Istnieją dwa rodzaje pociągów pasażerskich w Megapolis: pociągi lokalne i pociągi międzynarodowe.

Lokalne pociągi

Pociągi te można znaleźć obok Dworca Centralnego. Za każdym razem, gdy ulepszysz dworzec centralny, dostępnych będzie więcej stacji kolejowych. Dworzec Centralny to także miejsce, gdzie można kupić nowe pociągi, zmodernizować istniejące i zmienić trasy, którymi podążają pociągi. Maksymalna liczba pociągów lokalnych, jaką możesz mieć to 6. Nie można sprzedać pociągu. Pociągi mogą być modernizowane w ograniczonej liczbie razy.


Kupowanie pociągu

Nowe pociągi można kupić na dworcu centralnym. Jest to także miejsce, w którym można znaleźć informacje o wszystkich pociągach, które już posiadasz jak i dowiesz się tu czy masz miejsce na nowe. Jeśli masz wszystko, czego potrzeba do zakupu pociągu (w tym pustą platformę do parkowania), zobaczysz pustą komórkę dla pociągu z symbolem plusa i przyciskiem zakupu. Pociągi można kupić, naciskając znak plus lub ten przycisk. Pociągi można również kupić, naciskając ikonę pociągu z symbolem plusa, umieszczonym nad torami kolejowymi obok Dworca Centralnego. Ten symbol jest widoczny, jeśli masz miejsce na zakup kolejnych pociągów na tym etapie rozwoju dla Dworca Centralnego.

Ulepszanie pociągów

Przejdź do Dworca Centralnego, jeśli chcesz ulepszyć którykolwiek ze swoich pociągów (zakładając, że nie zostały jeszcze w pełni zmodernizowane). Użyj przycisku „Upgrade”, aby ulepszyć pociąg.


Wysyłanie pociągów i wyznaczanie ich tras

Dworzec Centralny to także miejsce, w którym możesz wybrać trasy, po których przejeżdżają pociągi, zakładając, że nie są one obecnie w użyciu. Aby to zrobić, naciśnij przycisk „Wybierz trasę” obok pociągu. Pojawi się nowe okno umożliwiające dostosowanie trasy. Możesz również uzyskać dostęp do tego okna, naciskając ikonę pociągu obok światła stopu kolejowego obok Dworca Centralnego. Pociągi mogą być wysyłane tylko do tych stacji, które zostały w pełni zbudowane i są podłączone bezpośrednio lub za pośrednictwem innych stacji do Dworca Centralnego. Aby wybrać trasę, naciśnij na stacjach kolejowych na mapie, przez którą ma jechać pociąg. Dworzec Centralny jest punktem wyjścia dla wszystkich tras pociągów. Obok przystanków zobaczysz informacje o ich zajętości. Na dole ekranu zobaczysz informacje o całej trasie. Jeśli ścieżka do stacji, którą próbujesz uwzględnić, przechodzi przez inną stację kolejową, stacja ta zostanie automatycznie uwzględniona na trasie pociągu. Pamiętaj, że wielokrotne dodawanie tego samego dworca do trasy pociągu nie zwiększa obciążenia na tym dworcu. Jeśli popełniłeś błąd, po prostu naciśnij ponownie na stacje, a zostanie ona wykluczony z trasy. Po dokonaniu wyboru naciśnij „Wyślij”, aby zapisać trasę.

Edycja trasy pociągu

Możesz dostosować trasę dowolnego pociągu z Dworca Centralnego. Aby to zrobić, naciśnij ikonę ołówka w prawym górnym rogu komórki z pociągiem. Otworzy się ekran edycji trasy, pokazujący aktualną trasę pociągu. Stąd będziesz mógł dostosować jego ścieżkę.


Pociągi międzynarodowe

Pociągi te znajdują się obok terminalu międzynarodowego i służą do transportu pasażerów z terminalu międzynarodowego do miast znajomych. To bardzo dochodowy biznes. Liczba pociągów międzynarodowych, które możesz mieć jest ograniczona. Ulepsz terminal międzynarodowy, jeśli chcesz mieć więcej pociągów międzynarodowych. Nie można sprzedać takiego pociągu.

Miasta każdego z twoich znajomych to przystanek kolejowy. Miasta znajomych mogą znajdować się na trasach więcej niż jednego pociągu. Pociągi mogą przejeżdżać przez ograniczoną liczbę stacji kolejowych. Otrzymasz dochód za każdy przystanek, który uwzględnisz na trasie pociągu. Trasy pociągów mogą zawierać mniej postojów niż maksymalna liczba dozwolona dla tego konkretnego pociągu.

Aby wysłać pociąg, musisz mieć więcej pasażerów oczekujących w terminalu międzynarodowym niż minimalna wymagana liczba. Ulepsz swoje pociągi, aby móc uwzględnić więcej przystanków na ich trasach. Otrzymasz pieniądze za każdą stację kolejową, na której zatrzymują się pociągi. Im więcej pasażerów jest w pociągu, tym więcej pieniędzy dostaniesz za ich transport. Liczba pasażerów w każdym pociągu jest stała i nie ma na nią wpływu liczba stacji kolejowych uwzględnionych na trasie. Pociągi mogą być ulepszane ograniczoną liczbę razy.

Kupowanie pociągu

Pociągi można kupić w terminalu międzynarodowym. Znajdziesz tam również informacje o swoich pociągach oraz o tym, czy masz miejsce na więcej zakupów. Jeśli Twój terminal międzynarodowy jest już pełny na tym etapie rozwoju, nie będziesz mógł kupić żadnych dodatkowych pociągów. Puste komórki będą miały znak plus i przycisk zakupu. Możesz także kupić pociąg, naciskając ikonę pociągu i znak plus obok terminalu międzynarodowego.

Ulepszanie pociągów

Wszystkie transakcje zakupu, które nie osiągnęły jeszcze limitu ulepszeń, można ulepszać w oknie terminalu międzynarodowego. Aby to zrobić, naciśnij przycisk „Upgrade train” pod komórką z wybranym pociągiem.

Wysyłanie pociągów i wybieranie ich tras

W oknie terminalu międzynarodowego naciśnij przycisk pod komórką z pociągiem, aby wybrać trasę, którą podąży. Otworzy się okno, w którym będziesz mógł wybrać miasta znajomych jako przystanki dla pociągu. Wystarczy nacisnąć przycisk „Wybierz” pod awatarem jednego ze znajomych, aby dodać ich miasto do trasy.

Możesz również uzyskać dostęp do tego okna, naciskając ikonę pociągu w terminalu międzynarodowym. Jeśli chcesz usunąć postój z trasy pociągu, naciśnij „Anuluj” pod awatarem znajomego, a jego miasto zostanie wykluczone z trasy. Po dokonaniu wyboru naciśnij „Wyślij pociąg”, aby wysłać pociąg. Po powrocie pociągu i odebraniu zarobionych pieniędzy będziesz mógł wysłać pociąg na tę samą trasę co poprzednio, używając przycisku „Wyślij” pod komórką z pociągiem w terminalu międzynarodowym.

Edycja trasy pociągu

Możesz dostosować trasę pociągu z terminalu międzynarodowego. Nie można dostosować trasy pociągu, który obecnie przewozi pasażerów, dopóki nie wróci i nie odbierzesz pieniędzy. Naciśnij na pociągu ikonę ołówka w prawym górnym rogu komórki. W nowym oknie, które zostanie otwarte, będziesz mógł zobaczyć przystanki, które zrobi twój pociąg i dostosować swój wybór.


Gry podobne