Pierwszy Zaawansowany Magazyn Żywności i Żelaza oraz Zaawansowany Dom stają się dostępne, gdy Twoja Twierdza zostanie ulepszona do poziomu 21. Po ulepszeniu Twierdzy możesz zacząć przekształcać swoje w pełni rozbudowane, istniejące Magazyny Żelaza, Magazyny Żywności i Domy w ich zaawansowane wersje. W miarę udostępnienia kolejnych poziomów Twierdzy będzie można konwertować więcej budynków na Budynki zaawansowane.

Możesz przechowywać więcej żywności lub żelaza w budynku zaawansowanym. Pojemność takich magazynów i domów zwiększa maksymalną pojemność bazy.


Dom zaawansowany służy do zakwaterowania i szkolenia rekrutów. Oprócz przechowywania większej liczby rekrutów, zaawansowany dom automatycznie produkuje również nowych rekrutów.


Gry podobne