Jednym celów podczas projektowania gier jest sprawienie, aby gracze nie wypalili się i nie byli zbyt wyczerpani, jednym słowem aby nie rezygnowali z zabawy. Rozumiemy, że czasami może się tak zdarzyć. Jeśli potrzebujesz przerwy od gry Clash Royale, zalecamy połączenie się z identyfikatorem Supercell, aby zapisać swoje postępy, zanim usuniesz aplikację i zrobisz sobie przerwę.

Jeśli chcesz założyć nowe konto gry i zacząć od nowa, możesz to zrobić bez usuwania bieżącego konta. Upewnij się, że Twoje konto jest połączone z identyfikatorem Supercell, wyloguj się i rozpocznij nową grę, wybierając opcję „Graj bez identyfikatora Supercell”. Po uruchomieniu nowej gry zalecamy połączenie się z Supercell ID, aby zapewnić bezpieczeństwo konta gry.


Jeśli nadal chcesz usunąć swoje konto gry, skontaktuj się z nami za pośrednictwem konta gry, które chcesz usunąć. Otwórz aplikację, przejdź do ustawień, dotknij pomoc i wsparcie oraz skontaktuj się z twórcami gry.

Usuwanie konta rozpocznie się, gdy twórcy gry tylko otrzymają od ciebie potwierdzenie, że jesteś właścicielem danego konta (w niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe odpowiedzi na pytania, aby potwierdzić własność konta, zanim sprawa posunie się dalej).

Pamiętaj, że oznacza to trwałe zamknięcie i usunięcie konta gry. Obejmuje to całą walutę w grze i postęp, niezależnie od tego, czy płaciłeś za coś realną kasą, czy nie. Po usunięciu, konta gry nie można go odzyskać.


Pamiętaj również, że jeśli usuniesz swoje konto, twórcy będą przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla ich uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak przestrzeganie obowiązków prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie umów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności: https://supercell.com/en/privacy-policy/

Jeśli chcesz anulować prośbę o usunięcie, musisz jak najszybciej ponownie skontaktować się z twórcami gry. Nie ma w tym wypadku gwarancji, że usunięcie może zostać anulowane po otrzymaniu wcześniejszego żądania.

Zakładanie nowego konta w Clash Royale

Aby rozpocząć całkowicie nową grę, musisz najpierw połączyć swoją bieżącą grę z identyfikatorem Supercell, chyba że usunąłeś konto więc możesz pominąć ten krok. Aby się połączyć, otwórz „Ustawienia” i dotknij „Połącz” pod nagłówkiem Supercell ID. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Następnie możesz rozpocząć nową grę:

 • Otwórz ustawienia
 • Stuknij w „Połączony”
 • Stuknij w „Wyloguj się”
 • Teraz na ekranie tytułowym gry wybierz opcję „Graj bez identyfikatora Supercell”.
 • Wszystko gotowe!

Powinieneś teraz utworzyć identyfikator Supercell również dla nowego konta. Ułatwi to przełączanie między dwoma kontami i zapewni bezpieczeństwo konta.

Dotyczy to tylko krajów, w których dostępny jest identyfikator Supercell.

Czy mogę grać na wielu kontach na jednym urządzeniu?

Możesz grać na wielu kontach na urządzeniu tylko wtedy, gdy wszystkie są połączone z identyfikatorami Supercell. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące tworzenia identyfikatorów Supercell dla kont i przełączania się między nimi.

Jeśli nie podłączyłeś bieżącego aktywnego konta do identyfikatora Supercell:

 • Wejdź w Ustawienia
 • Stuknij „Połącz” pod nagłówkiem Supercell ID
 • Utwórz identyfikator Supercell. Wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Aby uzyskać łatwy dostęp, użyj adresu e-mail dostępnego na aktualnie używanym urządzeniu.

Twoje pierwsze konto jest teraz dołączone do identyfikatora Supercell.

Jeśli masz co najmniej jedno konto podłączone do identyfikatora Supercell ID i chcesz utworzyć identyfikator Supercell dla drugiego konta:

 • Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane przy użyciu konta Google / Game Center drugiego konta.
 • Otwórz grę i wejdź w Ustawienia.
 • Stuknij w „Połączony” w Ustawieniach. Następnie wybierz „Wyloguj się”. Zobaczysz ekran tytułowy gry.
 • Stuknij w „Graj bez identyfikatora Supercell”.

Konto z konta Google / Game Center zostanie załadowane.

Utwórz ponownie nowy identyfikator Supercell zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Powtórz te kroki dla każdego z innych kont gier, w które grasz na swoim urządzeniu. Aby przełączać się między identyfikatorami Supercell, wyloguj się z identyfikatora Supercell w Ustawieniach i wybierz „Graj z identyfikatorem Supercell” na ekranie tytułowym. Zostanie wyświetlone menu wszystkich zapisanych identyfikatorów Supercell.


Gry podobne