Bohaterowie w Gods and Glory to główne postacie w grze, które dowodzą naszą armią w walce. Nie musisz rekrutować bohatera, gdyż jest on już z nami od samego początku zabawy. W grze spotkamy także Generałów – są to potężni liderzy, których możemy nająć w Tawernie. Podobnie jak bohaterowie, generałowie mogą przywodzić naszym jednostkom w walce.

Większość walk wymaga obecności bohatera bądź generała, ale to zazwyczaj dobre, bo są na tyle silnymi jednostkami, że mogą przechylić szalę zwycięstwa podczas walki. Dokładnie, oni też uczestniczą w walce. Każdy z nich ma unikalne umiejętności i nawet jak padną podczas walki to pojawią się podczas kolejnych starć.


Zarówno bohaterowie jak i generałowie dzielą się na klasy:

  • wojownicy
  • walczący na odległość
  • magowie

Klasa postaci determinuje ich unikalną rolę w walce. Jednak tylko bohaterowie mogą zmieniać w trakcie gry swoją klasę, dzięki czemu możecie przetestować różne style walki i taktyki. Generałowie nie mogą zmienić swojej klasy. Aby bohater zmienił klasę musi po prostu wyposażyć się w odpowiednią dla danej klasy broń i to tyle.

Możemy nająć do siedmiu różnych generałów, każdy posiada unikalny zestaw umiejętności.


Wymienieni powyżej liderzy posiadają również ograniczoną pojemność, chodzi o liczbę jednostek jakie mogą zabrać ze sobą podczas walki. Możemy zwiększać ową pojemność dzięki Garnizonowi. Przykładowo, bohater ma pojemność 44, a jednostka zajmuje 2 miejsca, tym samym bohater zabierze do walki 22 sztuki omawianej jednostki.

Generałowie i Bohaterowie zbierają także podczas walk punkty XP (doświadczenie). Potrzebują go do zdobywania wyższych poziomów, a co za tym idzie do zwiększenia swoich statystyk. Różne skille i umiejętności sprawiają, że każda postać staje się unikalna, inna niż inne i może mile zaskoczyć w trakcie walki. Statystyki generała sprawdzimy w widoku jego profilu (lewy górny róg ekranu gry), a statystyki generała sprawdzimy w tawernie. Dzięki wbudowanemu systemowi bazującemu na moralach można zwiększać i zmniejszać moc ataku postaci. Do wyliczania tychże efektów są specjalne wzory:

Szansa na krytyczny cios = 1 – 1 / (1 + 0.178 * Twoja szansa na cios krytyczny / Szczęście przeciwnika)


Szansa na skuteczny blok = 1 – 1 / (1 + 0.188 * Twój blok / Szczęście przeciwnika)

Blok może być zwiększany przez różnego rodzaju ekwipunek.

Zdobywanie nowych poziomów

Gdy Bohaterowie i Generałowie uczestniczą w walce to zbierają doświadczenie. Po zebraniu odpowiednie ilości XP zwiększają swój poziom, a co za tym idzie zwiększają się ich możliwości bitewne jak i efekty wpływające na siłę miasta. Zarówno Bohaterowie jak i Generałowie mogą maksymalnie zdobyć 100 poziomów.

Z każdym nowym poziomem Bohater otrzymuje 4 punkty skillów i możemy je rozdystrybuować pomiędzy trzy skille:

Siła: zwiększa HP i ochronę fizyczną
Zręczność: zwiększa prędkość i fizyczny atak
Magia: zwiększa magiczny atak i magiczną ochronę

W każdy ze skilli możemy władować po 250 punktów. Każda umiejętność ma pięć slotów. Każde gniazdo ma swój własny zestaw dodatków. Po zainwestowaniu pewnej liczby punktów umiejętności, możesz wybrać jeden z licznych i wyjątkowych profitów, które dają dodatkowe bonusy w bitwach.

Umiejętności Generałów

Umiejętności Generała mogą być aktywne, pasywne i ostateczne. Ostateczna umiejętność jest dostępna tylko wtedy, gdy Generał jest błogosławiony. Po rekrutacji generał zostanie pobłogosławiony natychmiast. Będą też mieli dostępne dodatkowe 8 godzin błogosławieństwa, które można wykorzystać w dowolnym momencie po wygaśnięciu wstępnego błogosławieństwa. Po darmowym 8-godzinnym błogosławieństwie generałowie mogą być pobłogosławieni w Tawernie przez 2 dni za różne ilości tabletek, w zależności od generała.

Bohater

Gracze zaczynają od bohatera. Jego statystyki i umiejętności można dostosować, w przeciwieństwie do generałów. Bohaterem zarządza się, klikając jego portret w lewym górnym rogu ekranu, a nie w Tawernie. Nie możesz zmienić jego modelu postaci lub portretu.

Księżniczka Północy

Księżniczka Północy jest pierwszym dostępnym Generałem. Jest typem magicznym, zadającym obrażenia magiczne i zdolną do wyposażenia tylko w magiczny sprzęt i broń. Jest w stanie wysadzić wszystkich wrogów, spowolnić ich, a gdy zostanie pobłogosławiony, zamrozić wrogów na miejscu.

Sprawiedliwa

Sprawiedliwa specjalizuje się w walce z demonami. Jest typem walczącym w zwarciu (wojownikiem), zadającym fizyczne obrażenia w walce wręcz. Jest w stanie założyć zbroję i dowolną broń do walki wręcz. Jest w stanie zapobiec wykorzystywaniu umiejętności przez demony, zadawać dodatkowe obrażenia demonom, a gdy jest błogosławiony, zadawać obrażenia wszystkim wrogom, w tym dodatkowe obrażenia dla demonów

Wilczy Strażnik

Wilczy Strażnik to pierwszy generał premium dostępny do kupienia tylko za pomocą kryształów. Jest typem walczącym w zwarciu, zadającym fizyczne obrażenia w walce wręcz. Jest w stanie założyć zbroję i dowolną broń do walki wręcz. Jest w stanie zwiększyć swoją siłę ataku, trzymać broń w każdej ręce, a gdy jest błogosławiony, przyzywać 3 wilki do ataku na wrogów.

Łowca Satyrów

Łowca Satyrów, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w polowaniu na satyry. Jest typem dystansowym, zadającym obrażenia fizyczne w dystansie i zdolnym założyć tylko zbroję zwiększającą zręczność i broń dystansową zwiększającą zręczność. On może zapewnić odporność swoim jednostkom, ogłuszać i usypiać przeciwnika, zadawać krytyczne obrażenia satyrom, a gdy jest błogosławiony, atakować wszystkie satyry w armii wroga.

Łowca

Łowca specjalizuje się w atakowaniu bestii. Jest typem walczącym w zwarciu, zadającym fizyczne obrażenia w walce wręcz. Potrafi wyposażyć zbroję i dowolną broń do walki wręcz. Bestie zignorują łowcę, chyba że pozostanie jedynym celem. Potrafi sidłać cele, a jeśli jest błogosławiony, rzucać w nich siatkami, z których każda jest najskuteczniejsza w przypadku bestii.

Opiekun Martwego Ognia

Opiekun Martwego Ognia jest generałem premium, do kupienia wyłącznie za kryształy. Jest typem dystansowym, zadającym obrażenia fizyczne w dystansie i zdolnym wyposażyć tylko zbroję zręcznościową i broń dystansową. Potrafi spalać zwłoki wroga i wybierać cel, aby wyssać z niego życie i wygoić tym swoje rany. Kiedy zostanie pobłogosławiony, może spowodować eksplozję trucizny, uszkadzając wszystkich wrogów w zasięgu wybuchu.

Renegat

Renegat to ostatni generał, dostępny w tawernie na poziomie 16. Jest generałem premium, do kupienia tylko za pomocą kryształów. Jest magiczny, zadaje obrażenia magiczne i jest w stanie wykorzystać tylko magiczny sprzęt i broń. Potrafi ogłuszyć 3 cele lub gdy zostanie pobłogosławiony przywołać słupy ognia na wszystkich wrogów. Po umieszczeniu w tylnym rzędzie użyje ataków dystansowych i otrzyma dodatkowy magiczny atak i magiczną obronę. W pierwszym rzędzie użyje ataków z bliska i otrzyma dodatkowe punkty wytrzymałości jak i bonus do pancerza.


Gry podobne