Jak wygląda glina i gdzie mogę ją znaleźć?

W grze występują złoża gliny na wielu wyspach. Na przykład łatwo je znajdziesz w górnej części lokalizacji na wyspie macierzystej.

Glina jest szeroko stosowana w budynkach i ulepszeniach, a także produkujesz z niej towary. Glina jest odblokowana od poziomu 9.


Gdzie znajdę sól w grze?

Sól na Wyspie możesz zdobyć na jeden z poniższych sposobów:


1. Realizuj zamówienia dla kupca i szamana. W prezentach wydawanych za wykonanie szeregu zamówień może być trochę soli.

2. Masz pewną szansę na uzyskanie soli ze skrzyń i rozgwiazdy.

Do gotowania potraw możesz używać soli.


Gdzie mogę dostać muszle?

W Family Island możesz otrzymać muszle jako prezent za wykonanie zamówienia dla kupca. Możesz je również zdobyć z rozgwiazdy i skrzyń. Na poziomie 13 otrzymasz także piaskownicę, która generuje muszle.

Jak zdobyć złote klucze?

Możesz zdobyć złote klucze za wypełnianie łańcuchów zamówień dla kupca. Użyj kluczy, aby otworzyć skrzynie na wyspie!

Jak zdobyć przedmioty premium (łopaty, piły, kilofy)?

Niektóre obiekty na mapie można zbierać tylko za pomocą specjalnych przedmiotów. Możesz je znaleźć w skrzyniach na wyspie macierzystej. Skrzynie są otwierane za pomocą kluczy, które możesz zdobyć od kupca. Możesz użyć łopaty do zniszczenia rzadkich obiektów w grze, dadzą ci rzadkie zasoby i energię.

Nie mam wystarczającej liczby pochodni, co mogę zrobić?

Pochodnie są rzadkim przedmiotem w grze. Można je zdobyć jako nagrodę tylko za wykonanie szeregu zamówień dla szamana. Będziesz potrzebował pochodni, aby ulepszyć niektóre budynki, więc przechowuj je;)

Gdzie mogę znaleźć popiół i gdzie jest używany?

Popiół służy do tworzenia palety na poziomie 31 oraz do ulepszania niektórych budynków w trakcie gry. Można go zdobyć jako nagrodę za zamówienia od szamana.

Jak zdobyć i gdzie użyć pazurów?

1. Pazury można znaleźć w prezentach od szamana, które otrzymasz za wykonanie szeregu zamówień.

2. Na niektórych wyspach są ciernie, które upuszczają pazury. Pazury są bardzo przydatne: Możesz używać pazurów do robienia igieł w stolarstwie na poziomie 14 oraz do ulepszania niektórych budynków w grze.

Gdzie zdobyć i jak korzystać ze szmaragdu?

Musisz rozbić duże kamienie. Możesz także uzyskać szmaragdy za wypełnianie łańcuchów zamówień dla kupca.

Gdzie mogę dostać szyszki jodły?

Szyszki jodły można zdobyć podczas ścinania drzewek jodłowych, zaczynając od poziomu 15. Możesz użyć szyszek do stworzenia żywicy, kiedy budujesz piec. Staje się dostępny na poziomie 17.


Gry podobne