Kryształy Dilithium to jeden z najcenniejszych surowców w grze Star Trek Fleet Command. Są one wykorzystywane do prowadzenia badań, które ostatecznie ulepszają twoje statki i stację. Chociaż kryształy dilithium mają kluczowe znaczenie w walce z groźnymi wrogami i eksplorowaniu zdradzieckich galaktyk, są dość rzadkim zasobem. Miejsca ich wydobycia są rzadkie i chociaż kryształy można zdobyć dzięki misjom, ich produkcja nie jest dostępna dla graczy niższego poziomu.

Kopalnie Dilithium w strefie Federacji

 • Doska [27]
 • Noakyn [30]

Kopalnie Dilithium w strefie Klingonów

 • Carraya [33]
 • Ciara [26]
 • Enthra [27]
 • K’Amia [24]
 • Maclyyn [22]

Kopalnie Dilithium w strefie Romulańskiej

 • Altanea [38]
 • Gradientes [30]
 • Huebr [24]
 • Terix [38]
 • Vendus A [27]

Kopalnie Dilithium w neutralnej strefie

 • Amador [19]
 • Clytomenes [12]
 • Deneva [15]
 • Midnight [19]
 • Nelve [12]
 • Rigel [13]

Tabela znanych systemów ze złożami

System Strefa Poziom
Amador Neutralna 19
Archanis Klingońska 42
Babel Federacja 40
Barnard’s Star Federacja 40
Beta Penthe Klingońska 34
Caerulum Romulańska 43
Carraya Klingońska 33
Clytomenes Neutralna 12
Coridan Neutralna 16
D’Deridex Romulańska 40
Deneva Neutralna 15
Devoras Romulańska 42
Doska Federacja 27
Draken Romulańska 23
Earorfilad Federacja 24
Enthra Klingońska 27
Fellebia Federacja 40 20k +
Huebr Romulańska 24
Izanagi Romulańska 32
K’amia Klingońska 24
Kaikara Romulańska 18
Khaltok Romulańska 42
Khazara Romulańska 43
Khitomer Klingońska 23
Krah’Hor Klingońska 18
Lorillia Neutralna 18
Midnight Neutralna 19
Murasaki 310 Neutralna 10
Nelvana Romulańska 32
Noakyn Federacja 30
Qu’Vat Klingońska 38
Romii Romulańska 40
Ursva Klingońska 40
Vulcan Federacja 23
Wlb’puq Klingońska 40 16k +
Yoruba Neutralna 41

Gry podobne