Możesz przenieść postępy gry Homescapes ze starego urządzenia na nowe, podłączając nową grę do tego samego konta Facebook, którego użyłeś dla pierwszego urządzenia:

 1. Zainstaluj grę ze sklepu App Store lub Google Play na nowym urządzeniu.
 2. Połącz nowo zainstalowaną grę z tym samym kontem Facebook, którego użyłeś na starym urządzeniu.
 3. Stuknij Załaduj grę w wyskakującym oknie.
 4. Wpisz POTWIERDŹ, aby zakończyć.

Jeśli chcesz zsynchronizować postęp gry między dwoma urządzeniami iOS, możesz użyć iCloud, a dla urządzeń z iOS 13.0 i nowszym możesz użyć swojego Apple ID.


Aby zsynchronizować urządzenia za pomocą iCloud:

 1. Połącz oba urządzenia z tym samym kontem iCloud.
 2. Zainstaluj grę z AppStore na drugim urządzeniu.
 3. Postęp gry zostanie automatycznie zsynchronizowany na drugim urządzeniu z iCloud.

Aby zsynchronizować swoje postępy za pomocą swojego Apple ID:

 1. Otwórz ustawienia gry i zaloguj się na swoje konto Apple.
 2. Zainstaluj grę na drugim urządzeniu.
 3. Otwórz nową grę i przejdź do ustawień gry.
 4. Połącz grę z tym samym kontem Apple, którego użyłeś na pierwszym urządzeniu.
 5. Stuknij Załaduj grę w wyskakującym oknie.
 6. Wpisz POTWIERDŹ, aby zakończyć.

Gry podobne