Call of War: World War 2 – Doktryny

Call of War: World War 2 – Doktryny

Każdy kraj w Call of War należy do jednej z czterech doktryn: Osi, Alianci, Kominternu i Porządek panazjatycki. Doktryny mają różne zalety lub wady, podkreślają różne style gry. Odnoszący sukcesy generałowie wiedzą o tych różnicach i wykorzystują je na swoją korzyść....