Dragon Mania to jedna z najnowszych gier o krzyżowaniu smoków na iOS i Android. Smoki można parować ze sobą używając kombinacji jednego elementu (podstawowe smoki), dwóch elementów (smoki pierwszej generacji), albo trzech (druga generacja). Każdy z nich odblokowywany jest na kolejnych poziomach. Podstawowe smoki kupimy na rynku już na pierwszym poziomie.

Krzyżowanie rozpoczniemy na czwartym poziomie, gdyż dopiero wtedy można zakupić odpowiednie legowiska. By stworzyć hybrydy (dwóch i trzech elementów) musimy umieścić dwa smoki na legowisku (breeding den). Czas rozmnażania zależy od rodzaju smoka wynikowego. Jajko możemy wykluć, albo sprzedać.


Dragon Mania

Podstawowa lista smoków w Dragon Mania

Te smoki nie wymagają krzyżowania, aby je mieć, wystarczy zakupić odpowiednie jajko na rynku i poczekać aż się wykluje. Każdy smok przypisany jest do jednego elementu, a poniżej macie spis elementów, aktualnie dostępnych w grze: Fire, Wind, Earth, Water, Plant, Metal, Energy, Void, Light, Shadow, Crystal, Radiant i Ragnarok, odpowiednio Ogień, Wiatr, Ziemia, Woda, Roślina, Metal, Energia, Próżnia, Światło, Cień, Kryształ, Promienowanie i Ragnarok.

Krzyżówki generacji I

Tworzymy je krzyżując ze sobą dwa smoki z bazowej listy dostępnej na rynku:


Smok 1 Smok 2 Smok wynikowy
Earth Fire Lava Dragon
Earth Metal Golem Dragon
Earth Shadow Ash Dragon
Earth Water Mud Dragon
Earth Wind Dust Dragon
Energy Fire Lightning Dragon
Energy Ice Tornado Dragon
Energy Plant Sunflower Dragon
Energy Water Eel Dragon
Energy Wind Razor Dragon
Fire Earth Lava Dragon
Fire Energy Lightning Dragon
Fire Light Plasma Dragon
Fire Ragnarok Dark Machine Dragon
Fire Void Blueflame Dragon
Fire Water Boiling Dragon
Fire Wind Smoke Dragon
Light Fire Plasma Dragon
Light Metal Golden Dragon
Light Plant Berry Dragon
Light Shadow Storm Dragon
Light Void Archangel Dragon
Light Water Rainbow Dragon
Metal Earth Golem Dragon
Metal Light Golden Dragon
Metal Shadow Armored Dragon
Metal Void Magnet Dragon
Metal Water Mercury Dragon
Plant Energy Sunflower Dragon
Plant Light Berry Dragon
Plant Water Melon Dragon
Radiant Water Spearhead Dragon
Ragnarok Fire Dark Machine Dragon
Shadow Earth Ash Dragon
Shadow Light Storm Dragon
Shadow Metal Armored Dragon
Shadow Void Doom Dragon
Shadow Wind Cloud Dragon
Void Fire Blueflame Dragon
Void Light Archangel Dragon
Void Metal Magnet Dragon
Void Shadow Doom Dragon
Void Water Rain Dragon
Water Earth Mud Dragon
Water Energy Eel Dragon
Water Fire Boiling Dragon
Water Light Rainbow Dragon
Water Metal Mercury Dragon
Water Plant Melon Dragon
Water Radiant Spearhead Dragon
Water Void Rain Dragon
Water Wind Ice Dragon
Wind Earth Dust Dragon
Wind Energy Razor Dragon
Wind Fire Smoke Dragon
Wind Shadow Cloud Dragon
Wind Water Ice Dragon

Krzyżówki smoków generacji II

Smoki drugiej generacji władają trzema elementami. Są dwie metody ich krzyżowania, w pierwszej krzyżujemy ze sobą smoka podstawowego ze smokiem pierwszej generacji, a w drugiej parujemy dwa smoki pierwszej generacji.

Podstawowe możliwości Alternatywne krzyżówki
Smok 1 Smok 2 Smok 3 Smok wynikowy Smok 1 Smok 2
Earth Fire Energy Lynx Dragon Golem Lightning
Earth Fire Metal Ironcast Dragon Clay Metal
Earth Fire Water Clay Dragon Lava Boiling
Earth Light Shadow Planet Dragon Ash Light
Earth Plant Water Root Dragon Melon Mud
Earth Plant Wind Seed Dragon Dust Plant
Energy Earth Fire Lynx Dragon Golem Lightning
Energy Fire Light Phoenix Dragon Energy Plasma
Energy Fire Metal Meteor Dragon Golem Lightning albo Ironcast
Energy Metal Void Machine Dragon Magnet Energy
Energy Water Wind Tornado Dragon Energy Ice
Fire Earth Energy Lynx Dragon Golem Lightning
Fire Earth Metal Ironcast Dragon Clay Metal
Fire Earth Water Clay Dragon Lava Boiling
Fire Energy Light Phoenix Dragon Energy Plasma
Fire Energy Metal Meteor Dragon Golem Lightning
Fire Light Wind Tesla Dragon Smoke Light
Light Earth Shadow Planet Dragon Ash Light
Light Energy Fire Phoenix Dragon Energy Plasma
Light Fire Wind Tesla Dragon Smoke Light
Light Shadow Void Ghost Dragon Storm Void
Metal Earth Fire Ironcast Dragon Clay Metal
Metal Energy Fire Meteor Dragon Golem Lightning albo Ironcast
Metal Energy Void Machine Dragon Magnet Energy
Plant Earth Water Root Dragon Melon Mud
Plant Earth Wind Seed Dragon Dust Plant
Plant Shadow Void Poison Ivy Plant Doom
Plant Water Void Nightshade Dragon Plant Rain albo Melon
Plant Water Void Venom Dragon
Shadow Earth Light Planet Dragon Ash Light
Shadow Light Void Ghost Dragon Storm Void
Shadow Plant Void Poison Ivy Dragon Plant Doom
Shadow Water Wind Winter Dragon Shadow Ice albo Cloud
Void Energy Metal Machine Dragon Magnet Energy
Void Light Shadow Ghost Dragon Storm Void
Void Plant Shadow Poison Ivy Dragon Plant Doom
Void Plant Water Nightshade Dragon Plant Rain albo Melon
Void Plant Water Venom Dragon
Void Water Wind Mist Dragon Tornado void
Water Earth Fire Clay Dragon Lava Boiling
Water Earth Plant Root Dragon Melon Mud
Water Energy Wind Tornado Dragon Energy Ice
Water Plant Void Nightshade Dragon Plant Rain albo Melon
Water Plant Void Venom Dragon
Water Shadow Wind Winter Dragon Shadow Ice albo Cloud
Water Void Wind Mist Dragon Tornado void
Wind Earth Plant Seed Dragon Dust Plant
Wind Energy Water Tornado Dragon Energy Ice
Wind Fire Light Tesla Dragon Smoke Light
Wind Shadow Water Winter Dragon Shadow Ice albo Cloud
Wind Water Void Mist Dragon Tornado void

Gry podobne