Kuźnia w grze Gladiator Heroes Clash służy do ulepszania broni i wyposażenia. Chociaż ranga i poziom przedmiotu nigdy się nie zmieniają, możesz jednak użyć Kuźni, aby poprawić jakość swoich przedmiotów, a z każdym wyższym poziomem kuźni przedmioty będą otrzymywać ulepszone statystyki (aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu).

W jakim celu stosuje się Forgestones?

Forgestony to surowiec niezbędny do wykuwania sprzętu wysokiego poziomu. Możesz sprawdzić, ile Forgestonów masz w Kuźni, i możesz je zdobyć ze skrzyń, gdy osiągniesz wyższy poziom. Nie martw się także o to, jak z nich korzystać. Kuźnia automatycznie zużyje wymagane Forgestony podczas procesu kucia.


Jak korzystać z Kuźni?

Aby użyć Kuźni, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz element do poprawy: dotknij symbolu „+” i wybierz element.
  2. Wybierz dodatkowe przedmioty: dotknij jednego z pustych kwadratów i wybierz 1-4 dodatkowych przedmiotów.
  3. Stuknij „Dalej”, aby wykuć: wybrany element ulegnie poprawie, ale wybrane elementy dodatkowe zostaną zniszczone.

Do czego służy Zbrojownia?

Zbrojownia służy do przechowywania broni i zbroi podczas twoich bitew. Ma ograniczoną pojemność, ale możesz ją zwiększyć ulepszając Zbrojownię.

Jeśli zabraknie Ci pojemności na przedmioty, możesz je sprzedać! Aby to zrobić, dotknij przycisku z ceną bezpośrednio pod każdym przedmiotem. Możesz także odkupić właśnie sprzedane przedmioty w sekcji „Odkup”.


Czy mogę podnieść pozycję i poziom przedmiotów?

Ranga i poziom przedmiotu mają tylko dwa cele, z jednej strony jest wskaźnikiem tego, jak „dobry” jest przedmiot, z drugiej strony, to decyduje o randze gladiatora, aby móc użyć przedmiotu. Ilekroć używasz Kuźni do ulepszania przedmiotu, podnosisz jego „Status Kuźni”, co z kolei poprawi statystyki broni.

Co to jest złom? Do czego jest to używane?

„Złom” to tylko materiały do procesu kucia. Możesz użyć złomu, aby ulepszyć swoje przedmioty, zamiast niszczyć inne przedmioty.


Gry podobne