Rozmna偶anie w Dragon Mania Legends jest g艂贸wnym sposobem na zdobycie nowych smok贸w. Rozmna偶anie odbywa si臋 poprzez po艂膮czenie dw贸ch doros艂ych smok贸w (poziom 4 lub wy偶szy) w legowisku, jedynym miejscu, w kt贸rym smoki mog膮 si臋 rozmna偶a膰. Czas potrzebny do wyhodowania Smoka zale偶y od Element贸w i rodzaju dw贸ch Smok贸w, kt贸re s膮 parowane razem oraz Smoka, kt贸ry zostanie produktem z tej hodowli. Zazwyczaj im d艂u偶szy jest czas rozmna偶ania, tym rzadszy b臋dzie Smok. Smoki z bardziej zaawansowanymi elementami i wi臋ksz膮 rzadko艣ci膮 zajm膮 wi臋cej czasu zar贸wno na rozmna偶anie jak i inkubacj臋. Czasy rozrodu mog膮 wynosi膰 od 30 sekund dla Ognistego Smoka do 4 dni dla Boskich i Staro偶ytnych Smok贸w i zale偶膮 od statusu VIP jak i r贸偶nych innych czynnik贸w.

Podstawy rozmna偶ania

Smoki musz膮 osi膮gn膮膰 poziom 4 zanim b臋d膮 mog艂y si臋 rozmna偶a膰. Ka偶dy rodzic przeka偶e co najmniej jeden ze swoich Element贸w swojemu potomstwu (chyba 偶e wyst膮pi膮 wyj膮tki).


 • Klasyfikacja smoka nie wp艂ywa na wynik hodowli.
 • Rozmna偶anie smok贸w ni偶szego poziomu zazwyczaj powoduje potomstwo o ni偶szej rzadko艣ci.
 • Rozmna偶anie smok贸w wy偶szego poziomu zazwyczaj rodzi potomstwo o wy偶szej rzadko艣ci.

Smoki, kt贸re mo偶na rozmna偶a膰 przez ca艂y czas, zawsze mo偶na znale藕膰 w g艂贸wnym sklepie. Niekt贸re smoki zwykle nie s膮 uzyskiwane w drodze standardowej hodowli. Mog膮 by膰 przyznawane w ramach wydarze艅 lub r贸偶nymi innymi metodami lub oferowane do hodowli w ograniczonym czasie, jak w przypadku Smoka Tygodnia i Smoka Miesi膮ca. Dodatkowo, Chronos, Boss Dragons i Clan Dragons nie mog膮 by膰 zdobyte poprzez hodowl臋.

Zasady rozmna偶ania smok贸w

Podczas rozmna偶ania dw贸ch smok贸w zazwyczaj nie ma gwarancji jaki smok zostanie uzyskany. Wyj膮tkiem jest sytuacja, gdy powstaje tylko jeden mo偶liwy wynik dla smoka, na przyk艂ad przy u偶yciu dw贸ch smok贸w jednoelementowych, kt贸re s膮 tego samego elementu. Przyk艂adem mo偶e by膰 hodowla Ognistego Smoka + Ognistego Smoka, co mo偶e skutkowa膰 jedynie hodowl膮 Ognistego Smoka. Ma艂e Smoki zazwyczaj odziedzicz膮 jeden lub wi臋cej Element贸w od ka偶dego rodzica, z wyj膮tkiem Legendarnych, Boskich i Staro偶ytnych Smok贸w. Innym wyj膮tkiem jest u偶ycie Double Egg Relic, kt贸ry daje trenerowi mo偶liwo艣膰 wyboru wyniku spo艣r贸d dw贸ch losowo wybranych mo偶liwych wynik贸w dla odpowiedniej kombinacji przez okres 12 godzin dla wszystkich trwaj膮cych hodowli w tym czasie.

Dodatkowo, Trener nie mo偶e uzyska膰 poprzez hodowl臋 Smok贸w z Elementami, kt贸re s膮 wy偶sze ni偶 Poziom Trenera. Na przyk艂ad, je艣li trenerowi uda si臋 zdoby膰 Agent Dragon z Ligi Smok贸w, a b臋d膮 oni poni偶ej poziomu 15 (gdy metalowy element zostanie odblokowany), b臋d膮 mogli wyklu膰 Agent Dragon, a nawet rozmna偶a膰 go z innymi smokami, ale Agent Dragon nigdy nie przyjmie metalowego elementu (Metal Element) lub elementu Void do poziomu 25, dop贸ki trener nie osi膮gnie poziomu 15 i b臋dzie m贸g艂 przyj膮膰 tylko 偶ywio艂 ziemi.


Hodowanie tej samej pary smok贸w wiele razy mo偶e prowadzi膰 do r贸偶nych rezultat贸w, poniewa偶 konkretny smok, kt贸ry wykluje si臋, jest losowo wybierany na podstawie dost臋pnych element贸w macierzystych smok贸w. Hodowanie dw贸ch smok贸w na wy偶szych poziomach zwi臋kszy szanse na stworzenie smoka o wi臋kszej rzadko艣ci. Wyniki hodowlane dla okre艣lonego Smoka lub Smoka o wi臋kszej rzadko艣ci mog膮 wymaga膰 wielu pr贸b hodowlanych. Jedynym wyj膮tkiem s膮 smoki o gwarantowanej rasie. S膮 to jedyne smoki, kt贸re mog膮 wynika膰 z niekt贸rych par element贸w. Opcja 鈥濵o偶liwe wyniki鈥 legowiska hodowlanego jest pomocnym narz臋dziem do ustalenia, co mo偶e da膰 wynik okre艣lonej hodowli.

Legendarne, boskie i staro偶ytne smoki

Legendarne, boskie i staro偶ytne smoki dzia艂aj膮 jak dzikie karty do rozmna偶ania, ale przekazuj膮 tylko jeden element spo艣r贸d tych, kt贸re u偶ytkownik odblokowa艂 poprzez awansowanie. Tylko podstawowe smoki i dwuelementowe smoki (z wyj膮tkiem Sunflower, Mercury, Lightning, Magnet i Emperor Dragons) mo偶na uzyska膰, rozmna偶aj膮c razem dwa legendarne, boskie lub staro偶ytne smoki, niezale偶nie od tego, czy kt贸rykolwiek z rodzic贸w ma kt贸rykolwiek z jego drugorz臋dnych element贸w odblokowany.

Element przekazywany przez jednego z rodzic贸w mo偶e by膰 dowolnym elementem w grze, niezale偶nie od tego, czy rodzic go posiada, czy nie (obudzony lub nie obudzony), o ile sam trener odblokuje go na swoim poziomie.


Dodatkowo, Smoki te nie przestrzegaj膮 zasad hodowlanych, je艣li chodzi o rozmna偶anie, poniewa偶 Legendarne Smoki mo偶na uzyska膰 poprzez okre艣lone kombinacje lub w ograniczonym czasie rozmna偶ania, podczas gdy niekt贸re Boskie i Staro偶ytne Smoki bardzo rzadko staj膮 si臋 hodowalne.

Kiedy Legendarne, Boskie lub Staro偶ytne Smoki s膮 u偶ywane jako cz臋艣膰 kombinacji dla dowolnej formy hodowli (na przyk艂ad Smoka Tygodnia, Smoka Miesi膮ca itp.), Nie musz膮 budzi膰 si臋 ich Drugorz臋dne Elementy, aby mie膰 szansa na wyhodowanie odpowiedniego Smoka.

Smoki VIP

Hodowla smok贸w VIP odbywa si臋 w taki sam spos贸b jak hodowla smok贸w normalnie hodowanych, z t膮 r贸偶nic膮, 偶e trener musi mie膰 okre艣lony poziom VIP, zanim te smoki b臋d膮 mog艂y by膰 hodowane, a nawet kupowane. Ponadto mo偶na je hodowa膰 tylko wtedy, gdy status VIP jest aktywny, niezale偶nie od tego, czy trener ma wymagany poziom VIP. Po wyhodowaniu smoka VIP jest on usuwany z mo偶liwych wynik贸w dowolnej kombinacji hodowlanej, co oznacza, 偶e b臋dzie on dost臋pny do nabycia tylko poprzez zakup lub za pomoc膮 metod innych ni偶 hodowla.

Niezgodne kombinacje

Istniej膮 setki r贸偶nych kombinacji hodowlanych, aby uzyska膰 r贸偶ne smoki w grze. Dlatego niekt贸re smoki mo偶na wyhodowa膰 z wi臋cej ni偶 jednej kombinacji. Istnieje jednak kilka smok贸w, kt贸rych nie mo偶na parowa膰 razem. To s膮:

 • Fire Dragon + Plant Dragon
 • Wind Dragon + Energy Dragon
 • Water Dragon + Metal Dragon
 • Earth Dragon + Void Dragon
 • Light Dragon + Shadow Dragon

Ponadto istniej膮 pewne hybrydowe smoki, w przypadku kt贸rych nie mo偶na u偶y膰 smoka jednoelementowego podczas pr贸by ich zdobycia. Mo偶na je uzyska膰 tylko przy u偶yciu kombinacji hodowlanych hybrydowych + hybrydowych. To s膮:

 • Emperor Dragon
 • Lightning Dragon
 • Magnet Dragon
 • Mercury Dragon
 • Sunflower Dragon

Ponadto powy偶sze pi臋膰 smok贸w s膮 jedynie cz臋艣ci膮 okre艣lonych kombinacji umo偶liwiaj膮cych uzyskanie legendarnych ras.

Zaczarowana hodowla

Hodowla Zaczarowanych Smok贸w mo偶e by膰 przeprowadzona tylko wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w. Okre艣lone smoki b臋d膮 musia艂y zosta膰 zaczarowane do okre艣lonych poziom贸w i sparowane w ustalonych kombinacjach, aby uzyska膰 Zaczarowane Smoki. Opr贸cz wymagania unikalnej kombinacji z r贸偶nymi poziomami Zakl臋cia, Legowisko b臋dzie musia艂o zosta膰 ulepszone do pewnych poziom贸w zgodnie z wymaganiami po偶膮danego Smoka.

Ikona Nazwa Typ 呕ywio艂 Rodzice (Poziom zakl臋cia) Legowisko (LvL)
Smok 1 Zakl臋cie Smok 2 Zakl臋cie
Amber Dragon Icon.png Amber Rare Plant Fire Bee Dragon Icon.png Bee Enchantment Star.png Tree Dragon Icon.png Tree Enchantment Star.png 2
Ant Dragon Icon.png Ant Epic Earth Energy Void Clay Dragon Icon.png Clay Enchantment Star.png Toxic Dragon Icon.png Toxic Enchantment Star.png 2
Beetle Dragon Icon.png Beetle Epic Fire Plant Metal Venom Dragon Icon.png Venom 3xEnchantment Star.png Orange Dragon Icon.png Orange 2xEnchantment Star.png 4
Bloom Dragon Icon.png Bloom Epic Plant Wind Fire Agave Dragon Icon.png Agave Enchantment Star.png Cloud Dragon Icon.png Cloud Enchantment Star.png 2
Box Dragon Icon.png Box Epic Wind Water Metal Seed Dragon Icon.png Seed Enchantment Star.png Clownfish Dragon Icon.png Clownfish Enchantment Star.png 2
Briar Dragon Icon.png Briar Legendary Legendary Plant Energy Cockatoo Dragon Icon.png Cockatoo 4xEnchantment Star.png Dark Mech Dragon Icon.png Dark Mech 4xEnchantment Star.png 6
Cockatoo Dragon Icon.png Cockatoo Epic Plant Wind Energy Golden Crow Dragon Icon.png Golden Crow 3xEnchantment Star.png Mist Dragon Icon.png Mist 4xEnchantment Star.png 5
Crumbly Dragon Icon.png Crumbly Legendary Legendary Light Earth Fossil Dragon Icon.png Fossil 4xEnchantment Star.png Frosty Dragon Icon.png Frosty 4xEnchantment Star.png 6
Dark Mech Dragon Icon.png Dark Mech Epic Void Earth Metal Alien Dragon Icon.png Alien 2xEnchantment Star.png Armored Dragon Icon.png Armored 3xEnchantment Star.png 4
Disco Ball Dragon Icon.png Disco Ball Epic Void Energy Fire Rocker Dragon Icon.png Rocker 3xEnchantment Star.png Magnet Dragon Icon.png Magnet 4xEnchantment Star.png 5
Fossil Dragon Icon.png Fossil Epic Earth Light Water Brick Dragon Icon.png Brick 3xEnchantment Star.png Lightfish Dragon Icon.png Lightfish 3xEnchantment Star.png 4
Frosty Dragon Icon.png Frosty Epic Shadow Light Wind Yeti Dragon Icon.png Yeti 3xEnchantment Star.png Frostbite Dragon Icon.png Frostbite 2xEnchantment Star.png 4
Gorilla Dragon Icon.png Gorilla Epic Plant Shadow Earth Rogue Dragon Icon.png Rogue 2xEnchantment Star.png Banana Dragon Icon.png Banana 2xEnchantment Star.png 3
Hellfire Dragon Icon.png Hellfire Epic Void Fire Earth Lava Dragon Icon.png Lava 4xEnchantment Star.png Blueflame Dragon Icon.png Blueflame 3xEnchantment Star.png 5
Hypoestes Dragon Icon.png Hypoestes Epic Fire Void Earth Elemental Dragon Icon.png Elemental 2xEnchantment Star.png Witch Dragon Icon.png Witch 2xEnchantment Star.png 3
Leopard Dragon Icon.png Leopard Epic Energy Wind Earth Wind Dragon Icon.png Wind Enchantment Star.png Fire Dragon Icon.png Fire Enchantment Star.png 2
Orca Dragon Icon.png Orca Legendary Legendary Water Void Agave Dragon Icon.png Agave 2xEnchantment Star (Purple).png Beetle Dragon Icon.png Beetle Enchantment Star (Purple).png 6
Origami Dragon Icon.png Origami Rare Wind Energy Geiger Dragon Icon.png Geiger 2xEnchantment Star.png Ice Dragon Icon.png Ice 2xEnchantment Star.png 3
Owl Dragon Icon.png Owl Rare Wind Earth Fire Sunflower Dragon Icon.png Sunflower 2xEnchantment Star.png Tribal Dragon Icon.png Tribal 2xEnchantment Star.png 3
Plushie Dragon Icon.png Plushie Legendary Legendary Shadow Fire Disco Ball Dragon Icon.png Disco Ball 4xEnchantment Star.png Superhero Dragon Icon.png Superhero 4xEnchantment Star.png 6
Rhino Dragon Icon.png Rhino Legendary Legendary Earth Metal Tribal Dragon Icon.png Tribal Enchantment Star (Purple).png Ceremony Dragon Icon.png Ceremony Enchantment Star (Purple).png 6
Sandshade Dragon Icon.png Sandshade Legendary Legendary Light Fire Skully Dragon Icon.png Skully 4xEnchantment Star (Purple).png Orca Dragon Icon.png Orca Enchantment Star (Purple).png 6
Sea Turtle Dragon Icon.png Sea Turtle Epic Water Plant Energy Plant Dragon Icon.png Plant Enchantment Star.png Wind Dragon Icon.png Wind Enchantment Star.png 2
Skully Dragon Icon.png Skully Legendary Legendary Plant Shadow Crumbly Dragon Icon.png Crumbly 3xEnchantment Star (Purple).png Fossil Dragon Icon.png Fossil Enchantment Star (Purple).png 6
Superhero Dragon Icon.png Superhero Epic Energy Earth Water Jelly Dragon Icon.png Jelly 2xEnchantment Star.png Tiger Dragon Icon.png Tiger 2xEnchantment Star.png 4

 

Hodowla ograniczona czasowo

Hodowla o ograniczonym czasie to ka偶de wydarzenie lub okazja hodowlana, kt贸rych jedynym celem jest pomy艣lne wyhodowanie jednego lub wi臋cej Smok贸w Limited-Time Dragons w wyznaczonym czasie, a nagrod膮 b臋dzie Smok.

Tokeny hodowlane

Tokeny hodowlane to specjalne przedmioty, kt贸re s膮 aktywowane natychmiast po ich zdobyciu. Daj膮 trenerowi mo偶liwo艣膰 wyhodowania smoka z serii Limited-Time Dragons na czas nieokre艣lony lub tymczasowy. Smoki te przestrzegaj膮 tych samych zasad hodowlanych, co smoki normalnie hodowane.

Pi臋膰 偶eton贸w pozyskuje si臋 z tablicy wynik贸w kolekcjonera smok贸w, a inne mo偶na uzyska膰 poprzez wydarzenia. Po uzyskaniu tokena pojawi si臋 ekran potwierdzenia, daj膮cy trenerowi opcj臋 zamkni臋cia go przyciskiem OK lub natychmiastowego przyst膮pienia do hodowli smoka przyciskiem 鈥濭o To Breeding鈥. Je艣li token zostanie uzyskany dla smoka, kt贸ry zosta艂 ju偶 aktywowany za pomoc膮 innego tokena, okres czasu, w kt贸rym smok jest dost臋pny do hodowli, zostanie po prostu wyd艂u偶ony.

Po wyhodowaniu smoka ze sta艂ym 偶etonem l臋gowym, takim jak te uzyskane za pomoc膮 tablicy wynik贸w kolekcjonera smok贸w, jest on usuwany z mo偶liwych wynik贸w dowolnej kombinacji hodowlanej, co oznacza, 偶e 鈥嬧媌臋dzie on dost臋pny tylko do zakupu lub za pomoc膮 innych metod ni偶 hodowla.

Wyl臋ganie smok贸w

Kiedy dwa Smoki zostan膮 wys艂ane do Legowiska, b臋d膮 rozmna偶a膰 si臋 przez pewien czas, aby wyprodukowa膰 jedno jajko. Jajka musz膮 by膰 inkubowane w Wyl臋garni, dop贸ki nie b臋d膮 gotowe do wyklucia. Po zako艅czeniu okresu inkubacji dziecko mo偶e wyklu膰 si臋 ze skorupy i zosta膰 umieszczone w jednym z siedlisk lub sprzedane odrazu.

Obliczanie czasu hodowli

Czas potrzebny na pomy艣ln膮 hodowl臋 smoka zale偶y od jego element贸w i rzadko艣ci, podczas gdy aktywny status VIP na poziomie 2 lub wy偶szym skraca czas o 20%.

Wymagany czas (w godzinach) = (wsp贸艂czynnik rzadko艣ci + czynnik 偶ywio艂贸w) * wsp贸艂czynnik VIP

Wsp贸艂czynnik rzadko艣ci:

 • Zwyk艂y = 0 godzin
 • Niezwyk艂y = 2 godziny
 • Rzadkie = 6 godzin
 • Epickie = 8 godzin
 • Legendarne = 48 godzin
 • Boskie = 96 godzin
 • Staro偶ytne = 96 godzin

Czynnik 偶ywio艂u

Dotyczy to tylko Element贸w Smoka, kt贸re nie wymagaj膮 przebudzenia. Zatem tylko podstawowy element dotyczy wszystkich tych smok贸w, poniewa偶 ich drugorz臋dne elementy musz膮 zosta膰 przebudzone. W zwi膮zku z tym wszystkie smoki z tym podstawowym elementem maj膮 ten sam czas rozmna偶ania, niezale偶nie od innych element贸w.

 • Ogie艅, wiatr, ziemia i woda = 2 godziny
 • Ro艣linny i metal = 4 godziny
 • Energia i pustka = 6 godzin
 • 艢wiat艂o i cie艅 = 8 godzin
 • Legendarny, boski i staro偶ytny = 0 godzin

Czynnik VIP

 • Aktywny VIP (poziom VIP 2 lub wy偶szy) = 0,8
 • Nieaktywny VIP / VIP Poziom 1 = 1

Wyj膮tki

Nast臋puj膮ce smoki nie stosuj膮 tej formu艂y i dlatego maj膮 sw贸j w艂asny czas l臋gowy.

 • Wszystkie podstawowe smoki (z wyj膮tkiem Light Dragon i Shadow Dragon)
 • Bee Dragon
 • Dust Dragon
 • Lava Dragon
 • Salamander Dragon
 • Smoke Dragon
 • Prairie Dragon

Redukcja czasu rozmna偶ania

Poza aktywnym statusem VIP na poziomie 2, kt贸ry skraca czas l臋gowy i wykluwanie o 20%, ka偶dy trwaj膮cy czas l臋gowy jest r贸wnie偶 skr贸cony o 6 godzin za ka偶dym razem, gdy wykuwane s膮 Piecz臋cie Chronosian lub u偶ywana jest Moc Chronosa, oraz o 5 minut za ka偶de otrzymane Zwi臋kszenie Czasu od wizyty trener贸w. Dodatkowo, ka偶da pojedyncza hodowla ulega skr贸ceniu o 8 godzin przy ka偶dym u偶yciu Relikwii Hodowlanej. Ca艂y czas hodowli mo偶na r贸wnie偶 przyspieszy膰 w zamian za klejnoty. Wreszcie, trenerowi mog膮 zosta膰 zaoferowane reklamy do obejrzenia w celu skr贸cenia trwaj膮cego czasu hodowli, ilekro膰 ikona pojawi si臋 nad legowiskiem hodowlanym. Opcja skraca czas o 30 minut przy ka偶dym u偶yciu.


Gry podobne