Drzewo Życia w grze Rise of the Kings będzie aktywne przez pierwsze 48 h po zakończeniu Wojny Legendarnego Władcy. W tym czasie możesz podlewać drzewo i wskrzeszać poległe podczas wojny jednostki. Po upływie tego czasu wszystkie niewskrzeszone jednostki zostaną utracone na zawsze.

Czas rozpoczęcia

Drzewo Życia będzie aktywne przez pierwsze 48 h po zakończeniu Wojny Legendarnego Władcy. Po upływie tego czasu wszystkie niewskrzeszone jednostki zostaną utracone na zawsze.


Zakres

Pewien odsetek jednostek utraconych w Wojnie Legendarnego Władcy (włącznie z tymi zabitymi podczas walki o posągi i wieże) można ożywić za pomocą Wody Feniksa Władcy w Drzewie Życia.

Współczynnik wskrzeszenia

Pierwsze ożywienie wymaga użycia jednej kropli Wody Feniksa Władcy. Z każdym kolejnym ożywieniem potrzebna będzie większa ilość Wody. Z każdym użyciem tej wody ożywionych zostanie 100000 jednostek 5% wszystkich poległych.


Jak zdobyć Wodę Feniksa Władcy

  1. Woda Feniksa Władcy dostępna jest w specjalnych paczkach oraz w wydarzeniach.
  2. Więcej szczegółów znajdziesz w oficjalnym powiadomieniu o aktualizacji.

Gry podobne