W drugiej zakładce Urzędu Miasta możesz odblokować nowe umiejętności kucharza, aby korzystać ze Stanowisk Społeczności. Twoje umiejętności kucharza zależą od przedmiotu badań w Laboratorium, każdy przepis należy odblokować z użyciem Medali Reputacji. Każde ulepszenie poziomu przepisu zmniejszy czas produkcji w technologii Laboratorium.

Jeśli zmienisz przedmiot Badań Laboratorium, umiejętność kucharza zostanie także automatycznie zmieniona.


Stanowiska Społeczności

Bo odblokowaniu oraz ulepszeniu umiejętności kucharza do 1 poziomu, możesz produkować nowe produkty na każdym Stanowisku.

  • Stanowisko Owsianek: Można produkować ze Żniwologią
  • Stanowisko Soków: Można produkować z Drzewologią
  • Stanowisko Wędlin: Można produkować z Zoologią
  • Staowisko Pieczenia: Można prosukować z Mechaniką

Jak zmniejszyć czas produkcji?

Istnieją dwa sposoby zmniejszenia czasu produkcji na Stanowiskach. Możesz ulepszyć swoją umiejętność kucharza w Urzędzie Miasta lub poprosić o pomoc członków Społeczności.


Gry podobne