wytworzyć specjalne wyposażenie dla Bohatera w Kuźni Miasta.

Unikalne zasoby

Stocznia Piwowarska, Stocznia, Huta, Kamieniarz i Mintage Yard są przeznaczone do produkcji unikalnych zasobów: odpowiednio Ale, Drewno, Stal, Płyty i Thoriary.

Każdy członek Klanu może wysłać zasoby do Twierdzy Klanu w celu dalszej transformacji, otwierając budynek Rynku w Mieście i wybierając Twierdzę Klanu jako odbiorcę.

Gdy zasoby docierają do Twierdzy, są one przechowywane w Magazynie Zasobów, dopóki nie zostaną wykorzystane do transformacji w Stoczniach.

Przekształcenie można przeprowadzić:

 • Wolniej i taniej
 • Szybciej i drożej.

Wódz i Starsi Klanu, którzy mają prawo do przeprowadzenia procesu transformacji, mogą wybrać tryb transformacji w zależności od zdolności Klanu, zasobów i czasu.

Pamiętaj, że jeśli proces transformacji zasobów się rozpoczął, nie można go anulować. Jednak każdy członek klanu może przyspieszyć ten proces, korzystając ze specjalnego przedmiotu „Wzmocnienie twierdzy”.

Wygnanie z Doliny Azyru

Najwyższa Rzecz jest budynkiem w Twierdzy Klanu, który pozwala każdemu członkowi Klanu na przeniesienie wrogich Miast z Doliny Aesiru. Im wyższy poziom Najwyższej Rzeczy, tym większa jest jej dominacja – obszar, z którego możesz wygnać niepotrzebnych Jarlów.

Do wygnania wroga potrzebujesz pewnej liczby specjalnych przedmiotów – woskowych pieczęci. Można je kupić:

 • W sklepie z przedmiotami
 • W sklepie klanu za punkty lojalnościowe
 • W ramach ofert bankowych

Masz również szansę je zdobyć, atakując Uber Invaders.

Gdy masz wystarczająco dużo przedmiotów – woskowych pieczęci, możesz wybrać Miasteczko Jarla znajdujące się w dominacji Najwyższej Rzeczy i nacisnąć przycisk „Wygnanie” w wyświetlonym oknie. Następnie miasto zostanie przeniesione z Doliny Azyru do losowego punktu na mapie globalnej.

Pamiętaj, że nie możesz wygnać wroga w następujących sytuacjach:

 • Miasto Jarla wybrane na wygnanie zostało przeniesione do innego miejsca w rodzinnym Królestwie lub do obcego Królestwa podczas globalnego konkursu
 • Zostałeś wydalony z klanu
 • Wódz zniszczył Twierdzę Klanu
 • Wódz rozwiązał klan
 • Jarl wybrany na wygnanie stał się członkiem twojego klanu
 • Podczas globalnego konkursu przeniosłeś swoje miasto do obcego królestwa

Studiowanie projektów i rzemiosła

Projekty są badane w Gildii Broni. Szkice pozwalają każdemu członkowi klanu wytworzyć specjalne wyposażenie dla Bohatera w Kuźni Miasta.Na karcie Projekty wyposażenie są podzielone na następujące kategorie: Kaski, Zbroja, Broń, Buty i Amulety. Każda z tych kategorii zawiera listę Projektów roboczych posortowanych według statusu: Badany, Nie zbadany czy Zbadane.

Aby przestudiować Projekty, potrzebujesz pewnej ilości zasobów klanu i węgla. Węgiel można kupić: W sklepie klanu za punkty lojalnościowe, w ramach ofert bankowych. Tylko Wódz i Starsi mają prawo rozpocząć lub odwołać naukę Projektów. Inni członkowie klanu mogą przyspieszyć rozpoczęty proces, korzystając z ulepszeń klanu.

Po przestudiowaniu projektów wszyscy członkowie klanu otrzymują wiadomość systemową.

Możesz zacząć wytwarzać nowy sprzęt: Przejdź do zakładki Projekty w Gildii Broni i naciśnij przycisk „Craft” w oknie badanego Szkicu. Przejdź do zakładki Wyposażenie w Kuźni, a następnie przejdź do podkategorii Specjalnej dla jednej z kategorii (Hełmy, Pancerz, Broń, Buty i Amulety) w zależności od wyposażenia, dla którego Projekt był badany.

Należy pamiętać, że specjalne wyposażenie jest wykonane z różnych kombinacji 4 elementów. Składniki do tworzenia są następujące:

 • Zwykłe materiały
 • Standardowe wyposażenie
 • Materiały najeźdźców
 • Wyposażenie najeźdźców
 • Specjalny sprzęt

Gry podobne