W Kuźni w grze Vikings: War of Clans możesz wytwarzać wyposażenie dla Bohatera i Szamana, a także łączyć materiały, aby poprawić ich jakość. Sprzęt daje premie do ważnych statystyk wojskowych i ekonomicznych. Ulepsz Kuźnię, aby zwiększyć szybkość tworzenia ekwipunku. W tym poradniku do gry Vikings: War of Clans dowiesz się wszystkiego o ulepszaniu ekwipunku, łączeniu run i klejnotów jak i znajdziesz tu także wiele innych, cennych wskazówek.

Sprzęt Bohaterów i Szamanów należy do następujących kategorii:


 • Kaski
 • Zbroja
 • Bronie
 • Buty
 • Amulety

Sprzęt jest również podzielony na sześć typów:

 • Prosty
 • Zwykły
 • Niezwykły
 • Rzadko spotykany
 • Epicki
 • Legendarny

Ponadto istnieje kilka rodzajów sprzętu:

 • Standardowe wyposażenie
 • Wyposażenie najeźdźców
 • Specjalny sprzęt
 • Sprzęt szamanów

Sprzęt jest wytwarzany przy użyciu materiałów i / lub innych posiadanych elementów wyposażenia.


Wyposażenie bohatera

Aby stworzyć sprzęt, musisz mieć określoną ilość materiałów i / lub innych elementów ekwipunku.


W zakładce Materiały w Kuźni możesz łączyć materiały, aby poprawić ich jakość. Aby je połączyć, potrzebujesz czterech identycznych materiałów tego samego typu. Im wyższa jakość materiału, tym więcej bonusów otrzymasz od wytwarzanego przez niego sprzętu.

Istnieje sześć rodzajów materiałów:

 • Prosty
 • Zwykły
 • Niezwykły
 • Rzadko spotykany
 • Epicki
 • Legendarny

I dwa rodzaje materiałów:

 • Standardowy
 • Specjalny

Sprzęt Szamanów

Możesz zyskać znaczną przewagę nad wrogami dzięki bonusom zapewnianym przez wyposażenie Szamanów. Sloty na wyposażenie Szamanów są odblokowywane w miarę ulepszania ich Umiejętności (początkowo tylko miejsce na Hełmy jest otwarte).

Aby stworzyć ekwipunek dla Szamana, potrzebujesz różnych elementów wyposażenia Bohatera.

Istnieją dwa sposoby wytwarzania sprzętu: natychmiast za złoto lub po pewnym czasie za srebro. Jeśli anulujesz proces tworzenia, wszystkie wydane materiały zostaną zwrócone, ale nie odzyskasz srebra.

W Kuźni możesz wytwarzać wyposażenie na dowolnym poziomie, ale będziesz mógł wyposażyć swojego Szamana tylko w elementy, których poziom jest taki sam lub niższy niż poziom Szamana. Nie możesz wyposażyć swojego Szamana, gdy jest w trakcie marszu.

Możesz wytworzyć tylko jeden ekwipunek na raz. Możesz jednak przyspieszyć bieżący proces za pomocą boostów (boosts).

Jeśli pozostanie mniej niż 5 minut do ukończenia procesu tworzenia, przycisk „Przyśpieszenie” (Boost) zostanie zastąpiony fioletowym przyciskiem „Darmowy” (Free), który możesz nacisnąć, aby ukończyć proces. Bezpłatny czas do ukończenia można wydłużyć, jeśli aktywowałeś status VIP lub masz pewne bonusy.

Jeśli magazyn (ekwipunek) jest pełny, możesz zwolnić miejsce poprzez demontaż części wyposażenia lub zwiększyć pojemność magazynu za pomocą przedmiotu “Ekspander ekwipunku” (dodaje 4 dodatkowe miejsca).

Przed wytworzeniem rzuć okiem na okno, które pokazuje szanse na uzyskanie sprzętu o określonej jakości. Procent (szansa) zależy od rodzaju użytych materiałów.

Możesz zdemontować dowolny ekwipunek Szamana i odzyskać jeden z części ekwipunku, który został użyty do jego wytworzenia.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Przejdź do Kuźni, następnie do zakładki Stock, a następnie do sekcji „Sprzęt szamana”. Wybierz sprzęt, który chcesz zdemontować, i naciśnij przycisk „Demontaż” (Dismantle).
 • Kliknij ikonę aktywnego Szamana, a następnie kliknij odpowiedni slot. Wybierz sprzęt, który chcesz zdemontować, i naciśnij przycisk „Demontaż” (Dismantle).

W Warsztacie możesz wzmacniać ekwipunek Bohatera lub Szamana za pomocą klejnotów (gems) i run, które dają bonusy do podstawowych statystyk. Inkrustowane klejnoty i runy można usuwać za pomocą specjalnych przedmiotów – Diamentowego Noża i Runicznego Noża.

Materiały do wytwarzania ekwipunku

Materiały są wykorzystywane do tworzenia wyposażenia dla Twojego Bohatera. Istnieją dwa rodzaje materiałów: standardowy i specjalny.

Możesz zdobyć standardowe materiały w nagrodę za wykonywanie różnych akcji w grze, kupując Kufry z materiałami w sklepie z przedmiotami oraz atakując najeźdźców i Uber najeźdźców na mapie globalnej.

Specjalne materiały można zdobyć tylko atakując Najeźdźców i Uber Najeźdźców lub odwiedzając ich Legowiska. Materiały te są wykorzystywane do tworzenia unikalnego ekwipunku Najeźdźców, który ma znacznie lepsze bonusy niż standardowe wyposażenie.

W Kuźni możesz wyświetlić wszystkie posiadane materiały. Aby to zrobić, otwórz zakładkę „Stock” w sekcji „Materiały”.

Wszystkie materiały mają różne cechy określone przez ich jakość. Im wyższa jakość materiału, tym więcej bonusów zapewnia wytworzony z niego sprzęt.

Rodzaje materiałów to:

 • Prosty
 • Zwykły
 • Niezwykły
 • Rzadko spotykany
 • Epicki
 • Legendarny

Łączenie materiałów

Możesz łączyć materiały dowolnego rodzaju, z wyjątkiem legendarnych. Pozwala to graczowi uzyskać materiał bardziej wartościowy niż materiał początkowy.

Aby połączyć materiały, musisz otworzyć zakładkę Materiały w Kuźni.

W zależności od ilości dostępnych materiałów możesz wykonać następujące czynności:

 • Regularne łączenie, jeśli ilość materiału wynosi cztery lub więcej jednostek, ale mniej niż osiem
 • Łączenie zbiorcze, jeśli ilość wybranego materiału wynosi osiem lub więcej jednostek

Pośrodku ekranu znajduje się szczelina na materiał, który zostanie uzyskany w przypadku udanego połączenia czterech identycznych materiałów jednego rodzaju umieszczonych w odpowiednich szczelinach.

Możesz stworzyć jeden materiał poprzez regularne łączenie, dotykając przycisku „Łącz”.

Łączenie zbiorcze pozwala znacznie przyspieszyć proces tworzenia materiałów. Stuknięcie przycisku „Połącz” spowoduje otwarcie dodatkowego okna, w którym możesz wskazać niezbędną ilość materiału, który zostanie uzyskany w wyniku połączenia.

Na przykład, jeśli masz 12 jednostek skóry niezwykłego typu, możesz wybrać potrzebną ilość materiałów za pomocą suwaka, dzięki czemu natychmiast otrzymasz do 3 jednostek skóry rzadkiego typu.

Klejnoty (gems), jak je zdobyć?

Klejnoty służą do zwiększania premii za wyposażenie Bohatera i Szamana. Klejnoty można zdobyć, wykonując zadania premium i atakując najeźdźców i najeźdźców Uber.

Możesz zobaczyć jakie klejnoty masz w zakładce Cache podręczna warsztatu.

Charakterystyka klejnotów

Klejnoty różnią się w zależności od klasy. Im wyższa klasa klejnotu, tym większy bonus daje.

Klasy klejnotów:

 • Prosty
 • Zwykły
 • Niezwykły
 • Rzadko spotykany
 • Epicki
 • Legendarny

Łączenie klejnotów

Możesz użyć fuzji, aby uzyskać klejnot wyższej klasy z czterech klejnotów tej samej klasy. Klejnoty wszystkich klas oprócz Legendarnego można łączyć. Możesz zdobyć kilka klejnotów wyższej klasy za jednym razem, jeśli skleisz osiem lub więcej identycznych klejnotów.

Aby zwiększyć klasę klejnotów, przejdź do zakładki Łączenie w warsztacie, wybierz potrzebny klejnot i dotknij przycisku „Fuse”. Liczbę klejnotów używanych do łączenia można zmienić za pomocą suwaka.

Klejnoty łączą przez pewien czas, gdy płacimy w srebrze lub natychmiast za złoto. Koszt i czas trwania procesu stapiania zależą od klasy i liczby klejnotów, a także od poziomu Warsztatu.

Wkładanie klejnotów do ekwipunku

W zakładce Inlay w warsztacie możesz wkładać lub usuwać klejnoty ze swojego wyposażenia.

Im wyższa jakość sprzętu, tym więcej mamy slotów na klejnoty. Nie możesz włożyć kilku klejnotów tego samego typu w ekwipunek. Na przykład nie można włożyć dwóch Opali w element wyposażenia.

Proces wkładania klejnotów odbywa się natychmiast.

Usuwanie klejnotów

Klejnot można usunąć ze sprzętu na dwa sposoby:

 • Krusząc klejnot. Uwolnisz miejsce na wyposażenie, ale klejnot zostanie zniszczony.
 • Poprzez zastosowanie przedmiotu Diamentowy Nóż. W takim przypadku klejnot jest zwracany i można go ponownie użyć. Diamentowy nóż jest produktem jednorazowego użytku. Aby usunąć klejnot z określonej klasy, potrzebujesz przedmiotu Diamentowy nóż tej samej klasy lub wyższej. Możesz go kupić w sekcji Bonusy w sklepie z przedmiotami.


Gry podobne