War Eternal to strategiczna gra na urządzenia mobilne, w której dołączysz do jednej z największych cywilizacji znanych z podręczników historii. Aby ułatwić Wam grę w poradniku pokażemy jak grać i przedstawimy podstawy, które pomogą lepiej zrozumieć całość rozgrywki.

Bitwa o Miasto: Info

1. Ktokolwiek będzie zajmował miasto po zakończeniu Oblężenia, zdobędzie nad nim kontrolę


2. Po rozpoczęciu Oblężenia w War Eternal, miasta przechodzą ze stanu hibernacji do stanu wojny, a gracze mogą je atakować bądź bronić

3. Sojusz może wypowiedzieć wojnę miastu po raz pierwszy dopiero, gdy jego łączna siła będzie wynosić 50000. Od momentu zajęciu miasta łączna siła potrzebna do wypowiedzenia wojny kolejnemu celowi będzie zwiększona o 50000

4. Jeśli nie ma pola bitwy dla danego miasta, pierwszy przybyły gracz może takie utworzyć. Będzie ono w posiadaniu Sojuszu tego gracza


5. Jeżeli po ataku obrona miasta spadnie do zera, zostanie ono przejęte przez twórcę pola bitwy. Jeśli strona broniąca pokona wszystkich atakujących, pole bitwy zostanie zamknięte. Kolejny przybyły gracz będzie mógł utworzyć nowe pole bitwy

6. Jeśli zmieni się panujący nad miastem, zostanie ono otoczone osłoną chroniącą przed atakami, a wszystkie legiony znajdujące się wewnątrz zostaną odesłane. W czasie rozejmu gracze nie mogą atakować miasta, lecz mają możliwość rozmieszczenia tam wojsk

7. Po zakończeniu Oblężenia Miasta ostatni zajmujący je gracz będzie mógł korzystać z niego przez tydzień


8. Pojedyncze zbiorowe pole bitwy trwa maksymalnie 6 godz. Po upływie tego czasu zbiorowe pole bitwy zostanie zamknięte automatycznie, zaś strona broniąca się odniesie zwycięstwo.

Efekt Przejęcia

Po zajęciu miasta, okalające je terytorium będzie należało do Sojuszu. Zamki na tym terytorium będą mogły korzystać ze zdobytych wzmocnień

Powiadomienie o Datkach na Sojusz

1. Członkowie sojuszu otrzymują pkt. datków osobistych poprzez dokonanie kontrybucji bądź udział w wydarzeniach.

2. Datki osobiste mogą zostać wykorzystane do zakupu różnych towarów w sklepie sojuszu.

3. Kiedy osiągnięty zostanie limit dziennych datków, wciąż będziesz mógł dokonywać kontrybucji i zdobywać Osobiste Datki na Sojusz oraz Datki Osobiste, jednak nie będzie można zdobyć EXP Sojuszu ani Funduszu Sojuszu.

Powiadomienie o Twierdzy

1. Główny Dowódca, Dowódca oraz Porucznik mogą wybrać miejsce i wznieść twierdzę sojuszu. Miejsce to stanie się wtedy terytorium sojuszu.

2. Zamki znajdujące się na terytorium sojuszu zdobędą określone wzmocnienia (bonusy zbioru oraz ataku).

3. Budowa twierdzy sojuszu trwa 4 godziny, zaś bonusy działają dopiero po jej wzniesieniu.

4. Po wzniesieniu twierdzy w grze War Eternal należy odczekać 4 godziny. W tym czasie nie można zbudować kolejnej twierdzy sojuszu.

5. Główny Dowódca, Dowódca oraz Porucznik mogą zburzyć twierdzę sojuszu. Jeśli zostanie ona zaatakowana przez członków innych sojuszów i jej obrona spadnie do zera, twierdza również zostanie zburzona.

6. Każdy sojusz może wybudować tylko jedną twierdzę.

7. Po zajęciu miasta, obszar wokół niego staje się terytorium sojuszu. Zamki znajdujące się na tym obszarze zdobędą efekt bonusu miasta.

Technologia Sojuszu

1. Oficerowie mogą korzystać z funduszu sojuszu, by ulepszać technologie sojuszu.

2. Technologia zwiększa siłę sojuszu oraz wszystkich jego członków.

3. Fundusz Sojuszu można zdobywać poprzez kontrybucję oraz w wydarzeniach.

Info o herbie

1. Po zakończeniu Bitwy o Bastion oraz Oblężenia Miasta, Sojusze okupujące miasta lub Bastion otrzymają w nagrodę herby.

2. Herby można wymienić na wspaniałe nagrody w Skarbcu.

3. Tylko oficerowie sojuszu mogą przydzielać herby sojusznikom.

3. Herby przydzielone sojusznikom będą przechowywane w Skarbcu. Oficerowie zaprzyjaźnionego sojuszu mogą przydzielić je swym członkom.

5. Każdy z graczy może otrzymać maks. 5 herbów na rundę Oblężenia Miasta.

Rozkazy bitewne

1. Główny Dowódca, Dowódca oraz inni oficerowie posiadający przywilej dowództwa mogą dostosowywać grupy bitewne w interfejsie sojuszu i publikować rozkazy podczas Oblężenia Miasta oraz Bitwy o Bastion

2. Rozkazy dowództwa zawierają nakazy ataku/obrony, docelowe miasta oraz grupę, która wykonuje rozkaz

3. Po przyjęciu rozkazów, zostaną one uznane za wykonane dopiero, gdy członkowie każdej z grup wyślą do celu oddziały i wkroczą na pole bitwy.

4. Wykonywanie rozkazów spowoduje zwiększenie stopnia realizacji w tym Sojuszu. Ilość prób zostanie usunięta w momencie opuszczenia przez ciebie Sojuszu.

Notka kwintesencji

1. Skorzystaj z kwintesencji, by znacznie podnieść zdolności bitewne żołnierzy, zwiększając ich atak o 50% oraz obronę o 50%.

2. Kiedy zostaniesz pokonany w bitwie (nie przez bandytów, fortece i buntowników), martwe jednostki zostaną zamienione w kwintesencję.

3. Jeśli wyślesz posiłki, by wesprzeć kogoś w obronie, również uzyskasz kwintesencję za każdą utraconą w walce jednostkę.

4. Kwintesencja zużywa się za każdym razem, gdy użyta zostanie na maszerującym oddziale.

Warunek ważności paktu

Pakty o ataku na miasto określają sposób przydzielania nagród wśród zaprzyjaźnionych sojuszów. Każdy sojusz może zawrzeć określoną ilość paktów.

1. Inicjacja Paktu

 • Inicjator paktu i jego adresat muszą należeć do zaprzyjaźnionych sojuszów.
 • Jedynie oficerowie z odpowiednimi uprawnieniami mogą zainicjować, potwierdzić, wyświetlić oraz anulować pakt o ataku.

2. Warunki

 • Sojusz inicjujący pakt przejmuje określone miasto
 • Pakt o ataku będzie obowiązywać dopiero, gdy wszystkie uczestniczące sojusze wyrażą zgodę i ważny jest tylko w czasie aktualnego oblężenia. Po zakończeniu oblężenia miasta pakt o ataku zostanie rozwiązany.
 • Sojusze mogą podpisać jedynie jeden pakt przeciw danemu miastu

3. Treść paktu

 • Docelowe miasto
 • Uczestniczące sojusze
 • Przydzielona nagroda od każdego sojuszu (ilość nagród)

4. Anulowanie paktu

 • Pakt o ataku w grze War Eternal musi zostać podpisany przed każdym oblężeniem miasta, zaś po jego rozpoczęciu nie może zostać zmieniony. Po zainicjowaniu paktu, inicjujący może wyrzucać sojusze lub rozwiązać pakt, jednak nie może dodawać nowych sojuszów ani zmieniać nagród.
 • Każdy z sojuszów może dowolnie opuścić pakt. Jeśli uczestniczące sojusze opuszczą pakt, nagrody dla nich zostaną przydzielone innym sojuszom w określonych proporcjach.
 • Jeśli jedynie inicjator nie opuści paktu, zostanie on automatycznie anulowany.
 • Jeśli inicjujący sojusz opuści pakt, zostanie on anulowany.

Bitwa o Miasto: Info

1. Ktokolwiek będzie zajmował miasto po zakończeniu Oblężenia, zdobędzie nad nim kontrolę

2. Po rozpoczęciu Oblężenia, miasta przechodzą ze stanu hibernacji do stanu wojny, a gracze mogą je atakować bądź bronić

3. Sojusz może wypowiedzieć wojnę miastu po raz pierwszy dopiero, gdy jego łączna siła będzie wynosić 50000. Od momentu zajęciu miasta łączna siła potrzebna do wypowiedzenia wojny kolejnemu celowi będzie zwiększona o 50000

4. Jeśli nie ma pola bitwy dla danego miasta, pierwszy przybyły gracz może takie utworzyć. Będzie ono w posiadaniu Sojuszu tego gracza

5. Jeżeli po ataku obrona miasta spadnie do zera, zostanie ono przejęte przez twórcę pola bitwy. Jeśli strona broniąca pokona wszystkich atakujących, pole bitwy zostanie zamknięte. Kolejny przybyły gracz będzie mógł utworzyć nowe pole bitwy

6. Jeśli zmieni się panujący nad miastem, zostanie ono otoczone osłoną chroniącą przed atakami, a wszystkie legiony znajdujące się wewnątrz zostaną odesłane. W czasie rozejmu gracze nie mogą atakować miasta, lecz mają możliwość rozmieszczenia tam wojsk

7. Po zakończeniu Oblężenia Miasta ostatni zajmujący je gracz będzie mógł korzystać z niego przez tydzień

8. Pojedyncze zbiorowe pole bitwy trwa maksymalnie 6 godz. Po upływie tego czasu zbiorowe pole bitwy zostanie zamknięte automatycznie, zaś strona broniąca się odniesie zwycięstwo.

Efekt Przejęcia

Po zajęciu miasta, okalające je terytorium będzie należało do Sojuszu. Zamki na tym terytorium będą mogły korzystać ze zdobytych wzmocnień

Powiadomienie o Bitwie o Bastion

1. Sojusz, który przejmie kontrolę w Bastionie Świtu po zakończeniu Bitwy o Bastion, zostanie mianowany okupującym

2 Po rozpoczęciu Bitwy o Bastion lordowie mogą atakować bądź bronić Bastionu Świtu.

3. O północy w dniu rozpoczęcia Bitwy o Bastion mogą do niej dołączyć jedynie sojusze, które w rankingu siły sojuszu znajdują się wśród 10 najlepszych.

4. Jeśli nie ma wyznaczonego zbiorowego pola bitwy, lord, który przybędzie najwcześniej, będzie mógł je stworzyć. Pole bitwy będzie należeć do sojuszu tego lorda.

5. Jeśli atakujący zredukuje obronę miasta do 0, właściciel zbiorowego pola bitwy zdobędzie Bastion Świtu. Jeśli broniący zniszczy wszystkie obozy wojskowe podczas bitwy, zbiorowe pole bitwy zostanie zamknięte do momentu, kiedy przybędzie nowy lord i utworzy nowe.

6. Jeśli zmieni się zajmujący Bastionu Świtu, nastąpi okres pokoju. W tym czasie wszystkie wojska zostaną wysłane z powrotem do swych zamków. Ponadto, lordowie nie będą mogli atakować Bastionu Świtu, lecz będą mieli możliwość stacjonowania w nim.

7. Po zakończeniu Bitwy o Bastion, Sojusz zajmujący Bastion Świtu zdobędzie prawo do korzystania z niego.

8. Pojedyncze zbiorowe pole bitwy trwa maksymalnie 6 godz. Po upływie tego czasu zbiorowe pole bitwy zostanie zamknięte automatycznie, zaś strona broniąca się odniesie zwycięstwo.

Ratusz

Hala miejska to miejsce, gdzie król i jego rada zarządzają królestwem.

Rada

1. Król/królowa musi zwołać radę wspólnie z zaprzyjaźnionymi sojuszami.

2. W Radzie mogą być tylko 3 sojusze (włącznie z Sojuszem Króla)

3. Tylko członkowie sojuszów należących do rady mogą pełnić rolę oficerów w królestwie.

4. Miasta zajęte przez sojusze należące do rady rozdzielone zostaną przez króla.

Oficerowie Królestwa

1. Można wyróżnić 5 rang, takich jak Król/Królowa, Książę/Księżniczka, Królewski Ambasador, Kanclerz oraz Generał Dowodzący.

2. Dowódca, który przejmie kontrolę w Bastionie Świtu po zakończeniu Bitwy o Bastion, zostanie mianowany królem/królową.

3. Królowie posiadają prawo do mianowania członków zaprzyjaźnionych sojuszów na oficerów.

4. Oficerowie cieszą się specjalnymi przywilejami. Szczegóły znajdują się w interfejsie przywilejów.

5. Kiedy oficerowie opuszczą sojusz, bądź ich sojusz opuści radę, ich obowiązki w radzie zostaną odwołane.

6. W momencie rozpoczęcia się kadencji króla lub królowej następuje zakończenie Bitwy o Bastion. Kiedy kadencja się kończy, rozpoczyna się następna Bitwa o Bastion.

7. Jeśli podczas kadencji zmieni się dowódca, zmiana nastąpi również na stanowisku króla/królowej.

Szczegóły ładunku

1. Im większa ładowność żołnierzy, tym więcej surowców będą w stanie zebrać.

2. Ładowność może różnić się w zależności od surowca. Każda płytka z surowcami ma ograniczoną ilość danego surowca, zaś łączna ilość surowców możliwych do zebrania wyświetlana będzie w interfejsie.

Funkcja Zbioru

1. Wyślij legion, by zajął płytki surowców poza terenem zamku i zbierał surowce.

2. Na szybkość zbioru wpływ ma wiele czynników. Kiedy osiągnięty zostanie limit ładowności, bądź wszystkie surowce zostaną zebrane, oddział zakończy zbiór i powróci do zamku.

Atakowanie Płytek Surowców

1. Możesz zaatakować płytki surowców zajmowane przez lordów z innych sojuszów.

2. Zwycięzca zajmie płytkę, natomiast przegrany zostanie odesłany do domu.

Zasady dot. Bandytów

1. W czasie ataku na bandytów zużyte zostanie 10 pkt. kondycji.

2. Pojawią się również ofiary oraz ranni wśród jednostek.

3. Aby móc zmierzyć się na bandytami na wyższych poziomach, najpierw należy pokonać tych na niższych.

4. Po pokonaniu bandytów lordowie otrzymają nagrody.

5. Po zabiciu bandytów po raz pierwszy nagroda zostanie podwojona.

6. Zabijając bandytów otrzymujesz szansę na aktywację szczęśliwej nagrody, która może wynieść nawet 100-krotność nagrody normalnej.

Zasady dot. Fortecy

1. Do ataku na fortecę należy wykorzystać 20 pkt. kondycji.

2. Pojawią się również ofiary oraz ranni wśród jednostek.

3. Możesz wysłać wiele oddziałów do ataku na tę samą fortecę. Każdy z oddziałów zużywa pkt. kondycji.

4. Pokonaj dowolny oddział wroga w fortecy, by zdobyć nagrody.

5. Jeśli forteca nie zostanie zniszczona lub nie zostanie pokonany żaden oddział wroga, nagroda nie zostanie przyznana, a kondycja zostanie zwrócona.

6. Każdy oddział otrzymuje własną nagrodę.

7. W rankingach widoczna jest ilość zabitych wrogich oddziałów w fortecy. Najlepszy z lordów otrzyma dodatkowe nagrody.

Info o Talentach Lorda

1. Odblokuj talenty na Poz. 37 lorda. Podnoś poziom lorda, by zdobyć pkt. talentu.

2. Osiągnij określony cel, by po prawej strony drzewa talentów odblokować odpowiednie talenty.

3. Wszystkie nabyte talenty mogą zostać zresetowane, zaś na kolejny reset należy odczekać 3 dni.

Info o Muszli Kauri

1. Muszli Kauri można użyć do zakupu ozdób lorda.

2. Wykonuj zadania dokonań lub zadania z Podręcznika Lorda, by wymienić na Muszle Kauri.

3. Jeśli odblokujesz ozdobę, którą posiadasz już w kolekcji, zostanie ona zamieniona na Muszle Kauri.


Gry podobne