Wszyscy fani piłki nożnej powinni zainteresować się najnowszymi zmianami jakie dotknęły grę przeglądarkową Futbolcup ze stajni Upjers (Zielone Imperium, Kapi Hospital). Wprowadzono między innymi nową linię zadaniową, więc czeka nam o wiele więcej zajęć niż te znane nam a tutorialu. Z tą zmianą wiąże się również to, że samouczek na początku gry nie może zostać pomięty. Jednak to tylko kropla w morzu zmian, a jeśli chcecie poznać całą listę modyfikacji jakie przyniosła nam aktualizacja w Futbolcup to przejdźcie do dalszej części artykułu.

Nowości:
– po zakończeniu wprowadzenia do gry możliwe jest wykonywanie dalszych zaawansowanych zadań. Tym samym pominięcie samouczka jest niemożliwe;
– po wykonaniu różnych czynności w górnej części ekranu zostanie wyświetlony zrozumiały feedback. Poszczególne komunikaty zostaną następnie zebrane po lewej stronie ekranu;
– na stronie meczów symulowanych poniżej opcji wyszukiwania zostanie wyświetlony tekst pomocy;
– nowe pomieszczenie na trofea i sposób wyświetlenia wygranych trofeów. 


Usunięte błędy:
– błąd powodujący niewłaściwe prognozowanie trendów w tabeli;
– błąd powodujący niemożliwość zaakceptowania zaproszeń na mecze towarzyskie;
– druga płaszczyzna nawigacji wyświetlana jest poprawnie również w Grupach treningowych i Określeniu grup;
– wszystkie dane w wizytówce gracza są wyświetlane w każdej chwili prawidłowo;
– gracze ze znakami specjalnymi w nazwach zostają poprawnie wyświetleni podczas negocjacji;
– na stronie treningów wyświetlona zostaje data danego dnia treningowego zamiast mylącej daty sezonu;
– komunikaty o błędach przy cenach stadionów nie wpływają negatywnie na layout; 
– feedback przy zgłaszaniu użytkowników, zmianie nazw grup treningowych, komentarzach gazetki klubowej i tworzeniu turniejów został ujednolicony; 
– nagłówek „Komentarze” w gazetce klubowej jest znów czytelny. 


Gry podobne