Klucz Eidolonów (Eidolon Key) w grze Aura Kingdom to potężny artefakt używany do ich chwytania. Ich fragmenty (Key fragment) to część większej całości tworzącej cały, kompletny klucz. Zbierając 10 fragmentów tego samego rodzaju w połączaniu z kryształami doświadczenia i odpowiedniej ilości złota, możemy utworzyć Klucz. Klikając prawym przyciskiem na fragment otwieramy okno fuzji (połączenia).

Łatwo ich zdobyć na pewno nie można, ale to nie oznacza, że coś staje się niemożliwe.


Jak zdobywać fragmenty klucza?

Można je kupić od Podróżnego Handlarza, który sprzedają Skrzynki Duszy (Soul Boxes). Innym sposobem jest zabijanie mini bossów (jak Sloar itp.) i wymieniać ich na skrzynie nagród w wiosce strażniczej. W tych skrzyniach może, ale nie musi, znajdować się jeden z fragmentów.

SoulBox


Gry podobne