Rozmnażanie to główny sposób w grze na zdobywanie nowych smoków. Proces rozpoczynamy na Breed Site lub na Smoczym Drzewie (Dragon Tree) wybierając tam parę smoków. Po wybraniu smoków klikamy w serce i czekamy, gdyż cały proces wymaga czasu. Czas oczekiwania waha się między 23 sekundami do maksymalnie jednego dnia i zależy w dużej mierze od rzadkości i żywiołu wynikowego jaja. Pamiętać jednak należy, że niektórych smoków nie sposób zdobyć poprzez rozmnażanie.

Breed Site

Breed Site


Dragon Tree

Dragon Tree

Jak wspomniałem wcześniej, do rozmnażania wymagany jest specjalny budynek, na starcie na naszej wyspie znajdziemy Breed Site, dodatkowo Dragon Tree możemy zakupić za diamenty po uzyskaniu 8-ego poziomu. Oba budynki działają identycznie, ale mając je możemy przeprowadzać jednocześnie dwa procesy rozmnażania.

Wybór smoka do krzyżowania

Wybór smoka do krzyżowania


 

Istnieje kilka reguł podczas rozmnażania, o których należy pamiętać:

 • Każdy rodzić musi być na 4-tym poziomie, aby móc uczestniczyć w rozmnażaniu
 • Na górnej części ekranu (jak na obrazie powyżej) widzimy możliwe jaja, które będą wynikiem procesu. Jajka, które już otrzymaliśmy pojawiają się w kolorze, a te których nigdy nie zdobyliśmy są zaszarzone.
 • Im rzadsze jest jajko tym dłużej trwa rozmnażanie i proces wyklucia.
 • Żywioł również wpływa na długość rozmnażania i wykluwania. Żywioły od najkrótszego czasu do najdłuższego są na liście poniżej:
  • Natura (Nature)
  • Ogień (Fire)
  • Woda (Water)
  • Elektryczność(Electric)
  • Ziemia (Earth)
  • Metalu (Metal)
  • Psychiczne (Psychic)
  • Światła (Light)
  • Mroku (Dark)

Dokładna formuła obliczania czasu nie jest znana. Wiadomo, że wylęg trwa 2 razy dłużej niż rozmnażanie (z kilkoma wyjątkami).


 • Obecnie rozmnażające się smoki są tymczasowo przenoszone ze swoich siedlisk do Breed Site lub Dragon Tree. Oznacza to, że nie będą zbierać złota i nie będą dostępne do niektórych akcji, takich jak poświęcanie lub ulepszanie. Jednak smoki będą mogły walczyć i można je karmić.
Serce nad budynkiem oznacza koniec procesu krzyżowania

Serce nad budynkiem oznacza koniec procesu krzyżowania

 • Aby ukończyć rozmnażania należy tapnąć na serduszko znajdujące się nad budynkiem jak na obrazie wyżej. Wynikiem tej akcji będzie przeniesienie jajka do Wylęgarni (Hatchery).
Po zakończonej hodowli jajko przenoszone jest do Wylęgarni

Po zakończonej hodowli jajko przenoszone jest do Wylęgarni

 • Doświadczenie jakie zdobywamy za wyklucie jajka oblicza się mnożąc sekundy niezbędne do jego wyklucia x26. Dla przykładu Blades Egg wymaga do wyklucia jednej minuty, czyli 60-ciu sekund. Otrzymamy za to 26 x 60 = 1560 punktów doświadczenia.
Czas na dole oznacza ilość czasu jakie trzeba poświęcić na hodowle

Czas na dole oznacza ilość czasu jakie trzeba poświęcić na hodowle

Podczas wykluwania widzimy ile dokładnie doświadczenia otrzymamy

Podczas wykluwania widzimy ile dokładnie doświadczenia otrzymamy

Rozmnażania nielegendarnych smoków

Krzyżowanie dwóch pospolitych smoków

Krzyżowanie dwóch pospolitych smoków

 

 • Smoki pospolite można zdobyć z hodowli dwóch smoków dowolnej rzadkości. Oboje rodzice muszą dzielić ten sam żywioł. Na przykład, aby wyhodować Blades, muszą być dwa smoki z żywiołu Natury.
 • Niezwykłe i rzadkie smoki można zdobyć z hodowli dwóch smoków dowolnej rzadkości. Oba żywioły wyhodowanego smoka muszą znajdować się w puli żywiołów swoich rodziców. Na przykład, aby wyhodować Moth i Bombshell, musi istnieć co najmniej jeden żywioł natury i jeden żywioł ognia.
 • Epickie smoki można zdobyć z hodowli dwóch smoków rzadszych niż pospolite. Oba żywioły wyhodowanego smoka muszą znajdować się w puli żywiołów jego rodziców. Na przykład, aby wyhodować Red-violet, musi istnieć co najmniej jeden żywioł natury i jeden ogień, a rodzice nie mogą być z puli pospolitych smoków.
Niemożliwe kombinacje smoków

Niemożliwe kombinacje smoków

 

Niektórych par nie można rozmnażać. Dzieje się tak, gdy kombinacja może mieć wyniki, które nie odpowiadają istniejącemu smokowi. Na przykład w wersji v.1.0.10 Fluffy nie mógł być hodowany ze smokami, które mają elementy inne niż Nature, Fire i Psychic, ponieważ smoki Psychic z innym elementem nie zostały jeszcze wprowadzone do gry.

Przykład:

Raging Fire

Trixie

 • Wyrm
 • Chimerus

W powyższych przykładzie dwa pospolite smoki są rodzicami, więc w swojej puli żywiołów mają tylko dwa.

 • Jeśli dwa smoki są pospolite to nie otrzymamy epickiego smoka.
 • Nie ma tu zduplikowanych żywiołów więc pospolity smok nie może być wynikiem rozmnażania.

Pozostają tylko Niezwykłe i Rzadkie smoki z elementem Ognia i Wody. Istnieją tylko 2 smoki, które pasują do rzadkości i żywiołów: Chimerus i Wyrm.

Thunder

Mile

 • Leaprus
 • Mile
 • Thunder

Tym razem w puli są również 2 żywioły, ale jeden z nich duplikuje się, co powoduje, że jednym z możliwych wyników jest zwykły smok.

Freezey

Sparkler

 • Rocky
 • Weedly
 • Lutra
 • Leviathan
 • Seeker
 • Nightwing
 • Cernunnos
 • Alecki
 • Hippocampus

Ponieważ oboje rodzice są rzadsi niż pospolite smoki, Epickie smoki mogą być wynikiem tej hodowli. Z tych kombinacji żywiołów może powstać tylko 1 Epicki smok: Cernunnos. Tylko elementy krzyżujące się między rodzicami mają wpływ na możliwe wyniki. Comet nie może być wynikiem tej kombinacji hodowlanej, ponieważ żywioły (Metal i Ziemia) należą tylko do jednego rodzica.

Rozmnażanie Legendarnych Smoków

Poprawne rozmnażanie legendarnych smoków

Poprawne rozmnażanie legendarnych smoków

Żywioły Light i Dark są cechą charakterystyczną dla legendarnych smoków. Jednak, aby zdobyć smoka z legendarnej puli muszą być spełnione odpowiednie warunki:

 • Legendarne smoki można zdobyć tylko poprzez krzyżowanie dwóch epickich smoków
 • Oba epickie smoki muszą mieć wspólny żywioł. Dwa wspólne żywioły nie będą działać, niezależnie od tego, czy gatunki są takie same, czy różne.
 • Żywioł współdzielony określa, czy legendarny smok będzie zawierał element światła czy mroku.

Jeśli żywioł to Nature, Fire, Water, albo Psychic, to rezultatem będzie Dark.

Jeśli żywioł to Electric, Earth, albo Metal, to rezultatem będzie Light.

 • Niewspółdzielone żywioły obu Epickich smoków określają, które 2 Legendarne będą możliwe do osiągnięcia. Z tego powodu zawsze istnieją dwa możliwe legendarne wyniki rozmnażania: Światła lub Mroku. Nie ma możliwości uzyskania tylko 1 możliwego wyniku lub zarówno smoków Światła jak i Mrocznych.

Dokładny wskaźnik możliwego zdobycia legendarnego smoka jest nadal nieznany. Doświadczenie graczy sugeruje wartość ~ 2%.

Przykłady:

Cernunnos Ammit

Możliwe wyniki:
Asura
Kur

Współdzielony żywioł to Nature, co oznacza, że możliwy, Legendarny smok będzie miał żywioł Dark.

Niewspółdzielone żywioły to Metal i Earth, co sprawia, że możliwe do zdobycia smoki to Asura i Kur.

Fairy Velociraptor

Możliwe wyniki:
Lasvig
Pyralis

Przykład kombinacji do zdobycia Legendarnego Smoka z żywiołu Light.

Ruby Sword

Możliwe wyniki:
żaden smok

Ponieważ rodzice dzielą oba żywioły, nie ma możliwości zdobycia legendarnego smoka.

Wydarzenie Hodowlane

Kombinacje smoków podczas specjalnych wydarzeń

Kombinacje smoków podczas specjalnych wydarzeń

Niektóre smoki można zdobyć poprzez rozmnażanie tylko podczas specjalnych wydarzeń sezonu lęgowego. Wydarzenia hodowlane mają określony zestaw par, który może skutkować pojawieniem się smoka w ograniczonym czasie. Tylko ta para na czas trwania odpowiedniego wydarzenia może skutkować tym smokiem.

Rozmnażanie smoków podczas wydarzenia

Rozmnażanie smoków podczas wydarzenia

Smoki wydarzenia nie są wyświetlane w możliwych wynikach z innymi jajami. Jeśli para jest poprawnie dobrana, powinna pojawić się w specjalnej ramce poniżej.

Przykładem smoka dostępnego w ograniczonym czasie jest Phantom (wtedy nazywany Bat Dragon). Aby uzyskać go przez rozmnażanie, rodzice musieli być Cernunnosem i Ammitem na czas trwania wydarzenia. Smoki występujące tylko w wydarzeniach zwykle można zdobyć w Jaskini Przywoływaczy (Summoners Cave) po następnej aktualizacji, co pozwala na ich zdobycie po zakończeniu wydarzenia.


Gry podobne