Jeśli aktywnie grasz w Words Of Wonders to z pewnością trafiasz na poziomy, które przyprawiają Tobie dodatkowe, siwe włosy. Z początku gra wydaje się prosta, ale kolejne rozwiązania już nie będą takie oczywiste, stąd pomysł na poradnik do gry, w którym znajdziesz wszystkie odpowiedzi i słowa jakie należy zaznaczyć na każdym poziomie.

Kolejne lokalizacje znajdziesz poniżej, mam nadzieje, że nasze rozwiązania i odpowiedzi będą dla Ciebie przydatne.


Egipt

Words Of Wonders PIRAMIDA CHEOPSA

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

Words Of Wonders WIELKI SFINKS

Poziom 1WODA, OWAD, ODA, DWA,
Poziom 2PORA, OPAR, ROPA, RAP
Poziom 3PTAK PAKT TAK AKT
Poziom 4TUBA AUT BUT BAT
Poziom 5MŁOT TOM ŁOM TŁO
Poziom 6ORKA KORA KARO AKR
Poziom 7MATKA MATA TAMA AKTA KAT MAK
Poziom 8WYSPA WYPAS SPAW WSYP PAW PAS

Words Of Wonders MORZE CZERWONE

Poziom 1SZARY ZARYS RYSA RYZA RAZ
Poziom 2LAMPA PLAMA PALMA LAMA MAPA PAL
Poziom 3MYDŁO MŁODY MODŁY MDŁY DYM DOM
Poziom 4KROWA KARO OWAK ORKA WRAK KORA
Poziom 5MISKA MIKS MISA MAKS SMAK SAM
Poziom 6ŁAWKA KAWAŁ ŁAWA KAWA WAŁ
Poziom 7PRAWO OPAR PORA ROPA PAW RAP
Poziom 8KOMAR MAKRO ORKA MROK KARO AMOK

Francja

Words Of Wonders WIEŻA EIFFLA

Poziom 1KATAR TARKA KARAT KRATA KARTA KARA RATA
Poziom 2KOBRA BAROK KORBA ROBAK KORA KRAB KARB
Poziom 3ROBIĆ BROIĆ OBIĆ ROIĆ BIĆ
Poziom 4NERKA EKRAN RANEK KRAN RAK ERA KRA
Poziom 5WCALE WALEC LEWA WLEC WALC CELA CEWA
Poziom 6DROGA OGAR GRAD RAD ODA OGR GRA
Poziom 7PISAĆ SPIĆ PIAĆ PSI PAS PIĆ
Poziom 8CORAZ ORACZ ORAZ CZAR CAR RAZ

Words Of Wonders KATEDRA NOTRE-DAME W PARYŻU

Poziom 1ROBOTA ROBOT TORBA OBORA TABOR BRAT ROTA TOR
Poziom 2STATEK KASTET SETKA SEKTA TEKST ATEST TEKA ETAT
Poziom 3POLSKI KLOPS KLIPS PISK PLIK OPIS KLIP PSI
Poziom 4ZAPASY PASZA ZAPAS ZASPA ZASYP ZSYP PYZA PAS
Poziom 5ŁUSKAĆ ŁUSKA USŁAĆ KŁUS ŁKAĆ ŁUK
Poziom 6GARDŁO RADŁO DROGA GRAD OGAR DAR RAD ŁAD
Poziom 7KOSTKA KOKS KOSA SKOK KASK STOK KTO TOK
Poziom 8WZOREK ROWEK WOREK WZROK KRZEW ZERO KREW ORK
Poziom 9KROMKA MAKRO KOMAR ORKA KROK KARO KORA MROK
Poziom 10BARDZO BRODA OBRAZ DOBA ORAZ DOZA RDZA BAR
Poziom 11GITARA TIARA TARGI RATA AGAR TARG AGAT GRAT
Poziom 12KURTKA KURKA TURA KURA KARK KRUK AUT AKR

Words Of Wonders Luwr

Poziom 1ZRANIĆ RANIĆ RAZIĆ ZIAĆ ZNAĆ ANI RAZ NAĆ NIĆ Dodatkowe słowa: NIZAĆ, NAZI, RAIĆ
Poziom 2ZROBIĆ ZBROIĆ ROZBIĆ ROBIĆ BROIĆ ZBIR ZBIĆ OBIĆ ROIĆ Dodatkowe słowa: BIĆ, BOR, BOĆ
Poziom 3BOKSER KSERO OKRES BOKS BOK KOS BEK SER Dodatkowe słowa: BOREK, SOBEK, SOREK, BERSO, KOSER, EROS, OBER, KROS, BREK, SOK, ROK, REK, ORK, BER, BOR, REB
Poziom 4ZACISK SZKIC CISZA CZAS KICZ KAC CIS Dodatkowe słowa: SIAK, ACZ, SAK, IKS, AIS
Poziom 5 PUSTKA PUSTAK SKAUT USTA SKUP PTAK PAKT STUK TAK Dodatkowe słowa: KAPUT, SKAT, PAS, AKT, PAT, AUT, KAT, SUK, TUP, PAK, SAK, ATU
Poziom 6 KARATE KARETA KATAR TARKA KARTA KRATA KARAT KRET AKTA Dodatkowe słowa: AREKA, KETA, ATAK, ARAK, TRAK, ERKA, TEKA, RATA, ARKA, TARA, KART, KARA, ARA, AKR, AKT, KET, TER, KAT, ERA, KRA, REK, RAK, TEK, KAR, TAK
Poziom 7 GRANAT NARTA RANGA RATAN TARAN GRAT TRAN RATA RANT Dodatkowe słowa: GARNA, GRANT, AGNAT, NAGAR, RAGA, ANTA, AGAR, RANA, GNAT, TARA, TARG, NAGA, AGAT, AGA, ARA, GAR, TAN, GRA
Poziom 8 CZESKI SKECZ SZKIC KICZ CIEK SIEC CZEK CIS CES Dodatkowe słowa: ZSIEC, KECZ, IKS, EIS
Poziom 9 SZAFKA SKAZA KASZA SZAFA KASA FAKS FAZA Dodatkowe słowa: FASKA, FASA, SAK
Poziom 10 SZALIK KLISZA SZLAK LIZAK LAIK SZAL LAK LAS Dodatkowe słowa: LISZKA, SIZAL, SIAK, ZALI, LIAS, LIS, KIL, SAK, IKS, AIS, LIK
Poziom 11 KRAWAT KWARTA TRAWA KATAR KRATA TARKA KARAT WAKAT KARTA Dodatkowe słowa: WATRA, WATKA, WARTA, KAWA, WARA, RATA, ARKA, WRAK, TRAK, TARA, ARAK, KARA, AKTA, KART, WART, ATAK, WATA, ARA, KRA, RWA, WAT, KAR, WAR, TAK, RAK, KAT, AKT, AKR
Poziom 12 TRĄBKA TRĄBA BRAT BARK BRAK KRAB KARB KAT BAK Dodatkowe słowa: TRAK, KART, TAK, AKT, BAR, KĄT, RAK, BĄK, KAR, BAT, KRA, RAB, AKR, RĄB

Words Of Wonders Łuk triumfalny w paryżu

Poziom 1 POMOST TOPOS OPOS STOP MOPS STO Dodatkowe słowa: POST, MOST, SPOT, TOM, TOP, POT
Poziom 2Odpowiedź na tę zagadkę brzmi: MUSZLA LAMUS SZAL MSZA SUMA SZUM SAM LUZ SUM Dodatkowe słowa: SZMAL, SZLAM, MUZA, LAS, MUS
Poziom 3 GARNEK GANEK EKRAN RANEK GREKA NERKA GAR AKR ERA Dodatkowe słowa: GRENA, KRAN, ERKA, NERA, GRA, GEN, RAK, KAR, REK, KRA
Poziom 4 KACZOR CORAZ ORACZ CZAR ORAZ KOZA KARO KORA ORKA Dodatkowe słowa: KARCZ, KROCZ, CZAKO, OCZAR, CZOK, KOCZ, ROCK, OKAZ, CAR, ACZ, KAR, ROK, KRA, KAC, ORK, RAK, KOC, AKR, RAZ
Poziom 5 POSTAĆ PSOTA PATOS OPAT OPAS STAĆ POST SPAĆ OSPA Dodatkowe słowa: OSTAĆ, STOPA, STOP, SPOT, PAS, STO, OSA, PAT, TOP, POT, TOĆ
Poziom 6 KANGUR KNUR URNA KURA NUR AKR RAK GAR GNU Dodatkowe słowa: KURNA, NURKA, KRAN, KUNA, KANU, RUGA, GAUR, GRA, KUR, RUN, KAR, KRA
Poziom 7 STOŁEK TŁOK STOK KŁOS STEK KTO SOK KOT SET Dodatkowe słowa: OSET, ETOS, STO, TŁO, TOK, TEK, KOS, KET
Poziom 8 SZYBKO BOSY SZOK KOSY SZYB KOSZ SZYK ZYSK BOKS Dodatkowe słowa: KYSZ, SOK, BYK, OBY, BOK, KOS, SYK
Poziom 9 WULKAN KLAUN KULA WNUK KLAN KUNA LUKA LAK LUK Dodatkowe słowa: WNUKA, KANU, ULWA, WAL
Poziom 10 RESZTA ARESZT TERAZ ASTER TEZA STER ERA SET SER Dodatkowe słowa: ERSATZ, STARE, TRESA, SETA, RAZ, ZET, TER
Poziom 11 SZORTY ZROST OSTRY SZROT TORS TOR STO Dodatkowe słowa: TRZOS, TORYS, TRZY, SZOT, SORT, SYTO, SZOR, TYRS, ORT, RYT
Poziom 12 KONIEC CEKIN NIECO KOCI KINO NOC NIC NIE Dodatkowe słowa: CIENKO, KONIE, NOCEK, KOINE, NICE, CIEK, KOC, NOK

Words Of Wonders Mont blanc

Poziom 1 WYSOKI OWSIK KOSY SIWY WOSK SOWI SOK KOS SYK Dodatkowe słowa: WSIOK, WSIO, SIO, WIO, WOK, WIS, IKS
Poziom 2 GRAFIT TARGI GRAF TARG FIGA GRAT TRAF FIT Dodatkowe słowa: TRAGI, FAIR, FART, GIRA, IRGA, GRA, GIT, GAR
Poziom 3 ŁOPATA OPŁATA PŁAT OPAT ŁAPA PŁOT OPAŁ ŁATA POT PAT Dodatkowe słowa: PAŁA, POŁA, TOP, TŁO, ŁAT
Poziom 4 SZKODA OSAD OKAZ SZOK KOSZ DOZA SODA DOK SOK ZAD Dodatkowe słowa: ZAKOS, KOZA, KOSA, KODA, SADZ, OSA, KOD, SAD, ODA, KOS, SA
Poziom 5 NICZYM CYNIZM ZIMNY CZYN NIC NIM Dodatkowe słowa: ZIMY, CZY, CYM, CNY
Poziom 6 STRONA ORNAT SONAR TRANS RANO ROTA NORA STAN RANT TRON Dodatkowe słowa: STARO, STORA, NOTA, SORT, ROSA, TORS, TRAN, TONA, TORA, ORT, STO, ANO, NOS, TOR, TON, OSA, TAN
Poziom 7 PROSTO POROST STROP SPORT TOPOS PROSO PORT TROP TORS OPOS Dodatkowe słowa: PORTO, SPORO, OSTRO, PSTRO, SPOT, SORT, ROOT, PSOR, STOP, POST, POR, TOP, POT, PRO, TOR, ORT, STO
Poziom 8 KĄPIEL LEPKI PIKLE PLIK EPIK KLIP ILE PĄK LEP PIK Dodatkowe słowa: LEPIK, KIEP, ELKI, KEPI, LEK, KIP, KIL, LIK
Poziom 9 ŁADNIE NIEŁAD IDEAŁ DANIE DANE IDEA NIE ŁAN ANI Dodatkowe słowa: NADE, ŁANI, NAD, DAN, ŁAD
Poziom 10 SZPILA ZAPIS PLISA LIPA SZAL PAS LIS PAL PSI LAS Dodatkowe słowa: LAPIS, SIZAL, PALI, SLIP, ZALI, LIAS, AIS
Poziom 11 PODRÓŻ ODPÓR PORÓD ODÓR OPÓR POD RÓD POR RÓŻ Dodatkowe słowa: DROP, PRO
Poziom 12 DOSTAĆ ODSTAĆ STADO OSAD STAĆ SODA ODA STO DAĆ OSA Dodatkowe słowa: OSTAĆ, SAD, TOĆ
Poziom 13 NIEMAL LANIE AMEN MINA LINA MILA ILE LEN ALE NIE Dodatkowe słowa: MELINA, LIMAN, MILE, MAIL, NIM, ANI, LIN
Poziom 14 SZAKAL SALKA KLASA SZLAK SKALA SZALA LASKA KASZA SKAZA SZAL Dodatkowe słowa: SZLAKA, SZALKA, SZAKLA, ALASZ, KASA, SALA, ALKA, LAKA, LAS, LAK, SAK
Poziom 15 ZAMIAR MIARA ARMIA MARA ARIA RAMA ZIMA ARA Dodatkowe słowa: MIRZA, RAMIA, MIRA, RAMI, AMIA, RAZ, MIR
Poziom 16 ODEJŚĆ DOJEŚĆ DOJŚĆ DOŚĆ JEŚĆ OŚĆ Dodatkowe słowa: ODJEŚĆ, ODE, JOD

Chile

Words Of Wonders El tatio

Poziom 1 WPROST SPORT STROP TORS TROP POST PORT STOP STO TOR Dodatkowe słowa: PSTRO, SORT, SPOT, PSOR, POR, TOP, POT, PRO, ORT
Poziom 2 BZDURA BRUZDA BURZA ARBUZ BURDA BUDA UZDA URAZ UDAR BRUD Dodatkowe słowa: DRUZA, RUDA, RDZA, BARD, DRAB, BURA, DRUZ, RAZ, DAR, BAR, RAD, ZAD, DUR, RAB
Poziom 3 KLIMAT KILT TALK MILA LAIK KITA TAKI KIT ALT TAM Dodatkowe słowa: KITLA, LIMAK, ALIT, IMAK, MAIK, MAIL, LAK, LIK, TAK, KIL, MAK, MIT, TIK, MAT, KAT, AKT, LIT
Poziom 4 PROSIĆ SPOIĆ SPIĆ ROIĆ OPIĆ OPIS POIĆ PSI PIĆ POR Dodatkowe słowa: ROSIĆ, PIRS, PSOR, SIO, PRO
Poziom 5 WYGRAĆ GRYWAĆ WGRAĆ GRAĆ WYGA GWAR RWAĆ WRYĆ GAR RWA Dodatkowe słowa: GARY, GRA, WAR, WYĆ, RYĆ
Poziom 6 KLIENT KITEL LETNI KLIN KILT TLEN NIKT TEN LIT ILE Dodatkowe słowa: TLENKI, LETNIK, NIKLE, INLET, ELKI, KELT, KENT, LINK, TIK, TEK, KIT, NET, LEN, KIL, LIN, NIT, LEK, LIK, KET, NIE
Poziom 7 PROSTY STROP SPRYT SYROP PSTRY SPORT SPORY OSTRY PORT TORS Dodatkowe słowa: TORYS, PSTRO, TYRS, SORT, PSOR, POST, STOP, TROP, RYPS, SPOT, SYTO, RYT, STO, ORT, POR, POT, TOP, TOR, TYP, PRO
Poziom 8 AKURAT KARAT KARTA KRATA TARKA KATAR AKTA TARA ATAK KARA Dodatkowe słowa: TURAK, KURTA, RUTKA, RAUT, ARAK, TRAK, TURA, RUTA, KURA, RATA, ARKA, AURA, KART, KAR, KUR, RAK, KAT, KRA, TUR, ARA, ATU, AUT, AKR, AKT, TAK
Poziom 9 OZNAKA ZAKON NAKAZ KOZA ZNAK OAZA OKAZ Dodatkowe słowa: ZONA, NAKO, ANO, NOK
Poziom 10 CHWILA LICHWA LICHA LWICA WALC CAL Dodatkowe słowa: ACH, WAL, CHA, WIC, LWI, HIW
Poziom 11 WYBRAĆ BYWAĆ WRYĆ RYBA RWAĆ BRAĆ BAR RYĆ RWA ABY Dodatkowe słowa: BARY, BARĆ, BYĆ, BAĆ, WAR, WYĆ, WAB, RAB
Poziom 12 KAMERA KARMA RAMKA KREM KARA MARA ARKA RAMA KRAM KRA Dodatkowe słowa: KAMEA, AREKA, ERKA, KAEM, AKME, ARAK, MAK, RAK, ERA, KAR, REK, ARA, KEM, AKR
Poziom 13 ROMANS NORMA SONAR MORS SMAR RANO ROSA NORA NOS OSA Dodatkowe słowa: MARON, MASON, MARS, MORA, SOMA, SAM, ANO, MOA
Poziom 14 RZADKO AKORD RODAK KOZA RDZA ORAZ KORA DOK KOD RAD Dodatkowe słowa: DRAKO, ORKA, KARD, KORD, OKAZ, ORDA, KARO, KODA, KADR, DOZA, ORK, ZAD, KRA, ODA, RAZ, KAR, RAK, DAR, ROK, AKR
Poziom 15 UDZIAŁ ZŁUDA DZIAŁ ŁUZA UZDA ZAD ŁAD ŁZA Dodatkowe słowa: AUŁ
Poziom 16 STRATA TATAR TRASA TARTA TARAS START RATA RASA TATA TARA Dodatkowe słowa: TRASAT, STARA, ASTAT, TRATA, ARSA, ARA

Words Of Wonders Pustynia atakama

Poziom 1 DLATEGO DETAL LATO DOLA ATOL LOT DLA GOL ALT GAD ODA Dodatkowe słowa: LEGATO, DELTA, ETOLA, LEGAT, GEODA, GODET, OLEAT, LEGO, LEGA, TOGA, ALE, EGO, ODE, DAL, DOG, GAL
Poziom 2 PORTFEL PLOTER TREFL FETOR FOTEL TROP FORT TREL POLE PORT FLET Dodatkowe słowa: FLORET, FORTEL, PETROL, POLER, FORTE, EFOR, TORF, TREF, TREP, FLOP, PERL, LOT, PER, TER, PRO, ELF, PET, POT, ORT, LEP, TOP, TOR, POR
Poziom 3 ZEGAREK RZEKA GREKA ZEGAR GAR GAZ ERA AKR GRA KRA RAZ Dodatkowe słowa: GEREZA, KREZA, ERKA, GEZA, RAK, KAR, REK
Poziom 4 POLICJA OPCJA LIPA OPAL LICO PLAC CAL CAP Dodatkowe słowa: OPILCA, LOCJA, PALI, CLIP, CIAP, PAL, PAC, PIC, JOL
Poziom 5 SIOSTRA TORS SITO ROTA ROSA STOS TRIO OSA STO SOS TOR Dodatkowe słowa: STARSI, OSTRIA, STARO, STORA, TRIAS, SIORA, STRAS, SARI, TORA, SORT, RIAS, SIO, ORT, AIS
Poziom 6 PRAWNIK KPINA PNIAK PARK KRAN WINA KARP PAWI WRAK IKRA NIWA Dodatkowe słowa: PARNIK, WARNIK, PARKIN, KARPI, INWAR, PAWIK, KIPA, RAKI, PIKA, KANI, PANI, PAN, AKR, KIR, KRA, PAK, RWA, KIP, KAR, WAR, RAP, RAK, WIR, ANI, PAW, PIK
Poziom 7 OKULARY RUKOLA ROLKA KRAUL AKRYL KORAL KULA KARO ORKA ROLA LUKA Dodatkowe słowa: OKULAR, KOLUR, LORKA, LURKA, ORYL, LURA, YUKO, KRYL, LORA, LARY, KURA, LAUR, KORA, KOLA, UROK, OKAY, KARY, KAR, LUK, KRA, ORK, LAK, RYK, KUR, LAR, AKR, RAK, ROK, LOK
Poziom 8 SPODNIE ODPIS SEDNO PIES SPOD OPIS EPOS SNOP PION NIE POD Dodatkowe słowa: SPODNI, SPODE, INDOS, PEON, POND, SINO, PENS, SPIN, PESO, PODE, DIS, EIS, NOS, DIP, IDO, DON, SIO, PSI, DNO, ODE, SEN, DES
Poziom 9 WĄTROBA WROTA TRĄBA BRAWO TABOR TORBA BRAT ROTA WART RWA BOA Dodatkowe słowa: TOWAR, WARTO, BORTA, ABORT, WRĄB, TORA, BORA, WAT, WAR, BAT, BOT, WAB, ORT, RAB, BOR, BAR, TOR, OBA, RĄB
Poziom 10 GŁASKAĆ KASŁAĆ GAŁKA SKAŁA ŁASKA ŁKAĆ KASA SŁAĆ SAGA ŁGAĆ GAŁA Dodatkowe słowa: AGA, SAK, KAŁ
Poziom 11 KRZESŁO OKRES KSERO ORZEŁ SZKŁO ZERO SZOK KOSZ KŁOS ZŁO SOK Dodatkowe słowa: KOSZER, KRESZ, SOREK, KOSER, EROS, KROS, SZOR, SER, ROK, ZŁE, REK, KOS, ORK
Poziom 12WYPADAĆ WPADAĆ DAWAĆ WYPAD WYDAĆ PADAĆ WADA WDAĆ PAW DWA
Poziom 13 ADWOKAT OKTAWA WAKAT KWOTA DAWKA KAWA AKTA ATAK OWAK DATA OWAD Dodatkowe słowa: OTAWA, WATKA, KOTWA, WADA, WATA, KODA, WODA, TAKO, KOTA, KAT, KOD, AKT, DOK, WAT, TOK, ODA, KTO, WOK, KOT, TAK, DWA
Poziom 14 MAKARON KONAR MAKRO KOMAR RAMKA KARMA KANAR MANKO KORAN NORKA NORMA Dodatkowe słowa: KAMORA, ANORAK, AMORKA, NARKA, ANKRA, RANKA, ARKAN, MARON, MORKA, ORKAN, NAKO, ARAK, KRON, AMOK, KRAM, RANA, ARKA, MARA, ORKA, RANO, KORA, NORA, KARA, RAMA, MORA, KARO, MROK, KRAN, ORK, ARA, ANO, KRA, NOK, MOA, ROK, AKR, MAK, KAR, RAK
Poziom 15 ARTYSTA STRATA SATYRA TARTA SATYR START STARY TATAR TRASA TARTY TARAS Dodatkowe słowa: TRASAT, STARA, ASTAT, TRATA, TATA, RASA, TARA, RATA, RYSA, ARSA, TYRS, ARA, RYT
Poziom 16 ŻOŁĄDEK DOŁEK ŻĄDŁO ŁOŻE ŻOŁD DOK ODE Dodatkowe słowa: ŻĄDEŁKO, KOD, DEK

Words Of Wonders Ahu tongariki

1 PRZEPIS PIEPRZ SIERP RZEP PERS PIES PSI SER Dodatkowe słowa: PERSZ, PERZ, PIRS, PER, EIS
2 BUTELKA BUTLA TUBKA BELKA BALET TALK LUBA KLUB BLAT BEKA BELA Dodatkowe słowa: BLEKAUT, BLUETKA, KABEL, BETKA, KLUBA, BUKAT, BUTEK, KELT, LUKA, KABE, BULE, TABU, KULT, BUTA, UBEK, KULA, BETA, TUBA, KETA, TEKA, KET, LAK, BEK, TUL, ATU, BUT, BUK, ALT, LUT, ALE, TEK, BET, LUK, BAK, KAT, LEK, BAL, AUT, AKT, LUB, TAK, BAT
3 HERBATA RABAT HERB TARA RATA HART ARA ERA Dodatkowe słowa: BARTA, BERTA, BRAT, BETA, ARAB, HERA, BERA, AHA, BAR, BET, BAT, TER, BER, RAB, REB
4 ŚWIECKI ŚCIEK WIEK WIEC KIWI WIEŚ CIEK WEK Dodatkowe słowa: ŚCIEKI, IŚCIE, KICI, WICI, WECK, KWIC, WIC
5 KURCZAK KURKA KRZAK KURCZ KURA URAZ KARK KURZ CZAR KRUK KAC Dodatkowe słowa: KUCZKA, KARCZ, KURAK, KARUK, UKAZ, RAZ, RAK, KUR, CAR, ACZ, KAR, KRA, KUC, AKR, KUK
6 RADOSNY SONAR RADNY RODNY SONDA RYSA ROSA OSAD SODA NORA RANO Dodatkowe słowa: SORDYNA, DYNAR, SYNOD, SANDR, OSADY, ORDA, NARD, DYON, ORNY, RAND, NARY, DYRO, DANY, DNO, NAD, OSA, DON, DYN, ODA, NOS, ANO, DAN, SAD, RAD, DAR, SYN
7 SZAMPAN SZAMAN ZAPAS ZASPA PASZA SZPAN SPAZM MAPA MASA MSZA NASZ Dodatkowe słowa: SAMPAN, APASZ, NAMAZ, NAPA, SAPA, PAS, PAN, SAM
8 CZOSNEK NOSEK SKECZ SEZON NOSZE KOSZ SZOK CZEK NOC NOS CES Dodatkowe słowa: SOCZEK, SKOCZ, NOCEK, KESON, SKON, CZOK, KECZ, KOCZ, ZNOS, SOK, SEN, KOC, ZEN, NOK, KOS
9 WZGÓRZE ZGRZEW WRÓG WZÓR RÓW ZEZ ZEW WÓZ Dodatkowe słowa: RÓG, WÓR
10 WIDELEC WIELE WEDLE WLEC WIEC LEC LEW CEL ILE Dodatkowe słowa: LEDWIE, WIELCE, WILEC, LICE, ELEW, WID, WIC, LWI
11 BRĄZOWY WYRĄB BZOWY BRĄZ ZRĄB ZRYW ZĄB OBY Dodatkowe słowa: OBRYW, WORY, WYRO, WRĄB, BOR, RĄB
12 POKRYWA PAROWY PORYW PRAWY WYROK KROWA PRAWO WYKOP KOPA ROPA KARY Dodatkowe słowa: PARKOWY, PORWAK, PRAWKO, OKRYWA, RAPOWY, RAKOWY, PAKOWY, WAPORY, KAROWY, WYRKO, KOPRA, KOWAR, KRYPA, KROPA, PYRKA, OPAR, KAPO, ORKA, WORY, PRYK, PYRA, WYKA, WYRO, OPAK, KARO, OWAK, KORA, OKAP, PORA, KARP, OKAY, PARK, WRAK, PAW, ROK, AKR, WOK, RAK, RWA, RYK, RAP, WAR, KAR, ORK, PAK, PRO, KRA, POR
13 MATERAC CERATA TREMA RAMA TARA MATA TACA MACA CERA MARA RACA Dodatkowe słowa: RACEMAT, MACERAT, CARAT, CERTA, TERMA, TEAM, RATA, METR, MATE, TAMA, TRAM, META, CAR, ERA, TER, MAT, ARA, TAM
14 CZAJNIK NIJAK ZANIK ZNAK KICZ JAKI KAC NIC JAK KIJ JAZ Dodatkowe słowa: NAZI, KANI, ANI, ACZ
15 GRZBIET ZBIEG BRZEG ZBIR BIEG BEZ BIT BET Dodatkowe słowa: ITERB, BIRET, BRIE, GIEZ, GIT, ZET, TER, BER, REB
16 KOSZULA KALOSZ SZLAK KUSZA LUZAK KLOSZ USZKO LUKA UKOS KOZA SZOK Dodatkowe słowa: KULSZA, LOSZKA, ZAKOS, KULAS, AULOS, KAZUS, KLUZA, OLSZA, SOLA, SOUL, SZAL, KOSZ, UKAZ, KUSO, KULA, LUKS, KOSA, OKAZ, KOLA, LUZ, SAK, LAS, LAK, KOS, LOK, OSA, SUK, SOL, LUK, LOS, SOK

Words Of Wonders Wodospady petrohué

1 ROZPACZ CORAZ ZORZA PRACZ PROCA PROZA ORACZ CZOP CZAR ZRAZ ROPA Dodatkowe słowa: OCZAR, POZA, ORAZ, PORA, ZACZ, OPAR, POR, RAZ, ZZA, CAR, ACZ, PAC, RAP, CAP, PRO
2 PANTERA PATERA RENTA NAPAR TARAN RATAN NARTA ARENA RANA TREN RANT Dodatkowe słowa: PATAREN, TARPAN, TREPAN, PENTRA, PATENA, NERPA, PERTA, RAPT, TRAP, TREP, PEAN, ANTA, NERA, NETA, RATA, PART, PARA, ETAP, NAPA, TARA, TRAN, PAT, TAN, ERA, NET, PET, RAP, ARA, TER, PER, TEN, PAN
3 PANTERA PATERA RENTA NAPAR TARAN RATAN NARTA ARENA RANA TREN RANT Dodatkowe słowa: PATAREN, TARPAN, TREPAN, PENTRA, PATENA, NERPA, PERTA, RAPT, TRAP, TREP, PEAN, ANTA, NERA, NETA, RATA, PART, PARA, ETAP, NAPA, TARA, TRAN, PAT, TAN, ERA, NET, PET, RAP, ARA, TER, PER, TEN, PAN
4 KRAWIEC WCIERKA CIEKAW KWARC KRECI CEWKA REWIA WACIK CIEK WRAK KREW Dodatkowe słowa: WARECKI, WIREK, CERKA, KREWA, WIEC, CEWA, WECK, IKRA, ERKA, WIEK, WERK, KWIC, CERA, RAKI, KIER, WIC, WIR, RAK, AKR, KIR, CAR, KAR, WEK, ERA, KAC, KRA, RWA, WAR, REK
5 KRAWIEC WCIERKA CIEKAW KWARC KRECI CEWKA REWIA WACIK CIEK WRAK KREW Dodatkowe słowa: WARECKI, WIREK, CERKA, KREWA, WIEC, CEWA, WECK, IKRA, ERKA, WIEK, WERK, KWIC, CERA, RAKI, KIER, WIC, WIR, RAK, AKR, KIR, CAR, KAR, WEK, ERA, KAC, KRA, RWA, WAR, REK
6 LODÓWKA WOKAL KOWAL WOAL OWAD OWAK OWAL WOLA WODA DOLA LAK Dodatkowe słowa: LODÓWA, WOLAK, KLAWO, WÓDKA, ODWAL, KOLA, WÓDA, KODA, DAL, LÓD, DOK, ODA, WAL, KOD, DLA, WOK, LOK, DWA
7 WIESZCZ SZEWC SIEC SZEW WESZ SIEW ZWIS WIEC ZEW ZEZ Dodatkowe słowa: ZSIEC, WSZE, CIS, CES, WIS, EIS, WIC
8 BANKIER BAKIER BIERKA BRANIE NERKA RABIN EKRAN BAREK BANER BEKA BARK Dodatkowe słowa: ANKIER, KARNIE, RANEK, REKIN, BREAK, BAKEN, INKER, BANK, NERA, KARB, BARN, BRIE, ERKA, KANI, KRAB, BRAK, BERA, KABE, BREK, IKRA, KRAN, KIER, RAKI, BEK, AKR, REB, KIR, NIE, RAB, BER, REK, BAN, KAR, ERA, BAK, RAK, BAR, ANI, KRA
9 WARZYWO RAZOWY WYWAR WYRAZ ORAZ WRAZ ZRYW RYZA RAZ RWA Dodatkowe słowa: WAZOWY, WYRWA, ZWORA, WORY, WYRO, WAR
10 DZIECKO KICZ KOCI CIEK DZIK CZEK DOK KOC KOD ODE Dodatkowe słowa: DZIKO, KOZI, DECK, CZOK, KECZ, KOCZ, IDO, DEK
11 LINIJKA NIJAKI LINIA NIJAK ALKIN LINKA JAKI LINA KLIN LAIK KLAN Dodatkowe słowa: LINIAK, LINK, KANI, JAK, ANI, KIJ, LIN, KIL, LAK, LIK
12 TELEFON TEFLON FOTEL ETEN LONT TLEN FLET TEN LEN NET ELF Dodatkowe słowa: LENTO, FENOL, FONT, TON, LOT, NEF
13 KUCHARZ HUZAR KURCZ KRACH ZUCH KURA URAZ KURZ KRA KAC AKR Dodatkowe słowa: KARCZ, UKAZ, UCHA, CZAR, HARC, KUCH, HURA, RUCH, RAZ, HUK, KUC, ACZ, KAR, CHA, CAR, KUR, HAK, RAK, ACH, UHA
14 WIADOMO ODMOWA WIDMO ODMA OWAD MOWA MODA WODA DWA ODA DOM Dodatkowe słowa: AMID, DIWA, DAM, MOI, WIO, WID, IDO, MOA
15 DRABINA BARANI RABAN RABIN BANIA BARAN BIADA BANDA RADNA RADA ARIA Dodatkowe słowa: BADIAN, ADRIA, BINDA, NADIR, DINAR, BARD, DRAB, BARN, RANA, ARAB, RAND, NARD, BAN, NAD, ARA, DAN, RAD, BAR, RAB, DAR, ANI
16 SZPINAK SPINKA ZAPIS ZANIK KPINA SZPAK NISZA SANKI SZPAN PISAK PNIAK Dodatkowe słowa: PSINKA, PAZIK, PSINA, PSIAK, PASKI, NAPIS, SZPIK, SKIN, NAZI, PISK, SPIN, PIKA, SIAK, KIPA, ZNAK, NASI, NASZ, PANI, KANI, AIS, IKS, SAK, PAS, PAK, KIP, PAN, PSI, ANI, PIK

Words Of Wonders Jezioro general carrera

1 DZWONEK DENKO ODZEW DZWON ODE KOD DNO DOK WEK ZEW Dodatkowe słowa: KENDO, DEWON, KONEW, NOWE, DOWN, DON, WON, ZEN, WOK, NOK, DEK
2 RAKIETA KARETA KARATE KARTA TARKA TIARA KATAR KARAT KRATA IKRA AKTA Dodatkowe słowa: ARIETKA, ARIETA, KITARA, KIERAT, AREKA, KETA, TAKI, ARAK, TRAK, ERKA, ARIA, TEKA, KITA, RATA, TRIK, KRET, ATAK, ARKA, TARA, KART, KIER, KARA, RAKI, KAT, AKT, AKR, KET, KIR, ERA, ARA, TIK, TER, KRA, REK, RAK, KIT, TEK, KAR, TAK
3 WYTĘPIĆ TĘPIĆ PIĘĆ TĘPY WPIĆ TYP PIĆ WYĆ TYĆ Dodatkowe słowa: WYPIĆ, WIĆ
4 BRZYTWA ZWARTY TWARZ BRYZA WYRAZ WART BRAT TRYB RYBA RYZA ZRYW Dodatkowe słowa: TRYBA, BARYT, TRAWY, BATY, BRYT, ZBYT, TRZY, BARY, WRAZ, BAR, WAT, BAT, BYT, RWA, ABY, WAB, RAB, RAZ, RYT, WAR
5 ŚWISTAK KWITA ŚWIST WITKA ŚWITA ŚWIAT KWIAT KWAS ŚWIT SWAT STAW Dodatkowe słowa: STAWIK, WIŚTA, TAKSI, SIWAK, SITWA, SIAK, SKAT, WIST, KWIT, KITA, TAKI, WIKT, SKIT, TAK, AIS, WIS, IKS, SAK, KIT, WAT, TIK, KAT, AKT, TAŚ
6 DZBANEK DZBAN ZNAK BANK BEKA ZNAD DANE BEZA BEK BEZ BAK Dodatkowe słowa: BEZAN, ZADEK, BAKEN, NADE, KABE, DEKA, NAD, DAN, ZEN, BAN, ZAD, DEK
7 TRAMWAJ TRAWA JAMA TAMA WART MARA TARA RAMA RATA WATA MATA Dodatkowe słowa: MARTWA, WATRA, WARTA, RATAJ, WARA, JAWA, RAJA, TRAM, WAR, TAM, WAT, MAT, JAW, MAJ, RAJ, RWA, ARA, JAR
8 BOHATER TABOR TORBA HART BRAT HERB ROTA BOA BAT BAR OBA Dodatkowe słowa: AEROB, BERTA, BORTA, ABORT, HORA, BERA, OBER, HERA, BETA, BORA, TORA, BOT, TOR, ORT, HOT, BER, RAB, BOR, BET, ERA, REB, TER
9 PRZECIW WIEPRZ RZEP RZEC WIEC PIEC CEP ZEW Dodatkowe słowa: PRECZ, PIERW, CZERW, WCZEP, PERZ, WIR, PIC, PER, WIC
10 CENTRUM NUMER METR TREN NURT TUR TEN Dodatkowe słowa: RUTEN, TUNER, MENU, CENT, EMU, RUM, NUT, MUR, RUN, TUM, NET, NUR, TER
11 PAŃSTWO POSTAW PSOTA PATOS STOP OPAS OPAT SWAT SPAW SOWA OSPA Dodatkowe słowa: STOPA, WTOPA, POST, STAW, SPOT, PAS, STO, PAW, OSA, PAT, TOP, POT, WAT, WOŃ, TOŃ, POŃ
12 KAPITAN PIANKA AKAPIT PANIKA PIANA NITKA PNIAK NATKA KANIA KPINA PAKA Dodatkowe słowa: AKANT, PATKA, KITA, NAPA, KANI, PIKA, PTAK, PAKT, KANT, KAPA, TANK, TANI, AKTA, ATAK, ANTA, NIKT, TAKI, PANI, KIPA, NIT, PAK, TAK, TAN, KIP, KIT, TIK, KAT, PAT, AKT, ANI, PAN, PIK
13 RODZINA ZIARNO RADIO RANO ORAZ DOZA ZNAD RDZA NORA ANI DAR Dodatkowe słowa: RODNIA, DINAR, ZADNI, INDOR, NADIR, ARION, NARD, ZONA, ORDA, RAND, NAZI, IDO, RAZ, NAD, ZAD, ANO, DAN, RAD, DNO, DON, ODA
14 MARATON MATRONA AMATOR AROMAT MANTRA ANATOM AMANT NARTA TARAN MANTO RATAN Dodatkowe słowa: MARNOTA, RAMOTA, NORMA, MARON, ORNAT, AORTA, MANAT, RANA, ANTA, TRAM, RANT, ROTA, TONA, MORA, TORA, NOTA, TRON, RATA, NORA, TRAN, TAMA, TARA, MARA, RANO, MATA, RAMA, MOA, TAM, TOM, ANO, TON, ARA, TOR, MAT, TAN, ORT
15 KRÓLOWA KOWAL WALOR WOKAL KORAL KROWA ROLKA WRAK ORKA KORA OWAL Dodatkowe słowa: RÓLKA, KLAWO, LORKA, KOWAR, WOLAK, OWAK, ROLA, WOLA, WOAL, LORA, KRÓL, KOLA, KARO, KAR, LAK, AKR, WAL, LAR, RÓW, ORK, WAR, KRA, RWA, RAK, WOK, ROK, WÓR, LOK
16 KLESZCZ LESZCZ SKECZ LECZ CZEK CEL LEK CES ZEZ Dodatkowe słowa: SZCZEK, LESZ, ZLEC, KECZ, LEC

Hiszpania

Words Of Wonders Sagrada familia

1 PODCZAS SPOZA SZOPA SPOD CZOP SZOP OSPA OPAD POZA SODA DOZA Dodatkowe słowa: CZAD, CZAS, OSAD, CODA, SPAD, OPAS, SADZ, PAS, POD, OSA, SAD, ACZ, PAC, CAP, ZAD, ODA
2 KOBIETA OBIEKT BITKA TEKA TAKI BEKA KITA KIT BOA KOT BEK Dodatkowe słowa: KOBITA, BOTEK, BETKA, BATIK, KETA, BOKI, KOTA, BETA, TAKO, KABE, TEK, KET, BOT, BAT, TAK, BET, TOK, KTO, BIT, BAK, KAT, BOK, OBA, AKT, TIK
3 PROJEKT POKER KOPER PORT KRET TROP KORT POR ORK POT TOK Dodatkowe słowa: JOKER, TROJE, TREP, OKEJ, TROK, PER, KET, ORT, TER, REK, REJ, KOT, PRO, JER, KTO, JOT, PET, TOP, TOR, ROK, TEK
4 RÓWNIEŻ RÓŻNIE WIÓR ŻWIR NERW WÓR NIŻ RÓW WIR NÓŻ RÓŻ Dodatkowe słowa: RÓWNIE, RÓŻNI, RÓŻNE, RÓWNE, WRÓŻ, WŻER, NIE, NÓW, ŻER
5 SKALPEL KAPSEL SKALP SKLEP PASEK KLAPS LASEK APEL PAL PAS ALE Dodatkowe słowa: APEKS, AKSEL, SAKE, KLAP, LEK, LAS, PAK, LAK, LEP, SAK
6 POBAWIĆ WPOIĆ POBIĆ WABIĆ OWIAĆ POWAB BAWIĆ PAWI WBIĆ OWIĆ OBIĆ Dodatkowe słowa: POWIAĆ, POWIĆ, WPIĆ, PIWO, OPIĆ, POIĆ, WIAĆ, PIAĆ, BOĆ, PAW, WIĆ, BOA, WIO, BAĆ, PIĆ, BIĆ, OBA, WAB
7 ZMIENIĆ MIENIĆ MINI MIEĆ NIĆ NIE ZEN NIM Dodatkowe słowa: ZIMNE
8 KONSOLA KOLANO AKSON KOLOS SALON SOLO KOSA SOLA KLAN OKNO LAS Dodatkowe słowa: OKSALON, SOLONKA, ONKOS, OSOKA, NOSAL, KOLON, KOLO, KOLA, KLON, NAKO, SKON, LOKO, KOSO, SAK, OKO, LAK, KOS, LOK, SOK, SOL, ANO, LOS, OSA, NOS, NOK
9 ZASUNĄĆ ZASNĄĆ ZSUNĄĆ USNĄĆ UZNAĆ SUNĄĆ ZNAĆ NASZ SNUĆ NAĆ Dodatkowe słowa: ZASNUĆ, SZUAN, SNĄĆ
10 STRAŻAK KARAT TRASA KRATA KASTA TARKA KATAR KARTA TASAK STAŻ KRAS Dodatkowe słowa: STARKA, KASTRA, KRASA, RAKSA, STARA, TARAS, SAKRA, TAKSA, STRAŻ, ŻART, KARA, RASA, AKTA, TRAK, KART, ARAK, ARKA, KASA, ARSA, RATA, SKRA, SKAT, ATAK, TARA, TAK, SAK, ARA, KRA, ŻAK, KAR, ŻAR, RAK, KAT, AKT, AKR
11 OSTATNI ISTOTA TOAST SIANO TONA TANI TOST SITO NOTA TATO STAN Dodatkowe słowa: SOTNIA, SINTO, OSINA, TANIO, TINTA, NASI, SINO, AIS, NIT, STO, ANO, NOS, TAN, TON, OSA, ANI, SIO
12 RESZTKA RESZKA ZAKRES RESZTA ARESZT TRZASK SKRZAT ASTER SETKA KRESA RZEKA Dodatkowe słowa: EKSTRA, ERSATZ, TRESKA, KREZA, KRESZ, SEKTA, TRESA, KARES, KASZT, STARE, SERAK, KRZTA, TERAZ, STEK, KETA, SKAT, TRAK, ERKA, KRAS, TEKA, SKRA, TEZA, SAKE, KRET, KART, STER, SETA, KAT, SER, RAZ, AKR, AKT, KET, ERA, RAK, ZET, SAK, KAR, TEK, TER, KRA, REK, SET, TAK
13 ŚWIATŁO ŚWIAT ŚWITA ŚWIT ŁOŚ TŁO WAT Dodatkowe słowa: ŁATWO, WIŚTA, TWOI, WAŁ, WIO, ŁAT, TAŚ
14 ZAMIAST SZMATA SZMAT AMISZ MASZT SZATA ASTMA SIATA MSZA MASA MISA Dodatkowe słowa: MATIAS, SZTAMA, MIAST, TASZA, ZIMA, TAMA, MATA, SIMA, SIAM, AMIA, TAM, SAM, MAT, MIT, AIS
15 GRUSZKA ARKUSZ GRUSZA KUSZA KURS URAZ KURZ KRAS KURA GRUZ GUZ Dodatkowe słowa: KAZUS, RAUSZ, GAUS, GAUR, SZUR, RUGA, UKAZ, SKRA, SURA, GAZU, AKR, RAZ, SAK, GAR, SUK, KAR, KUR, RAK, GAZ, GRA, KRA
16 RODZICE RODZIC ODRZEC ZERO RZEC CEDR ODE Dodatkowe słowa: CREDO, ORZEC, IDO

Words Of Wonders Palau nacional

1 KOREKTA AKTOR KOREK ROTA KARK KORA TEKA ORKA KARO KROK KRET KORT Dodatkowe słowa: KOKER, TAROK, KOTKA, KOTEK, KETA, KOTA, KART, TORA, TROK, TRAK, TAKO, KOKA, ERKA, ORK, TER, KET, ORT, AKR, KRA, TAK, REK, TEK, KAR, KOT, KOK, ERA, RAK, KAT, TOR, AKT, ROK, KTO, TOK
2 KATOWAĆ OKTAWA KWOTA WAKAT ATAK TKAĆ KAWA AKTA OWAK WATA KTO KOT Dodatkowe słowa: WATKA, KOTWA, OTAWA, KOTA, TAKO, TAK, AKT, KAT, WAT, TOK, WOK, TOĆ
3 SKAZANY SZYNKA SKAZA SZYNA KASZA NAKAZ SZYK KASA NASZ ZYSK ZNAK SYK Dodatkowe słowa: SZYKANA, KASZANY, SZYNK, KYSZ, SYN, SAK
4 WITRYNA TYRAN WIATR RANT TANI NIWA TRAN WART WINA WAT NIT WIR Dodatkowe słowa: WIATRY, NARTY, TRAWY, INWAR, ANTY, NARY, WINT, ANI, TAN, WAR, RWA, RYT
5 MACZETA ZATEM META TAMA MACA MATA TEZA MECZ TACA MAT TAM Dodatkowe słowa: MATACZ, CZATA, TEAM, CZAT, MATE, CEZA, ACZ, ZET
6 WALCZYĆ WYLAĆ ZAWYĆ ZWAĆ WLAĆ ZLAĆ AZYL CAL Dodatkowe słowa: WALC, CZY, WAL, ACZ, LAĆ, WYĆ
7 ZARÓWNO ZAWÓR WRONA WAZON NAWÓZ NORA ZNÓW RANO OZÓR WZÓR WÓR RAZ Dodatkowe słowa: ZWORA, RÓWNO, NARÓW, ORAZ, NOWA, WRAZ, ZONA, WÓZ, WON, RÓW, ANO, WAR, RWA, NÓW
8 DZIAŁAĆ ZADAĆ DZIAŁ DZIAĆ ZDAĆ ZIAĆ ŁZA Dodatkowe słowa: ŁADZIĆ, ŁAZIĆ, DAĆ, ŁAD, ZAD
9 ZAMYKAĆ ZMYKAĆ MAZAK KAZAĆ ZAĆMA MAZAĆ ZMYĆ MAK ĆMA MYĆ Dodatkowe słowa: MAĆ
10 OGRABIĆ GRABIĆ GARBIĆ BROIĆ GIBAĆ IGRAĆ ROBIĆ OBRAĆ OGRAĆ GRAB OGAR GOIĆ Dodatkowe słowa: GABRO, GARB, ROIĆ, ORAĆ, AGIO, IRGA, BARĆ, GIRA, OBIĆ, GRAĆ, BRAĆ, BORG, BORA, RAIĆ, OGR, GAR, RAB, BAR, BOR, BAĆ, BIĆ, OBA, GRA, BOĆ, BOA
11 LITANIA ALIANT TALIA LIANA LINIA LINA TANI ANI NIT ALT LIT LIN Dodatkowe słowa: LATA, ANTA, ALIT, TAN
12 POGADAĆ OPADAĆ PADAĆ PODAĆ GADAĆ OPAD DAĆ POD Dodatkowe słowa: PAGODA, DAGA, GAPA, GAP, DOG, GAD, ODA, AGA
13 RYJÓWKA WYKRÓJ KARY KRÓJ JARY KRAJ WRAK KRA RYK WÓR RÓJ RÓW Dodatkowe słowa: WYRAJ, RÓJKA, WYRÓJ, WYKA, JAK, RAJ, JAW, RAK, WAR, JAR, KAR, RWA, AKR
14 IMPREZA PREMIA REMIZA RZEPA RAZEM AMPER ZIMA RZEP ERA RAZ RAP Dodatkowe słowa: PRIMA, MIRZA, REMIZ, MAZER, PIEZA, REIZM, REMI, MIRA, RAMI, EMIR, PERM, PERZ, EMPI, MIR, PER
15 WAKACJE CEWKA AKCJA KAWA CEWA JAWA JAK WEK KAC Dodatkowe słowa: WECK, KEJA, JAW
16 OGÓLNIE LEGION GLON GEN GOL ILE NIE EGO GIL LIN LEN Dodatkowe słowa: ONGI, LEGO, GIN

Akwedukt w segowii

Poziom1 SPOTKAĆ SKOPAĆ STOPKA POSTAĆ PSOTA PATOS KOPAĆ PAKT STOK OSPA OPAT SPAĆ
Poziom2 WIERZYĆ WRZEĆ ZRYĆ ZRYW WRYĆ ZEW WIR RYĆ WYĆ
Poziom3 SŁUCHAĆ ŁASUCH SŁUCH CAŁUS USŁAĆ ŁACH SŁAĆ
Poziom4 NAUCZYĆ UCZYĆ ZACNY UZNAĆ CZYN CZUĆ ZNAĆ CZY NAĆ
Poziom5 KAWAŁEK KAWAŁ KAWKA ŁAWKA ŁAWA KAWA KŁAK WAŁ WEK
Poziom6 ŁADUNEK UKŁAD DANE UŁAN KUNA NUDA ŁUNA ŁAD ŁAN NAD ŁUK
Poziom7 DECYZJA EDYCJA CZAD CZYJ CZY ZAD JAZ
Poziom8 WIĘKSZY WIĘZY SZYK ZWIS SIWY KĘS SIĘ
Poziom9 KONTAKT NOTKA NOTA TONA TAKT KANT KNOT TATO TAK KOK TON KAT
Poziom10 PRODUKT ODKUP UKROP TROP DRUT UROK PORT TRUP OKUP TOK KTO ORK
Poziom11 STARCZY STARZY STRZYC CYSTA CZART STARY SATYR TRACZ ZARYS SZARY CZAR TRZY
Poziom12 OCENIAĆ OCENIĆ OCENA CENIĆ OCEAN NIECO CENA NOC NIE ANI
Poziom13 ARTYKUŁ RYTUAŁ TURA KARY KURA ŁUK TYŁ RAK KRA ŁYK AKR TAK
Poziom14 ODDZIAŁ DZIAD DIODA DZIAŁ DZIDA DOZA ODA ŁZA ZAD ŁAD ZŁO
Poziom15 SAMOLOT LOTOS SALTO OMAL SOLO MOST ATOL SOLA LATO MOLO LAS OSA
Poziom16 KWESTIA WITKA SEKTA KWIAT SETKA KWITA SIEW KWIT SWAT WIEK STEK STAW

Pałac królewski w madrycie

Poziom 1 WYKONAĆ KONAĆ NAWYK NOWY OWAK NAĆ WYĆ
Poziom 2 SZALONY OLSZYNA SOLNY SALON SZYNA AZYL NASZ SOLA LANY SZAL OSA LOS
Poziom 3 PATRZEĆ TRZEPAĆ TRAPEZ TERAZ TRZEĆ RZEPA PRZEĆ RZEP PRAĆ TEZA ETAP ERA
Poziom 4 ZBYTNIO ZBYTNI ZBITY BIZON BITY NIBY ZBYT BYT BIT TON
Poziom 5 UKRYWAĆ URYWAĆ WYKUĆ UKRYĆ URWAĆ KURA WKUĆ WRAK KARY AKR RWA KUĆ
Poziom 6 NAGRODA ANGORA GRANDA RANGA RADNA ANODA DROGA ORGAN AGAR GRAD RANA NORA
Poziom 7 GATUNEK AGENT TUKAN GANEK NUTKA KUNA KANT TEKA NUTA GNAT GNU AUT
Poziom 8 POZYCJA OPCJA PYZA CZOP POZA CZYJ JAZ
Poziom 9 ROPUCHA PUCHAR CHRUP PROCA RUCH ROPA PORA OPAR UCHO PUCH HOP CAR
Poziom 10 SZPITAL SZPILA ZAPIS LISTA PLISA PTASI LIPA SZAL TIPS STAL LIST PAS
Poziom 11 DAWNIEJ WINDA DANIE WINA IDEA WENA NIWA DANE JAD ANI NAD NIE
Poziom 12 DRUŻYNA UDANY RADNY RUNDA DYŻUR ŻARNY DUŻY RUDA URNA AŻUR NUDA RUDY
Poziom 13 UZYSKAĆ SZUKAĆ ZYSKAĆ USZYĆ ZAKUĆ KUSZA KUSY
Poziom 14 CIEKAWY CIEKAW WYCIEK WACIK WYCIE CEWKA CEWA WIEC WEK
Poziom 15 WYDZIAŁ ZAWIŁY WIDŁY ŁZAWY DZIAŁ ZWIAD WIZA WIDZ ZWID WŁAZ ZWAŁ DWA
Poziom 16 KONCERT TONER TENOR KORT KNOT TRON TREN TEN TON ORK KTO ROK

Plaza de cibeles

Poziom 1 NAZYWAĆ NAZWAĆ WYZNAĆ NAZWA ZAWYĆ WAZA ZNAĆ NAWA ZWAĆ WYĆ NAĆ
Poziom 2 WYRAZIĆ ZRYWAĆ WARZYĆ ZWIAĆ RAZIĆ ZRYW WIR
Poziom 3 WARTOŚĆ WROTA TRWAĆ ORAĆ ROTA RWAĆ WART TROĆ RWA TOR WAT OŚĆ
Poziom 4 ODEBRAĆ OBRAĆ BRODA BRAĆ DOBA ERA OBA BAR RAD ODA DAR ODE
Poziom 5 ZADAWAĆ ZAWADA ZDAWAĆ ZADAĆ DAWAĆ ZWADA WDAĆ WADA
Poziom 6 KOHORTA AKTOR KORT ORKA KORA KARO ROTA AKT KTO ROK AKR TOR
Poziom 7 KIEPSKO KIOSK EPIK PIES KEKS EPOS KOKS SKOK PISK KOK PIK SOK
Poziom 8 OPUŚCIĆ POŚCIĆ PUŚCIĆ UŚPIĆ POCIĆ UPOIĆ POIĆ OPIĆ UPIĆ PIĆ IŚĆ OŚĆ
Poziom 9 PRZEŻYĆ PRZEĆ RŻEĆ ZŻYĆ PRZY ZRYĆ RZEP RYĆ RYŻ ŻER ŻYĆ
Poziom 10 ZBIERAĆ ZEBRAĆ RAZIĆ ZABIĆ ZEBRA IZBA BRAĆ ZIAĆ ZBIĆ BEZA ZBIR BEZ
Poziom 11 PONADTO PONAD OPONA OPAT TONA NOTA OPAD ODA POD PAN TON DNO
Poziom 12 USTALIĆ LISTA TULIĆ USTAĆ TLIĆ SIAĆ TAIĆ USTA LIST STAL STAĆ ULAĆ
Poziom 13 WNIOSEK OWSIK OWIES WIEKO NOSEK WINO WIEK KINO SOWI SIEW WOSK NOS
Poziom 14 LEPKOŚĆ OPLEŚĆ OŚLEP OKLEP PLEŚĆ POLE PLEĆ KOŚĆ LEK OŚĆ LOK LEP
Poziom 15 RATOWAĆ AORTA WROTA TRWAĆ TRAWA ROTA TROĆ ORAĆ RATA RWAĆ TARA WART
Poziom 16 NAPRZÓD NADZÓR PRZÓD NAPÓR NARÓD RDZA ZNAD RAP PAN ZAD RÓD DAR

Turcja

Cysterna bazyliki

Poziom 1 KIEROWAĆ KREOWAĆ KAWIOR ĆWIERK KROWA WIEKO ĆWIEK REWIA KIWAĆ KROWI KROIĆ ROWEK WOREK OWIAĆ ORAĆ
Poziom 2 DROMADER ORDER MODA DRED MORD ODMA ERA ODA DOM DAR ODE RAD
Poziom 3 KILKASET LATEKS KLITKA KALEKI LISTEK KLEKS SEKTA KLIKA KLEIK SETKA LASEK LEKKI KILKA ELITA LISTA
Poziom 4 FLAMENCO CELOFAN MELON MALEC OCENA OCEAN OMAL CELA CENA OMEN LEC CAL FAN NOC ELF
Poziom 5 ZMIERZYĆ MIERZYĆ MRZEĆ ZRYĆ ZMYĆ MIEĆ ZEZ MYĆ RYM RYĆ
Poziom 6 URATOWAĆ RATOWAĆ TRAWA AORTA TRWAĆ OTRUĆ WROTA URWAĆ WART RATA TRUĆ AUTO TARA WATA RWAĆ
Poziom 7 PILNOWAĆ POWALIĆ PAWILON WPINAĆ NAPOIĆ OPINAĆ PALIWO OPALIĆ NAPIĆ WALIĆ POLAĆ OWIAĆ WAPNO OLIWA PALIĆ
Poziom 8 MIOLOGIA LIGA LOGO MILA OMAL MOLO LIMO MIG GOL GIL MAG
Poziom 9 TRYLOGIA ROGATY GORYLI GORYL TARGI ROGAL GROTA LITY ATOL GRAT LATO TRIO ORLI ROTA TARG
Poziom 10 POMORSKI MORSKI ROMSKI POKOS PISMO SKORO MIKRO KOMIS PROSO MIKS MOPS OKOP MROK PROM SMOK
Poziom 11 BAGAŻNIK BANIAK KABINA BANIA ANGAŻ BAGAŻ KANIA BANK GAIK ŻBIK ŻABA NAGI GAŻA NIŻ ANI
Poziom 12 STRASZYĆ STARSZY STARZY SZARY ZARYS SATYR ZARYĆ STARY TRZY RYZA RYSA ZRYĆ RYĆ
Poziom 13 ŚLICZNIE LICZI LINCZ LECZ NIE CEL LEC ZEN LEN NIC LIN ILE
Poziom 14 MOSIĘŻNY MIĘSNY MIĘSO MĘŻNY SINY MYSI NOS NIŻ SYN SIĘ
Poziom 15 WZBUDZAĆ UZDA ZDAĆ DBAĆ ZWAĆ UBAW BUDA WDAĆ ZZA ZAD BAĆ DWA DAĆ
Poziom 16 BEFSZTYK SZYB SZEF STEK STYK ZYSK ZBYT SZYK SYK BEZ BYK BET BYT BEK
Poziom 17 STABILNY BILANS NABITY BYLINA LISTA SILNY ISTNY NIBY LIST LINA BLAT STAN TANI LANY STYL
Poziom 18 KOMPLETY KOMPLET MOTEL MLEKO TYLKO OMLET OPTYK MOTYL OKLEP TEMPO POTEM POLE TYLE TYM LOK
Poziom 19 ROZWIEŚĆ ZWIEŚĆ WOZIĆ WRZEĆ WIEŚĆ ROIĆ WIEŚ ŚWIR ZERO WIR WIĆ ZEW OŚĆ IŚĆ
Poziom 20 KŁOPOTAĆ ŁOPOTAĆ PŁOTKA KŁOPOT OPOKA KOPAĆ POŁAĆ ŁOPOT POTOK TŁOK KOŁO OPAK PAKT PTAK KOPA
Poziom 21 ZABAWNIE BANIA NAZWA BAZIA WAZA WINA NIWA NAWA BAZA BEZA WIZA WENA IZBA ZEN ANI
Poziom 22 SZKLANKA KASZKA SZAKAL KLASA KALKA SALKA LASKA KASZA SKAZA ALKAN NAKAZ SZLAK SKALA SZALA KASK
Poziom 23 ÓWCZESNY WCZESNY SZEWC CZYN WESZ ZNÓW SZEW SEN CES SYN CZY
Poziom 24 REDAKTOR KREATOR REAKTOR REKTOR REKORD KRATER KREDA DATEK RODAK RETRO AKTOR KADET ORDER AKORD KREDO

Pamukkale

Poziom 1 PSIKNĄĆ SPIKNĄĆ SKĄPIĆ SKINĄĆ PISNĄĆ SPIĄĆ PIĄĆ PISK KPIĆ PĄS PSI PIK
Poziom 2 KONKURS KROKUS USKOK SUKNO KRUK KNUR UROK SKOK KOKS KROK RUNO KURS
Poziom 3 KORZYŚĆ KORZYĆ OKRYĆ KOŚĆ ZRYĆ KRYĆ OŚĆ RYK RYĆ ORK ROK
Poziom 4 MAJĄTEK MAJTEK METKA KAJET META MĄKA TEKA MAT MAJ AKT KAT JAK
Poziom 5 SZEMRAĆ SZMER SEZAM MASER RAZEM MARSZ MRZEĆ SMAR MSZA SER ĆMA RAZ
Poziom 6 TABLICA TALIA BALIA BACA BLAT TACA BILA CAL BAL ALT
Poziom 7 KOSMATY MOTYKA SMAK STOK AMOK MOST STYK MAKS SMOK KOSY SMYK TAK
Poziom 8 DOOKOŁA OKŁAD KŁODA OKOŁO KOŁO DOK ODA KOD OKO ŁAD
Poziom 9 POŁOŻYĆ ŁOŻYĆ POŻYĆ PŁOĆ OŻYĆ PYŁ ŻYĆ
Poziom 10 PLANETA PALETA PANEL APEL TLEN ETAP PLAN PAL TEN PAT ALT PET
Poziom 11 PRZERWA RAPER RZEPA RZEP WRAZ PAW ZEW RAP RAZ ERA RWA
Poziom 12 UCZYNIĆ CZYNIĆ NUCIĆ UCZYĆ CZYN CZUĆ NIC CZY
Poziom 13 MIESZAĆ ZAMIEĆ SEZAM AMISZ MSZA MIEĆ ZIMA IMAĆ SIEĆ ZIAĆ MISA ĆMA
Poziom 14 ZADANIE ZDANIE DANIE ZNAD IDEA DANE ZEN NAD ZAD NIE ANI
Poziom 15 WIERZBA ZEBRA REWIA WRAZ IZBA BREW WIZA BEZA ZBIR WIR RAZ ZEW
Poziom 16 DOTKNĄĆ TKNĄĆ TONĄĆ KNOT TOK DNO KOT TON KTO DĄĆ

Efez

Poziom 1 ZAMOTAĆ MAZAĆ MOTAĆ ZAĆMA MATA OAZA TAMA TAM ĆMA MAT TOM
Poziom 2 KOSTIUM SITKO SUMIK STOIK TOMIK KOMIS STUK SITO SUMO STOK MIKS MOST
Poziom 3 KAPITAŁ AKAPIT PŁATKI ŁATKA PAŁKA PIŁKA ŁAPA PŁAT KIŁA KITA AKTA KAPA
Poziom 4 OGLĄDAĆ OGLĄD DOLAĆ ODLAĆ DOLA DAĆ DAL LAĆ GAD ODA DĄĆ DLA
Poziom 5 DOTRZEĆ TRZEĆ DRZEĆ ZERO TROĆ ODE TOR
Poziom 6 KATALOG LOKATA KOALA KLATA LOTKA ATAK AKTA ALGA ATOL GALA TALK TOGA
Poziom 7 KOMPLET MOTEL OMLET MLEKO TEMPO OKLEP POTEM POLE KOT LEP LOK LOT
Poziom 8 UMIERAĆ UMIAR UMIEĆ IMAĆ MIEĆ EMU ĆMA RUM MUR ERA
Poziom 9 OGROMNY GRONO OGROM OGON GROM GNOM MORO RYM OGR
Poziom 10 STOPIEŃ STOP POST ETOS TIPS PIEŃ PIES SIEŃ SITO OPIS STEP EPOS
Poziom 11 ZWRÓCIĆ WRÓCIĆ WZÓR WIÓR WÓZ WIĆ RÓW WIR WÓR
Poziom 12 ROZMOWA ZMOWA ZMORA WRAZ MOWA ORAZ MORO RAZ RWA
Poziom 13 OŚRODEK ŚRODEK RODEO KREDO ODE KOD OKO DOK
Poziom 14 ZABIJAĆ ZBIJAĆ BAZIA ZABIĆ BAZA ZBIĆ ZIAĆ IZBA BAĆ BIĆ
Poziom 15 PODZIAŁ DZIAŁ PŁOZA OPAŁ PIŁA POZA OPAD PŁAZ DOZA ODA ŁZA ŁAD
Poziom 16 PODEJŚĆ PODJEŚĆ DOJEŚĆ ODEJŚĆ DOJŚĆ JEŚĆ DOŚĆ ODE OŚĆ POD

Kapadocja

Poziom 1 KOMITET OKTET TOMIK TOTEM MIOT KIT TOK KOT MIT TIK
Poziom 2 ODŁAMAĆ ŁAMAĆ ODŁAM MODA ODMA ŁAM ŁAD ODA ŁOM
Poziom 3 SCHOWAĆ CHOWAĆ CHAOS SOWA CHOĆ OWCA OSA
Poziom 4 KOLACJA LOKACJA KOALA AKCJA LOKAJ KLOC KOJA KAC CAL LAK LOK JAK
Poziom 5 ZAMÓWIĆ ZMÓWIĆ ZWIAĆ MÓWIĆ IMAĆ ZIMA ZWAĆ ZIAĆ WIAĆ WIZA WÓZ WIĆ
Poziom 6 TULIPAN LUTNIA PANI UNIA TANI NUTA TIUL PLAN LIT NIT ANI
Poziom 7 PODDANY ODDANY ODPAD PONAD OPAD DANY DNO POD ODA PAN NAD
Poziom 8 CHŁOPAK PACHOŁ CHŁOP PCHŁA OPAŁ KOPA OPAK ŁACH OKAP HAK HOP CAP
Poziom 9 ZNACZYĆ ZACZYN ZACNY ZNAĆ CZYN ZZA NAĆ
Poziom 10 SPRAWIĆ PRAWIĆ WPISAĆ PISAĆ WSIAĆ SPRAĆ RWAĆ SIAĆ SPAĆ WIAĆ PAWI PIAĆ
Poziom 11 URWISKO OWSIK KROWI URWIS UROK KURS WOSK UKOS SOWI SUW SOK ROK
Poziom 12 ŻAŁOSNY SŁONY ŻYŁA ŻONA ŁASY SYN NOS OSA
Poziom 13 LIMONKA KOLIA KOMIN ALKIN LINKA MIANO MANKO IKONA KLON KMIN AMOK LAIK
Poziom 14 WYBRANY BARWNY RYBNY RYBA BAR RWA ABY
Poziom 15 WYDAWAĆ WDAWAĆ WYDAĆ DAWAĆ WADA WDAĆ DWA WYĆ
Poziom 16 ISTOTNY ISTNY SITO SINY TOST NIT NOS STO SYN

Góra nemrut

Poziom 1 ODMÓWIĆ DOMÓWIĆ OMÓWIĆ WIDMO MÓWIĆ DWOIĆ DOIĆ MIÓD OWIĆ DOM WIĆ
Poziom 2 KARIERA KARAR KIER IKRA ARKA ARIA KARA RAK ARA AKR KRA ERA
Poziom 3 USTAWIĆ STAWIĆ SUWAĆ WITAĆ WSIAĆ USTAĆ WSTAĆ SWAT WIAĆ STAĆ SIAĆ TAIĆ
Poziom 4 PODPAŚĆ DOPAŚĆ ODPAŚĆ POPAŚĆ PODAĆ OPAŚĆ PAŚĆ OPAD DOŚĆ DAĆ POD POP
Poziom 5 POWAŻNY WAŻNY WAPNO ANYŻ ŻONA NOWY PAW PAN WYŻ
Poziom 6 TWORZYĆ ROZTYĆ ZWROT ZRYĆ ZRYW TRZY TROĆ WRYĆ WYĆ TYĆ TOR RYĆ
Poziom 7 LAWENDA WANDAL NADAL NALEW LAWA NAWA DANE WADA LEWA WENA LADA DWA
Poziom 8 PIANINO OPINIA PINIA ANION PION PANI PAN ANI
Poziom 9 BRYCZKA BRYZA RYBAK KACZY RYZA RYBA CYRK BARK KARB BRYK KARY KRAB
Poziom 10 POMYŁKA ŁAKOMY PŁOMYK OMYŁKA AMOK MAŁY OKAP ŁYKO OPAŁ OPAK KOPA ŁOM
Poziom 11 WYPRAWA WPRAWA PRAWY WYWAR PARA RAP RWA ARA PAW
Poziom 12 ROZWLEC ROZLEW LECZO WLEC ZLEW RZEC LECZ LEW
Poziom 13 KATEDRA KARETA KARATE KRATA DATEK TARKA KARTA KARAT KATAR KADRA KREDA KADET
Poziom 14 KREDENS SEREK DESER DRES DREN SER SEN
Poziom 15 ŚCIĄGAĆ ŚCIGAĆ ŚCIĄGA CIĄGAĆ ŚCIĄĆ CIĄĆ CIĄG GIĄĆ IŚĆ
Poziom 16 PROCENT TONER PERON TENOR OCET TREN PORT TROP TRON PET NET TON

Japonia

Kiyomizu-dera

Poziom 1 WYNOSIĆ WNOSIĆ WYNOS NOSIĆ WINO OWIĆ NOWY SOWI SYN
Poziom 2 STADION SONDA STADO SIANO NOTA STAN SIAD TONA SODA TANI SITO OSAD
Poziom 3 SKANDAL SKALA SALKA KLASA ALKAN LASKA KLAN SALA LAK NAD SAD LAS
Poziom 4 PROSZEK SKRZEP PERKOZ POKER KOPER OKRES SZKOP KSERO RZEP EPOS ZERO PERS
Poziom 5 OPIERAĆ OPERA OPRAĆ PRAĆ ROPA OPAR ROIĆ OPIĆ PORA ORAĆ PIAĆ POR
Poziom 6 TERAPIA PARTIA PATERA PIRAT TAPIR TIARA ARIA PARA RATA TARA ETAP ARA
Poziom 7 OKRĄGŁY KRĄGŁY OKRĄG GOŁY ŁYKO KRĄG ROK OGR ŁYK RYK ORK
Poziom 8 DOSTAWA STADO OSADA DATA OSAD SWAT WSAD OWAD SODA WATA STAW WADA
Poziom 9 OBRAŻAĆ OBRAĆ ŻABA ORAĆ BRAĆ BAR BAĆ
Poziom 10 BORÓWKA ROBAK KROWA KORBA BAROK KOBRA BRAWO KARB ORKA KORA BRAK KARO
Poziom 11 POBAWIĆ POWAB WABIĆ BAWIĆ WPOIĆ POBIĆ OWIAĆ POIĆ OPIĆ PIWO OBIĆ OWIĆ
Poziom 12 POKONAĆ OPONKA OPONA KONAĆ PONOĆ KOPAĆ OKNO OPAK OKOP OKAP NAĆ
Poziom 13 MASZYNA SZAMAN SZYNA NASZ MASA MYSZ MSZA SAM SYN
Poziom 14 CHOINKA NOCKA IKONA KINO KOCI HAK KOC NIC KAC ANI NOC
Poziom 15 ŚWIADOM WIDMO MODA OWAD WODA MOWA ODA DOM MIŚ DWA
Poziom 16 OBNIEŚĆ NIEBO NIEŚĆ ŚNIĆ OBIĆ NIĆ NIE OŚĆ BIĆ BON IŚĆ

Fushimi inari-taisha

Poziom 1 WSTAWAĆ STAWAĆ SWATAĆ WSTAĆ STAĆ SWAT STAW WATA
Poziom 2 DZWONIĆ WODZIĆ DWOIĆ WIDNO WOZIĆ DZWON DOIĆ WIDZ ZWID OWIĆ WINO DNO
Poziom 3 ZAROBIĆ OBRAZIĆ ZBROIĆ ZROBIĆ ROZBIĆ OBRAĆ ROBIĆ OBRAZ RAZIĆ BROIĆ ZABIĆ IZBA
Poziom 4 SPOŚRÓD POŚRÓD ODPÓR PORÓD DROPS SPÓR SPOD SPÓD OPÓR ODÓR RÓD POD
Poziom 5 KUPOWAĆ WKOPAĆ UKOPAĆ PUKAĆ POKUĆ KOPAĆ OWAK OKUĆ OPAK OKUP WKUĆ KOPA
Poziom 6 AUDYTOR URODA AUDYT DRUT UDAR RUDY AUTO RUDA ROTA TRUD TURA TUR
Poziom 7 BATERIA TIARA RABAT BRAT ARIA RATA TARA ERA BAR BIT ARA BAT
Poziom 8 WEGANIN GNIEW WINA NIWA NAGI WENA NIE ANI GEN
Poziom 9 OMNIBUS BONUS MINUS SUMO SNOB NIM BON SUM NOS BUS
Poziom 10 OKROPNY OPORNY ROPNY OKNO OKOP OKO ORK RYK ROK POR
Poziom 11 WYGASIĆ WYSIAĆ WSIAĆ GASIĆ SIWY WIAĆ SIAĆ WYĆ WIĆ
Poziom 12 KOMÓRKA KROMKA MAKRO KOMAR AMOK MROK KARO KRAM KORA KARK KROK ORKA
Poziom 13 ODCINEK DOCINEK KONIEC NIECO DENKO CIEK KOCI DOK ODE KOD DNO KOC
Poziom 14 ODBYWAĆ DOBYWAĆ OBYWAĆ OBYDWA BYWAĆ ODBYĆ WYDAĆ DOBYĆ WDAĆ OWAD DOBA DBAĆ
Poziom 15 POGUBIĆ GUBIĆ UPOIĆ UBOGI POBIĆ UPIĆ POIĆ OBIĆ UBIĆ BIĆ PIĆ
Poziom 16 SZAŁWIA ZAWIAS ZAWAŁ ŁAWA ZWIS ZWAŁ SZAŁ SIŁA WIZA WAZA WASZ ŁZA

Zamek ōsaka

Poziom 1 PRZODEM PRZED MORZE ZERO RZEP PROM MORD ODE POR
Poziom 2 ODPALIĆ DOPALIĆ PODLAĆ OPALIĆ POLAĆ PALIĆ DOPIĆ PODAĆ ODPIĆ DOLAĆ ODLAĆ PIAĆ
Poziom 3 DOTYKAĆ DOTYK TYKAĆ DYKTA TKAĆ ODA AKT TOK TYĆ KTO DOK KOD
Poziom 4 BADANIE BANDA BIEDA BANIA DANIE BIADA DANE IDEA ANI NAD NIE
Poziom 5 REKLAMA MAKRELA MAKLER KAMERA KARMEL KALMAR KLAMRA RAMKA KARMA ALARM KLER RAMA
Poziom 6 SŁOWNIK SŁOWIK SKŁON SŁOIK OWSIK WINO SOWI KŁOS WOSK WŁOS KINO NOS
Poziom 7 OBUDZIĆ ZDOBIĆ BUDZIĆ UDOIĆ DOBIĆ ODBIĆ OBIĆ ZBIĆ DOIĆ UBIĆ UDO
Poziom 8 OKOLICA KOLIA LAIK KOCI KLOC LICO CAL KAC LAK OKO KOC LOK
Poziom 9 MAESTRO TERMOS METRO MASER ASTER TREMA ROTA METR ETOS STER ROSA MOST
Poziom 10 WIESZAK ZASIEW SZEW WASZ KWAS WIZA ZWIS WIEK SIEW WESZ ZEW
Poziom 11 WYNIEŚĆ WYŚNIĆ WNIEŚĆ WIEŚĆ NIEŚĆ ŚNIĆ WIEŚ WYĆ NIE
Poziom 12 STROPIĆ STOPIĆ STROIĆ PROSIĆ TROPIĆ TOPIĆ STROP SPORT TROIĆ SPOIĆ OPIS SITO
Poziom 13 PARTNER PARTER TRAPER RENTA RAPER TRAN RANT ETAP TREN RAP PET PAN
Poziom 14 ODBICIE OBICIE ODBIEC DOBIEC BICIE BIEC ODE
Poziom 15 ŚPIEWAĆ WPAŚĆ ŚPIEW WIEŚĆ WIEŚ PAŚĆ WIAĆ PIAĆ WPIĆ IŚĆ PIĆ WIĆ
Poziom 16 PRZYDAĆ DARZYĆ PARZYĆ ZARYĆ RDZA PRZY PYZA PRAĆ ZDAĆ RYDZ ZRYĆ RYZA

Itsukushima jinja

Poziom 1 STRACIĆ TRACIĆ SIAĆ TAIĆ STAĆ CIS CAR
Poziom 2 DYSTANS STADNY DANY STAN SAD SYN NAD
Poziom 3 SZKOLNY SOLNY ONYKS KLOSZ KOSZ ZYSK SZYK SZOK KLON KOSY LOK SOK
Poziom 4 GALERIA ALERGIA REALIA LEGIA ARIA ALGA LIRA GALA AGAR LIGA ARA ERA
Poziom 5 TOTALNY NALOT TALON TYTAN LOTNY LATO TONA NOTA TATO LONT LANY LOT
Poziom 6 HAMULEC MALUCH MUCHA MALEC ULEC CELA HECA MECH CUMA EMU ALE LEC
Poziom 7 ZAPISAĆ ZASPAĆ ZASIAĆ PASZA ZAPIS PISAĆ ZASPA ZAPIĆ SAPAĆ PASAĆ ZAPAS SIAĆ
Poziom 8 PODANIE DANIE PONAD PION OPAD PANI DANE IDEA ODE ANI POD NIE
Poziom 9 SZEROKO SKORO KSERO OKRES KOSZ ZERO SZOK ORK ROK SER KOS SOK
Poziom 10 OBRÓCIĆ BROIĆ ROBIĆ ROIĆ OBIĆ BIĆ BÓR
Poziom 11 MASAKRA MASKARA MASKA RAMKA KARMA MARA MAKS KRAS RASA MASA ARKA RAMA
Poziom 12 SKŁADAĆ KASŁAĆ SKAŁA ŁASKA SKŁAD KASA SŁAĆ ŁKAĆ SAD
Poziom 13 FLAMING LIMFA GMINA GLINA MINA LIGA FIGA FILM NAGI MILA LINA FAN
Poziom 14 POSTĘPY POSTĘP POPYT OSTĘP STOP STĘP POST PĘTO TĘPY POP STO POT
Poziom 15 ZABAWIĆ ZBAWIAĆ ZWABIĆ ZAWIAĆ ZBAWIĆ ZWIAĆ WZBIĆ BAZIA WABIĆ ZABIĆ BAWIĆ ZWAĆ
Poziom 16 PUŁAPKA PAPKA PUŁAP PAŁKA PAKA PUŁK PAPA ŁAPA KAPA

Arashiyama

Poziom 1 ZARAZEM ZARAZ RAZEM ZMAZA MARA ZRAZ RAMA ARA ERA RAZ
Poziom 2 ZABÓJCA ZBÓJCA ZABÓJ BAZA ZBÓJ BACA JAZ BÓJ
Poziom 3 PAKOWAĆ KAPOWAĆ WKOPAĆ KOPAĆ KAPAĆ KAWA PAW
Poziom 4 WSTAWIĆ STAWIĆ WIWAT WITAĆ WWIAĆ WSTAĆ WSIAĆ SWAT SIAĆ STAĆ STAW
Poziom 5 USTĄPIĆ SPIĄĆ UPIĄĆ PIĄĆ PSUĆ TIPS UPIĆ SPIĆ PĄS PSI
Poziom 6 REJESTR TRESER ETER REJS STER ESEJ SET SER
Poziom 7 BALOWAĆ OBALAĆ OBLAĆ OBAWA WOAL OWAL ALBO WOLA LAWA WLAĆ BAL BAĆ
Poziom 8 DMUCHAĆ DUMAĆ MUCHA UDAĆ DUCH DACH DUMA CUMA CUD ĆMA DAĆ
Poziom 9 FABRYKA AFRYKA BARKA FARBA RYBAK BARAK BRAK KRAB KARY RAFA KARB BRYK
Poziom 10 KAPLICA KLAPA PACKA KALIA PALIK KLIP PAKA PLAC KAPA PLIK PIK PAL
Poziom 11 STOLARZ ZAROST ZATOR SALTO SZROT ZROST ROSA ORAZ ROTA LATO STAL TORS
Poziom 12 WERDYKT KREDYT KRETY WTEDY KREW TEDY KRET WTYK WEK RYK
Poziom 13 NADMIAR MARINA NAMIAR MIARA RADNA ARMIA MINA RANA MARA RADA DAMA RAMA
Poziom 14 KOSZMAR ORSZAK KOSZAR ZMORA SROKA MAKRO ZMROK KOMAR MARSZ KORA MAKS AMOK
Poziom 15 JEDNOŚĆ DOJEŚĆ ODEJŚĆ DOJŚĆ DOŚĆ JEŚĆ JON OŚĆ DNO
Poziom 16 OPIEKUN PIONEK KUPNO NIEUK KUPON EPIK PION OKUP KINO UNIK NIE PIK

Rosja

Ermitaż, państwowe muzeum ermitażu

Poziom 1 SPARING SARNI NAPIS NAGI PANI GIPS RAP GAR ANI PSI PAS GRA
Poziom 2 ODESŁAĆ DOSŁAĆ SADŁO SŁAĆ OSAD SODA ODA OSA SAD
Poziom 3 MILCZEĆ ZLECIĆ MLECZ MIECZ MIEĆ LECZ MECZ CLIĆ MLEĆ ILE CEL
Poziom 4 ROZSTAĆ ZAROST ZOSTAĆ STAROĆ ZATOR ZROST SZROT ORAĆ ROSA STAĆ TORS ROTA
Poziom 5 KAZANIE NAKAZ KANIA ZANIK ZNAK ANI NIE ZEN
Poziom 6 PRZEKAZ RZEPKA RZEPAK PAKER PRZEZ RZEKA RZEPA RZEP PARK ZRAZ KARP KRA
Poziom 7 PONIEŚĆ NIEŚĆ PION OPIĆ ŚNIĆ POIĆ IŚĆ OŚĆ
Poziom 8 STAWIAĆ SWATAĆ STAWAĆ STAWIĆ WITAĆ WSIAĆ SIATA WIATA WSTAĆ STAĆ TAIĆ SWAT
Poziom 9 PODATEK POETKA ADEPT KADET POETA DATEK EPOKA OPAD PTAK OPAK TEKA PAKT
Poziom 10 PARASOL POLAR PRASA ROSA SALA OSPA RASA PORA OPAR SOLA PARA OPAS
Poziom 11 POLEGAĆ GALOP POLAĆ APEL OPAL POLE PLEĆ GOL ALE LAĆ LEP EGO
Poziom 12 CYKORIA IKRA KORA KARO ORKA CYRK KARY KOCI RYK KRA CAR AKR
Poziom 13 WIEDŹMA MEDIA MIEDŹ MEWI MEWA IDEA MAŹ
Poziom 14 SPEŁNIĆ PEŁNIĆ SIEĆ PIES SPIĆ PŁEĆ NIĆ SEN NIE PIĆ
Poziom 15 WYSYŁAĆ WYSŁAĆ ŁASY ŁYSY SŁAĆ WAŁ WYĆ
Poziom 16 MELODIA MEDIA MEDAL IDEA DOLA MODA IDOL DOM ILE ALE

Plac pałacowy

Poziom 1 TORNADO ORNAT RONDO NORA ROTA TRAN RANO TRON NOTA TONA RANT TON
Poziom 2 ZAMIANA ZMIANA ZANIM ZIMA MINA NIM ANI
Poziom 3 SPĘDZAĆ ZAPĘD SPAĆ ZDAĆ SPAD DAĆ ZAD PAS SAD
Poziom 4 PÓŁTORA TARŁO APORT TOPÓR TROP PŁOT ŁOTR ROTA OPÓR ROPA PŁAT OPAR
Poziom 5 PRZEŁOM MORZE ORZEŁ RZEP ZERO PROM ŁOM ZŁO
Poziom 6 PODĄŻAĆ POŻĄDAĆ PODAĆ PODAŻ ŻĄDAĆ OPAD POD DĄĆ ODA
Poziom 7 WYDANIE DYNIA DANIE WIDNY DYWAN WINDA DAWNY NIWA DANY DANE IDEA WENA
Poziom 8 ZŁAMANY ŁAMANY MAŁY MŁYN ŁAN ZŁY ŁAM ŁZA
Poziom 9 UŁATWIĆ WITAĆ TUŁAĆ UWIĆ TAIĆ WIAĆ WAŁ AUT
Poziom 10 GRANICA RANGA AGAR NAGI RACA RING RANA CAR NIC ARA
Poziom 11 DIAMENT TANDEM DANIE MEDIA DIETA DENAT DANE AMEN MINA TANI IDEA META
Poziom 12 ROZKŁAD RZADKO KOŁDRA AKORD RODAK RADŁO KŁODA OKŁAD KORA ORKA KARO KOZA
Poziom 13 SENATOR STRONA TENOR RENTA TONER ORNAT ASTER SONET SENAT TRANS SONAR ROTA
Poziom 14 ŚLICZNY LICZNY LINCZ CZYLI CZYN NIC CZY LIN
Poziom 15 ATAWIZM WIATA WAZA WIZA MATA WATA TAMA ZIMA WAT MIT TAM MAT
Poziom 16 OSTRZEC STRZEC OSTRZE ZROST SZROT CZORT TORS STER ZERO RZEC ETOS OCET

Plac czerwony w moskwie

Poziom 1 DARMOWY RAMOWY MODRY WYDMA WYDRA WODA MOWA DRWA ODMA MORD OWAD MODA
Poziom 2 OKLASKI OSIKA KOLIA KLIKA KOLKA KILKA KIOSK SOLA SKOK KOSA KOKS LAIK
Poziom 3 STADIUM STUDIA SUMA MISA DUMA AUT TAM
Poziom 4 RYSOWAĆ RASOWY ROSA RWAĆ WRYĆ RYSA ORAĆ SOWA WYĆ RYĆ
Poziom 5 NASTRÓJ TRANS STRÓJ STAN TRAN RANT RÓJ RAJ
Poziom 6 KOMFORT MOTOR TORF KORT FORT MROK MORO ROK ORK TOK TOM KTO
Poziom 7 TŁUMACZ ZATŁUC UCZTA ŁUZA CUMA TŁUM TŁUC MUŁ ŁZA TAM AUT MAT
Poziom 8 PELIKAN PALNIK LINKA PNIAK PIKLE LEPKI PALIK PANEL KPINA EKIPA ALKIN EPIKA
Poziom 9 PASOWAĆ OPASAĆ SPAWAĆ PASAĆ SAPAĆ SPAW OSPA OPAS SPAĆ SOWA PAS PAW
Poziom 10 SNAJPER PENSJA PRESJA SAPER PERS PEJS REJS RAJ PAN RAP ERA SER
Poziom 11 WYKUPIĆ WYKPIĆ WKUPIĆ KUPIĆ WYKUP WYKUĆ WPIĆ UWIĆ KPIĆ UPIĆ WKUĆ WYĆ
Poziom 12 KTÓRĘDY KTÓRY KRĘTY DĘTY TĘDY RYK RÓD
Poziom 13 ZAPŁATA ZAPAŁ ŁAPA PŁAZ ŁATA PŁAT ŁZA PAT
Poziom 14 SEKUNDA DESKA ANEKS NUDA KUNA DANE SAD NAD SEN
Poziom 15 UJAWNIĆ UWIJAĆ UNIA WINA NIWA WIAĆ UWIĆ NAĆ WUJ WIĆ
Poziom 16 REAKCJA KREACJA AKCJA RACJA CERA KARA RACA ARKA KRAJ ARA KRA AKR

Sobór wasyla błogosławionego

Poziom 1 CHWALIĆ CHWIAĆ LICHWA CHWILA LWICA LICHA CAL
Poziom 2 BUNKIER RUBIN NUREK BUREK NIEUK KIER KNUR UNIK NUR
Poziom 3 KLAWISZ KLISZA SZALIK SZLAK LIZAK ZWIS LAIK WASZ WIZA SZAL WILK KWAS
Poziom 4 SKROMNY MOKRY ONYKS SKORY SMOK KOSY MROK SMYK MORS NOS ROK SOK
Poziom 5 KOMISJA KOMIS MISJA MISKA OSIKA KOJA MISA JAKI KOSA SMAK MAKS AMOK
Poziom 6 INWAZJA NAZWA WIZJA ZJAWA WIZA NIWA JAWA WAZA NAWA WINA JAZ ANI
Poziom 7 OBNIŻYĆ OŻYĆ OBIĆ OBYĆ NIBY BOŻY ŻYĆ BIĆ NIĆ NIŻ
Poziom 8 ZAMYKAĆ ZMYKAĆ ZAĆMA MAZAĆ MAZAK KAZAĆ ZMYĆ MAK ĆMA MYĆ
Poziom 9 KOŁYSKA SKOK ŁYKO KŁOS KASK ŁASY KOSY KOKS KŁAK ŁYK KOS OSA
Poziom 10 KLARNET KARNET NEKTAR RANEK RENTA NERKA EKRAN KLAN TEKA TREL KRET KLER
Poziom 11 NAPRAWA PARAWAN WARAN NAPAR NAWA RANA PARA RWA ARA
Poziom 12 ZAPALIĆ PALIĆ ZALAĆ ZAPIĆ LIZAĆ ZIAĆ ZLAĆ LIPA PIAĆ LAĆ PIĆ
Poziom 13 FORTUNA FUTRO FRONT ORNAT FORTA TOFU NOTA TORF NURT TRAF RUNO FART
Poziom 14 NAŁOŻYĆ ŁOŻYĆ ŻONA OŻYĆ ANYŻ ŻYŁA ŁAN NAĆ
Poziom 15 SPŁACIĆ PŁACIĆ PISAĆ ŁASIĆ PIŁA SPIĆ SIAĆ SŁAĆ CAP
Poziom 16 ZASŁUGA SŁUGA SAGA ŁUZA SZAŁ GAŁA GAZA GŁAZ GAZ GUZ

Teatr bolszoj

Poziom 1 BLOKADA KOLBA KOALA ALBO DOBA BLOK LADA DOLA OBA ODA LAK KOD
Poziom 2 UKŁADAĆ DUKAĆ UKŁAD KŁUĆ UDAĆ ŁKAĆ ŁUK ŁAD
Poziom 3 SPOTKAĆ STOPKA SKOPAĆ POSTAĆ PATOS KOPAĆ PSOTA POST OKAP STAĆ PAKT STOP
Poziom 4 OKADZAĆ DOKAZAĆ OKAZAĆ ZADAĆ KAZAĆ OAZA DOZA ZDAĆ OKAZ KOZA ZAD DOK
Poziom 5 ŁAGODNY GŁODNY ŁODYGA ŁADNY NAGŁY GODY GOŁY NOGA DANY NAD GAD DYG
Poziom 6 POKROIĆ OKROIĆ OKPIĆ KROIĆ ROIĆ KOIĆ KPIĆ POIĆ OPIĆ OKOP ORK POR
Poziom 7 TRAWNIK WITKA NITKA KWITA WIATR KWIAT WINA IKRA TRAN WRAK TAKI TRIK
Poziom 8 ODERWAĆ DORWAĆ OWAD WODA ORAĆ RWAĆ DRWA WDAĆ ODE DAR ODA ERA
Poziom 9 KROKIEW WIEKO KROWI WOREK KOREK ROWEK KROK WIEK KIER KREW WIR WEK
Poziom 10 RATUNEK KARNET NEKTAR NERKA TUKAN EKRAN RANEK RENTA NUREK KUTER NUTKA TUREK
Poziom 11 OPŁACIĆ PŁACIĆ CIAŁO POCIĆ POŁAĆ PIŁA PŁOĆ OPAŁ OPIĆ POIĆ PIAĆ CŁO
Poziom 12 POŚCIEL OŚLEP OPIEC POLEC LICO OŚLI PIEC POLE LEP ILE LEC CEP
Poziom 13 TOKARKA KRATKA KOTARA KARTKA KARAT KAKAO AORTA AKTOR KRATA KARTA TARKA KATAR
Poziom 14 WARUNEK KREWNA AKWEN NUREK RANEK EKRAN NERKA WNUK URNA NERW KUNA KRAN
Poziom 15 BUDOWAĆ BUDOWA BUDA UDAĆ DBAĆ UBAW WDAĆ OWAD WODA DOBA DAĆ BOA
Poziom 16 WYKAZAĆ KAZAĆ ZAWYĆ WYKAZ WAZA KAWA ZWAĆ WYĆ

Norwegia

Kościół w urnes

Poziom 1 DOCENIĆ OCENIĆ NIECO CENIĆ DOIĆ DNO NIE NIĆ ODE
Poziom 2 PODŁOGA POGODA GODŁO OPAD OPAŁ POD GAD ODA
Poziom 3 OBAWIAĆ WABIĆ OWIAĆ BAWIĆ OBAWA OWIĆ OBA
Poziom 4 MAJSTER ASTER MASER TREMA SMAR STER SEJM META METR REJS RAJ MAJ SER
Poziom 5 MALOWAĆ WOAL WLAĆ WOLA LAMA OMAL OWAL MOWA LAWA ĆMA LAĆ
Poziom 6 POMYLIĆ POMYĆ OLIMP MYLIĆ PYLIĆ OMYĆ LIMO OPIĆ POIĆ MYĆ
Poziom 7 TROFEUM FORUM FUTRO METRO FETOR EURO TORF METR TOFU EMU TOR TOM MUR
Poziom 8 WSADZIĆ SADZIĆ WADZIĆ WDZIAĆ ZWIAĆ DZIAĆ ZWIAD WSIAĆ WIDAĆ ZDAĆ WIDZ WASZ ZWIS
Poziom 9 KLINIKA LINIA ALKIN KLIKA KILKA LINKA KLAN LAIK LINA KLIN LAK LIN ANI
Poziom 10 ODZNAKA OZNAKA ANODA ZAKON NAKAZ OAZA ZNAD OKAZ KOZA DOZA DOK ZAD KOD
Poziom 11 PIECZĘĆ CZEPIĆ PIĘĆ PIEC ZIĘĆ PIĆ CEP
Poziom 12 KULTURA KRAUL KULT TALK KULA LAUR KURA TURA LUKA LUT LUK KRA AUT
Poziom 13 BANDYTA BADANY BANDA DANY DATA NAD ABY BYT BAT
Poziom 14 POWŁOKA POŁOWA OPOKA OKOWA OPAŁ OPAK OKAP KOŁO OKOP OWAK KOPA PAW OKO
Poziom 15 ODSUNĄĆ DOSUNĄĆ USNĄĆ OSNUĆ SUNĄĆ OSĄD SNUĆ NOS UDO SĄD DNO
Poziom 16 SPINACZ PANICZ NISZA SZPIC CISZA ZAPIS NAPIS CZIPS PANI CZAS NASZ PSI NIC

Geirangerfjord

Poziom 1 WPŁYWAĆ PŁYWAĆ WPŁAW WPŁYW PŁYW PYŁ WYĆ PAW WAŁ
Poziom 2 KŁÓTNIA NITKA KANT KITA TAKI KIŁA TANI NIKT ŁAN TAK KAT AKT ANI
Poziom 3 TOREBKA BROKAT BRATEK ROBAK KORBA BAREK KOBRA TORBA TABOR AKTOR BAROK BRAT KRAB
Poziom 4 AGRESJA SAGA AGAR RASA GRES REJS RAJ GAR ERA GRA ARA GAJ SER
Poziom 5 KRZYWDA RDZAWY WYRAZ WYKAZ WYDRA RYDZ KADR WRAK DRWA KARY WRAZ ZRYW RDZA
Poziom 6 DODAWAĆ ODDAWAĆ DAWAĆ ODDAĆ DODAĆ OWAD WODA WADA ODA DAĆ
Poziom 7 MIŁOSNY SŁONY MŁYN MYSI SINY MIŁY NIM NOS SYN
Poziom 8 POLOWAĆ POLAĆ OPAL WOLA POLO WOAL OWAL WLAĆ PAL PAW LAĆ
Poziom 9 WYPISAĆ WYSPAĆ WYSIAĆ WPISAĆ SYPIAĆ WSYPAĆ WYPIS WYPAS PISAĆ SYPAĆ WYSPA WSIAĆ SIAĆ
Poziom 10 DOGADAĆ DODAĆ GADAĆ ODDAĆ DAĆ GAD ODA
Poziom 11 MROCZNY ROCZNY MOCNY OCZNY CZYN CZY NOC RYM MOC
Poziom 12 POBUDKA BUDKA ODKUP OKUP BUDA UDKO OPAK DOBA OPAD OKAP KOPA OBA BOK
Poziom 13 OKRUTNY KOTURN KONTUR KORT TRON RUNO KNUR UROK TYNK KNOT KOT RYK TOK
Poziom 14 WYDOBYĆ WYBYĆ DOBYĆ ODBYĆ DYBY OBYĆ OBY BYĆ
Poziom 15 MATERIA ARMIA MIARA TREMA TIARA RATA META METR TARA TAMA RAMA MATA ARIA
Poziom 16 EGZAMIN MAGNEZ ENIGMA ZANIM GMINA NAGI ZIMA MINA AMEN MIG GEN MAG NIM

Park vigelanda

Poziom 1 WYWALIĆ WYWIAĆ WALIĆ WYLAĆ WWIAĆ WLAĆ WIAĆ WIĆ WYĆ
Poziom 2 USTERKA SKUTER ASTER KRESA SKAUT KUTER TUREK SETKA SEKTA STEK STUK STER KRET
Poziom 3 POLUBIĆ POBIĆ LUBIĆ UPOIĆ OPLUĆ POIĆ PLUĆ UPIĆ OBIĆ OPIĆ UBIĆ LUB BIĆ
Poziom 4 KIEPSKO KIOSK EPIK OPIS SKOK EPOS KOKS PIES PISK KEKS PSI KOS SOK
Poziom 5 RELACJA RACJA ALEJA RACA CERA CELA ERA RAJ ARA ALE LEC CAL LEJ
Poziom 6 SOLIDNY SILNY SOLNY DOLNY IDOL SINY DYL LIS LIN LOS DNO SYN
Poziom 7 KRAJOWY KROWA WYROK WOJAK JAWOR KARO KOJA KORA KARY ORKA JARY WRAK OWAK
Poziom 8 TOALETA ATLETA ATOL TATO LATO ETAT TATA LOT
Poziom 9 ZEPSUTY PUSTY SZEPT STEP ZSYP TUSZ SUTY PET SET TYP
Poziom 10 KONGRES REGON OKRES KSERO NOSEK GEKON GRES OGR SER GEN EGO NOS SOK
Poziom 11 ZBIÓRKA ZBIÓR ZABÓR KRAB IZBA KARB BARK IKRA BRAK ZBIR RAZ KRA BAR
Poziom 12 WZNOSIĆ WNOSIĆ ZNOSIĆ NOSIĆ WOZIĆ ZWIS WINO
Poziom 13 WYRAŻAĆ WAŻYĆ RWAĆ WRYĆ WYŻ WYĆ ŻAR ŻYĆ RYŻ
Poziom 14 JEDYNKA JEDYNAK JEDNAK DANE DANY JAK JAD
Poziom 15 STARCIE TARCIE SERIA ASTER SIEC CERA STER CIS SER SET CES ERA CAR
Poziom 16 POWSTAĆ POSTAW POSTAĆ WSTAĆ PATOS PSOTA POST OSPA STAĆ OPAS STAW SOWA PAS

Bryggen

Poziom 1 TRAMPKI PIRAT TAPIR TAKI TRIK PTAK PAKT KARP KITA PARK IKRA KRAM AKT
Poziom 2 REFLEKS FRESK SEREK SELER EKLER FELER FLEK KLER SER ELF LEK
Poziom 3 KOMEDIA MEDIA DOMEK AMOK IDEA MODA ODMA DOM ODA ODE DOK KOD
Poziom 4 KLASYKA KLASYK SKALA KALKA KLASA SALKA LASKA KASK SALA KASA LAS LAK SYK
Poziom 5 ZGRYWAĆ WYGRZAĆ GWARZYĆ WGRYZAĆ GRZYWA WARZYĆ GRYWAĆ ZRYWAĆ WYGRAĆ ZAWYĆ WGRAĆ WYRAZ GRZAĆ
Poziom 6 PRESTIŻ SIERP STEP SPIŻ PIES TIPS STER PSI SER PET ŻER TEŻ SET
Poziom 7 BRACTWO WROTA BRAWO TORBA TABOR OWCA BRAT WART ROTA BAR BOA BAT OBA
Poziom 8 ZMUSZAĆ ZAMSZ SUMA SZUM MSZA SUM ZZA SAM ĆMA MUS
Poziom 9 STAROŚĆ STAROĆ TROĆ STAĆ ORAĆ TORS ROSA OŚĆ TOR
Poziom 10 KOMENDA DOMENA MANKO DEMON DENKO DOMEK AMOK MODA ODMA OMEN AMEN DANE MAK
Poziom 11 PRALNIA PRALINA LIANA PIANA NAPAR ARIA RANA LIPA PARA LIRA PANI LINA PLAN
Poziom 12 KWADRAT KRAWAT KWARTA KRATA TRAWA KATAR KARAT WAKAT KARTA DAWKA KADRA TARKA TARA
Poziom 13 TRZYSTA STARZY ZARYS START TARTY STARY SZARY SATYR TRZY RYZA RYSA
Poziom 14 AUTOMAT ATUT TAMA MATA TATO TATA MAT TOM TAM
Poziom 15 WARIANT TIARA RATAN WIARA WIATR NARTA WIATA TARAN WARAN TRAWA WINA NIWA RATA
Poziom 16 PODAWAĆ OPADAĆ WPADAĆ DAWAĆ PADAĆ PODAĆ OPAD WODA OWAD ODA PAW DWA

Trolltunga

Poziom 1 FORMUŁA FORUM MORAŁ FORMA RUFA RUM ŁAM MUR
Poziom 2 POWIEŚĆ ŚPIEW WPOIĆ WIEŚĆ OWIĆ WIEŚ POIĆ PIWO OPIĆ IŚĆ WIĆ OŚĆ
Poziom 3 STOLICA CIASTO SALTO LISTA CIOS STAL LATO SITO ATOL LIST LICO SOLA CIS
Poziom 4 ROZSTAW ZAROST WZROST ZATOR SZROT ZROST WRZOS TWARZ WROTA ZWROT WART WRAZ SWAT
Poziom 5 JARMARK KARAR KARMA RAMKA ARKA JAMA KARA RAMA KRAM MARA KRAJ AKR ARA
Poziom 6 ZWIĄZAĆ ZAWZIĄĆ WIĄZAĆ ZWIAĆ WZIĄĆ WIAĆ WIZA ZWAĆ ZIAĆ WIĆ ZZA
Poziom 7 KARETKA KARETA KRATKA KARATE KARTKA KARAT KRATA TARKA KATAR KARTA RATA KARK AKTA
Poziom 8 ŻARÓWKA WRÓŻKA WAŻKA ARKA WRAK RÓŻA KAWA KARA RAK RÓŻ RWA RÓW ARA
Poziom 9 CAŁOWAĆ WOŁAĆ ŁOWCA ŁAWA OWCA CWAŁ WAŁ CŁO
Poziom 10 PRZELOT PLOTER TROP RZEP TREL ZERO POLE ZLOT PORT LOT TOR
Poziom 11 NOTATKA NOTKA NATKA KANT NOTA ATAK TATA TAKT KNOT AKTA TATO TONA TON
Poziom 12 WYSUNĄĆ WYSNUĆ WSUNĄĆ SUNĄĆ USNĄĆ SNUĆ SUW SYN WĄS
Poziom 13 WYDRZEĆ DRZEĆ WRZEĆ ZRYW ZRYĆ RYDZ WRYĆ WYĆ ZEW
Poziom 14 LAMPART ALARM LAMPA PALMA PLAMA TALAR RAMPA RAMA LAMA TAMA MAPA MARA PARA
Poziom 15 UBIEGAĆ BIEGAĆ GIBAĆ GUBIĆ BIEG UBIĆ BAĆ BIĆ
Poziom 16 POŁATAĆ PŁATAĆ ŁOPATA OPŁATA PAŁAĆ ŁAPAĆ ŁATAĆ POŁAĆ ŁATA ŁAPA PŁOT PŁOĆ OPAŁ

Niemcy

Brama brandenburska

Poziom 1 KOLEJKA KOLEJ LOKAJ KOLKA KLEJ KOJA OLEJ LEK LEJ ALE LOK LAK JAK
Poziom 2 MONITOR MONIT MOTOR MORO TRON TRIO MIOT NIM TOM NIT MIT
Poziom 3 URODZIĆ RODZIĆ UROIĆ UDOIĆ DOIĆ ROIĆ DUR UDO
Poziom 4 PRZEJAW RZEPA RZEP WRAZ PAW ERA RWA RAP
Poziom 5 DWORZEC DRZEWO ODRZEC ODZEW ZERO RZEC CEDR ODE ZEW
Poziom 6 ŁADOWAĆ WŁADAĆ DAWAĆ WOŁAĆ WODA ŁAWA OWAD WADA WDAĆ DWA ODA WAŁ ŁAD
Poziom 7 PRAKTYK KRYPTA PATYK KARY PTAK PAKT KARK KARP PARK AKT RAP AKR RAK
Poziom 8 STARZEC CESARZ ARESZT STRZEC RESZTA TERAZ ASTER TRACZ CZART CERA TEZA CZAS STER
Poziom 9 LĄDOWAĆ DOLAĆ ODLAĆ OWAL WODA WOLA DOLA WDAĆ WLAĆ WOAL OWAD DLA DĄĆ
Poziom 10 PIWONIA OPINIA WAPNO PINIA PANI WINO WINA NIWA PIWO PAWI PAW
Poziom 11 ZAGŁADA GAZDA GAZA GAŁA GŁAZ GAD ŁAD ŁZA GAZ ZAD
Poziom 12 PRZELAĆ PRZEĆ RZEPA APEL PLEĆ RZEP ZLAĆ PRAĆ RAZ PAL LAĆ
Poziom 13 GRZYWNA GRZANY ZGRANY GRZYWA GWARNY WYRAZ ZRYW WYGA WRAZ GWAR RYZA RWA GRA
Poziom 14 SMOKING KOMIN OGNIK KOMIS MNOGI SMOG KINO MIKS SMOK GNOM KMIN NIM NOS
Poziom 15 POGARDA PODAGRA PORADA DROGA PORA AGAR GRAD GAPA PARA OPAR OPAD RADA RAD
Poziom 16 GWIZDEK GDZIE GWIZD ZWID WIDZ DZIK ZEW WEK

Park narodowy saskiej szwajcarii

Poziom 1 DOWOLNY LODOWY WOLNY DOLNY WODNY NOWY DNO DYL
Poziom 2 ZAŻYWAĆ ZAWAŻYĆ ZWAŻYĆ WAŻYĆ ZAWYĆ ZAŻYĆ ZŻYĆ ZWAĆ WAZA
Poziom 3 BRYGADA AGAR DRYG GARB GRAB GRAD RYBA RADA ARA GAR GAD BAR GDY
Poziom 4 ZABIEGI ZABIEG ZBIEG BIEG IZBA BEZA GAZ BEZ
Poziom 5 ZNACZYĆ ZACZYN ZACNY ZNAĆ CZYN ZZA NAĆ CZY
Poziom 6 PANCERZ PRACZ RZEPA CZAR CENA RZEP RZEC CAP ERA PAN CEP RAZ
Poziom 7 TORNADO RONDO ORNAT TRAN RANT TONA NOTA TRON NORA RANO ROTA NAD TOR
Poziom 8 KWANTYL TYKWA ANTYK NAWYK WALNY WLANY TYNK KANT TALK LANY WTYK KLAN AKT
Poziom 9 KARABIN KABINA KRAINA BARANI BANIAK RABIN RABAN BARKA KANAR BARAK BARAN BANIA KANIA
Poziom 10 ZASAPAĆ ZASPAĆ ZASPA PASAĆ SAPAĆ ZAPAS PASZA PAS
Poziom 11 WIATRAK KWARTA KRAWAT WIATR WIARA TARKA KARAT KRATA KATAR KWITA WIATA TRAWA TIARA
Poziom 12 PRYZMAT PRYZMA PRYMAT PRZY RYZA TRZY PRYM PYZA RYTM TAM RAZ MAT RAP
Poziom 13 KARAOKE KAKAO KOREK ORKA KARO KORA KARA KROK KARK ARKA KRA ERA KOK
Poziom 14 ADMIRAŁ MIARA ARMIA ARIA RADA DAMA MIAŁ RAMA MARA ŁAD ARA DAR
Poziom 15 PANEWKA AKWEN PANEW WENA KAPA PAKA KAWA WEK PAN PAW
Poziom 16 WPUŚCIĆ PUŚCIĆ UŚPIĆ WPIĆ UWIĆ UPIĆ PIĆ IŚĆ WIĆ

Katedra w kolonii

Poziom 1 KRAWIEC WCIERKA CIEKAW KWARC REWIA WACIK CEWKA KRECI IKRA CEWA CIEK WIEC KIER
Poziom 2 OSZUKAĆ SZUKAĆ ZAKUĆ KUSZA USZKO OKAZ OKUĆ KOSZ KOZA UKOS SZOK KOSA SKUĆ
Poziom 3 RADIOWY WIADRO RADIO WYDRA OWAD WODA DRWA RAD RWA ODA DAR WIR DWA
Poziom 4 ROSOMAK KOMORA SKORO MAKRO KOMAR SROKA KARO SMAR KORA MORO SMAK ORKA MAKS
Poziom 5 POJAWIĆ OWIJAĆ OWIAĆ WPOIĆ OPIĆ POIĆ PIWO OWIĆ PAWI PAW
Poziom 6 PLASTIK KLIPS SKALP PISAK PALIK LISTA PTASI PSIAK KLAPS PLISA LIST TAKI PAKT
Poziom 7 PETUNIA PUENTA PANI TANI ETUI UNIA NUTA ETAP NIE TEN ANI PAT NET
Poziom 8 ZEMŚCIĆ ZMIEŚĆ CZEŚĆ ŚMIEĆ MŚCIĆ MIECZ MIEĆ IŚĆ MIŚ
Poziom 9 POWITAĆ POWIAT WTOPIĆ PATIO WPOIĆ TOPIĆ WITAĆ OWIAĆ PIAĆ WIAĆ PIWO PAWI WPIĆ
Poziom 10 POSTAWA PASTWA POSTAW PSOTA PASTA PATOS OPAT STAW SPAW OPAS POST SWAT OSPA
Poziom 11 PROGRAM OPAR GROM GRAM OGAR PROM PORA ROPA POR RAP OGR MAG
Poziom 12 DUCHOWY UDOWY CHUDY UCHO DUCH CUDO UDO CUD
Poziom 13 DYWIZJA WYJAZD WIZJA ZWIAD WJAZD WIDZ WIZA ZWID JAD ZAD DWA JAZ
Poziom 14 PORANEK NORKA PAKER PERON KONAR POKER EKRAN KORAN KOPER NERKA RANEK OPERA EPOKA
Poziom 15 TAKTYKA ATTYKA TAKTYK TAKT AKTA TATA ATAK TAK AKT KAT
Poziom 16 BRISTOL BISTRO SITO TORS ORLI TRIO LIST LITR TOR LIT LIS LOT LOS

Neuschwanstein

Poziom 1 METODYK DYMEK MEDYK DOTYK DOMEK TEDY DOM DYM TOM DOK TYM KTO KOT
Poziom 2 SEKUNDA ANEKS DESKA KUNA NUDA DANE NAD SAD
Poziom 3 WETERAN RENTA TRAN WNET ETEN RANT WART WENA NERW TREN RWA WAT TEN
Poziom 4 PARAGON ANGORA ORGAN PANGA NAPAR RANGA PORA GAPA NORA AGAR PARA ROPA OPAR
Poziom 5 STONOGA TANGO STAN NOTA TONA NOGA OGON GNAT TOGA STO OSA NOS
Poziom 6 PODGLĄD POGLĄD DOGLĄD OGLĄD LĄG POD GOL LĄD
Poziom 7 ZDERZAK DEKARZ RZEKA KREDA KADR RDZA ZRAZ ZAD RAZ ZZA AKR ERA RAK
Poziom 8 SKOCZYĆ SZOK KOSY SZYĆ SZYK ZYSK KOSZ KOC CZY SOK SYK
Poziom 9 ODŁOŻYĆ DOŁOŻYĆ ŁOŻYĆ DOŻYĆ ODŻYĆ ŻOŁD OŻYĆ ŻYĆ
Poziom 10 ODEGRAĆ DOGRAĆ DRGAĆ OGRAĆ DROGA GRAĆ ORAĆ GRAD OGAR ODE EGO OGR RAD
Poziom 11 CWANIAK WACIK KANIA NIWA NAWA KAWA WINA KAC ANI
Poziom 12 PARALIŻ PLAŻA LIPA PARA ARIA LIRA ŻAL PAL RAP ŻAR ARA
Poziom 13 SMACZNY MSZYCA ZACNY SMYCZ SZYNA NASZ MYSZ MSZA CZAS SAM CZY SYN
Poziom 14 DRGANIA GRANDA RANGA RADNA GNIDA GRAD AGAR RADA RING NAGI GAR NAD ANI
Poziom 15 OSOBNIK BOISKO BOSKI BOKS KINO OBOK SNOB OKNO NOS OKO SOK BOK KOS
Poziom 16 SZPADEL SPAD APEL SZAL DAL LAS DLA ALE ZAD

Wąwóz partnach

Poziom 1 DOLEWAĆ ODLEWAĆ DOLAĆ ODLAĆ ODLEW LEDWO WOLEĆ WDAĆ OWAD WOAL OWAL WLAĆ WOLA
Poziom 2 PROTEST TOSTER STOPER SPORT STROP ETOS TEST PORT PERS STER TORT POST TROP
Poziom 3 POWOŁAĆ POŁOWA POŁAĆ WOŁAĆ OPAŁ PŁOĆ PAW WAŁ
Poziom 4 KABARET KARETA BRATEK KARATE TARKA BAREK KATAR BARKA RABAT KRATA KARAT KARTA BARAK
Poziom 5 PODOBAĆ PODAĆ DBAĆ OPAD DOBA BAĆ POD BOA DAĆ OBA
Poziom 6 PIĘĆSET STĘPIĆ SĘPIĆ TĘPIĆ STĘP PIĘĆ TIPS SIEĆ PIES STEP SPIĆ SĘPI SET
Poziom 7 DYLEMAT METAL MEDAL DETAL META TYLE DLA DYL DYM ALE MAT DAL TAM
Poziom 8 WYGRANA GWARNY WAGARY WARAN RANGA GWARA WARGA WYGA WAGA RANA GWAR NAWA AGAR
Poziom 9 STRZAŁA STRZAŁ TARAS ATŁAS TRASA SZATA ŁATA SZAŁ RASA TARA RATA RAZ ARA
Poziom 10 PIGUŁKA PIŁKA GŁUPI PŁUG PIŁA IGŁA UPAŁ GAIK KIŁA
Poziom 11 UPARCIE PARCIE UPIEC CERA PIEC ERA CEP CAP
Poziom 12 WYŁOŻYĆ WŁOŻYĆ ŁOŻYĆ WYŻYĆ ŻYWY OŻYĆ WYŻ ŻYĆ
Poziom 13 GŁOWICA CIAŁO ŁOWCA OWCA CWAŁ IGŁA WAŁ CŁO
Poziom 14 DOGONIĆ ODGONIĆ OGONIĆ GONIĆ OGON GOIĆ GNIĆ DOIĆ DNO
Poziom 15 WRZUCAĆ RZUCAĆ CZUWAĆ URWAĆ WRAZ ZWAĆ CZUĆ URAZ RWAĆ CAR RWA
Poziom 16 OBYDWAJ JADOWY OBYDWA OBJAW WODA BOJA OWAD DOBA OBAJ BOA DWA ODA ABY

Włochy

Katedra narodzin św. marii w mediolanie

Poziom 1 OSTRYGA ROGATY GYROS STARY SATYR OSTRY GROTA GRYS TORS RYSA GRAT OGAR ROTA
Poziom 2 SAMOLOT SALTO LOTOS STAL MOST SOLO SOLA OMAL ATOL LATO LOT SAM ALT
Poziom 3 ZARAZIĆ ZRAZIĆ ZARAZ RAZIĆ ZRAZ ARIA RAZ ZZA ARA
Poziom 4 BANKIET NITKA BITKA BEKA TAKI BANK TEKA TANI KITA KANT NIKT BIT BEK
Poziom 5 ODWOŁAĆ DOWOŁAĆ DOŁOWAĆ WOŁAĆ WODA WDAĆ OWAD WAŁ DWA ODA ŁAD
Poziom 6 WYROBIĆ WROBIĆ WYBIĆ ROBIĆ BROIĆ OWIĆ OBYĆ OBIĆ WBIĆ RYBI ROIĆ WRYĆ WYĆ
Poziom 7 USTĄPIĆ UPIĄĆ SPIĄĆ TIPS UPIĆ SPIĆ PSUĆ PIĆ PĄS PSI
Poziom 8 NADUŻYĆ UDANY NUŻYĆ DUŻY ANYŻ DANY UŻYĆ NUDA UDAĆ NAĆ ŻYĆ ŻUĆ
Poziom 9 WCZESNY SZEWC WESZ CZYN SZEW SEN SYN CZY ZEN ZEW CES
Poziom 10 FOLWARK KOWAL WALOR WOKAL FLORA ROLKA KORAL KROWA OWAL WOAL KORA WRAK ORKA
Poziom 11 TKANINA NITKA NATKA KANIA KANT ATAK TAKI NIKT KITA TANI AKTA NIT TIK
Poziom 12 OKRĄGŁY KRĄGŁY OKRĄG ŁYKO GOŁY KRĄG OGR ROK ŁYK ORK RYK
Poziom 13 ROŚLINA NAROŚL ŚLINA NORA LINA LIRA ORLI ROLA RANO OŚLI ANI
Poziom 14 ODNOSIĆ DONOSIĆ DONOS NOSIĆ DOIĆ DNO NIĆ NOS
Poziom 15 LATARKA TALAR KARAT KATAR KARTA KRATA KLATA TARKA TARA TALK RATA ARKA AKTA
Poziom 16 FARTUCH HUTA HAFT FART TRAF RUCH TURA RUFA AUT TUR

Canal grande

Poziom 1 OBRACAĆ OBRAĆ BRAĆ RACA BACA ORAĆ CAR BAĆ
Poziom 2 DOZORCA ORACZ CORAZ ORAZ CZAR CZAD RDZA DOZA ZAD ODA RAD RAZ DAR
Poziom 3 AMBITNY NABITY BITY TANI MINA NIBY TYM MIT BYT NIM MAT BIT ANI
Poziom 4 NEGATYW AGENT GNAT WYGA WENA WNET NET GEN TEN WAT
Poziom 5 POMINĄĆ OMINĄĆ OPIĄĆ MINĄĆ MIĄĆ OPIĆ POIĆ PION
Poziom 6 NAROBIĆ NABROIĆ BRONIĆ RANIĆ OBRAĆ RABIN RONIĆ BARON NABIĆ BROIĆ ROBIĆ OBIĆ NORA
Poziom 7 DOPISAĆ ODPISAĆ PODSIAĆ ODSIAĆ POSIAĆ OPISAĆ DOSPAĆ ODPIĆ PISAĆ PODAĆ DOPIĆ ODPIS SPOIĆ
Poziom 8 KURATOR KURORT AKTOR RURKA KARO UROK AUTO KURA KORA KORT ORKA KRA AKT
Poziom 9 ALFABET TABELA TAFLA BALET BLEF FETA BELA BLAT FLET FALA ALT BAL ELF
Poziom 10 DZIOBAK BODZIAK ZODIAK OBIAD BZIK IZBA OKAZ DZIK KOZI KOZA KOD BAK DOK
Poziom 11 MEGAFON MANGO GENOM AMEN GNOM OMEN NOGA GEN GEM MAG FAN
Poziom 12 KURTYNA RUTYNA ANTYK KARNY TUKAN TYRAN NUTKA TRAN KUNA TURA KARY NURT RUNY
Poziom 13 PODJAZD POJAZD DOJAZD ODJAZD ODPAD DOZA OPAD POZA JAD ODA JAZ JOD ZAD
Poziom 14 OGARNĄĆ GARNĄĆ ORGAN OGRAĆ GRAĆ GNAĆ RANO OGAR NORA OGR
Poziom 15 WSTĘPNY WYSTĘP WSTĘP TĘPY WSYP STĘP TYP SYN
Poziom 16 MANAGER RANGA ARENA RAMA AGAR GRAM GAMA RANA MARA AMEN GAR GEM ARA

Krzywa wieża w pizie

Poziom 1 ODNOWIĆ WIDNO DWOIĆ DOIĆ WINO OWIĆ WIĆ DNO
Poziom 2 KOLUMNA KOMUNA MANKO KLAUN LOKUM AMOK LUKA KLAN KULA KUMA KUNA KLON OMAL
Poziom 3 ZASUWKA ZAKWAS ZASUWA SUWAK SKAZA SAKWA KUSZA KASZA KASA KAWA WAZA WASZ KWAS
Poziom 4 PAGÓREK PAKER GREKA GÓRKA KARP GÓRA PRÓG PARK RAK KRA AKR ERA RÓG
Poziom 5 PARODIA PORADA RADIO RADA ARIA PARA OPAR ROPA OPAD PORA ARA POD DAR
Poziom 6 ZGADNĄĆ ZADĄĆ NADĄĆ ZNAĆ ZNAD ZDAĆ ZAD DAĆ
Poziom 7 DOWIEŚĆ ODWIEŚĆ WIEŚĆ DWOIĆ DOŚĆ OWIĆ DOIĆ OŚĆ
Poziom 8 PRZEMYT TERMY TRZY RYTM PRZY METR RZEP PRYM TYP RYM PET TYM
Poziom 9 STUDNIA STUDIA TANI SIAD NUDA NUTA UNIA NIT ANI AUT NAD
Poziom 10 SAMURAJ SMAR MARA RAMA RASA MASA SUMA AURA SUM MUR RUM ARA MAJ
Poziom 11 PARKING KPINA PNIAK RING NAGI PANI GAIK KRAN KARP IKRA RAP PAN RAK
Poziom 12 GRZEBAĆ ZEBRAĆ BRZEG ZGRAĆ ZEBRA ZEGAR GRZAĆ GRAĆ BRAĆ GRAB BEZA GARB BAĆ
Poziom 13 TURYSTA UTARTY TARTY START SATYR STARY ATUT USTA RYSA SUTY TURA AUT TUR
Poziom 14 BROSZKA OBSZAR ORSZAK BRZASK KOSZAR ROBAK KORBA OBRAZ SROKA BAROK SKARB KOBRA ROSA
Poziom 15 PONOSIĆ NOSIĆ PONOĆ SPOIĆ OPIĆ OPIS PION SPIĆ SNOP POIĆ OPOS PSI PIĆ
Poziom 16 KATOLIK KLITKA KOLIA KILKA KLIKA KOLKA LOTKA LAIK LATO KILT KITA ATOL TALK

Koloseum

Poziom 1 SZNUREK KREZUS NUREK SZNUR KNUR KURZ KURS SEN NUR SER
Poziom 2 PLASTER ASTER LASER SAPER APEL STAL STEP STER PERS TREL ETAP PET RAP
Poziom 3 PRZYMUS PRYMUS SZUM MYSZ PRYM ZSYP PRZY MUS RUM RYM SUM
Poziom 4 KIJANKA NIJAK KAJAK KANIA JAKI JAK KIJ ANI
Poziom 5 SKRAWEK SKWAREK KWASEK KRESKA AWERS SKWER SKWAR KRESA SERW KREW WERS KRAS KWAS
Poziom 6 ZDRAJCA ZAJAD RACJA JAZDA RADCA CZARA RADA RACA CZAR RDZA RAJD CZAD CAR
Poziom 7 FAWORYT FORTA WROTA TRAF TORF WART FART ROTA FORT RWA WAT TOR
Poziom 8 DOROBIĆ ODROBIĆ DOBROĆ BIODRO ROBIĆ BORDO DOBIĆ ODBIĆ BROIĆ ROIĆ OBIĆ DOIĆ BIĆ
Poziom 9 NIECHĘĆ CENIĆ NIECH NĘCIĆ CHĘĆ NIC NIĆ NIE
Poziom 10 BARTNIK BRATNI RABIN BITKA NITKA BANK TANI IKRA TRIK KITA KRAB KANT TRAN
Poziom 11 ZBURZYĆ BURZYĆ UBYĆ ZBYĆ ZRYĆ BURY BYĆ RYĆ
Poziom 12 KARAKAL KALKA ARKA KARA KARK LAK AKR KRA ARA RAK
Poziom 13 NAPIWEK PEWNIAK WIANEK PEWNIK PANEW AKWEN EPIKA KPINA EKIPA WIEK WINA NIWA WENA
Poziom 14 MLECZNY CELNY MLECZ ENZYM CZYN MECZ LECZ CZY CEL
Poziom 15 OGRÓDEK OGÓREK KREDO OGRÓD ODÓR GRÓD RÓD DOK ODE OGR KOD EGO
Poziom 16 DZIEKAN ZDANIE ZANIK DANIE DZIK ZNAK DANE IDEA ZNAD NAD ANI NIE ZEN

Fontanna di trevi

Poziom 1 ZGARNĄĆ GARNĄĆ ZGRAĆ GRZAĆ ZNAĆ GNAĆ GRAĆ GAR GRA GAZ
Poziom 2 FANATYK KAFTAN ANTYK NATKA NAFTA FANKA FAKT AKTA FANT ATAK TYNK KANT FAN TAK
Poziom 3 PINEZKA EPIKA KPINA EKIPA PANI EPIK ZNAK PAN ZEN PIK ANI
Poziom 4 WZNIEŚĆ ZWIEŚĆ WNIEŚĆ ZNIEŚĆ NIEŚĆ WIEŚĆ ŚNIĆ WIEŚ WIĆ ZEW NIĆ NIE
Poziom 5 NABYTEK ETYKA ANTYK BEKA KANT TYNK TEKA BANK AKT KAT BAK BEK BYK BAT
Poziom 6 WSPINAĆ WPISAĆ SPINAĆ WPINAĆ PISAĆ NAPIĆ NAPIS WSIAĆ SPIĆ WPIS WINA SPAW PSI PAW
Poziom 7 WARCABY BARWA BACA RACA RYBA ABY RWA CAR BAR ARA
Poziom 8 OSZUKAĆ SZUKAĆ KUSZA ZAKUĆ USZKO KOSZ KOSA OKUĆ OKAZ SZOK UKOS KOZA OSA SOK
Poziom 9 SPALONY SALON NASYP PALNY SOLNY POLNY LANY SNOP PLON SOLA PLAN OPAL OPAS OSPA
Poziom 10 LOKATOR KOLOR KORAL AKTOR LOTKA ROLKA ORKA ROTA KARO KORA LATO KORT TALK ROLA
Poziom 11 WTYCZKA TYCZKA TYKWA WYKAZ TKACZ KACZY WTYK KAC WAT CZY TAK KAT AKT
Poziom 12 DRESZCZ DESZCZ RZECZ RZEC CEDR ZEZ SER CES
Poziom 13 KŁANIAĆ KANIA KANAŁ ŁANIA ŁKAĆ KIŁA NIĆ ŁAN ANI NAĆ
Poziom 14 ILOCZYN LICZNY CZYLI LINCZ LICO CZYN LIN NOC NIC
Poziom 15 BRYLANT TYRAN BRAT RANT TRYB BLAT TRAN RYBA ABY BYT BAT ALT
Poziom 16 KWARTAŁ KRAWAT KWARTA KAWAŁ WAKAT ŁAWKA KARAT TRAWA TARKA KATAR KARTA KRATA ŁATKA WART

Chiny

Wielki mur chiński

Poziom 1 WYKOPAĆ WKOPAĆ KOPAĆ WYKOP OPAK KOPA OKAP OWAK WYĆ
Poziom 2 PASZTET SZEPT ATEST TEST ETAT STEP TEZA ETAP PET PAT SET
Poziom 3 EKSPORT STOPER SEKTOR KSERO OKRES STROP SPORT POKER KOPER EPOS KRET POST PERS TORS
Poziom 4 SZAMPON SPAZM SZPON SPOZA SZOPA SZPAN POZA MOPS NASZ MSZA SZOP OSPA OPAS SNOP
Poziom 5 FATALNY NAFTA TAFLA FALA LANY FANT ALT FAN
Poziom 6 ZANIEŚĆ ZNIEŚĆ NIEŚĆ ZIAĆ ZNAĆ ŚNIĆ ZEN NIĆ IŚĆ NIE ANI
Poziom 7 KOPERTA POETKA PAKER AKTOR KOPER EPOKA APORT OPERA POETA POKER OPAK OPAR KARP TROP
Poziom 8 OSŁABIĆ OBSIAĆ ŁASIĆ SIŁA OBIĆ SIAĆ SŁAĆ BAS BIĆ
Poziom 9 RODOWÓD DOWÓD WODÓR ODÓR DWÓR DODO RÓW RÓD WÓR
Poziom 10 BANKNOT NOTKA KANON BATON KNOT NOTA BANK KANT TONA AKT BOA BON TOK KOT
Poziom 11 ŁASKAWY SKAŁA KSYWA KAWAŁ SAKWA ŁAWKA ŁASKA KWAS KASA ŁASY KAWA ŁAWA WAŁ SYK
Poziom 12 SPUŚCIĆ PUŚCIĆ UŚPIĆ SPIĆ UPIĆ PSUĆ PIĆ PSI IŚĆ
Poziom 13 KWIATEK KWIAT KWITA WITKA KITA KWIT TEKA WIEK TAKI TAK WEK TIK WAT KIT
Poziom 14 BAWEŁNA BAŁWAN BANAŁ NAWAŁ WEŁNA WENA ŁAWA NAWA ŁAN WAŁ
Poziom 15 KURACJA KAUCJA AUKCJA AKCJA RACJA ARKA JUKA JURA KURA AURA KARA KRAJ RACA RAK
Poziom 16 ZBLIŻAĆ LIZAĆ ŻALIĆ ZABIĆ ZBIĆ BILA IZBA ŻABI BAĆ LAĆ BIĆ

Terakotowa armia

Poziom 1 CELOWAĆ OCALEĆ WALEC WOLEĆ WCALE WOAL LEWA CELA CEWA WOLA WLAĆ WLEC OWAL WALC
Poziom 2 WKŁADAĆ WŁADAĆ WKŁAD ŁAWKA KAWAŁ DAWAĆ DAWKA ŁKAĆ ŁAWA KAWA WDAĆ WADA ŁAD WAŁ
Poziom 3 PODSTĘP DOSTĘP ODSTĘP POSTĘP OSTĘP POPĘD SPOD STĘP POST PĘTO STOP POP POD PĘD
Poziom 4 ŚPIEWAK ŚPIEW EPIKA EKIPA PAWI WIEK WIEŚ PAW
Poziom 5 POPALIĆ OPALIĆ POLIP PALIĆ POLAĆ POPIĆ OPAL OPIĆ PAL LAĆ PIĆ
Poziom 6 LEKTURA RULETKA TUREK KRAUL KUTER KULT LAUR KURA TREL TALK TEKA LUKA KRET TURA
Poziom 7 OKŁADKA KŁADKA KAKAO OKŁAD KŁODA KŁAK KOD KOK ŁAD DOK ODA
Poziom 8 AKSAMIT SIATKA MATKA KASTA ASTMA SIATA TASAK MISKA MASKA TAMA MASA KITA MISA SMAK
Poziom 9 HRABINA BARANI HRABIA RABAN BARAN BANIA RABIN ARIA RANA BAR ANI ARA
Poziom 10 TRAKTOR TAROT TRAKT AKTOR TATO ORKA KARO KORT TORT ROTA TAKT TOR ROK KTO
Poziom 11 CZASZKA ZAKAZ SKAZA KASZA KASA CZAS KAC ZZA
Poziom 12 GWARDIA WIARA WARGA GWARA RADA ARIA GWAR WADA DRWA AGAR WAGA GRAD GRA RWA
Poziom 13 ODSETEK DETOKS ETOS STOK STEK DOK STO TOK KOT KOS KTO SOK KOD ODE
Poziom 14 WYPŁATA WPŁATA PŁYTA ŁATWY PŁYW WATA ŁATA ŁAPA ŁAWA PŁAT WAT WAŁ PAT PAW
Poziom 15 KOSZARY ORSZAK KOSZAR SZARY ZARYS SROKA SKORY KOSZ ZYSK OKAZ RYZA KARY KRAS SZYK
Poziom 16 POWOLNY POLOWY POLON POLNY WOLNY PLON NOWY POLO

Groty dziesięciu tysięcy buddów

Poziom 1 KIELNIA NIKIEL ALKIN LINIA LANIE LINKA LAIK KLAN KLIN LINA LEK ANI LIN ALE
Poziom 2 POLITYK PLOTKI TYLKO OPTYK PILOT OPITY KLIP LITY PLIK TYP PIK POT KOT LOT
Poziom 3 TSUNAMI MINUTA MINUS USTA TANI MINA UNIA SUMA STAN MISA NUTA MUS NIT SUM
Poziom 4 KOTWICA CIOTKA KWOTA KWIAT WACIK WITKA KWITA KOCI KWIT OWAK TAKI KITA OWCA KAT
Poziom 5 WYMAZAĆ ZMYWAĆ ZAĆMA WYMAZ MAZAĆ ZAWYĆ ZMYĆ WAZA ZWAĆ ĆMA
Poziom 6 SZEFOWA WESZ SZEF WASZ SOWA FOSA SOFA OSA
Poziom 7 STRZĘPY STRZĘP SPRZĘT PSTRY SPRYT ZSYP TĘPY PRZY TRZY STĘP TYP
Poziom 8 KOPARKA KROPKA PARKA KAKAO KAPOK KAPAR KORA KARK OKAP KARO OPAR KOPA KROK ORKA
Poziom 9 RABUNEK NERKA NUREK BANER BURKA RANEK BAREK BUREK EKRAN BURAK BARK KRAB KRAN KURA
Poziom 10 POTOMEK KOMPOT POTEM TEMPO POTOK OKOP POT TOM OKO KTO KOT TOK PET
Poziom 11 IMPLANT LIPA MILA MINA LINA PANI PLAN NIT PAN TAM ANI MIT ALT NIM
Poziom 12 SARKAZM SZARAK KASZA MAZAK KARMA MARSZ MASKA SKAZA RAMKA KRAS KRAM RASA MASA ARKA
Poziom 13 CZEPIAĆ CZEPIĆ PIECZA ZAPIEC ZAPIĆ CZAIĆ PIEC PIAĆ ZIAĆ PIĆ
Poziom 14 UCISZYĆ USZYĆ UCZYĆ SYCIĆ SZYĆ CZUĆ CZY CIS
Poziom 15 DYNAMIT DYNIA TANI DANY MINA DYM NIM TYM NAD MIT NIT TAM
Poziom 16 TRZEPAK RZEPAK RZEPKA TRAPEZ PAKER RZEPA RZEKA TERAZ RZEP PTAK KARP PARK PAKT TEZA

Wielka pagoda dzikich gęsi

Poziom 1 ZAWIEŹĆ ZIEWAĆ ZWIEŹĆ ZWIAĆ WIEŹĆ WIZA ZIAĆ ZWAĆ WIAĆ ZEW WIĆ
Poziom 2 BLADNĄĆ NADĄĆ DBAĆ DAĆ DĄB DĄĆ LĄD NAD NAĆ DLA
Poziom 3 LOMBARD ROBAL DOLAR BRODA LORD MODA ALBO ROMB OMAL DOLA DOBA ODMA ROLA MORD
Poziom 4 PRZEMOC MORZE RZEC CZOP ZERO MECZ RZEP PROM MOC POR CEP
Poziom 5 MUTACJA TUJA JUTA MACA TAMA JAMA MATA CUMA TACA UJMA MAT TAM MAJ
Poziom 6 PODDANY ODDANY ODPAD PONAD OPAD DANY DNO ODA NAD PAN POD
Poziom 7 WYSTRÓJ STRÓJ STRYJ STWÓR TWÓR TWÓJ WÓJT RÓJ WÓR RÓW
Poziom 8 SKŁONIĆ NOSIĆ SKŁON SŁOIK KOSIĆ KINO KOIĆ KŁOS NOS NIĆ SOK
Poziom 9 PLAGIAT PLAGA TALIA LIGA ALGA GALA LIPA GAPA AGAT ALT GIL LIT
Poziom 10 PASTERZ RESZTA ARESZT TRAPEZ ASTER SZEPT TERAZ SAPER RZEPA TEZA STEP ETAP PERS RZEP
Poziom 11 ZWLEKAĆ ZLEWAĆ ZALEW LEWA WLAĆ ZLEW ZWAĆ ZEW ALE
Poziom 12 DROGOWY RODOWY GODOWY DRYG GODY OGR DYG GDY
Poziom 13 RĘKOPIS PROSIĘ PISK SĘPI OPIS SOK KĘS ROK SĘK PSI KOS ORK
Poziom 14 KOLONIA KOLANO KOLIA LINKA ALKIN IKONA OKNO KINO LINA KLIN LAIK KLAN KLON LOK
Poziom 15 PORANNY RANNY ROPNY PARNY RYNNA NORA RANO ROPA PORA POR PAN RAP
Poziom 16 PAPRYKA KAPAR PAPKA PARKA KARP ARKA PARK PAKA PARA PAPA KARY RYK AKR KRA

Park narodowy zhangjiajie

Poziom 1 LOTERIA LITERA TEORIA ROLETA ELITA TREL ATOL LIRA ORLI TRIO ROLA ROTA LITR LIT
Poziom 2 BEZRUCH BRZUCH URZEC ZUCH RUCH HERB CZUB RZEC BEZ
Poziom 3 KULUARY KRAUL AKRYL KARY LUKA KURA LAUR KULA RYK RAK LAK LUK AKR KRA
Poziom 4 POTRWAĆ PORWAĆ WROTA APORT OPRAĆ PRAWO TRWAĆ PRAĆ PORT RWAĆ OPAT PORA ORAĆ TROP
Poziom 5 MORFINA FONIA MIANO FORMA FIRMA NORMA NORA MINA RANO NIM FAN
Poziom 6 ZANIŻYĆ ZNIŻYĆ ZNIŻAĆ ZAŻYĆ ZŻYĆ ZNAĆ ZIAĆ ANYŻ NIŻ NIĆ ŻYĆ NAĆ ANI
Poziom 7 SKUPIAĆ SKUPIĆ PIKAĆ PISAĆ KUSIĆ PSIAK PISAK ISKAĆ PUKAĆ KUPIĆ PSUĆ SKUĆ PIAĆ KPIĆ
Poziom 8 KOLIZJA LOKAJ KOLIA LIZAK KOZI LAIK KOZA JAKI OKAZ KOJA JAK JAZ LOK KIJ
Poziom 9 PODKŁAD POKŁAD ODPAD KŁODA OKŁAD OKAP OPAŁ OPAK KOPA OPAD DOK POD ŁAD KOD
Poziom 10 BRUKIEW BUREK WIEK KREW BRUK KIER BREW WIR BEK BUK WEK
Poziom 11 USTALAĆ LATAĆ USTAĆ ATLAS USTA STAL ULAĆ AULA STAĆ SALA AUT LUT LAĆ LAS
Poziom 12 KAPSUŁA PAŁKA ŁUSKA ŁASKA SKAŁA ŁAPA KAPA SŁUP UPAŁ KŁUS PAKA KASA SKUP PUŁK
Poziom 13 WSIADAĆ WSIAĆ WIDAĆ DAWAĆ SIAĆ WDAĆ WADA WSAD SIAD WIAĆ WIĆ DAĆ SAD
Poziom 14 ABONENT BETON BATON NOTA TONA TEN BET BON TON OBA BAT NET BOA
Poziom 15 WYSYPKA WYSPA KSYWA WYPAS WYSYP WSPAK WSYP KWAS PYSK SPAW SYK PAW PAS
Poziom 16 RYJÓWKA WYKRÓJ JARY WRAK KARY KRA RAK RWA WÓR RÓW JAK

Indie

Złota świątynia

Poziom 1 UZBROIĆ UROBIĆ ZROBIĆ ZBROIĆ ROZBIĆ ROBIĆ BIURO UROIĆ BROIĆ OBIĆ UBIĆ ZBIĆ ZBIR ROIĆ
Poziom 2 RZEŹNIA NIERAZ RZEŹ ZEN ANI NIE ERA RAZ
Poziom 3 ODPALAĆ DOPALAĆ PODLAĆ OPALAĆ OPADAĆ ODLAĆ PADAĆ DOLAĆ PODAĆ POLAĆ OPAD OPAL DOLA DAĆ
Poziom 4 POŚMIAĆ ŚMIAĆ OPAŚĆ PAŚĆ POIĆ MAŚĆ IMAĆ PIAĆ OPIĆ
Poziom 5 WCISKAĆ CISKAĆ ISKAĆ WCISK WACIK KWAS KAC CIS
Poziom 6 MODELKA DEMOLKA DOMEK MLEKO MEDAL OMAL MODA DOLA ODMA AMOK MAK KOD LAK DOM
Poziom 7 DREZYNA RADNY RYDZ RDZA RYZA ZNAD DANY DANE DREN ERA ZAD RAD NAD DAR
Poziom 8 WIDYWAĆ WYWIAĆ WYWIAD WWIAĆ WYDAĆ WIDAĆ WIAĆ WDAĆ DWA WYĆ DAĆ WIĆ
Poziom 9 WOŹNICA WOŹNA NIWA WINO OWCA WINA NOC ANI NIC
Poziom 10 PASOŻYT PSOTA PATOS STYPA STAŻ OSPA ŻYTO STOP OPAT OPAS POST STO PAS PAT
Poziom 11 GŁUPIEC UPIEC GŁUPI PIEC PŁUG CEP CUG ŁUP
Poziom 12 PODOŁAĆ POŁAĆ PODAĆ OPAŁ PŁOĆ POD ODA DAĆ ŁAD
Poziom 13 OSTRZAŁ OŁTARZ ZAROST STRZAŁ ZATOR SZROT TARŁO ZROST SŁOTA ŁOTR SZAŁ ORAZ TORS ROTA
Poziom 14 ZEBRANI NIERAZ BRANIE ZEBRA BANER RABIN IZBA BEZA ZBIR ZEN ERA RAZ BAR ANI
Poziom 15 DOROBEK KREDO RODEO BORDO OBOK BOK KOD ORK ODE BEK DOK ROK OKO
Poziom 16 POISKAĆ POSIAĆ OPISAĆ SKOPAĆ KOSIĆ SPOIĆ PIKAĆ PISAĆ PSIAK ISKAĆ KOPAĆ KOPIA PISAK OSIKA

Ganges

Poziom 1 MĘŻATKA MATKA MATA AKTA ATAK MĘKA TAMA TAK MĘT MAK TAM AKT KAT MAT
Poziom 2 PODBIEC POBIEC ODBIEC DOBIEC OPIEC PIEC BIEC CEP POD
Poziom 3 SPIERAĆ SEPIA SAPER PISAĆ SIERP SPRAĆ SERIA SIAĆ PERS PIAĆ PIES SPIĆ PRAĆ SPAĆ
Poziom 4 PIŁKARZ KPIARZ PIŁKA PIŁA KIŁA PARK IKRA PŁAZ KARP KRA ŁZA RAK RAZ AKR
Poziom 5 STERNIK INSEKT SERNIK TENIS STER KRET TRIK STEK TREN NIKT KIER SEN SET NIE
Poziom 6 OGROMNY OGROM GRONO GROM GNOM OGON MORO OGR RYM
Poziom 7 ZAWRZEĆ ZERWAĆ WRZEĆ WRAZ RWAĆ ZRAZ ZWAĆ RAZ ERA ZEW ZZA RWA
Poziom 8 DOBYTEK DOTYK TEDY BYT BYK OBY KTO KOD KOT DOK TOK
Poziom 9 BOŻNICA BOCIAN ŻONA ŻABI NOC NIŻ OBA ANI BOA
Poziom 10 NABROIĆ NAROBIĆ BRONIĆ OBRAĆ RANIĆ RABIN BROIĆ RONIĆ BARON ROBIĆ NABIĆ NORA BRAĆ ORAĆ
Poziom 11 ODKUPIĆ PODKUĆ OKUPIĆ ODKUĆ POKUĆ UDOIĆ UKOIĆ UPOIĆ ODKUP DOPIĆ ODPIĆ KUPIĆ OKPIĆ OKUP
Poziom 12 KLAKSON NASKOK AKSON KOLKA SALON KOKS KLAN SKOK KASK KLON KOSA SOLA SOK LAK
Poziom 13 POMŚCIĆ POŚCIĆ MŚCIĆ POCIĆ POIĆ OPIĆ MIŚ PIĆ IŚĆ MOC OŚĆ COŚ
Poziom 14 TOKOWAĆ OKOWA KWOTA OWAK OKO TOK KAT TAK
Poziom 15 FARTUCH HUTA RUFA HART FACH HURT TURA RUCH FART HAFT CAR AUT
Poziom 16 POMYŁKA OMYŁKA ŁAKOMY PŁOMYK OPAŁ MAŁY ŁYKO OPAK AMOK KOPA OKAP ŁOM MAK ŁAM

Pałac wiatrów

Poziom 1 ODEZWAĆ ODEZWA ODZEW WDAĆ OWAD ZDAĆ ZWAĆ ZEW ZAD
Poziom 2 PRZODEK PERKOZ POKER PRZED KOPER KREDO RZEP ROK POD ORK ODE DOK
Poziom 3 SKARŻYĆ SKRYĆ KRYĆ KARY KRAS RYSA RAK RYĆ SYK ŻAK ŻYĆ KRA ŻAR
Poziom 4 BLONDYN BLOND DOLNY NYLON OBY DNO BON DYL
Poziom 5 UKRYCIE CUKIER KRYCIE KRECI CIEK KIER KUC RYK
Poziom 6 OSĄDZAĆ DĄSAĆ ZADĄĆ ZDAĆ OSAD DOZA OSĄD SODA OSA SAD DĄĆ ZAD DAĆ SĄD
Poziom 7 PRAGNĄĆ GARNĄĆ GNAĆ GRAĆ PRAĆ GRA PAN RAP GAR NAĆ
Poziom 8 ANIŻELI LANIE LINIA LINA ANI LIN ŻAL NIŻ ILE NIE ŻEL LEN
Poziom 9 USMAŻYĆ SMAŻYĆ UŻYĆ SUMA UMYĆ MŻYĆ ĆMA SUM MUS SAM
Poziom 10 POŁÓWKA PÓŁKA WOKÓŁ POŁÓW OŁÓW KOPA OPAŁ OPAK WPÓŁ OWAK OKAP ŁÓW WÓŁ PÓŁ
Poziom 11 POTRAWA OPRAWA AORTA WROTA APORT TRAWA PRAWO WART WATA TARA OPAT ROTA PORT PARA
Poziom 12 OKRYCIE KRYCIE KROCIE KRECI KIER CIEK KOCI ORK KOC ROK RYK
Poziom 13 POROBIĆ POBROIĆ BROIĆ ROBIĆ POBIĆ ROIĆ OPIĆ OBIĆ POIĆ BIĆ POR PIĆ
Poziom 14 ODDALIĆ ODDAĆ ODLAĆ DODAĆ DIODA DOLAĆ DOLA IDOL DOIĆ LAĆ DAĆ DLA ODA DAL
Poziom 15 WAPNIEĆ WPINAĆ NAPIĆ PANEW PAWI WPIĆ WENA WIAĆ PANI PIAĆ WINA NIWA NIE ANI
Poziom 16 PRZEBYĆ PRZEĆ PRZY RZEP ZRYĆ ZBYĆ RYĆ BEZ BYĆ

Tadź mahal

Poziom 1 HIPOTEZA TOPAZ PATIO POETA ETAP POZA TEZA HOP PET POT PAT HIT
Poziom 2 STRASZNY STARSZY SZATYN STARZY SZARY TYRAN SZYNA STARY TRANS ZARYS SATYR RYZA RYSA STAN
Poziom 3 DYREKTOR REKTOR KREDYT REKORD EDYTOR KREDO KRETY RETRO DOTYK ORDER TEDY KRET KORT KOD
Poziom 4 SZYBCIEJ ZBYCIE SZYCIE BYCIE ZBIEC SIEC BIEC SZYB CIS CZY BEZ CES
Poziom 5 PRACOWAĆ RAPOWAĆ OPRAWCA PAROWAĆ WRACAĆ OPRAWA PORWAĆ PRAWO PRACA OPRAĆ PROCA RACA RWAĆ ROPA
Poziom 6 CZERWONY WYRZEC ZEROWY ROCZNY CENZOR CENOWY OWCZY OCZNY ZERO RZEC NERW CZYN NOWY NOC
Poziom 7 PROFESOR PROSO RESOR EPOS OPOS PERS POR SER
Poziom 8 KARAMBOL BRAMKA KLAMRA KALMAR KLOMB ROLKA BARKA KOALA ROBAL KORAL RAMKA BRAMA ROBAK BAROK
Poziom 9 STRUMIEŃ RUMIEŃ REMIS SERUM SIEŃ STER ETUI TUR MUS MIT RUM EMU
Poziom 10 PŁYWANIE NIEWYPAŁ NAPŁYW PEŁNIA WEŁNA PEŁNY PEWNY PIWNY PANEW PIŁA WENA PAWI PŁYW WINA
Poziom 11 GARNITUR GRANIT NUTRIA UTARG GRUNT RUINA TARGI TURA TRAN NURT GRAT GNAT NAGI TANI
Poziom 12 DZIEWIĘĆ WIDZIEĆ WIĘZIĆ DZIWIĆ ZWID WIDZ ZIĘĆ ZEW
Poziom 13 OPERATOR ORATOR TRAPER PARTER RAPORT POETA OPORA RETRO OPERA APORT RAPER ROPA ETAP TROP
Poziom 14 ZMIENIAĆ ZAMIENIĆ ZMIENIĆ ZIEMIA ZAMIEĆ MIENIĆ MANIĆ ZANIM AMEN MINA ZIMA IMAĆ MINI MIEĆ
Poziom 15 KIEROWCA WCIERKA KRAWIEC KAWIOR CIEKAW KROCIE WACIK KRECI WIEKO CEWKA WOREK KROWI ROWEK REWIA
Poziom 16 NOŻYCZKI OCZNY NOŻYK CYNIK KINO CZYŻ KOZI KOCI KICZ CZY

Świątynia minakszi w maduraj

Poziom 1 ZAZDROŚĆ ZADOŚĆ RADOŚĆ ROZDAĆ ZORZA RDZA DOZA ZRAZ ZDAĆ ORAZ ORAĆ DOŚĆ OŚĆ RAD
Poziom 2 ROSYJSKI SKORY RYSIK IRYS SKOS KOSY RYK KOS ROK ORK SOK SYK SOS
Poziom 3 BIELIZNA BLIZNA ALIBI LINIA LANIE BEZA BIEL BILA IZBA BLIN LINA ZEN ANI LIN
Poziom 4 STAROSTA STRATA TARTA AORTA TATAR TOAST TRASA START TAROT TARAS TATA ROTA TORT STOS
Poziom 5 MECHANIK CHEMIA NACIEK CHEMIK ANEMIK CEKIN HIENA NIECH MINA CENA KMIN CIEK AMEN MECH
Poziom 6 NAPRAWDĘ PRAWDA WARAN NAPAR NAPĘD PANDA RADNA NAPAD PARA RADA WADA NAWA DRWA RANA
Poziom 7 SKRZYNIA KARNISZ SZYNKA RIKSZA ZARYS RYSIK KARNY SANKI NISZA SZYNA ZANIK ISKRA SZARY SARNI
Poziom 8 JAPOŃSKI PAŃSKI PISAK PSIAK OSIKA KOPIA OKAP OPAK KOPA OPIS KOJA SOJA PISK OSPA
Poziom 9 MOTOCYKL TYLKO MOTYL MOLO KLOC CYKL KOT LOT TOM LOK TOK KOC MOC OKO
Poziom 10 DENTYSTA STADNY SETNY SENAT DENAT ATEST TYTAN TEDY STAN DANY DANE TEST ETAT SET
Poziom 11 POLICZEK KOPIEC CZOPEK LOCZEK POLEC PIKLE OKLEP LEPKI KOLEC OPIEC LECZO CZOP PIEC LICO
Poziom 12 NIEPOKÓJ PIONEK POJNIK KINO EPIK PÓKI PION KIJ PIK NIE JON
Poziom 13 ŁYŻECZKA ŁYŻKA ŻYŁKA KACZY CZYŻ ŻYŁA CZEK CAŁY ZŁY ŁZA ŻAK CZY ŁYK KAC
Poziom 14 CHOLERNY CHLOR HYCEL CELNY ROLNY CHORY ECHO LOCH LEC NOC HOL CEL
Poziom 15 WSPÓLNIK KLIPS KLIN WILK PLIK PISK KLIP WPIS PÓKI NÓW LIS SÓL
Poziom 16 OTWORZYĆ TWORZYĆ TOROWY ROZTYĆ ZWROT TRZY ZRYĆ ZRYW WRYĆ TOR WYĆ

Brazylia

Park narodowy lençóis maranhenses

Poziom 1 ODDALAĆ ODLAĆ ODDAĆ DODAĆ DOLAĆ LADA DOLA DLA LAĆ ODA DAL
Poziom 2 MARKIZA ZAMIAR MARKIZ MIARKA RAMKA KARMA MIARA ARMIA MAZAK RAMA KARA KRAM MARA ARKA
Poziom 3 SIEROTA TEORIA SERIA ASTER STER ROSA TORS ETOS SITO TRIO ROTA TOR OSA STO
Poziom 4 MILUTKO TOMIK LOKUM MIOT TIUL KILT KULT LIMO LUT TIK LIT LOK LUK TOM
Poziom 5 SKOCZEK ZESKOK SKECZ SZOK SKOK KEKS CZEK KOSZ KOKS CES SOK KOC KOS KOK
Poziom 6 WYPALIĆ PALIĆ PYLIĆ WALIĆ WYLAĆ PAWI WLAĆ WIAĆ LIPA WPIĆ PIAĆ WIĆ PAW WYĆ
Poziom 7 POPISAĆ POSIAĆ OPISAĆ POSPAĆ SPOIĆ POPIS POPIĆ PISAĆ OPAS OPIĆ OSPA PSI POP PAS
Poziom 8 UTRACIĆ TRACIĆ TAIĆ TRUĆ TURA AUT CAR TUR
Poziom 9 ZAWOŁAĆ ZWOŁAĆ WOŁAĆ ZAWAŁ ŁAWA WŁAZ WAZA ZWAŁ OAZA ŁZA
Poziom 10 BRZYDAL BLADY BRYZA RDZA RYBA RYZA RYDZ RAZ DYL DAL DLA ABY ZAD RAD
Poziom 11 WYTRWAĆ WYRWAĆ WYWAR TRWAĆ WRYĆ WART RWAĆ WAT RWA WYĆ
Poziom 12 WIESZAĆ ZASIEW ZIEWAĆ ZWIAĆ WSIAĆ SIEW SIAĆ ZIAĆ SZEW ZWAĆ WIZA ZWIS WIAĆ WASZ
Poziom 13 OSTRYGA ROGATY GROTA GYROS OSTRY STARY SATYR RYSA TARG GRYS ROSA TORS ROTA OGAR
Poziom 14 ODBIJAĆ DOBIJAĆ OBIJAĆ DOBIĆ ODBIĆ OBIAD DBAĆ DOIĆ BOJA OBAJ OBIĆ DOBA JAD BOA
Poziom 15 STWÓRCA TWÓRCA STWÓR TWÓR WART CÓRA SWAT RWA WÓR RÓW WAT
Poziom 16 POŁAPAĆ POŁAĆ PAŁAĆ ŁAPAĆ OPAŁ ŁAPA PŁOĆ PAPA POP

Meeting of waters

Poziom 1 POMÓWIĆ OMÓWIĆ MÓWIĆ WPOIĆ OPIĆ PIWO POIĆ WPIĆ OWIĆ WIĆ
Poziom 2 SABOTAŻ SABAT ŻABOT BASTA ŻABA STAŻ BAS OSA STO
Poziom 3 TORPEDA POETA OPERA ADEPT APORT TROP OPAR PORA PORT ROTA ROPA ETAP OPAT OPAD
Poziom 4 DŹWIGAĆ DŹWIG WIDAĆ WDAĆ WIAĆ GAD DAĆ WIĆ DWA
Poziom 5 WYTRZEĆ TRZEĆ WRZEĆ ZRYW TRZY WRYĆ ZRYĆ RYĆ TYĆ WYĆ
Poziom 6 ŁAPÓWKA KAWAŁ PÓŁKA PAŁKA ŁAWKA KAWA WPÓŁ ŁAWA ŁAPA PAKA KAPA PÓŁ ŁÓW WAŁ
Poziom 7 KUMPELA KUMPEL PULA PUMA LUPA KULA APEL KUMA LUKA LAK MAK LEP PAL EMU
Poziom 8 POPYTAĆ PYTAĆ POPYT OPAT TYP POP TYĆ PAT POT
Poziom 9 OBERWAĆ OBRAĆ BRAWO RWAĆ BREW ORAĆ RWA BAR BAĆ
Poziom 10 TORBACZ ZATOR TORBA CZORT CORAZ ORACZ TABOR OBRAZ TRACZ CZART ROTA ORAZ CAR TOR
Poziom 11 KRANIEC NACIEK KRECI EKRAN CEKIN NERKA RANEK CENA CIEK CERA IKRA KIER KRAN ERA
Poziom 12 ODWIEŹĆ DOWIEŹĆ DWOIĆ WIEŹĆ DOIĆ OWIĆ WIĆ ODE
Poziom 13 ZAGADAĆ GADAĆ ZADAĆ GAZDA ZDAĆ GAZA DAĆ ZAD
Poziom 14 PODMIOT POMIOT MIOT DOM MIT TOM POT POD
Poziom 15 AWERSJA WERSJA AWERS JAWA SERW RASA WERS RAJ RWA ARA ERA SER
Poziom 16 WIELBIĆ BIELIĆ WBIĆ BIEL LEW ILE WIĆ BIĆ

Park narodowy chapada dos veadeiros

Poziom 1 METRYKA MARKET ETYKA TERMY KRETY METKA TREMA TEKA KARY META KRET KREM RYTM METR
Poziom 2 GWIZDAĆ WDZIAĆ WADZIĆ ZWIAD GWIZD GADZI ZWIAĆ DZIAĆ
Poziom 3 POŁAMAĆ ŁAMAĆ POŁAĆ ŁAPAĆ PAŁAĆ MAŁPA MAPA PŁOĆ ŁAPA OPAŁ ŁOM ŁAM ĆMA
Poziom 4 ULECZYĆ LECZYĆ UCZYĆ LECZ CZUĆ ULEC CZY LEC CEL
Poziom 5 WYRYWAĆ WYRWAĆ WYRYĆ WYWAR WRYĆ RWAĆ RWA WYĆ RYĆ
Poziom 6 STARZEĆ ARESZT RESZTA ASTER TRZEĆ TERAZ STER TEZA STAĆ RAZ ERA SER SET
Poziom 7 GŁOWICA ŁOWCA CIAŁO CWAŁ OWCA IGŁA CŁO WAŁ
Poziom 8 UKLEPAĆ KLEPAĆ PUKAĆ KAPEĆ KULEĆ LUPA LUKA APEL PULA ULAĆ PLEĆ PLUĆ KULA LAK
Poziom 9 PRZESĄD PRZED PERS RZĄD RZEP PRĄD DRES PĄS
Poziom 10 KARAWAN WARAN KANAR KAWA NAWA RANA WRAK KARA ARKA KRAN RWA KRA RAK AKR
Poziom 11 WPŁACIĆ PŁACIĆ PIAĆ WIAĆ PIŁA WPIĆ CWAŁ PAWI WAŁ PAW
Poziom 12 ZSZYWKA KSYWA WYKAZ KWAS ZYSK WASZ SZYK ZZA SYK
Poziom 13 SATRAPA ATRAPA APARAT TARAS TRASA PASTA PRASA RASA RATA PARA TARA RAP ARA PAS
Poziom 14 SZKOPUŁ SZKŁO SZKOP USZKO UKOS SKUP OKUP KŁUS SŁUP KŁOS SZOK PUŁK SZOP KOSZ
Poziom 15 RYSOPIS SPORY SYROP OPIS IRYS SPIS PSI POR SOS
Poziom 16 OMAWIAĆ MAWIAĆ OWIAĆ MOWA IMAĆ OWIĆ WIAĆ ĆMA WIĆ

Statua chrystusa zbawiciela w rio de janeiro

Poziom 1 PSZCZOŁA PŁASZCZ PŁOZA SZOPA PŁACZ SPOZA ZOŁZA POZA CZOP OPAS SZAŁ OPAŁ OSPA CZAS
Poziom 2 URZĘDNIK DRINK UNIK DRUK ZDUN DZIK KURZ KNUR NUR DUR
Poziom 3 JASKINIA SINIAK NIJAKI NIJAK NISKI KANIA SANKI KASA JAKI KIJ JAK ANI
Poziom 4 DLACZEGO LECZO ZGODA DOZA LECZ DOLA CZAD LEC GAZ DAL DLA ZAD EGO ODE
Poziom 5 KROKODYL KOLOR KROK LORD DYL LOK KOD RYK OKO KOK ORK
Poziom 6 PONIEWAŻ POWAŻNIE PANEW ŻNIWO WAPNO WIEŻA PIWO PAWI WENA ŻONA PANI WINA NIWA WINO
Poziom 7 FOTOGRAF GROTA FORTA GOFR TARG ROTA GRAF TOGA TRAF OGAR TORF FART FORT GRAT
Poziom 8 SZWEDZKI DZIK WIEK ZWIS WESZ SZEW ZWID WIDZ ZEW ZEZ
Poziom 9 BIOLOGIA BIOLOG ALIBI LIGA GLOB LOGO BLOG BILA ALBO OBA BOA GOL GIL
Poziom 10 SKORPION SPORNIK KROSNO PROSO SKORO POKOS OPOS OKNO KINO PION SNOP OPIS OKOP PISK
Poziom 11 ZIEMNIAK ZMIENIK ZAIMEK ANEMIK ZIEMIA ZANIM ZAMEK ZANIK MINI AMEN MINA ZIMA KMIN ZNAK
Poziom 12 DEPRESJA PRESJA SAPER DESER ESEJ PEJS SPAD PERS DRES RAJD REJS JAD RAJ PAS
Poziom 13 WIELORYB LEWY ORLI BYLE BREW BIEL RYBI WIR
Poziom 14 BAGATELA TABELA BALET GLEBA BLAT AGAT GALA BELA ALGA BAL BET BAT ALT ALE
Poziom 15 TAKSÓWKA AKTÓWKA SWATKA STAWKA SÓWKA KASTA WAKAT KAWKA SAKWA TASAK KWAS ATAK KASA KASK
Poziom 16 WODOSPAD ODPAD OPAS OSAD WSAD DODO SPOD OPAD SODA OSPA OPOS SPAD SPAW OWAD

Escadaria selarón

Poziom 1 ŻYRANDOL ORALNY DROŻNY ROŻNY RADNY DOLNY ROLNY DOLAR ŻARNY RODNY NORA DOLA ROLA LOŻA LANY
Poziom 2 ODKRĘCIĆ KRĘCIĆ KORCIĆ KOCIĆ KROIĆ DOIĆ KOIĆ ROIĆ KOCI ORK
Poziom 3 RACHUNEK EKRAN HAKER NERKA HARCE KRACH NUREK RANEK KRAN KURA HECA KUNA CENA KNUR RUCH
Poziom 4 JASTRZĄB JARZĄB TRĄBA ZRĄB BRĄZ BRAT BAR JAZ ZĄB RAZ
Poziom 5 SAKSOFON SOSNA FASON AKSON FOSA SSAK OKNO SKOS SOFA FAKS SOS OSA OKO NOS SOK
Poziom 6 DINOZAUR RODZINA DZIURA ZIARNO RADIO AUDIO URODA RUNDA RUINA NUDA DOZA URAZ ORAZ URNA RUDA
Poziom 7 ŁÓŻECZKO ŁÓŻKO COKÓŁ ZŁOŻE ŁOŻE CZEK CŁO CÓŻ ZŁO KOC
Poziom 8 NIESTETY SETNY ISTNY TENIS TEST ETEN SINY NIE NET SEN SYN TEN SET NIT
Poziom 9 ROBOTNIK OBORNIK ROBOT TONIK KONTO NIKT KORT TRIK KNOT TRIO TRON KINO OKNO OBOK TIK
Poziom 10 SKRZYPCE SKRZYP SKRZEP SKECZ SZYK PRZY RZEC CZEK PERS ZYSK RZEP ZSYP PYSK RYK CZY
Poziom 11 DŹWIGNIA DŹWIG GNIDA WINDA WINA NAGI NIWA ANI NAD DWA GAD
Poziom 12 GWIAZDOR WIADRO DRZWI AWIZO GROZA WIGOR WROGI DROGA ZWIAD DROGI GWIZD ZGODA GADZI RADIO GWAR
Poziom 13 STANDARD RATAN SARNA TARAN NARTA TRANS TRASA RADNA TARAS RANT STAN DATA RATA RADA RANA
Poziom 14 CZŁOWIEK KWICZOŁ WIECZKO ZWŁOKI WIEKO KIEŁ KOZI CZEK CIEK KOCI KICZ WIEC WIEK KOC CŁO
Poziom 15 SZCZOTKA SZCZOTA TOCZKA KOSZT TKACZ KOZA STOK KOSZ SZOK CZAS KOSA OKAZ KOT KTO KAC
Poziom 16 NAZWISKO WISKOZA WIOSKA WIOSNA SZWANK NISZA AWIZO OWSIK IKONA SIANO SANKI ZAKON OSIKA AKSON ZANIK

Usa

Statua wolności

Poziom 1 UROSNĄĆ ROSNĄĆ USNĄĆ RUNĄĆ OSNUĆ SUNĄĆ RUNO SNUĆ NOS NUR
Poziom 2 ZATOPIĆ TOPAZ TOPIĆ ZAPIĆ PATIO TAIĆ POZA ZIAĆ
Poziom 3 ZRZUCAĆ RZUCAĆ ZRAZ CZAR CZUĆ URAZ ZZA CAR RAZ
Poziom 4 OKRADAĆ RODAK AKORD KADRA KARAĆ KARA KARO KADR KORA ARKA ORKA RADA DOK KRA ARA
Poziom 5 OBSYPAĆ SYPAĆ POBYĆ OSPA BOSY OPAS OBYĆ OBY BAS BAĆ ABY BOA OSA
Poziom 6 MELONIK KOMIN MELON MLEKO KLON KLIN OMEN LIMO KMIN KINO LOK LEK LEN NIE LIN
Poziom 7 LUNATYK NUTKA KLAUN TUKAN ANTYK TALK KANT KLAN LUTY TYNK NUTA KULT KUNA KULA LUKA
Poziom 8 POTRZEĆ PRZEĆ TRZEĆ TROP RZEP PORT ZERO TROĆ POT POR TOR PET
Poziom 9 CHANDRA RADNA RADCA DACH RACA RADA RANA NAD CAR RAD DAR ARA
Poziom 10 HODOWLA OWAD WOLA WODA WOAL DOLA OWAL ODA DWA DAL DLA
Poziom 11 ŻELAZKO ZAKOLE ŻELAZO KOLAŻ LEŻAK KOZA LOŻA OKAZ ŻEL LAK LOK ŻAL ALE
Poziom 12 KRWAWIĆ KIWAĆ WWIAĆ WRAK WIAĆ RWAĆ IKRA RWA AKR WIR RAK KRA WIĆ
Poziom 13 PODĄŻYĆ POŻYĆ DĄŻYĆ ODŻYĆ DOŻYĆ OŻYĆ ŻYĆ POD
Poziom 14 GLAZURA URAZA LAZUR GALA GRUZ URAZ ULGA GAZA AULA AURA AGAR ALGA LAUR GAZ ARA
Poziom 15 PASEMKO KOMPAS POSMAK EPOKA PASEK OKAP MAKS SMAK AMOK OPAS MOPS OSPA OPAK KOPA SMOK
Poziom 16 DARMOWY RAMOWY WYDRA MODRY WYDMA WODA MOWA DRWA MODA ODMA MORD OWAD DOM RWA DAR

Most golden gate

Poziom 1 BRUDZIĆ BUDZIĆ ZBIĆ BRUD ZBIR UBIĆ DUR BIĆ
Poziom 2 TRAJKOT AKTOR TAROT TRAKT TORT TAKT KOJA ROTA KORA ORKA KRAJ TATO KTO KAT TOK
Poziom 3 DOJADAĆ JADAĆ ODDAĆ DODAĆ JAD ODA JOD DAĆ
Poziom 4 ZRÓWNAĆ RÓWNAĆ NAWÓZ ZAWÓR ZNAĆ ZNÓW WRAZ ZWAĆ NÓW NAĆ RÓW WÓZ WÓR RWA RAZ
Poziom 5 ZAŁAMAĆ ZŁAMAĆ ZAĆMA ŁAMAĆ MAZAĆ ŁAM ĆMA ŁZA
Poziom 6 LINIOWY OLIWNY LINOWY WOLNY WINYL WINO NOWY LIN
Poziom 7 ŻANDARM MARŻA ARANŻ RADNA RANA DAMA RAMA MARA RADA RAD ŻAR DAR NAD ARA
Poziom 8 ATELIER LITERA ELITA TREL LIRA ERA ILE ALE LIT
Poziom 9 KROCZYĆ KORZYĆ OKRYĆ CYRK KRYĆ ZRYĆ ROK RYK RYĆ KOC CZY ORK
Poziom 10 OGANIAĆ AGONIA GANIAĆ GONIĆ GANIĆ GOIĆ NOGA GNAĆ GNIĆ NAGI NIĆ NAĆ ANI
Poziom 11 RASISTA TRASA TIARA TARAS SIATA RATA RASA ARIA TARA ARA
Poziom 12 WYGADAĆ WYDAĆ DAWAĆ GADAĆ DYGAĆ WYGA WAGA WADA DAĆ
Poziom 13 PORYWAĆ PORWAĆ WYPRAĆ PAROWY OPRAĆ PORYĆ PRAWY PRAWO PORYW ROPA PORA RWAĆ WRYĆ PRAĆ ORAĆ
Poziom 14 BOLERKO BRELOK BOLERO KOLOR BLOK KLER OBOK BEK OKO LOK LEK ORK ROK BOK
Poziom 15 DOŻYNKI INDYK NOŻYK KINO NIŻ KOD DNO DOK
Poziom 16 RARYTAS SATYRA STARY TARAS TRASA SATYR RATA TARA RYSA RASA ARA

Park narodowy yellowstone

Poziom 1 POLATAĆ OPLATAĆ OPALAĆ LATAĆ PALTO POLAĆ LATO ATOL OPAT OPAL PAT POT ALT PAL
Poziom 2 KOPNIAK KONIAK IKONKA KONIK PNIAK KAPOK KPINA IKONA KOPIA KOPA KINO PANI OKAP OPAK PION
Poziom 3 PRAWICA WIARA PRACA ARIA PARA PAWI RACA RAP ARA CAP PAW RWA CAR WIR
Poziom 4 KWADRAT KWARTA KRAWAT TARKA KARAT KADRA DAWKA KRATA KARTA WAKAT TRAWA KATAR DATA ATAK RATA
Poziom 5 PASZKOT SZOPKA STOPKA TOPAZ SZKOP SPOZA SZOPA POKAZ SZPAK KOSZT PATOS PSOTA OSPA KOSZ OPAK
Poziom 6 REALIZM REMIZA RAZEM MILA ZIMA LIRA ERA ILE RAZ ALE
Poziom 7 FRAMUGA FARMA FUGA RAMA GAMA GRAM GAFA AURA MARA AGAR GRAF RAFA RUFA MUR RUM
Poziom 8 MOBBING MNOGI BINGO GIBON GNOM NIM BON MIG
Poziom 9 POSUCHA CHAOS OSPA OPAS PUCH UCHO OSA CAP HOP PAS
Poziom 10 OFERENT TONER FRONT TENOR FETOR FREON FORT TREN TORF TRON ETEN ETER TOR NET TEN
Poziom 11 DODATNI DIODA TANI TONA NOTA ANI TON DNO NAD ODA
Poziom 12 DRZEMAĆ MERDAĆ DRZEĆ RAZEM MRZEĆ ZDAĆ ZAD DAR RAD DAĆ
Poziom 13 WYGOLIĆ WILGOĆ LIGOWY GOLIĆ OWIĆ GOIĆ WIĆ WYĆ GOL GIL
Poziom 14 TURBINA NUTRIA TURBAN BRATNI TABUN BURTA BUTAN RUBIN RABIN RUINA UNIA TRAN TANI BRAT TURA
Poziom 15 POMADKA POMADA MAPKA DAMKA KAPA MAPA PAKA OKAP DAMA AMOK OPAD OPAK KOPA ODMA MODA
Poziom 16 ROZPIĄĆ OPIĄĆ OPIĆ ROIĆ POIĆ PIĄĆ POR PIĆ

Las vegas strip

Poziom 1 KINGSTON TONIK SITKO STOIK OGNIK STOK SITO NIKT KNOT KINO TOK TON KOT STO NOS
Poziom 2 ZOBACZYĆ ZBOCZYĆ OBACZYĆ OBYĆ OBCY ZBYĆ ABY ZZA OBA CZY BOA BAĆ
Poziom 3 NALEŚNIK LENNIK LEŚNIK LANIE ŚLINA ALKIN LINKA KLAN LAIK KLIN LINA NIE LIN ILE LEK
Poziom 4 PUSTYNIA USIANY NASYP PITNY SPITY STYPA PUSTY USTNY NAPIS PTASI ISTNY USTA SINY TANI SUTY
Poziom 5 PARANOJA NAPAR PORA ROPA NORA PARA OPAR RANA RANO RAP RAJ ARA PAN JON POR
Poziom 6 WIKTORIA WROTKI WROTKA WIOTKI KAWIOR WARKOT AKTOR KROWI KWITA KROWA KWIAT WITKA KWOTA WROTA WIATR
Poziom 7 ANALITYK ALIANT LINKA KLATA ANTYK KALIA NATKA TALIA ALKIN KANIA LIANA ALKAN NITKA KANT KILT
Poziom 8 PRZEPAŚĆ PRZEĆ RZEPA RZEP PAŚĆ PRAĆ RAP ERA
Poziom 9 PODUSZKA SZKODA SZOPKA PUSZKA POKUSA ODKUP DUSZA KUSZA ZAKUP SZKOP SZOPA POKAZ USZKO SPOZA SZPAK
Poziom 10 POCZĄTEK POCZET CZOPEK PĄCZEK TOCZEK OCET CZEK KĄT KOC KTO TOK KOT POT CEP PĄK
Poziom 11 WSZĘDZIE ZWID SZEW ZWIS WIDZ SIEW WESZ ZEW ZEZ SIĘ
Poziom 12 LODOWIEC ODWLEC ODLEW LEDWO LICO WIEC IDOL OWOC WLEC ILE LEW ODE CEL LEC
Poziom 13 NASTĘPNY STYPA NASYP STĘP TĘPY STAN PAN PAS TYP
Poziom 14 WYSUSZYĆ SUSZYĆ WSZYĆ USZYĆ SUSZ SZYĆ WYĆ SUW SUS
Poziom 15 TORBACZE TORBACZ ROZETA TERAZ TORBA TABOR CZORT ZATOR CORAZ ZEBRA ORACZ CZART TRACZ OBRAZ OCET
Poziom 16 HISTORIA HOSTIA SITO TORS HART ROSA TRIO ROTA HIT OSA STO

Park narodowy wielkiego kanionu

Poziom 1 BLOGERKA BRELOK KOLEGA BLOGER GROBLA OBELGA ROGAL GREKA ROBAL GLEBA KOLBA KOBRA ROBAK KORBA BAROK
Poziom 2 BRATANEK KABARET KARATE BRATEK KARETA NEKTAR KARNET RENTA KARTA NERKA EKRAN RANEK TARAN KRATA RABAN
Poziom 3 PIERWSZE PREZES PIERZE WIEPRZ WIERSZ SIERP SIEW ZWIS WERS PIES RZEP SERW SZEW WPIS WESZ
Poziom 4 KOSZULKA KOSZULA KALOSZ KLUSKA SZLAK USKOK KOLKA KULKA KLOSZ USZKO LUZAK KOZAK KUSZA KASK KOKS
Poziom 5 PODOBNIE BIDON NIEBO PION DNO POD NIE BON ODE
Poziom 6 ZDRADZIĆ ZRAZIĆ RADZIĆ DZIAD DZIAĆ RAZIĆ DZIDA ZIAĆ ZRAZ ZDAĆ RDZA ZZA DAR RAD RAZ
Poziom 7 FANTAZJE AJENT NAFTA FETA FAZA FANT FAJA TEZA TEN ZEN NET JAZ FAN
Poziom 8 PIERWSZA ZASIEW WIERSZ PISARZ WIEPRZ PRAWIE ZAPIS SIERP SEPIA REWIA SAPER RZEPA AWERS SERIA PERS
Poziom 9 LITEWSKI WIELKI KISIEL LISTEK KITEL WIEK KWIT LISI SIEW STEK LIST KILT WILK KIWI KIT
Poziom 10 SYTUACJA STACJA CYSTA TUJA JUTA SUTY USTA TACA AUT
Poziom 11 KREWETKA KREWETA KREW WRAK ETER TEKA KARK WART RAK AKR AKT KAT
Poziom 12 KOCHANIE CHOINKA NACIEK KONIEC NIECH NIECO OCENA IKONA CEKIN NOCKA OCEAN HIENA CENA ECHO CIEK
Poziom 13 WRZEŚNIA NIERAZ RWANIE REWIA NIWA WINA WIZA WENA WRAZ ŚWIR WIEŚ NERW ANI RWA RAZ
Poziom 14 KONTUZJA NOKAUT NOTKA ZAKON KUJON NUTKA TUKAN KANT KNOT AUTO NUTA JUTA TONA KOJA JUKA
Poziom 15 ALIGATOR GITARA TARGI TALAR TIARA ROGAL GROTA TALIA AORTA ROLA TARG RATA ATOL LIGA ORLI
Poziom 16 WSPARCIE PARCIE SPACER PIEWCA PRAWIE SIEWCA SAPER SERIA REWIA SIERP SEPIA AWERS SIEW WPIS SERW

Grecja

Meteory

Poziom 1 DROGÓWKA ROGÓWKA DWORAK GÓRKA DROGA AKORD KROWA WODÓR OGRÓD RODAK OGAR KORA GÓRA KARO GWAR
Poziom 2 PLANOWAĆ PANOWAĆ POWALAĆ OPALAĆ POLANA WAPNO POLAĆ NALAĆ LAWA PLAN WOLA OPAL NAWA WLAĆ OWAL
Poziom 3 WARSZTAT ZASTAW STRATA TRATWA SZATA TRASA TARAS TATAR TRAWA TARTA TWARZ START WAZA TATA WRAZ
Poziom 4 RETORYKA KREATOR REAKTOR RORATY REKTOR KRATER KRETY ETYKA AKTOR RETRO KARY TEKA KRET ROTA ORKA
Poziom 5 POZORNIE PERON PION ZERO OZON RZEP NIE POR ZEN
Poziom 6 SZKODNIK KONIK KIOSK SZOK KOZI SKOK KOKS KINO DZIK KOSZ SOK KOS KOK DNO KOD
Poziom 7 ŚWIECZKA ŚWIECA CIEKAW ŚCIEK WACIK CEWKA CEWA WIZA WIEŚ WIEC CZEK WIEK ZEW KAC WEK
Poziom 8 LODOWATY LODOWY WYLOT DOLOT ODLOT WODA ATOL LATO OWAL WOLA DOLA OWAD WOAL WAT ALT
Poziom 9 RZADKOŚĆ ZADOŚĆ OKRAŚĆ RADOŚĆ RZADKO ROZDAĆ KRAŚĆ RODAK AKORD ŚRODA ORKA KADR OKAZ KOŚĆ ORAZ
Poziom 10 MIGRACJA GRACJA ARMIA RACJA MAGIA MIARA GAMA MARA AGAR RAMA MACA ARIA GRAM JAMA RACA
Poziom 11 GROCHOWA GROCH OWCA OWOC GWAR OGAR GRA CAR RWA OGR GAR
Poziom 12 BAZYLIKI ALIBI LIZAK BILA AZYL IZBA BZIK LAIK LAK BYK ABY BAK BAL
Poziom 13 KARUZELA LAURKA LEKARZ LUZAK URAZA LAZUR RZEKA KLER LUKA LAUR ARKA URAZ KURZ KURA KULA
Poziom 14 ROZPOREK PROROK PERKOZ POKER KOPER ZERO OKOP RZEP ORK ROK POR OKO
Poziom 15 MELDOWAĆ ODLEWAĆ DOLEWAĆ OMDLEĆ LEDWO ODLEW MDLEĆ DOLAĆ ODLAĆ WOLEĆ MEDAL MALEĆ LEWA WDAĆ WLAĆ
Poziom 16 ZBLIŻONY ZBOŻNY BIZON BILON BOŻY BLIN NIBY OBY BON
Poziom 17 PERYSKOP OPRYSK OKRES KOPER SPORY SKORY KSERO SYROP POKER KOSY PERS PYSK POP ROK SER
Poziom 18 OBLICZYĆ LICZYĆ CZYLI OCLIĆ OBCY ZBYĆ LICO BIĆ BYĆ
Poziom 19 ROZGRZAĆ ZGRZAĆ ZGROZA OGRZAĆ GROZA ZORZA OGRAĆ ZGRAĆ GRZAĆ ORAĆ GRAĆ ORAZ ZRAZ OGAR GRA
Poziom 20 SPROSTAĆ PASTOR POSTAĆ STAROĆ PSOTA APORT SPORT OPRAĆ STROP PATOS TROĆ PORT ROSA POST ROPA
Poziom 21 REZYSTOR OSTRZE SORTER SZORTY OSTRY SZROT RESOR ZROST RETRO TORS ZERO STER ETOS TRZY STO
Poziom 22 UMYŚLNIE NIEMY LEŚNY LUMEN MYŚL NIM LEN EMU NIE ILE LIN MIŚ
Poziom 23 PODSTAWA POSTAWA DOSTAWA POSTAW PASTWA POSADA PATOS PSOTA PASTA OSADA STADO STOP SPAD SODA OSPA
Poziom 24 WŚCIEKAĆ ŚCIEKAĆ ŚWIECA CIEKAW CEWKA WACIK WIEŚĆ KICAĆ ĆWIEK ŚCIEK KIWAĆ WIEC CIEK CEWA WIEŚ

Świątynia zeusa olimpijskiego

Poziom 1 PODRÓŻNA PODRÓŻ PORÓD NARÓD PODAŻ POŻAR PONAD NAPÓR ODPÓR OPÓR ŻONA RÓŻA ODÓR ROPA PORA
Poziom 2 OSTUDZIĆ STUDZIĆ STUDIO ZDUSIĆ DUSIĆ UDOIĆ TUSZ SITO DOIĆ UDO
Poziom 3 SKOLIOZA KALOSZ SZALIK KLISZA OSIKA KOLIA KLOSZ KOLOS LIZAK SZLAK KOSA SZOK KOZI KOZA OKAZ
Poziom 4 SCHUDNĄĆ USCHNĄĆ SCHNĄĆ USNĄĆ SUNĄĆ SNUĆ DUCH DĄĆ SĄD CUD
Poziom 5 POWSTAŁY OPASŁY PATOWY POSTAW OSPAŁY WYSPA STAŁY SŁOTA SPŁYW OPŁYW PATOS PŁOWY WYPAS PSOTA WŁOSY
Poziom 6 PATRONKA KANTOR KARTON KOTARA PATRON KONTRA KARAT NOTKA TARKA NORKA TARAN ORNAT AKTOR KARTA KATAR
Poziom 7 ULEPSZYĆ PESZYĆ ZEPSUĆ LEPSZY PUSZYĆ PLUSZ USZYĆ PULS ZSYP SZYĆ PSUĆ PLUĆ PLEĆ PLUS LEP
Poziom 8 NADWOZIE DEWIZA ZDANIE ODEZWA WIEDZA DANIE WIDNO ZWIAD ODZEW WINDA WAZON AWIZO DZWON DANE WINO
Poziom 9 NAMOCZYĆ MOCZYĆ OCZNY MOCNY ZACNY OMYĆ ZMYĆ CZYN ZNAĆ MOC ĆMA CZY MYĆ NOC
Poziom 10 ANULOWAĆ NALAĆ WLAĆ LAWA ULAĆ AULA NAWA OWAL WOLA WOAL LAĆ NAĆ
Poziom 11 ŻYWIECKI WYCIEK ŻYCIE WYCIE WIEK WIEC KIWI CIEK WEK
Poziom 12 DYNASTIA STADNY SATYNA SIATA ISTNY DYNIA DANY SIAD TANI DATA STAN NIT NAD SAD SYN
Poziom 13 KARTRIDŻ KITA TRIK ŻART KAT AKT ŻAR KIT AKR KRA
Poziom 14 SMACZNIE CZASEM SAMIEC MIECZ AMISZ ZANIM SEZAM CISZA NISZA SCENA SANIE MINA NASZ CZAS CENA
Poziom 15 PROTOKÓŁ KŁOPOT TOPÓR POTOK ŁOPOT ŁOTR KOŁO OPÓR TROP KORT PŁOT OKOP PORT TŁOK POR
Poziom 16 MŁODZIEŻ ODZIEŻ MŁODZI MŁODE ZŁOŻE DEIZM ŻOŁD ZŁOM MOŻE ŁOŻE DŻEM ODE ŁOM ZŁO DOM
Poziom 17 GRZYBOWA BAROWY BAZOWY RAZOWY GRZYWA GAZOWY ZABORY OBRAZ BRYZG GRZYB WYRAZ GROZA BRYZA BZOWY BRAWO
Poziom 18 ŁOWIECKI WIEKO KOCI KIWI WIEK KIEŁ CIEK WIEC KOC CŁO
Poziom 19 PALIWOWY PALIWO LIPOWY OLIWA LIPA PAWI PIWO PAW PAL
Poziom 20 WIOSENNY SIENNY WONNY SENNY WINNY OWIES WYNOS NEON SIEW SINY SIWY INNY WINO SOWI NOWY
Poziom 21 POZYSKAĆ SZOPKA ZSYPAĆ SKOPAĆ ZYSKAĆ ZASYP SZKOP SYPAĆ SZOPA SPOZA KOPAĆ SZPAK POKAZ SZOK KOSZ
Poziom 22 KAGANIEC NACIEK GANEK CEKIN GACEK KANIA CENA NAGI GAIK CIEK NIE ANI GEN NIC
Poziom 23 PRZYCZEP PRZEZ RZECZ PRZY RZEC RZEP CEP CZY ZEZ
Poziom 24 STOSOWNY NOSOWY TONOWY WYNOS STOS NOWY STO SYN SOS NOS

Erechtejon

Poziom 1 PODSŁUCH POSŁUCH ODSŁUCH CHŁOP PUDŁO PŁUCO SŁUCH HOŁD SPOD PUCH UCHO SŁUP DUCH CUDO HOP
Poziom 2 TEŚCIOWA ŚWIECA ŚWIAT ŚWITA WIEC WETO WIEŚ ŚWIT CEWA OWCA OCET COŚ WAT
Poziom 3 POMYŚLEĆ OPLEŚĆ MYŚLEĆ POMYĆ ŚLEPY OŚLEP PLEŚĆ POLE OMYĆ PLEĆ MYŚL MLEĆ MYĆ LEP
Poziom 4 AKTORSKI TOKARSKI KROSTKA SIKORKA STROIK KROSTA SIKORA KOSTKA TROSKA SROKA SITKO KIOSK STOIK AKTOR ISKRA
Poziom 5 ODBIEGAĆ OBIEGAĆ BIEGAĆ OBIAD ODBIĆ BIEDA OBIEG IDEA GAD EGO ODA
Poziom 6 OBSTAWIĆ OBWISAĆ OBSIAĆ STAWIĆ BAWIĆ WSIAĆ WABIĆ WITAĆ OWIAĆ BITWA STAW SWAT SOWA SOWI TAIĆ
Poziom 7 NABIERAĆ BRANIE NABRAĆ BARANI BANER RABAN BANIA NABIĆ RANIĆ BARAN RABIN ARENA RANA ARIA BRAĆ
Poziom 8 BAZGROŁY ZABORY BRYZA ŁGARZ GROZA GRZYB OBRAZ BRYZG BRYŁA RYBA RYZA GARB GŁAZ GRAB GOŁY
Poziom 9 AKCYZOWY WYKAZ KACZY OWCZY KOZA OWCA OKAZ OWAK CZY KOC KAC
Poziom 10 ODWROTNY TOROWY DWORNY TONOWY RODOWY RODNY WODNY RONDO TRON NOWY TOR DNO TON
Poziom 11 POSELSKI SPISEK PIKSEL POLSKI KLOPS KLIPS PIKLE SOPEL SKLEP LEPKI OKLEP POLE SKOS PIES LESS
Poziom 12 ZARABIAĆ ZABRAĆ RAZIĆ BAZAR BAZIA ZABIĆ BRAĆ BAZA ZBIR IZBA ARIA ZIAĆ ZBIĆ BAĆ RAZ
Poziom 13 PROCESOR PROCES RESOR PROSO OPOS EPOS PERS CEP CES POR SER
Poziom 14 PIOSENKA PIONEK SPOINA OPIEKA PIASEK SPINKA IKONA ANEKS SANKI PISAK NAPIS AKSON PSIAK SANIE KOPIA
Poziom 15 KOMOROWY WYROK MOKRY MORO MROK ROK RYK ORK OKO RYM
Poziom 16 ZJAWISKO WISKOZA SWOJAK WIOSKA OSIKA OWSIK WIZJA WOJAK AWIZO SOWI WIZA OWAK SOWA KOZI KWAS
Poziom 17 PARMEZAN RZEPA RAZEM AMPER NAPAR RAMPA ARENA NARAZ MAPA PARA RZEP MARA RAMA RANA AMEN
Poziom 18 DOBITNIE BIDON NIEBO BETON BIDET NIT ODE BIT BET TEN BON NET NIE DNO TON
Poziom 19 TRWALSZY STARZY ZWARTY STARY TWARZ RYWAL ZARYS SZARY SATYR WYRAZ STAL STAW RYSA WASZ AZYL
Poziom 20 ZARZUCIĆ ZRZUCAĆ ZRZUCIĆ RZUCAĆ ZRAZIĆ URAZIĆ RAZIĆ CZAIĆ ZIAĆ CZAR URAZ CZUĆ ZRAZ CAR ZZA
Poziom 21 MONSIEUR SENIOR REMIS MINUS OSIEM SERUM NUMER EURO SUMO OMEN RUNO MUR NOS EMU NUR
Poziom 22 KERATYNA KREATYNA KARETA KARNET KARATE NEKTAR KATAR RATAN KRATA ARENA NARTA TARAN KARTA TYRAN KRETY
Poziom 23 ZAWIĄZAĆ ZAWZIĄĆ ZWIĄZAĆ WIĄZAĆ ZAWIAĆ WZIĄĆ ZWIAĆ WIĄZ WIAĆ WAZA ZIAĆ WIZA ZWAĆ WIĆ
Poziom 24 KRYSZTAŁ TRZASK SKRZAT STARZY STRZAŁ SATYR ZARYS SZARY STARY STAŁY RYZA KARY ZYSK STYK KRAS

Wyspy jońskie

Poziom 1 FARCIARZ FRAZA CZARA CZAR RAFA RACA ARIA FAZA ARA RAZ CAR
Poziom 2 WŚCIEKŁY WYCIEK CIEKŁY WYCIE ŚCIEK CIEK WIEC WIEŚ ŁYK
Poziom 3 NADAJNIK DANINA KANIA NIJAK JAKI ANI NAD KIJ JAD JAK
Poziom 4 PATRONAT PATRON NAPAR TARTA TARAN NARTA ORNAT RATAN TAROT TATAR APORT AORTA RANO TONA NOTA
Poziom 5 PRZYJAZD ZJAZD PRZY PYZA ZRAZ RYZA RYDZ RDZA RAJD JARY DAR ZAD ZZA RAP RAJ
Poziom 6 PODWIEŹĆ DOWIEŹĆ ODWIEŹĆ WPOIĆ WIEŹĆ DOPIĆ ODPIĆ DWOIĆ PIWO WPIĆ OWIĆ POIĆ OPIĆ POD ODE
Poziom 7 MODELINA MEDALION NIEDOLA MELODIA NIEOMAL DOLINA NIEMAL DOMENA MEDAL MEDIA MIANO LANIE DEMON DANIE MELON
Poziom 8 NASTĄPIĆ STĄPAĆ PISNĄĆ STANĄĆ SPINAĆ NAPIĄĆ NAPIĆ PISAĆ SPIĄĆ PTASI NAPIS SPAĆ PIĄĆ TANI STAN
Poziom 9 PARANOJA NAPAR ROPA RANO OPAR PARA RANA NORA PORA RAP POR PAN ARA
Poziom 10 ŚREDNICA ŚREDNIA ŚREDNI DANIE CENA IDEA DANE CERA CEDR DREN RAD NAD NIE DAR ANI
Poziom 11 KUPIECKI KUPIEC EPICKI UPIEC PICIE KCIUK CIEK PIEC EPIK CEP PIK KUC
Poziom 12 ROZWALIĆ ROZWIAĆ ROZLAĆ ILORAZ ZWALIĆ RAZIĆ WALOR OLIWA AWIZO OWIAĆ WOZIĆ OWIĆ ORLI WIZA RWAĆ
Poziom 13 SZANOWAĆ NAZWAĆ NAZWA AWANS WAZON OAZA ZWAĆ NASZ WASZ SOWA ZNAĆ WAZA NOS OSA
Poziom 14 AUTOPSJA PASJA PATOS PSOTA PASTA SOJA TUJA OSPA AUTO OPAS OPAT USTA JUTA STOP POST
Poziom 15 KRUSZYWO SUROWY SKORY WRZOS USZKO WZROK KURZY WYROK KOSY SZYK KOSZ KURZ UKOS KUSY ZRYW
Poziom 16 SEZONOWY NOSOWY NOSZE WYNOS SEZON WESZ NOWY OZON ZEN ZEW
Poziom 17 IMPRESJA PREMIA PRESJA EMISJA SAPER SERIA SEPIA MASER MISJA SIERP REMIS AMPER SEJM SMAR REJS
Poziom 18 CYLINDER LIDER CELNY CEDR DREN CYDR NIE LEC LEN CEL DYL ILE
Poziom 19 ZALICZYĆ ZLICZAĆ ZLICZYĆ ZLIZAĆ LICZYĆ CZYLI CZAIĆ LIZAĆ ZIAĆ AZYL CLIĆ ZLAĆ ZZA LAĆ CAL
Poziom 20 LUDZKOŚĆ ODKUĆ OKUĆ ŚLUZ UDKO DOŚĆ KOŚĆ LUZ LUK KOD LOK KUĆ OŚĆ UDO
Poziom 21 DEFILADA DALIA FALA IDEA LADA ALE DAL DLA ILE
Poziom 22 SZCZUREK KRUSZEC SKURCZ SZCZUR KREZUS KURCZ URZEC RZECZ SKECZ RZEC CZEK KURZ KURS ZEZ KUC
Poziom 23 HIPOTEKA OPIEKA PAKIET POETKA EPOKA EPIKA EKIPA POETA PATIO KOPIA OPAK EPIK TAKI PTAK OPAT
Poziom 24 ELEKTRYK KLERYK ELEKT KRETY EKLER ETER KRET KLER TREL TYLE LEK RYK

Pałac wielkich mistrzów zakonu rycerzy rodos

Poziom 1 ZAWOROWY WZOROWY WARZYWO RAZOWY WYWAR WYRAZ ORAZ RYZA ZRYW WRAZ RWA RAZ
Poziom 2 SZAMANKA KASZANA SZAMAN NAKAZ MAZAK MASKA SKAZA KASZA MSZA MAKS MASA KASA NASZ ZNAK SMAK
Poziom 3 POLITYKA POLITYK OPTYKA PLOTKA PLOTKI PATIO KOLIA PILOT PALTO PALIK KOPIA OPTYK TYLKO LOTKA PATYK
Poziom 4 RZEŻUCHA HARCE URZEC HUZAR URAZ CZAR RUCH HECA CERA AŻUR RZEC ZUCH ERA ŻUR ŻAR
Poziom 5 MUNDUREK MUNDUR NUREK MUREK NUMER KNUR KREM MRUK DRUK DREN NUR DUR EMU MUR RUM
Poziom 6 POZWOLIĆ POWOZIĆ POWOLI WOZIĆ WPOIĆ WPIĆ POIĆ OPIĆ OWIĆ PIWO POLO WIĆ
Poziom 7 ANIMACJA NACJA MACA MINA JAMA NIC MAJ NIM ANI
Poziom 8 WIZJONER WIZJER WRONI REJON WINO ZERO NERW JON ZEW WIR NIE
Poziom 9 PIRAMIDA ARMIA MIARA RAMPA MARA MAPA DAMA ARIA RAMA PARA RADA DAR RAP ARA RAD
Poziom 10 OFENSYWA SYNOWA WYNOS SYFON FASON SOWA WENA SOFA FOSA NOWY FAN NOS SYN OSA
Poziom 11 HAWAJSKI SAKWA JAWA JAKI KWAS KASA KAWA HAK JAK KIJ
Poziom 12 BOKSERKI BOKSER KIOSK KSERO OKRES KOREK BOSKI KEKS SKOK KIER BOKS KROK KOKS BEK ORK
Poziom 13 DROBIOWY BIODROWY BORDOWY DOBOWY BIODRO RODOWY BOROWY DOBRY BORDO RYBI WIR OBY
Poziom 14 PACIOREK OPARCIE CIERPKO PARCIE KOPIEC KROCIE OPIEKA EPOKA KRECI OPIEC KOPIA OPERA POKER EPIKA PROCA
Poziom 15 SUPERMAN AMPER SERUM NUMER SAPER MASER AMEN PERS SUMA PUMA URNA SMAR MUR ERA MUS
Poziom 16 TANECZNY ZACNY CENNY ZNANY TEZA CZYN CENA TEN NET
Poziom 17 GWIAZDKA GWIAZDA DZIWAK GADKA DAWKA ZWADA GWIZD GAZIK GADZI GAZDA ZWIAD WAZA WIZA WAGA GAZA
Poziom 18 POPEŁNIĆ PEŁNIĆ POPIĆ OPIĆ POIĆ PŁOĆ PION PŁEĆ POP NIĆ
Poziom 19 ZABRONIĆ ZAROBIĆ OBRAZIĆ NABROIĆ NAROBIĆ ZIARNO ZRANIĆ ZROBIĆ ROZBIĆ ZBROIĆ BRONIĆ OBRAZ BARON ROBIĆ RABIN
Poziom 20 TWARDSZY ZWARTY RDZAWY TWARDY STARZY SATYR WSTYD DYSZA TWARZ WYDRA WYRAZ STARY ZARYS SZARY WASZ
Poziom 21 SAMOCHÓD CHAOS OSAD CHÓD MODA DACH ODMA SODA OSA ODA SAD DOM SAM
Poziom 22 SZYKOWNY WYZYSK ONYKS WYNOS ZYSK KOSZ NOWY KOSY SZYK SZOK KOS NOS SOK SYN
Poziom 23 SPOTYKAĆ POTYKAĆ SPOTKAĆ SKOPAĆ OPTYKA POSTAĆ STOPKA STYKAĆ KOPAĆ PATOS STYPA OPTYK PSOTA SYPAĆ PATYK
Poziom 24 SKLEPOWA POLEWA KAPSEL LASEK POLAK SKLEP SKALP PASEK OKLEP KOWAL EPOKA SOPEL WOKAL KLAPS ALOES

Afryka południowa

Park narodowy krugera

Poziom 1 POLIGON POLON PION OGON PLON GLON GOL LIN GIL
Poziom 2 KOKARDA KAKAO KADRA AKORD RODAK KARA KORA KARK KARO KROK ORKA KADR RADA ARKA ARA
Poziom 3 MACIERZ REMIZA MARZEC ZACIER MIECZ RAZEM ZIMA RZEC MECZ CERA CZAR CAR RAZ ERA
Poziom 4 NADĄŻAĆ NADĄĆ ŻĄDAĆ NADAĆ DĄĆ NAĆ DAĆ NAD
Poziom 5 ZBYTNIO ZBYTNI BIZON ZBITY BITY NIBY BON OBY BYT TON
Poziom 6 TORTURA TAROT TORT TATO ROTA TURA ATUT AUTO RURA TUR AUT
Poziom 7 BEDNARZ BANER DZBAN ZEBRA DANE DREN BEZA RDZA ZNAD RAZ BAR ERA RAD
Poziom 8 WYKRAŚĆ WKRAŚĆ KRAŚĆ RWAĆ WRAK KRYĆ WRYĆ KARY RYK RWA KRA RAK AKR RYĆ
Poziom 9 WYŻYWIĆ WYŻYĆ ŻYWIĆ ŻYWY WYĆ ŻYĆ WYŻ WIĆ
Poziom 10 ODŁAMEK DOMEK ODŁAM OKŁAD MŁODE DOŁEK KŁODA AMOK ODMA MODA ŁOM ŁAD MAK DOM ŁAM
Poziom 11 GOLONKA KOLANO GALON OGON NOGA KLON OKNO LOGO GLON KLAN GOL LAK OKO LOK
Poziom 12 SPIRALA ALIAS PRASA PLISA LIRA LIPA ARIA PARA SALA RASA PSI LIS LAS RAP ARA
Poziom 13 PONIŻYĆ POŻYĆ PION OŻYĆ POIĆ OPIĆ NIŻ PIĆ
Poziom 14 MERITUM METRUM METR ETUI MUR TUR EMU MIM MIT RUM
Poziom 15 ESKORTA SEKATOR KROSTA TROSKA SEKTOR SROKA KRESA SETKA AKTOR ASTER KSERO OKRES SEKTA KARO TEKA
Poziom 16 SWORZEŃ WRZOS SZEW SERW ZERO WERS WESZ WOŃ ZEW

Kanion rzeki blyde

Poziom 1 CZYTNIK CYNIK KICZ CZYN TYNK NIKT NIC TIK NIT
Poziom 2 PASIEKA PIASEK PSIAK SEPIA PISAK EKIPA EPIKA PASEK KAPA EPIK KASA PIES PISK PAKA PAS
Poziom 3 MUNDIAL MULINA LINA NUDA UNIA MINA DUMA MILA ANI LUD LIN NIM DLA NAD
Poziom 4 WIADUKT WITKA KWITA KWIAT KUTIA DUKAT KWIT TAKI KITA DUKT AKT AUT KAT WAT KIT
Poziom 5 CERKIEW KRECI WIEK WIEC KREW CIEK WIR WEK
Poziom 6 KOMUNIA KOMUNA IKONA KOMIN MIANO MANKO MINA AMOK KINO UNIA KMIN KUNA UNIK KUMA ANI
Poziom 7 MATRYCA RAMA TACA TARA MATA RATA RYTM TAMA MARA MACA RACA RYM ARA MAT
Poziom 8 POWIŚLE OŚLEP ŚPIEW POLE OŚLI PIWO WIEŚ LEP LEW
Poziom 9 STALOWY SALTO WYLOT STYL WOLA SWAT LATO WLOT WOAL OWAL STAL STAW ATOL SOWA SOLA
Poziom 10 BARTNIK BRATNI RABIN NITKA BITKA BRAT KARB TANI TAKI KRAN KRAB IKRA TRAN KITA RANT
Poziom 11 BŁOTNIK TONIK NIKT TŁOK KNOT KINO KTO BOK TŁO KOT KIT NIT
Poziom 12 PODCIĄĆ ODPIĄĆ ODCIĄĆ POCIĄĆ DOCIĄĆ DOPIĄĆ POCIĆ DOPIĆ ODPIĆ OPIĄĆ POIĆ PIĄĆ CIĄĆ DOIĆ OPIĆ
Poziom 13 WYWAŻYĆ WYŻYWAĆ WAŻYĆ WYŻYĆ ŻWAWY ŻYWY WYŻ WYĆ ŻYĆ
Poziom 14 PAJACYK AKCJA PACKA PAJAC KAPA PAKA KAC CAP
Poziom 15 ZAWALIĆ ZWALIĆ WALIZA ZAWIAĆ ZWALAĆ ZWIAĆ ZALAĆ LIZAĆ WALIĆ LAWA WLAĆ ZWAĆ WAZA WIAĆ ZLAĆ
Poziom 16 ZAKUPIĆ ZAKPIĆ ZAPIĆ PIKAĆ ZAKUĆ ZAKUP KUPIĆ PUKAĆ UPIĆ ZUPA PIĆ

Kolebka ludzkości

Poziom 1 OBNIŻKA IKONA ŻBIK KINO ŻONA BANK BOA OBA ŻAK NIŻ
Poziom 2 GRZYWKA GRYZAK GRZYWA GRYKA WYKAZ WYRAZ WRAZ WYGA GWAR KARY RYZA WRAK GAR RYK GRA
Poziom 3 OSZALEĆ SZALEĆ ALOES SZAL SOLA ZLAĆ OSA LAĆ LAS ALE LOS
Poziom 4 SZARGAĆ GRZAĆ ZGRAĆ AGAR GRAĆ RASA SAGA GAZA GAZ ARA
Poziom 5 MOZAIKA MAZAK OKAZ ZIMA OAZA AMOK KOZA KOZI MAK
Poziom 6 EMULSJA LAMUS SEJM SUMA UJMA MUS SUM ALE EMU LAS SAM MAJ
Poziom 7 ŚCISNĄĆ CISNĄĆ ŚCIĄĆ SIĄŚĆ ŚNIĆ CIĄĆ CIS IŚĆ NIĆ
Poziom 8 WYCINEK CEWNIK WYCIEK CYNIK WYNIK CEKIN WYCIE CIEK WIEK WIEC NIC NIE WEK
Poziom 9 DOPŁATA ŁOPATA OPŁATA PŁAT DATA ŁATA OPAD ŁAPA OPAŁ TŁO
Poziom 10 SZAFRAN SZARFA FARSA FARSZ FRAZA SARNA SZAFA NARAZ RASA NASZ FAZA RAFA RANA RAZ FAN
Poziom 11 KASZMIR RASIZM RIKSZA MARKIZ ISKRA AMISZ MARSZ MISKA MISA SMAK IKRA MIKS KRAM KRAS MAKS
Poziom 12 WYŁAZIĆ ŁZAWIĆ ZAWIŁY ŁZAWY ZAWYĆ ZWIAĆ WIAĆ ZWAĆ WIZA WŁAZ ZWAŁ ZIAĆ WAŁ WIĆ WYĆ
Poziom 13 POSYPAĆ POSPAĆ SYPAĆ SPAĆ OSPA OPAS OSA PAS POP
Poziom 14 WYRYWAĆ WYRWAĆ WYWAR WYRYĆ RWAĆ WRYĆ RYĆ RWA
Poziom 15 ŚCISKAĆ CISKAĆ ISKAĆ ŚCISK KICAĆ SIAĆ KAC IŚĆ CIS
Poziom 16 BARWNIK RABIN WABIK BIWAK IKRA BANK WRAK WINA KRAN BRAK BARK AKR KRA RAK BAK

Narodowy ogród botaniczny kirstenbosch

Poziom 1 FRAGMENT TREMA FERMA RENTA AGENT RANT META AMEN FETA TRAN TRAF METR GNAT FANT GRAF
Poziom 2 ZACHODNI DONICA CZAD DACH ZNAD DOZA ZAD ODA DNO NAD NIC NOC
Poziom 3 ZACHOWAĆ CHOWAĆ WAHACZ WAHAĆ OWCA ZWAĆ OAZA WAZA CHOĆ
Poziom 4 STADNINA DANINA SIATA SIAD DATA TANI STAN SAD
Poziom 5 PRĘDKOŚĆ PRĘDKO DOŚĆ KOŚĆ KOD ROK OŚĆ ORK POR POD
Poziom 6 ZAPROSIĆ PORAZIĆ SIORPAĆ ROZSIAĆ POSIAĆ PISARZ PROSIĆ ZROSIĆ OPISAĆ ZAPIĆ OPRAĆ RAZIĆ SZOPA PROZA SPOIĆ
Poziom 7 POTRZEBA PROTEZA ROZETA TRAPEZ TABOR POETA RZEPA OPERA ZATOR TORBA TERAZ ZEBRA OBRAZ APORT TOPAZ
Poziom 8 KONTROLA LOKATOR KARTON KANTOR KONTRA KOLANO KORONA ROLKA NALOT ORNAT TALON KONTO KORAN NORKA AKTOR
Poziom 9 NAPIĘCIE NAPIEC PIANIE PINIA PICIE PANI PIEC PAN CEP ANI CAP NIE NIC
Poziom 10 SPOJRZEĆ PRZEĆ ZERO SZOP PEJS EPOS REJS SER
Poziom 11 KONTEKST NOSEK OKTET SONET TEKST STOK STEK KNOT SKOK TEST KEKS TOST ETOS KOKS TEN
Poziom 12 RACHUNKI KUCHNIA KRACH RUINA KURIA UNIK KRAN KUNA UNIA IKRA RUCH KNUR KURA CAR HUK
Poziom 13 PRZYKŁAD ŁYDKA KADR PYZA PRZY RYDZ KARP PŁAZ RYZA RDZA RAP PYŁ ŁAD RAD AKR
Poziom 14 ZAPEWNIĆ WAPNIEĆ ZIEWAĆ WPINAĆ PANEW ZWIAĆ ZAPIĆ PAW
Poziom 15 PRÓBOWAĆ PORWAĆ POBRAĆ PRAWO BRAWO OPRAĆ PRÓBA POBÓR POWAB OBRAĆ BRAĆ PRAĆ RWAĆ PORA OPAR
Poziom 16 UROLOGIA UROLOG ROGAL LIRA ROLA ORLI OGAR ULGA LIGA LOGO LAUR GIL OGR GOL GRA

Groty cango

Poziom 1 WSPÓLNIE SIEW PIES WPIS NIE SEN LEP SÓL NÓW LIS ILE
Poziom 2 POZWOLIĆ POWOZIĆ POWOLI WPOIĆ WOZIĆ OPIĆ OWIĆ PIWO POIĆ WPIĆ POLO WIĆ PIĆ
Poziom 3 ZAŁATWIĆ ZAWITAĆ ZATAIĆ ŁZAWIĆ ZAWIAĆ ZWIAĆ WIATA ZAWAŁ WITAĆ ŁATAĆ ŁATA ZWAĆ WIZA ZWAŁ ŁAWA
Poziom 4 PISTOLET SPLOT SOPEL PILOT POLE PIES OPIS STOP TOST STEP EPOS TEST ETOS POST SITO
Poziom 5 POSZUKAĆ OSZUKAĆ POKUSA SKOPAĆ PUSZKA SZUKAĆ UKOPAĆ SZOPKA POKAZ SPOZA SZPAK KUSZA KOPAĆ USZKO ZAKUP
Poziom 6 PRZESTAĆ SZEPTAĆ PASTERZ TRZEPAĆ SZPERAĆ STARZEĆ PATRZEĆ ARESZT RESZTA TRAPEZ SAPER RZEPA SPRAĆ ASTER TRZEĆ
Poziom 7 WYJAŚNIĆ WYŚNIĆ WYJŚĆ JAWNY NIWA WIAĆ WINA ŚNIĆ WYĆ WIĆ ANI NIĆ IŚĆ NAĆ
Poziom 8 WYCIERAĆ WCIERAĆ WYCIE REWIA WIEC WRYĆ RWAĆ CEWA ERA CAR
Poziom 9 STRZELAĆ STARZEĆ ARESZT RESZTA TALERZ SZALET SZALEĆ LASER TERAZ ASTER TRZEĆ STAĆ ZLAĆ STAL SZAL
Poziom 10 WYBACZYĆ WYZBYĆ WYBYĆ BYCZY ZAWYĆ BYWAĆ ZBYĆ ZWAĆ BAĆ ABY WYĆ CZY BYĆ
Poziom 11 SZYMPANS ZASYP SPAZM SZPAN NASYP SZYNA MYSZ MSZA ZSYP PYZA NASZ SYN PAN PAS SAM
Poziom 12 PEDIATRA ADAPTER TERAPIA PETARDA PARTIA PATERA PIRAT DIETA ADEPT TIARA TAPIR ETAP PARA RATA IDEA
Poziom 13 POMYŚLEĆ MYŚLEĆ OPLEŚĆ ŚLEPY PLEŚĆ POMYĆ OŚLEP OMYĆ MLEĆ MYŚL POLE PLEĆ MYĆ LEP OŚĆ
Poziom 14 ŻYCZENIA ŻYCIE ZACNY CENA CZYŻ CZYN ANYŻ NIC CZY NIŻ ZEN
Poziom 15 OTWIERAĆ TEORIA TRAWIĆ WITAĆ WROTA REWIA TRWAĆ OWIAĆ WIATR TROIĆ WART ROTA TRIO ROIĆ ORAĆ
Poziom 16 POCZEKAĆ CZOPEK CZEKAĆ KAPEĆ POKAZ CZKAĆ EPOKA KOPAĆ POZA OKAZ CZEK KOPA OPAK OKAP CZOP

Szwecja

Hotel lodowy

Poziom 1 PASYWNY WYSYP WYPAS NASYP WYSPA SPAW WSYP SYN PAN PAS PAW
Poziom 2 SUNNITA NIUANS USTA NUTA UNIA STAN TANI ANI NIT
Poziom 3 OBUDOWA BUDOWA BUDA WODA OWAD DOBA UBAW OBA BOA UDO ODA DWA
Poziom 4 WPĘDZIĆ PĘDZIĆ ZIĘĆ PIĘĆ ZWID WIDZ PĘD WIĆ PIĆ
Poziom 5 POWALIĆ OPALIĆ PALIWO WALIĆ OLIWA POLAĆ OWIAĆ PALIĆ WPOIĆ OPIĆ OWAL LIPA PIWO OWIĆ WOLA
Poziom 6 PRAWOŚĆ PORWAĆ PRAWO OPAŚĆ WPAŚĆ OPRAĆ RWAĆ PAŚĆ PRAĆ OPAR ORAĆ PORA ROPA RAP PAW
Poziom 7 GNIEWAĆ GNIEW GANIĆ NIWA NAGI WINA WENA ANI NIE GEN
Poziom 8 GONDOLA ODNOGA GALON GLON LOGO NOGA OGON DAL DNO DLA NAD GAD
Poziom 9 PODKOWA OKOWA OPOKA OKOP KOPA OPAD OPAK WODA OKAP OWAK OWAD DOK ODA DWA OKO
Poziom 10 BRYLANT TYRAN LANY RANT TRYB TRAN RYBA BRAT BLAT BAL ABY BAR BYT
Poziom 11 WCZYTAĆ CZYTAĆ ZAWYĆ ZWAĆ WYĆ TYĆ CZY WAT
Poziom 12 ZSIADŁY DZIAŁ DYSZA SIŁA ŁASY SZAŁ ŁZA SAD ZAD ZŁY
Poziom 13 TANDETA DENAT DATA DANE TATA ETAT NET TEN NAD
Poziom 14 TARCICA RACICA TIARA TARA TACA ARIA RATA RACA CAR ARA
Poziom 15 BAJKOWY JAKBY WOJAK OBJAW KOJA BOJA OBAJ OWAK OBY BAK BOA BYK OBA ABY BOK
Poziom 16 PIKIETA PAKIET EPIKA EKIPA TEKA ETAP EPIK TAKI PTAK PAKT KITA KAT TAK PAT TIK

Vasa

Poziom 1 WYLEPIĆ PLEWIĆ PYLIĆ LEPIĆ WPIĆ PLEĆ WYĆ ILE PIĆ LEP LEW WIĆ
Poziom 2 CHIMERA CHEMIA HAREM HARCE HECA MECH CERA ERA CAR
Poziom 3 PLACEBO PALEC BOLEC OBLEC POLEC APEL PLAC BELA POLE OPAL ALBO CELA PAL BOA LEC
Poziom 4 TORBIEL BILET LITR ORLI TREL BIEL TRIO ILE TOR LIT BET LOT BIT
Poziom 5 SZKLARZ SZLAK KRAS SZAL ZRAZ ZZA RAK AKR RAZ LAK KRA
Poziom 6 OŻYWIAĆ OŻYWAĆ OŻYWIĆ OWIAĆ ŻYWIĆ WAŻYĆ WIAĆ OWIĆ OŻYĆ ŻYĆ WIĆ WYŻ
Poziom 7 PŁATNIK PŁATKI PIŁKA KPINA PNIAK NITKA KANT KITA PIŁA PŁAT TANI KIŁA PAKT PANI TAKI
Poziom 8 OKLEINA KOLIA LANIE ALKIN LINKA IKONA LINA KLIN KLAN KINO LAIK KLON LEK NIE LIN
Poziom 9 ZWRÓCIĆ WRÓCIĆ WIÓR WZÓR WIR RÓW WÓZ WIĆ
Poziom 10 FAKTURA AKURAT FURTKA KATAR KARAT KRATA TARKA KARTA ARKA FAKT FRAK TURA RAFA ATAK AURA
Poziom 11 PATOLOG TOPOLA GALOP POLOT OPLOT PALTO OPAT ATOL LOGO LATO POLO OPAL TOGA ALT LOT
Poziom 12 AGREGAT TARA TARG AGAT GRAT AGAR RATA GAG ERA GAR ARA
Poziom 13 KORONKA KORONA KOKON KONAR NORKA KORAN NORA OKNO KARO KRAN KROK RANO ORKA KARK KORA
Poziom 14 ZAMIEŚĆ ZMIEŚĆ ZAMIEĆ ŚMIEĆ ŚMIAĆ ZIAĆ MIEĆ IMAĆ MAŚĆ ZIMA IŚĆ ĆMA
Poziom 15 JAPONKI POJNIK KPINA PNIAK IKONA NIJAK KOPIA OKAP OPAK PANI JAKI KINO PION KOJA KOPA
Poziom 16 SZPADEL SZAL APEL SPAD PAS DLA SAD LAS ZAD LEP

Zamek kalmarski

Poziom 1 BEZMIAR REMIZA RAZEM ZEBRA ZIMA ZBIR BEZA IZBA ERA RAZ BEZ BAR
Poziom 2 KONKRET TONER KOREK TENOR TRON KORT KROK KRET KNOT TREN TOR TOK KOT NET KOK
Poziom 3 ADIUNKT UNIKAT TUNIKA TUKAN NITKA KUTIA NUTKA DUKAT NIKT TAKI TANI NUDA UNIK KUNA UNIA
Poziom 4 ZIELNIK NIKIEL KLIN LEK ILE LEN LIN NIE
Poziom 5 AGRESJA GRES AGAR SAGA REJS RASA GAJ GAR SER GRA ERA RAJ ARA
Poziom 6 KWITNĄĆ TKWIĆ TKNĄĆ NIKT KWIT TIK NIĆ KIT KĄT NIT WIĆ
Poziom 7 PLAGIAT PLAGA TALIA LIGA GAPA GALA LIPA ALGA PAL GIL PAT LIT
Poziom 8 POKUSIĆ OKUPIĆ SKUPIĆ POKUĆ UPOIĆ OKPIĆ SPOIĆ UKOIĆ KOSIĆ KUSIĆ KUPIĆ KPIĆ KOIĆ UPIĆ OKUP
Poziom 9 PASEMKO POSMAK KOMPAS EPOKA PASEK EPOS OSPA OPAK SMAK KOSA MAKS OPAS AMOK OKAP KOPA
Poziom 10 PILARKA PRALKA KARLI KLAPA KAPAR PARKA PALIK KALIA LAIK KLIP KARP PARA LIPA PARK PAKA
Poziom 11 KOLIBER BRELOK BLOK ORLI BIEL KLER ROK ORK LOK LEK ILE BEK BOK
Poziom 12 PLANSZA ZAPAS PASZA SZALA ZASPA SZPAN SALA PLAN NASZ SZAL PAN PAL PAS LAS
Poziom 13 MODRZEW DRZEWO MORZE ODZEW MORD ZERO ODE ZEW
Poziom 14 SKARŻYĆ SKRYĆ KRAS KRYĆ KARY RYSA RAK RYK KRA ŻAK SYK RYŻ RYĆ AKR
Poziom 15 PISANKA PIANKA SPINKA PANIKA KANIA PSIAK SANKI NAPIS KPINA PIANA PNIAK PISAK PAKA PANI KAPA
Poziom 16 GLUKOZA LUZAK OKAZ ULGA KULA LUKA KOZA LAK LUZ GAZ GOL GUZ

Most nad sundem

Poziom 1 DZIECIAK ZACIEK CEDZAK DZIKI DZIK CZEK KICZ CZAD IDEA CIEK ZAD KAC
Poziom 2 PORZĄDEK PRZODEK PERKOZ PRZED POKER KOPER KREDO RZĄD PRĄD ZERO RZEP KOD ORK POD PĄK
Poziom 3 NASTĘPNA PASTA PANNA STAN STĘP PAS PAT PAN
Poziom 4 ZJAWISKO WISKOZA SWOJAK WIOSKA WIZJA OSIKA AWIZO OWSIK WOJAK OKAZ OWAK KWAS KOZA KOZI JAKI
Poziom 5 PRZESZŁO PRZEZ POSEŁ ORZEŁ EPOS SZOP RZEP SER
Poziom 6 SZACUNEK SCENKA SKECZ ANEKS SCENA KUSZA KUNA ZNAK NASZ CENA CZAS ZEN SEN CES
Poziom 7 TARCZYCA CARYCA TARCZA CZARA TRACZ CZART RACA TACA TARA TRZY RYZA CZAR RATA ARA RAZ
Poziom 8 UPRAWIAĆ UPRAWIĆ UPRAWA PRAWIĆ UPRAĆ WIARA URWAĆ WPIĆ PARA PAWI AURA ARIA UPIĆ PRUĆ UWIĆ
Poziom 9 EKSPONAT KASETON STONKA PESTKA STOPKA POETKA ASPEKT POETA PASEK AKSON SEKTA ANEKS NOSEK EPOKA NOTKA
Poziom 10 OTWARCIE TEORIA TARCIE REWIA WROTA WIATR WETO ROTA WIEC TRIO CEWA OWCA CERA WART RWA
Poziom 11 SKOŃCZYĆ SKOCZYĆ KOŃCZYĆ KOSY SZOK SZYK KOSZ ZYSK CZY KOS SYK SOK KOŃ KOC
Poziom 12 APARYCJA PAJAC PRACA RACJA PARA JARY RACA ARA CAP CAR RAP RAJ
Poziom 13 IDEALNIE LANIE DANIE LINIA IDEA LINA DANE ALE DAL ILE LIN LEN NAD ANI DLA
Poziom 14 KOLOROWA WOKAL KROWA OKOWA KOLOR WALOR KOWAL ROLKA KORAL WRAK OWAL KARO OWAK WOAL KORA
Poziom 15 CMENTARZ TANCERZ MARZEC TRENCZ TERAZ RENTA TREMA TRACZ RAZEM CZART ZATEM TREN RZEC AMEN METR
Poziom 16 ROZUMIEĆ MROZIĆ UMRZEĆ MORZE ROZUM UMIEĆ UROIĆ MRZEĆ MIEĆ ROIĆ ZERO EURO MUR RUM EMU

Turning torso

Poziom 1 AKUSTYKA AKUSTYK KAKTUS KASTA SKAUT TASAK KASK KASA USTA ATAK STYK AKTA STUK KUSY SUTY
Poziom 2 WŁASNOŚĆ WOŁAĆ SOWA WŁOS SŁAĆ WAŁ NAĆ NOS OSA
Poziom 3 ZAWODNIK WODNIK ZODIAK DZIWAK DIAKON AWIZO ZAKON DZWON WAZON WINDA ZANIK IKONA ZWIAD WIDNO WIDOK
Poziom 4 KRZYCZEĆ RYCZEĆ RZECZ RZEC KRYĆ CZEK ZRYĆ CYRK ZEZ CZY RYĆ RYK
Poziom 5 WEZWANIE NAWIEW WIZA WINA WENA NIWA ANI NIE
Poziom 6 BIEGACZE BIEGACZ ZABIEG ZBIEG ZBIEC BICZ BIEG IZBA BEZA BIEC BEZ GAZ
Poziom 7 KTÓREGOŚ OGÓREK KORT KTOŚ KRET KTO EGO TOR KOT ROK OGR ORK RÓG TOK
Poziom 8 ANULOWAĆ NALAĆ AULA OWAL NAWA ULAĆ WOLA LAWA WOAL WLAĆ NAĆ
Poziom 9 ZAPŁACIĆ CZŁAPAĆ ZŁAPAĆ PŁACIĆ ZAPIĆ PAŁAĆ ZAPAŁ PAŁAC PŁACA ŁAPAĆ CZAIĆ PŁACZ CZAPA ZIAĆ ŁAPA
Poziom 10 POŁUDNIE PIOŁUN PUDŁO PION ŁUP POD ODE DNO NIE
Poziom 11 TERMINAL MINARET LITERA TERMIN LAMENT NIEMAL RENTA METAL ELITA LETNI LANIE TREMA TRAN RANT MILA
Poziom 12 ZAJMOWAĆ MAZAĆ ZMOWA ZAĆMA ZJAWA OAZA WAZA JAMA JAWA ZWAĆ MOWA ĆMA
Poziom 13 NIEDAWNO NOWINA WIDNO WINDA ANION DANIE WINO DANE IDEA OWAD NEON WINA NIWA WENA WODA
Poziom 14 KARDIGAN DRGANIA KRAINA GRANDA RANDKA KANIA RADNA KANAR GNIDA GADKA RANGA KADRA DRINK AGAR KRAN
Poziom 15 ELDORADO DOLAR RODEO ROLA DOLA LORD DRED DODO ALE DAL ODA DLA ODE RAD DAR
Poziom 16 ZAUWAŻYĆ ZAWAŻYĆ ZUŻYWAĆ ZAŻYWAĆ UWAŻAĆ ZWAŻYĆ UŻYWAĆ WAŻYĆ ZAŻYĆ ZAWYĆ ZWAĆ ZŻYĆ UŻYĆ ZŻUĆ WAZA

Australia

Wielka rafa koralowa

Poziom 1 WYWABIĆ WYBAWIĆ WYWIAĆ BAWIĆ WWIAĆ WYBIĆ WABIĆ BYWAĆ WBIĆ WIAĆ WYĆ WIĆ ABY
Poziom 2 KOMBAJN MANKO OBAJ AMOK BANK BOJA KOJA MAK BOK BAK JAK BOA MAJ BON OBA
Poziom 3 PANTERA PATERA TARAN RENTA ARENA NARTA NAPAR RATAN RANT ETAP TREN RATA TARA TRAN RANA
Poziom 4 ROZTŁUC OTŁUC CZORT RZUT ŁOTR TŁUC ZŁO TUR CŁO TOR TŁO
Poziom 5 ADOPCJA OPCJA PAJDA PAJAC OPAD JOD POD ODA CAP
Poziom 6 ŚLUSARZ ŚLUZA LAZUR ŚLUZ URAZ LAUR SZAL RAZ LUZ
Poziom 7 KRASNAL SKALAR LASKA SALKA SKALA KANAR SARNA ALKAN KLASA SALA KRAN RANA KARA RASA KASA
Poziom 8 OSADZIĆ SADZIĆ ODSIAĆ ODZIAĆ DZIAĆ SODA OSAD SIAĆ ODA SAD
Poziom 9 ZAWOREK KOZERA WZOREK KRZEW KROWA ROWEK WZROK RZEKA WOREK KREW ORAZ ZERO KOZA KORA OKAZ
Poziom 10 MIGAWKA MAGIA MAGIK GAMA GAIK WAGA MAG MAK MIG
Poziom 11 REPLIKA LAKIER EKIPA KARLI LEPKI PAKER PIKLE EPIKA PALIK LAIK APEL LIPA KARP KLIP PLIK
Poziom 12 SZATNIA SZATAN NISZA SIATA SZATA TANI STAN NASZ NIT ANI
Poziom 13 ZAPUKAĆ UKAZAĆ ZAKUĆ PAUZA KAPAĆ ZAKUP PUKAĆ PAKA KAPA ZUPA
Poziom 14 SKROBIA SIKORA SKARB KOBRA KORBA BOSKI BAROK OSIKA ISKRA SROKA ROBAK KARB BRAK KOSA KRAS
Poziom 15 SWOBODA OSOBA OWAD WSAD SODA WODA DOBA OSAD SOWA BAS ODA SAD DWA OBA OSA
Poziom 16 LOGOTYP POLOT OPLOT POLO LOGO POT TYP GOL LOT
Poziom 17 ELEGANT NAGLE AGENT TLEN GNAT ETEN ALE NET ALT TEN LEN GEN
Poziom 18 SAMURAI ARMIA MIARA UMIAR MISA MASA SUMA AURA RAMA RASA ARIA SMAR MARA SAM SUM
Poziom 19 RABOWAĆ BRAWO OBAWA BARWA ORAĆ ARA BOA OBA RWA BAR
Poziom 20 SANEPID NAPIS SANIE SEPIA DANIE PANI PIES SIAD IDEA DANE SPAD PAS NAD PSI SEN

Trzy siostry

Poziom 1 OSTRZYC SZORTY STRZYC CZORT ZROST SZROT OSTRY TORS STO CZY
Poziom 2 ZABOLEĆ BOLEĆ OBLAĆ BELA ALBO ZLAĆ BEZA BOA BAL ALE BAĆ OBA LAĆ
Poziom 3 KARCZMA RAMKA MAZAK CZARA KARMA MACKA RAMA MACA RACA KARA ARKA MARA KRAM CZAR AKR
Poziom 4 KWESTIA WITKA KWITA KWIAT SETKA SEKTA STEK TAKI KWIT WIEK KWAS SWAT SIEW STAW TEKA
Poziom 5 SKLEJKA KLEKS LASEK KASK KEKS KLEJ JAK LEJ LEK LAK LAS
Poziom 6 WKŁADKA KŁADKA WKŁAD KAWKA KAWAŁ ŁAWKA DAWKA KŁAK ŁAWA KAWA WADA DWA ŁAD WAŁ
Poziom 7 TRZCINA CZART TRACZ CZAR RANT TANI TRAN NIC CAR RAZ NIT
Poziom 8 DYMISJA MISJA MYSI SIAD MISA DYM JAD MAJ SAD
Poziom 9 ADRESAT ESTRADA TARAS ASTER TRASA TARA RADA DRES DATA STER RASA RATA ERA DAR RAD
Poziom 10 ROZKWIT WROTKI WZROK KROWI ZWROT TRIK KWIT KOZI TRIO KORT ROK KIT TOK TOR KOT
Poziom 11 ZABYTEK ETYKA BEZA TEKA TEZA ZBYT BEKA AKT BAT BAK BEK ABY TAK BYT BYK
Poziom 12 NALEWKA ENKLAWA NALEW AKWEN ALKAN LEWA NAWA KAWA WENA KLAN LAWA LAK ALE LEK WEK
Poziom 13 SPANIEL ELIPSA PLISA LANIE SEPIA PANEL NAPIS SANIE PIES APEL LIPA LINA PLAN PANI PAN
Poziom 14 WYNIKAĆ WNIKAĆ NAWYK KIWAĆ WYNIK NIWA WINA WIAĆ NAĆ ANI
Poziom 15 PRZEŻUĆ UPRZEĆ UŻREĆ PRZEĆ PRUĆ ZŻUĆ RŻEĆ RZEP ŻUR ŻER ŻUĆ
Poziom 16 ILOCZYN LICZNY LINCZ OCZNY CZYLI LICO CZYN LIN NOC NIC CZY
Poziom 17 STANOWY SYNOWA WYNOS SWAT STAW NOTA NOWY TONA STAN SOWA STO OSA WAT TON SYN
Poziom 18 FARELKA KAFEL AFERA KARA FLEK FLAK FALA ARKA RAFA KLER FRAK LAK ELF ARA KRA
Poziom 19 HALOGEN NAGLE GALON GLON NOGA HEL GEN EGO GOL
Poziom 20 OSPRZĘT ROZSTĘP SZPROT STRZĘP SPRZĘT SZROT SPORT STROP ZROST OSTĘP STOP POST PRĘT TROP TORS

Opera w sydney

Poziom 1 OBNIŻAĆ NABIĆ ŻABI ŻONA NIŻ OBA BIĆ BOA ANI
Poziom 2 KRONIKA KORNIK KONIAK IKONKA KONAR KONIK NORKA KORAN IKONA KARK ORKA IKRA RANO KROK KARO
Poziom 3 AMETYST TEMAT ATEST META TEST ETAT MAT SAM SET TYM TAM
Poziom 4 TYPOWAĆ PATOWY PYTAĆ OPAT WAT PAW WYĆ POT PAT
Poziom 5 OBLATAĆ OBALAĆ LATAĆ OBLAĆ ALBO ATOL LATO BLAT LOT LAĆ BAĆ OBA ALT BAL BOA
Poziom 6 SPALINY SILNY NAPIS NASYP PILNY PALNY PLISA LIPNY SLIPY PLAN LINA LIPA PANI LANY SINY
Poziom 7 ROTUNDA ANDRUT TUNDRA URODA ORNAT RUNDA RUDA NOTA TRON ROTA TURA TRAN DRUT RANT URNA
Poziom 8 WZORNIK WRONI KROWI WZROK WINO KOZI KINO ROK WIR
Poziom 9 GROMADA DROGA RADA GRAM MARA OGAR RAMA GROM GRAD GAMA ODMA AGAR DAMA ARA GAR
Poziom 10 ŁAGODNY ŁODYGA GŁODNY ŁADNY NAGŁY GODY DANY GOŁY NOGA GAD NAD GDY DNO ŁAD DYG
Poziom 11 WYCINAĆ WCINAĆ CWANY WIAĆ WINA NIWA NAĆ NIĆ NIC WYĆ ANI WIĆ
Poziom 12 WARKOCZ KACZOR ORACZ CORAZ WZROK KWARC KROWA WRAK KARO OKAZ CZAR KORA KOZA ORKA OWCA
Poziom 13 WPISOWE POSIEW POWIEW OWIES PIES SIEW WPIS PIWO OPIS SOWI EPOS PSI
Poziom 14 AKTÓWKA KAWKA WAKAT AKTA ATAK WATA KAWA KAT TAK WAT AKT
Poziom 15 BRYKIET KRETY BITY KRET KIER TRYB BRYK RYBI TRIK BYK BEK RYK KIT
Poziom 16 ROTACJA RACJA AORTA ROTA TACA RACA RATA TARA ARA RAJ TOR CAR
Poziom 17 ODŻYWKA KAŻDY ODWYK WODA OWAD OWAK WYŻ ŻAK DWA DOK KOD ODA
Poziom 18 ZWODZIĆ WODZIĆ ZWOZIĆ WOZIĆ DWOIĆ ZWID WIDZ OWIĆ DOIĆ WIĆ
Poziom 19 TRABANT RABAN BATAT RABAT NARTA BARAN TARAN TATAR RATAN TARTA RANT BRAT TATA RATA RANA
Poziom 20 USTRZEC SZTUCER RETUSZ STRZEC RUSZT URZEC RZEC TUSZ STER RZUT SER TUR SET CES

Park narodowy grampiany

Poziom 1 NASTĄPIĆ SPINAĆ STĄPAĆ PISNĄĆ NAPIĄĆ STANĄĆ PISAĆ NAPIĆ PTASI NAPIS SPIĄĆ TANI TAIĆ SPIĆ TIPS
Poziom 2 ARCHIWUM WICHURA CHMURA UMIAR MUCHA CUMA RUCH RWA MUR RUM WIR
Poziom 3 NAGRANIE ANGINA ARENA RANGA RING RANA NAGI AGAR ARIA GAR GEN ANI ERA GRA NIE
Poziom 4 KALAFIOR KALORIA FIOLKA OFIARA KORAL KOALA FOLIA KALIA FLAKI KILOF ROLKA FILAR KARLI KOLIA FAKIR
Poziom 5 ULUBIONY BULION BILON NIBY LUBY BLIN LUB OBY LIN BON
Poziom 6 DOPRAWDY PAROWY PODRYW WYPAD PRAWY PRAWO WYDRA ODPAD PORYW OPAD DRWA OWAD WODA PORA ROPA
Poziom 7 POŁĄCZYĆ POCZĄĆ ŁĄCZYĆ CZOP PYŁ CŁO ZŁO ZŁY CZY
Poziom 8 MAGNOLIA MALIGNA MALINA ANALOG AGONIA LIANA MANGO GMINA MNOGI GLINA MIANO MAGIA GALON NAGI NOGA
Poziom 9 POWSTAŁY PATOWY POSTAW OSPAŁY OPASŁY WYPAS STYPA SPŁYW STAŁY SPŁAW OPŁYW WYSPA SŁOTA PATOS WŁOSY
Poziom 10 DOKUMENT DOMEK DENKO DEMON UDKO OMEN DUET DUKT KNOT KOD KTO DOM TOM TON DNO
Poziom 11 NORWESKI WNIOSEK SERNIK SENIOR WRONI WIEKO OWIES KROWI OKRES WOREK ROWEK KSERO OWSIK SKWER NOSEK
Poziom 12 PRZEMYSŁ PRZESYŁ SZMER ZMYSŁ RZEP ZSYP MYSZ PRYM PRZY SER RYM ZŁY
Poziom 13 NAKRĘTKA TKANKA KARTKA KRATKA KRATA RATAN KATAR TARAN NATKA KANAR TARKA NARTA KARAT KARTA RATA
Poziom 14 SIERŻANT RENTA TRANS STRAŻ TENIS SARNI SERIA SANIE SENAT ASTER ŻART TRAN TREN RANT STAN
Poziom 15 CZERWONA RANCZO CENZOR CORAZ WRONA OCENA OCEAN ORACZ WAZON CENA OWCA ZERO RZEC RANO CEWA
Poziom 16 STWORZYĆ TWORZYĆ OSTRZYĆ ROZTYĆ SZORTY WYROST WZROST WSZYĆ ZROST WRZOS ZWROT OSTRY SZROT TRZY ZRYĆ
Poziom 17 JEDNAKŻE JEDNAK JEDEN JAKŻE DANE JAD NAD ŻAK JEŻ JAK
Poziom 18 KOMPUTER POMRUK KOPER KUPER KUTER METRO TUREK UKROP POKER TEMPO MUREK POTEM MROK KREM PORT
Poziom 19 OSIĄGNĄĆ NOSIĆ GINĄĆ GONIĆ GOIĆ GNIĆ GIĄĆ NOS NIĆ
Poziom 20 TRZUSTKA KARTUSZ TRUTKA TRZASK RATUSZ SKRZAT ARKUSZ SZTUKA TUSZA SKAUT START KUSZA RUSZT TRAKT KURA

Wieża w sydney

Poziom 1 PATELNIA PLANETA PALETA ALIANT LIANA ELITA PANEL LANIE LETNI PIANA TALIA TANI LINA LIPA TLEN
Poziom 2 ZAKŁADAĆ ZAKŁAD ZADAĆ KAZAĆ ŁKAĆ ZDAĆ ŁZA ŁAD DAĆ
Poziom 3 SKARBNIK ISKRA SKARB SANKI SARNI RABIN IKRA KASK BANK KRAN KRAS KARK KRAB BARK KARB
Poziom 4 ALBATROS BALAST SABAT TORBA RABAT TABOR ROBAL BASTA TARAS AORTA ATLAS TRASA TALAR SALTO TORS
Poziom 5 KIERUNEK KURNIK NIEUK NUREK KUREK UNIK KRUK KNUR KIER NIE NUR
Poziom 6 ODNALEŹĆ ODLAĆ DOLAĆ DOLA DANE NAĆ DLA LEN ŹLE LAĆ NAD DAL DNO ODA
Poziom 7 PAMIĘTAĆ PAMIĘĆ MIĘTA TĘPIĆ PIĘTA PĘTAĆ PIĘĆ TAIĆ MATA TAMA IMAĆ MAPA MAT ĆMA MĘT
Poziom 8 PORADZIĆ PORAZIĆ ROZPAD ROZDAĆ ODZIAĆ RODZIĆ DOPRAĆ RADZIĆ PODAĆ ZAPIĆ RADIO OPRAĆ DZIAĆ ODPIĆ PROZA
Poziom 9 WOJSKOWY WOSKOWY WOJSKO SOJOWY KOSY SYK SOK OKO KOS
Poziom 10 NORMALNY NAMOLNY ORALNY ROLNY RYNNA NORMA NYLON RANNY MARNY ROLA RANO NORA OMAL LANY RYM
Poziom 11 PERKUSJA PRUSAK PRESJA PERUKA KASJER PASEK SAPER PAKER SKRAJ KUPER KRESA REJS PEJS KURS JURA
Poziom 12 MATERIAŁ MATERIA TIARA ARMIA TREMA MIARA AREAŁ METR RAMA ŁATA RATA MATA TAMA MIAŁ TARA
Poziom 13 WYRAŹNIE RWANIE WIERNY REWIA RAŹNY NERW WINA WENA NIWA WIR ERA ANI RWA
Poziom 14 POPROSIĆ PROSIĆ POPIS SPOIĆ PROSO POPIĆ ROIĆ OPIS OPOS SPIĆ POIĆ POR
Poziom 15 KONSULAT NOKAUT ULOTKA STONKA KONSUL KLAUN TUKAN SKAUT NALOT NUTKA SUKNO SALTO SALON LOTKA TALON
Poziom 16 NADZIEJA JEZDNIA ZADANIE ZNAJDA NAJAZD ZDANIE ZAJAD DANIE JAZDA IDEA DANE ZNAD NIE ZEN ANI
Poziom 17 KAMELEON MLEKO MANKO MELON OMEN AMEN AMOK OMAL KLON KLAN LOK MAK ALE LAK LEN
Poziom 18 WYMYŚLIĆ MYŚLIWY WYMYĆ MYLIĆ MYŚL LIŚĆ MIŚ WIĆ MYĆ WYĆ IŚĆ
Poziom 19 CHŁOPIEC CIEPŁO CHŁOP OPIEC CIEC CECH PECH PIEC ECHO HOP CŁO CEP
Poziom 20 URATOWAĆ RATOWAĆ URWAĆ TRWAĆ WROTA OTRUĆ AORTA TRAWA AURA TURA TROĆ RWAĆ TARA ORAĆ TRUĆ

Korea południowa

Pałac gyeongbok

Poziom 1 RIPOSTA PASTOR PTASI PATIO SPORT STROP PIRAT PATOS APORT TAPIR PSOTA OPIS TORS PORT SITO
Poziom 2 MANEKIN ANEMIK KMIN MINA AMEN NIM NIE ANI MAK
Poziom 3 KOROWÓD WODÓR DWÓR ODÓR OKO RÓD ROK ORK RÓW DOK WÓR
Poziom 4 PODPORA OPORA PORA OPAR ROPA OPAD POD RAD POP RAP POR ODA DAR
Poziom 5 WYŁONIĆ ŁOWNY ŁOWIĆ WINO NOWY OWIĆ NIĆ WIĆ WYĆ
Poziom 6 SZTANGA SZATAN SZATA GNAT STAN SAGA NASZ GAZA GAZ
Poziom 7 ALKOMAT LOKATA KOALA MATKA LOTKA KLATA ATOL TAMA LATO OMAL TALK MATA AMOK LAMA AKTA
Poziom 8 WISKOZA WIOSKA OSIKA OWSIK AWIZO SOWA WIZA KWAS WASZ OWAK ZWIS OKAZ SZOK WOSK KOSA
Poziom 9 FREGATA AFERA TARG TARA AGAT GAFA RAFA AGAR GRAF RATA FETA GRAT TRAF FART GRA
Poziom 10 RUBRYKA RURKA RYBAK BURKA BURAK BRUK RYBA BRAK KRAB KARY KURA BURY RURA BARK KARB
Poziom 11 KASZMIR RIKSZA RASIZM MARKIZ MISKA MARSZ AMISZ ISKRA MAKS MIKS SMAK KRAS IKRA ZIMA MSZA
Poziom 12 NALEGAĆ NAGLE NALAĆ GNAĆ ALGA GALA GEN NAĆ LEN ALE
Poziom 13 SZKLANY SZYNKA SKALNY SZLAK SZYNA ZYSK NASZ ZNAK SZYK SZAL KLAN LANY AZYL LAS LAK
Poziom 14 KURSYWA SKWAR SUWAK KSYWA WRAK RYSA KURA KURS KARY KWAS KRAS KUSY KRA SUW SYK
Poziom 15 OBELISK BOSKI BLOK BIEL BOKS LOS KOS SOK ILE LOK BOK
Poziom 16 UGANIAĆ GANIAĆ UGINAĆ IGUANA GANIĆ NAGI UNIA GNAĆ GNIĆ GNU NAĆ NIĆ ANI
Poziom 17 OPŁACAĆ ŁAPAĆ POŁAĆ PAŁAĆ PAŁAC PŁACA OPAŁ PŁOĆ ŁAPA CŁO CAP
Poziom 18 CZELUŚĆ CZEŚĆ LECZ CZUĆ ULEC ŚLUZ CEL LUZ LEC
Poziom 19 ZAWĘZIĆ ZWĘZIĆ ZWIAĆ WIAĆ ZWAĆ WIZA ZIĘĆ ZIAĆ WIĆ ZZA
Poziom 20 PODPIĄĆ DOPIĄĆ ODPIĄĆ DOPIĆ OPIĄĆ POPIĆ ODPIĆ POIĆ DOIĆ PIĄĆ OPIĆ POP POD PIĆ
Poziom 21 MATADOR AMATOR AROMAT DRAMAT AORTA RADA ROTA TAMA MODA MORD MARA MATA DATA ODMA TARA
Poziom 22 KREOWAĆ KROWA ROWEK WOREK KORA ORAĆ ORKA OWAK KREW WRAK KARO RWAĆ RAK WEK ERA
Poziom 23 BLISTER BILET LITR STER BIEL LIT SET BET ILE LIS
Poziom 24 ZAGONIĆ ZAGNOIĆ ZAOGNIĆ ZGANIĆ ZGINAĆ ZGONIĆ ZAGOIĆ ZGNIĆ GONIĆ GANIĆ NOGA ZIAĆ NAGI ZGON ZNAĆ

Wieża seul

Poziom 1 SPŁAWIK PŁASKI WSPAK PIŁKA SPŁAW PISAK PSIAK PIŁA KWAS PISK WPIS KIŁA SIŁA SPAW PAWI
Poziom 2 BASTION BATON SIANO NOTA SITO SNOB TONA STAN TANI OSA STO OBA NIT BON BOA
Poziom 3 JEZDNIA ZDANIE DANIE IDEA DANE ZNAD ZAD JAD NAD ANI JAZ
Poziom 4 TRICEPS SIERP STEP PIES PERS STER TIPS PIEC CEP SET SER CES CIS
Poziom 5 KASZTAN SZATAN SKAZA KASTA TASAK SZATA NAKAZ KASZA NATKA AKTA ZNAK NASZ ATAK KASA KANT
Poziom 6 EMPATIA IMPET TAMA MATA META ETAP MAPA TAM PAT MAT PET
Poziom 7 ODSŁUCH SŁUCH DUCH CUDO UCHO HOŁD UDO CŁO CUD
Poziom 8 MEANDRY RADNY MARNY DANY DANE RYM RAD ERA DYM DAR
Poziom 9 LAMINAT ALIANT MALINA AMANT LIANA TALIA LAMA LINA MATA TAMA TANI MILA MINA LIT LIN
Poziom 10 WDROŻYĆ ODŻYĆ DOŻYĆ OŻYĆ WRYĆ RYŻ ŻYĆ WYĆ WYŻ
Poziom 11 NARZUTA NATURA NARZUT NARAZ URAZA TARAN NARTA RATAN URNA TRAN NURT RZUT RANA TURA NUTA
Poziom 12 BALETKI BILET KITEL BITKA ELITA BALET TAKI KITA TALK BLAT TEKA BEKA LAIK BILA KILT
Poziom 13 MIGRENA ENIGMA GMINA GRAM RING NAGI AMEN MINA MIG ANI GRA GEN GEM MAG NIM
Poziom 14 BIEGACZ ZABIEG ZBIEC ZBIEG IZBA BIEC BEZA BIEG GAZ BEZ
Poziom 15 KONESER KSERO SEREK OKRES NOSEK SEN SER ROK SOK NOS
Poziom 16 KOBIETA OBIEKT BITKA TEKA KITA TAKI BEKA KAT BOA BAT BOK BET TIK TOK AKT
Poziom 17 OKŁAMAĆ KŁAMAĆ ŁAMAĆ AMOK ŁKAĆ ŁAM ĆMA ŁOM MAK
Poziom 18 CHOLEWA OLCHA LOCHA WCALE WALEC CHLEW OWAL LEWA OWCA CELA WOLA LOCH ECHO HECA CEWA
Poziom 19 LUKARNA LAURKA KANAR KRAUL NAUKA ALKAN KLAUN KLAN LAUR KURA KNUR AULA URNA KULA ARKA
Poziom 20 ZASILAĆ ZASIAĆ SZALA LIZAĆ ZALAĆ ALIAS ZIAĆ SALA ZLAĆ SIAĆ SZAL LIS
Poziom 21 BRULION BULION RULON BIURO BILON ORLI RUNO BLIN NUR BON LIN LUB
Poziom 22 DWORSKI WIDOK KROWI OWSIK SOWI WOSK SOK KOS DOK ROK KOD ORK
Poziom 23 APOSTOŁ TOPOS ŁOPOT PATOS SŁOTA PSOTA OSPA STOP OPAŁ OPAT OPOS PŁAT OPAS PŁOT POST
Poziom 24 APASZKA SZKAPA KASZA PASZA SZPAK SKAZA ZAPAS ZASPA PAKA KAPA KASA PAS

Namiseom

Poziom 1 GOLARKA KORAL ROLKA KOALA ROGAL OGAR KARA ARKA ORKA GALA KORA ROLA KARO ALGA AGAR
Poziom 2 KRZYŻAK KRZYŻ KRZYK KRZAK KARK KARY RYZA RYŻ ŻAK RAZ RAK RYK KRA ŻAR AKR
Poziom 3 OBLEWAĆ OBLAĆ BOLEĆ WOLEĆ LEWA BELA WLAĆ WOLA OBA BOA
Poziom 4 WIKLINA LINIA LINKA ALKIN LAIK WILK KIWI KLIN KLAN WINA LINA NIWA ANI LAK LIN
Poziom 5 OTRĄBIĆ TRĄBIĆ BROIĆ TROIĆ ROBIĆ TROĆ OBIĆ ROIĆ TRIO TOR BIĆ
Poziom 6 MAŁOLAT LATO TAMA LAMA ATOL MŁOT OMAL MATA TAM ŁOM TŁO ALT ŁAM TOM MAT
Poziom 7 NAPRAWA PARAWAN NAPAR WARAN NAWA RANA PARA PAW RAP PAN ARA RWA
Poziom 8 SPŁAWIĆ WPISAĆ SŁAWIĆ ŁASIĆ SPŁAW WSIAĆ SIAĆ WPIĆ WPIS PAS
Poziom 9 PLEJADA PAJDA ALEJA DALEJ PLED APEL LADA ALE DAL PAL DLA LEP LEJ JAD
Poziom 10 WRZUCAĆ CZUWAĆ RZUCAĆ URWAĆ WRAZ RWAĆ ZWAĆ CZUĆ CZAR URAZ CAR
Poziom 11 SOLIDNY SOLNY SILNY DOLNY IDOL SINY LIN LIS DYL NOS SYN LOS
Poziom 12 ZŁOTNIK TONIK KNOT NIKT KINO TŁOK KOZI TIK KOT NIT TOK TŁO TON ZŁO
Poziom 13 WSTAWKA SWATKA STAWKA TASAK SAKWA KASTA WAKAT STAW ATAK KWAS WATA KASA SWAT AKTA KAWA
Poziom 14 SZARPAĆ ZASPAĆ ZAPRAĆ SZPARA PRASA PASAĆ SAPAĆ SPRAĆ ZAPAS PASZA ZASPA SPAĆ PRAĆ RASA PARA
Poziom 15 WĘDKARZ WĘDKA RĘKAW RDZA KADR DRWA WRAZ RĘKA WRAK DWA RAD ZAD AKR RAZ KRA
Poziom 16 POLIZAĆ OPALIĆ LIZAĆ PALIĆ ZAPIĆ POLAĆ OPIĆ ZIAĆ ZLAĆ PIAĆ OPAL POIĆ POZA LIPA PAL
Poziom 17 NOWINKA NOWINA KANION KONINA KANON IKONA ANION NIWA OWAK KINO WINA WINO ANI
Poziom 18 CHIMERA CHEMIA HAREM HARCE HECA CERA MECH ERA CAR
Poziom 19 METALIK LIMETKA KLIMAT ELITA KITEL METAL METKA KITA TALK KILT TAKI MILA META TEKA LAK
Poziom 20 POLONEZ POLON OZON PLON POLE POLO LEN ZEN LEP
Poziom 21 TELEBIM BILET MEBEL BIEL BET MIT BIT ILE LIT
Poziom 22 CHRYPKA CHRYPA KRACH PYCHA CYRK PARK RYK RAP HAK KAC
Poziom 23 WPŁACAĆ PAŁAC PAŁAĆ PŁACA ŁAPAĆ CWAŁ ŁAWA ŁAPA PAW CAP WAŁ
Poziom 24 KOPARKA KROPKA KAPOK KAPAR PARKA KAKAO PAKA PARA PORA OPAR KROK KARP OKAP KOPA KORA

Park narodowy naejangsan

Poziom 1 TRAGEDIA GITARA TIARA DIETA TARGI ARIA RATA TARA DATA GRAT RADA TARG AGAR GRAD IDEA
Poziom 2 WYGLĄDAĆ WYGLĄD WYDĄĆ WYDAĆ DYGAĆ WYLAĆ WGLĄD WYGA WLAĆ WDAĆ DAĆ GDY LĄG DYG LĄD
Poziom 3 CZWARTEK TECZKA KRZEW TERAZ KWARC TRACZ CZART RZEKA CEWKA TWARZ TKACZ WRAZ CERA RZEC KRET
Poziom 4 MIESZKAĆ MIESZAĆ SIEKAĆ ZAIMEK SKAZIĆ ZAMIEĆ ISKAĆ AMISZ ZAMEK SEZAM MISKA IMAĆ MIEĆ MISA MIKS
Poziom 5 SKRZYNKA SZYNKA SZYNA KRZYK ZARYS KRZAK SZARY KARNY KRAN RYZA NASZ ZNAK KARY KASK ZYSK
Poziom 6 WARSZTAT STRATA TRATWA ZASTAW TATAR TRAWA TARTA SZATA START TRASA TARAS TWARZ RATA SWAT WASZ
Poziom 7 DOBRANOC BORDO BARON RONDO BRODA OBORA RANO DOBA NORA DNO RAD OBA CAR DAR NOC
Poziom 8 NAPRAWIĆ NAWIAĆ WPINAĆ PAWIAN PRAWIĆ NARWAĆ NAPAR RANIĆ WARAN NAPIĆ PIANA WIARA RWAĆ PIAĆ RANA
Poziom 9 POJECHAĆ JECHAĆ OPCJA PCHAĆ ECHO CHOĆ PECH HECA CAP CEP
Poziom 10 EDUKACJA KAUCJA AUKCJA AKCJA CUDAK JAK KAC JAD KUC
Poziom 11 PODNIEŚĆ PONIEŚĆ DOPIĆ NIEŚĆ ODPIĆ ŚNIĆ OPIĆ POIĆ PION IŚĆ OŚĆ DNO POD
Poziom 12 ŚMIESZNY ZIEMNY ENZYM NIEMY ZIMNY SINY MYSI MYSZ SYN NIE ZEN NIM MIŚ
Poziom 13 WYSTĄPIĆ WSTĄPIĆ WSPIĄĆ WYPIĄĆ WĄTPIĆ WPIĄĆ SPIĄĆ SPITY WYPIS WPIĆ WSYP WPIS SPIĆ PIĄĆ TIPS
Poziom 14 PRZEJAZD RZEPA PRZEZ ZJAZD RZEP ZRAZ RDZA ZZA RAJ JAD ZEZ RAD ZAD JAZ DAR
Poziom 15 KOMISARZ KASZMIR KOSZMAR KOSIARZ ROMSKI SIKORA RIKSZA MARKIZ RASIZM ORKISZ KOSZAR ORSZAK MORSKI KOMAR OSIKA
Poziom 16 PORZĄDKI PRĄD KOZI RZĄD DZIK DOK KOD POD ORK PIK PĄK
Poziom 17 NAWZAJEM AMNEZJA ZJAWA NAJEM NAZWA NAWA WAZA MEWA JAMA AMEN WENA JAWA ZEN JAZ ZEW
Poziom 18 ZASŁUŻYĆ ZSYŁAĆ SŁUŻYĆ USZYĆ ZAŻYĆ USŁAĆ SZAŁ SZYĆ SŁAĆ ZŻUĆ ZŻYĆ ŁASY UŻYĆ ŁUZA ŁZA
Poziom 19 FUNDACJA NACJA UNCJA FAUNA NUDA FAJA CUD FAN JAD
Poziom 20 WYMIENIĆ MIENIĆ NIEMY WINIĆ MEWI MINI MIEĆ NIM WIĆ NIE MYĆ NIĆ WYĆ
Poziom 21 ZOSTAWIĆ ZOSTAĆ STAWIĆ AWIZO WSIAĆ OWIAĆ WOZIĆ WSTAĆ WITAĆ ZWIAĆ WASZ SWAT WIAĆ OWIĆ ZIAĆ
Poziom 22 ARGUMENT TRUMNA RENTA UTARG GRUNT NUMER AGENT TREMA TREN RANT GRAT TRAN GUMA TURA TARG
Poziom 23 DAWKOWAĆ WDAWAĆ DAWKA DAWAĆ WDOWA WDAĆ KAWA WODA OWAD WADA OWAK KOD DAĆ DWA ODA
Poziom 24 WIELKOŚĆ WKLEIĆ OKLEIĆ KLEIĆ WIEŚĆ WIEKO ĆWIEK ILOŚĆ WOLEĆ WIEK KOIĆ WILK OŚLI WIEŚ KIŚĆ

Haedong yonggungsa

Poziom 1 AKTUALNY LUNATYK NATKA ALKAN NUTKA ANTYK TUKAN KLAUN KLATA NAUKA LANY TALK KLAN AKTA KULT
Poziom 2 SIEDZIBA BIEDA BEZA SIAD IBIS IDEA IZBA SAD BEZ BAS
Poziom 3 POGODZIĆ PODGOIĆ GODZIĆ DOPIĆ ODPIĆ OPIĆ DOIĆ GOIĆ POIĆ PIĆ
Poziom 4 PIOSENKA OPIEKA SPOINA PIASEK SPINKA PIONEK KPINA OSIKA AKSON SANIE PNIAK PSIAK SEPIA IKONA PASEK
Poziom 5 LUDZKOŚĆ ODKUĆ OKUĆ ŚLUZ UDKO KOŚĆ DOŚĆ LOK KOD DOK UDO LUD LUZ
Poziom 6 EKOLOGIA KOLEGA EKOLOG LOGIKA LOGIK LEGIA KOLIA IGLAK LAIK LOGO LIGA LAK ALE LEK EGO
Poziom 7 TABLETKI BALETKI TABLET BILET BELKA KITEL ELITA BALET BITKA TAKT BILA TAKI BEKA KILT KITA
Poziom 8 POZOSTAĆ POSTAĆ ZOSTAĆ PATOS TOPAZ SZOPA PSOTA SPOZA TOPOS OPAS SPAĆ OSPA POST SZOP OPOS
Poziom 9 USPOKOIĆ POKOSIĆ POKUSIĆ SKUPIĆ OKUPIĆ KOSIĆ SPOIĆ POKUĆ KUSIĆ UKOIĆ UPOIĆ OKPIĆ KUPIĆ POKOS OPIS
Poziom 10 KOMPUTER POMRUK KOPER METRO KUTER TUREK KUPER POKER TEMPO POTEM UKROP MUREK PROM METR TRUP
Poziom 11 KAPELUSZ PALUSZEK SZPULKA PLUSZAK ESKULAP PUSZKA SZPULA KASZEL SZELKA KAPSEL LUZAK SKLEP ZAKUP SKALP LASEK
Poziom 12 UMIEŚCIĆ ŚMIECIĆ MIEŚCIĆ UIŚCIĆ ŚMIECI ŚMIEĆ MŚCIĆ UMIEĆ MIEĆ EMU MIŚ IŚĆ
Poziom 13 PROSTATA STRATA PASTOR STROP TATAR PRASA TOAST START PASTA SPORT PSOTA PATOS AORTA TAROT TRASA
Poziom 14 REDAKTOR KREATOR REAKTOR REKTOR KRATER REKORD KREDO ORDER AKORD DATEK RETRO AKTOR RODAK KREDA KADET
Poziom 15 ZEBRANIE ZEBRANI NIERAZ BRANIE RABIN ZEBRA BANER ZBIR IZBA BEZA ZEN ERA RAZ BEZ ANI
Poziom 16 CZESANIE CZESNE NISZA SCENA CISZA SANIE NASZ SIEC CENA CZAS NIE CES CIS NIC SEN
Poziom 17 POCZUCIE CZUCIE UPIEC UCZEP CIECZ OPIEC CZOP CIEC PIEC
Poziom 18 ZACZYNAĆ ZNACZYĆ ZACZYN ZAZNAĆ ZACNY ZNAĆ CZYN NAĆ ZZA
Poziom 19 LECZENIE ZLECENIE ZIELE LINCZ LECZ NIE ZEN CEL LEC NIC ILE LIN LEN
Poziom 20 PRAKTYKI PRAKTYK KRYPTA TAPIR PATYK PIRAT TAKI KARK PARK KARP PTAK PAKT IKRA KARY TRIK
Poziom 21 WCHODZIĆ CHODZIĆ WODZIĆ DWOIĆ WOZIĆ OWIĆ WIDZ DOIĆ CHOĆ
Poziom 22 PRZYZNAĆ ZRZYNAĆ PARZYĆ PARNY ZARYĆ RYZA ZNAĆ ZRYĆ PRZY PYZA PRAĆ ZRAZ NAĆ RAZ RYĆ
Poziom 23 LASECZKA ZAKALEC SZELKA SZAKAL KASZEL KLASA SZLAK SZALA LASKA LASEK SKAZA SKECZ KASZA SALKA SKALA
Poziom 24 WYZWANIE ZWIEWNY WYZIEW NAWIEW NIWA WINA WENA WIZA NIE ZEW ANI

Tajwan

Jezioro sun moon

Poziom 1 PORAZIĆ RAZIĆ OPRAĆ PROZA ZAPIĆ POIĆ PIAĆ OPAR ZIAĆ ROIĆ OPIĆ POR RAP
Poziom 2 REFLUKS LUKSFER SUFLER KUFER KUFEL FRESK LUKS KLER FLEK KURS ELF LUK SER LEK
Poziom 3 RZUTNIK RZUTKI INTRUZ TUZIN RZUT UNIK NIKT KURZ TRIK KNUR NURT NIT NUR TUR
Poziom 4 LITERAT LITERA ELITA TEATR TETRA ETAT TREL LIRA LITR LIT ILE ERA ALT ALE
Poziom 5 JADALNY NADAL LANY LADA DANY JAD DYL DLA NAD DAL
Poziom 6 ROZWIAĆ ZWIAĆ AWIZO WOZIĆ OWIAĆ ROIĆ ORAĆ WIZA RWAĆ ZIAĆ OWIĆ RWA WIR
Poziom 7 SMAKOSZ SZOSA SMAK AMOK MSZA SSAK KOZA OKAZ KOSZ SZOK MAKS SKOS SMOK KOSA OSA
Poziom 8 TAWERNA TARAN RATAN NARTA ARENA RENTA TRAWA WARAN WATA NERW RANA NAWA TREN TRAN WART
Poziom 9 SKĄPIEC SIEC PIEC PISK EPIK PIES CIEK PIK PĄS CIS CEP PSI PĄK
Poziom 10 KARMNIK IKRA KRAM KMIN MINA KRAN KARK AKR RAK KRA MAK ANI NIM
Poziom 11 KAROTEN NEKTAR KONTRA KANTOR KARTON KARNET AKTOR TONER KONAR ORNAT NERKA RANEK RENTA KORAN TENOR
Poziom 12 BUDOWLA BUDOWA BULWA DOBA UBAW WODA OWAD WOAL WOLA DOLA BUDA LUBA ALBO OWAL DAL
Poziom 13 KUSTOSZ OSZUST USZKO KOSZT SZTOS STOK UKOS SZOK SUSZ STUK KOSZ SKOS TUSZ STOS SOS
Poziom 14 DOPISEK SPODEK ODPIS EPIK EPOS PISK PIES OPIS SPOD PSI DOK ODE KOD POD KOS
Poziom 15 OBGADAĆ GADAĆ BADAĆ DOBA DBAĆ BOA DAĆ ODA GAD
Poziom 16 ZASILIĆ SILIĆ LIZAĆ ZLAĆ SIAĆ LISI SZAL LAS LIS
Poziom 17 ARLEKIN LAKIER KARLI EKRAN LINKA ALKIN NERKA LANIE RANEK KLAN IKRA LIRA KRAN KLIN LINA
Poziom 18 KLASTER KLASER RELAKS LATEKS KRESA ASTER LASEK SETKA SEKTA LASER TALK TREL TEKA STEK STAL
Poziom 19 STRAGAN GRANAT TARAN TRASA NARTA RATAN TRANS SARNA RANGA TARAS TARA RASA RANA GNAT TARG
Poziom 20 TRANZYT TYRAN TARTY TYTAN TRZY TRAN RYZA RANT RAZ
Poziom 21 MANETKA METKA MATKA AMANT NATKA META ATAK MATA TEKA AMEN KANT AKTA TAMA AKT TAM
Poziom 22 WARCABY BARWA RACA RYBA BACA RWA ARA CAR BAR
Poziom 23 ZAWINĄĆ ZWINĄĆ WIĄZAĆ ZWIAĆ WZIĄĆ ZIAĆ ZNAĆ WIZA NIWA WINA ZWAĆ WIAĆ WIĄZ WIĆ ANI
Poziom 24 BLASZAK SZABLA SZAKAL KASZA LASKA BLASK SZLAK SKALA SKAZA KLASA SALKA SZALA SZAL SALA BAZA

Yehliu

Poziom 1 NABYWAĆ NABYĆ BYWAĆ NAWA BYĆ ABY WYĆ BAĆ NAĆ
Poziom 2 KWITNĄĆ TKWIĆ TKNĄĆ KWIT NIKT NIT NIĆ KĄT KIT TIK
Poziom 3 RAMÓWKA MRÓWKA KARMA RAMKA KAWA KRAM ARKA RAMA KARA WRAK MARA RÓW RAK MAK RWA
Poziom 4 NIESMAK ANEMIK SANKI ANEKS SANIE MISKA AMEN MAKS KMIN MINA MISA SMAK ANI NIM SAM
Poziom 5 HALIBUT HABIT BUTLA HUTA TUBA LUBA BLAT TIUL BILA HUBA LIT BIT HIT LUB BAT
Poziom 6 PAWILON PALIWO OLIWA WAPNO WINA PLAN PAWI WOAL PION PLON WOLA LIPA NIWA WINO PANI
Poziom 7 ŁAZANKI ZANIK NAKAZ KANIA ŁANIA KANAŁ KIŁA ZNAK ANI ŁAN ŁZA
Poziom 8 KULTOWY KULOWY LUTOWY WYLOT TYLKO KULT LUTY WTYK WLOT TOK KTO LOK LOT LUK KOT
Poziom 9 DRZAZGA ZARAZ GAZDA AGAR RADA RDZA ZRAZ GRAD GAZA GAR GRA ARA RAD GAZ DAR
Poziom 10 CHOJRAK KRACH KOJA ORKA KORA KARO KRAJ KOC AKR CAR KRA JAK RAJ KAC
Poziom 11 NAROŻNY NOŻNY ŻARNY RYNNA RANNY ROŻNY ANYŻ NORA RANO ŻONA RYŻ ŻAR
Poziom 12 BIOGRAM ROMB GARB GRAM GRAB OGAR GROM MAG BOA MIG BAR
Poziom 13 DEKALOG KOLEGA DOLA DAL ODE ODA KOD DLA LOK EGO LEK
Poziom 14 TRAPERY PARTER TRAPER RAPER ETAP PET TYP RAP PAT ERA
Poziom 15 KORSARZ ORSZAK KOSZAR SROKA KOSZ SZOK KORA ORKA KRAS ROSA OKAZ KOSA KARO KOZA ORAZ
Poziom 16 GRZAŁKA ŁGARZ GAŁKA GAZA GŁAZ ARKA GAŁA KARA AGAR RAZ GAZ GRA ARA GAR KRA
Poziom 17 SZTABKA BASZTA SZATA KASTA SABAT KASZA BASTA TASAK SKAZA ATAK BAZA KASA AKTA KAT BAS
Poziom 18 FLACZKI LIZAK KLACZ FLAKI KLIF LAIK KICZ FILC CAL
Poziom 19 ROZRÓBA ZABÓR OBRAZ OZÓR OBÓZ ORAZ BOA BÓR OBA
Poziom 20 MARNIEĆ MANIĆ RANIĆ AMEN MINA IMAĆ MIEĆ ĆMA NIE ANI ERA NIM
Poziom 21 BRYNDZA RADNY BRYZA DZBAN DANY RYZA RYBA RYDZ RDZA ZNAD ZAD BAR DAR NAD RAD
Poziom 22 POLERKA KROPLA ROLKA OKLEP KOPER POLAK PAKER POKER OPERA KORAL POLAR POLKA EPOKA OPAK KORA
Poziom 23 POLECAĆ OCALEĆ POLEC POLAĆ PALEC PLEĆ APEL OPAL POLE PLAC LEP ALE CEL LEC CEP
Poziom 24 PAROWÓZ POWRÓZ PROZA ZAWÓR POZÓR POWÓZ PRAWO POZA ROPA ORAZ WZÓR PORA OZÓR OPAR WRAZ

Wodospad shifen

Poziom 1 OPŁATEK PŁOTEK POETKA PŁATEK PŁOTKA EPOKA POETA KOPA PAKT PŁOT PTAK ETAP OKAP TEKA PŁAT
Poziom 2 POKUTNY PYTON PUNKT KUPNO KUPON OPTYK KUPNY KNOT TYNK KTO TYP TON POT KOT TOK
Poziom 3 LAWENDA WANDAL NALEW NADAL LAWA DANE LADA NAWA LEWA WENA LEW ALE LEN DWA NAD
Poziom 4 PRZEMYĆ MRZEĆ PRZEĆ PRZY ZMYĆ RZEP ZRYĆ PRYM MYĆ
Poziom 5 KARNISZ RIKSZA NISZA ZANIK ISKRA SARNI SANKI IKRA NASZ ZNAK KRAN KRAS RAK KRA RAZ
Poziom 6 SOLARNY ORALNY ROLNY SOLNY SONAR SALON RYSA RANO NORA ROLA SOLA LANY ROSA LAS OSA
Poziom 7 WYBORCA BAROWY BRAWO OWCA OBCY ABY BAR RWA CAR
Poziom 8 ZADRZEĆ DRZEĆ RDZA ZDAĆ ZRAZ ZEZ ZAD DAĆ ZZA RAD RAZ ERA
Poziom 9 POSESJA SEPSA SESJA EPOS PEJS OSPA OPAS PAS SOS OSA
Poziom 10 ZASTAWA ZASTAW SZATA WAZA SWAT WATA WASZ STAW WAT
Poziom 11 SURÓWKA SUWAK SÓWKA SKWAR SKÓRA KURS KURA KRAS WRAK KWAS WÓR RWA AKR RAK RÓW
Poziom 12 STOLARZ ZAROST ZATOR SZROT ZROST SALTO ATOL ZLOT ROTA SZAL ROLA STAL ROSA ORAZ SOLA
Poziom 13 WYŁAMAĆ WŁAMAĆ ŁAMAĆ MAŁY ŁAWA WYĆ WAŁ MYĆ ĆMA ŁAM
Poziom 14 LEPKOŚĆ OPLEŚĆ OKLEP PLEŚĆ OŚLEP POLE KOŚĆ PLEĆ LEP LEK LOK
Poziom 15 NERWICA RWANIE REWIA NERW WIEC WINA NIWA WENA CENA CERA CEWA CAR NIE WIR NIC
Poziom 16 TABORET TETRA TAROT TEATR TORBA TABOR TATO TORT ROTA BRAT ETAT TOR BOA BAT ERA
Poziom 17 EKSTAZA KASTA SZATA KASZA SEKTA TASAK SKAZA SETKA KASA TEZA STEK ATAK AKTA TEKA KAT
Poziom 18 GUMIAKI MAGIK GUMKA GAIK GUMA KUMA MAK MIG MAG
Poziom 19 WPLĄTAĆ PLĄTAĆ WLAĆ PAW PAT ALT WAT PAL LAĆ
Poziom 20 RECESJA SERCE CESJA REJS ESEJ CERA SER RAJ CAR ERA
Poziom 21 WYGRZAĆ GWARZYĆ WGRYZAĆ ZGRYWAĆ WARZYĆ ZRYWAĆ GRYWAĆ GRZYWA WYGRAĆ WGRAĆ ZGRAĆ ZAWYĆ WYRAZ ZARYĆ GRZAĆ
Poziom 22 MONITOR MONIT MOTOR MIOT TRIO MORO TON NIT TOR MIT NIM TOM
Poziom 23 MOCZNIK KOMIN KICZ KINO KMIN KOCI KOZI NOC KOC MOC NIC
Poziom 24 POLIMER PROMIL OLIMP LIMO POLE PROM ORLI LEP POR

Świątynia konfucjusza w tainan

Poziom 1 SZTUCZKA SZTUKA KUSZA TKACZ UCZTA SKAUT TUSZA USTA CZAS TUSZ STUK AUT KAT KAC KUC
Poziom 2 PRYSZNIC SZPIC CZIPS ZSYP SINY IRYS CZYN PSI CZY NIC SYN
Poziom 3 NAWRÓCIĆ WCINAĆ RÓWNAĆ WRÓCIĆ RANIĆ WINA RWAĆ CÓRA NIWA WIAĆ WIÓR WIR NÓW ANI NIĆ
Poziom 4 WYDARZYĆ DARZYĆ WARZYĆ ZRYWAĆ RDZAWY ZAWYĆ WYRAZ WYDRA WYRYĆ ZARYĆ WYDAĆ RDZA WRYĆ ZDAĆ RYZA
Poziom 5 GEOLOGIA GEOLOG LEGIA GOGLE LOGO LIGA GAG EGO GIL ILE ALE
Poziom 6 NAWIĄZAĆ ZAWINĄĆ ZAWIAĆ ZWINĄĆ WIĄZAĆ NAZWAĆ NAWIAĆ ZWIAĆ WZIĄĆ NAZWA WINA ZWAĆ WIZA NIWA WAZA
Poziom 7 GŁOSOWAĆ WOŁAĆ SŁOWO WŁOS ŁGAĆ SOWA SŁAĆ OSA WAŁ
Poziom 8 FELIETON TELEFON FIOLET TEFLON FOTEL LETNI FILET LONT FLET NIE NET TON LOT ILE LIN
Poziom 9 PRZERWAĆ PRZERWA ZERWAĆ PRZEĆ RAPER RZEPA WRZEĆ RZEP PRAĆ WRAZ RWAĆ ZWAĆ ERA RAP RWA
Poziom 10 KORZENIE IROKEZ KOZI KIER KINO ZERO ROK ZEN ORK
Poziom 11 ZAKWITŁY ZAWIŁY WIZYTA WYKAZ ŁZAWY WITKA KWIAT ŁATWY KWITA TYKWA ZWAŁ WIZA KWIT WTYK KIŁA
Poziom 12 ROLNICZY ILOCZYN LICZNY ROCZNY OCZNY LINCZ CZYLI LICO ORLI CZYN CZY LIN NOC NIC
Poziom 13 PASZPORT ZAROST SZPROT PASTOR SZOPA PSOTA PROZA TOPAZ APORT STROP ZATOR SPOZA SZROT ZROST SPORT
Poziom 14 GARDENIA DRGANIA AGENDA GRANDA GNIDA ARENA RANGA RADNA DANIE IDEA RANA GRAD AGAR DANE ARIA
Poziom 15 ODWRÓCIĆ WRÓCIĆ DRWIĆ WODÓR DWOIĆ DOIĆ DWÓR WIÓR ROIĆ ODÓR OWIĆ RÓW WIR RÓD
Poziom 16 KAPITANA KAPITAN PIANKA AKAPIT KATANA KANAPA APATIA PANIKA PIANA NITKA NATKA PNIAK KPINA KANIA PTAK
Poziom 17 PATRONKA KOTARA PATRON KARTON KANTOR KONTRA KONAR KAPAR PARKA KORAN NORKA TARKA KANAR AORTA NOTKA
Poziom 18 PSZCZOŁA PŁASZCZ ZOŁZA SPOZA PŁOZA PŁACZ SZOPA CZOP PŁAZ SZOP CZAS OPAŁ SZAŁ OPAS POZA
Poziom 19 KOMPLEKS OKLEP KLEKS MLEKO KLOPS SOPEL SKLEP KOKS KEKS SMOK SKOK MOPS POLE EPOS LOS
Poziom 20 BIATHLON LOTNIA NALOT HABIT BILON TALON BALON BATON TONA LINA BILA BLAT NOTA TANI BLIN
Poziom 21 OKROPNIE POKORNIE PIONEK PERON KOPER POKER OKNO KINO EPIK OKOP PION KIER NIE ORK PIK
Poziom 22 POŻYCZYĆ ŻYCZYĆ POŻYĆ ZŻYĆ OŻYĆ CZYŻ CZOP ŻYĆ CZY
Poziom 23 WYBIERAĆ BARWIĆ WYBRAĆ REWIA WYBIĆ BAWIĆ BYWAĆ WABIĆ RWAĆ RYBA WRYĆ WIAĆ RYBI BRAĆ WBIĆ
Poziom 24 SPOKOJNY ONYKS POKOS KOSY OKOP OPOS PYSK OKNO SNOP KOS SYK JON SYN OKO SOK

Kaohsiung

Poziom 1 ZASTĄPIĆ ZSTĄPIĆ STĄPAĆ ZAPIĄĆ ZAPIĆ PISAĆ SPIĄĆ PTASI ZAPIS STAĆ TIPS ZIAĆ TAIĆ SPIĆ PĄS
Poziom 2 ŻURAWINA ARANŻ ŻURAW RUINA WIARA WARAN NAWA AŻUR RANA AURA NIWA ŻWIR ARIA UNIA WINA
Poziom 3 STOSUNEK NOSEK SUKNO SONET SKOS STUK STOS UKOS SENS KNOT STOK STEK SUS KTO SET
Poziom 4 PRZEGLĄD PRZED DRĄG RZĄD PLED PRĄD RZEP LEP LĄD
Poziom 5 KŁAMSTWO SŁOMKA SŁOMA SMOŁA SŁOTA KWOTA MASŁO STAW WŁOS SWAT WOSK SMAK AMOK KOSA KWAS
Poziom 6 ALBAŃSKI SALKA BALIA ALIAS LASKA KALIA SKALA KLASA BLASK BAŃKA KASA SALA LAIK BILA LIS
Poziom 7 MOMENCIK KONIEC NIEMOC NIECO CEKIN KOMIN KINO KOCI CIEK OMEN MIMO NIE KOC NIC MIM
Poziom 8 ORYGINAŁ OGRANY ORGANY ANIOŁ NAGŁY ORGAN NAGI OGAR RANO RING IGŁA NORA GOŁY NOGA ANI
Poziom 9 POSTAWIĆ PASTWIĆ POWITAĆ POWSTAĆ STAWIĆ POSIAĆ POSTAW POWIAT STOPIĆ WTOPIĆ OPISAĆ WPISAĆ POSTAĆ PATIO SPOIĆ
Poziom 10 LOTNISKO STOLIK LOTNIK LOTOS KOLOS SITKO KONTO TONIK STOIK KLIN STOK LONT KNOT KLON KILT
Poziom 11 PRZESADA SZPARA SADZA RZEPA PRASA ZASPA SAPER PRZED ZAPAS PASZA PARA RASA RDZA RADA DRES
Poziom 12 ODBIERAĆ DOBIERAĆ ODEBRAĆ OBIERAĆ OBIAD RADIO BROIĆ ODBIĆ BIEDA OBRAĆ DOBIĆ BRODA ROBIĆ DBAĆ ROIĆ
Poziom 13 STABILNY BYLINA BILANS NABITY LISTA SILNY ISTNY STAL SINY TANI LITY LIST STYL NIBY BLIN
Poziom 14 MARZENIE NIERAZ REMIZA RAZEM ZANIM ZIMA AMEN MINA ZEN NIM ANI RAZ ERA
Poziom 15 POŚRODKU UKROP ODKUP OKUP UDKO UROK OKOP DRUK DOK POR ROK OKO POD KOD ORK
Poziom 16 ODCZYTAĆ TOCZYĆ ODCZYT CZYTAĆ ZDAĆ CZAD CZY ZAD TYĆ
Poziom 17 ZAWODNIK DIAKON WODNIK ZODIAK DZIWAK WIDOK WIDNO AWIZO WINDA ZANIK WAZON ZAKON ZWIAD DZWON IKONA
Poziom 18 KRAWCOWA KAROCA KWARC KROWA WRAK OWCA RACA OWAK KAWA KORA ORKA KARA KARO ARKA AKR
Poziom 19 DOMYŚLIĆ MODLIĆ MYDLIĆ MYLIĆ ODMYĆ MDLIĆ DYMIĆ DOMYĆ ILOŚĆ LIŚĆ MYŚL DOIĆ LIMO OŚLI DOŚĆ
Poziom 20 KOMPAKTY MOTYKA OPTYKA OPTYK KAPOK PATYK KAMYK PTAK KOPA PAKT AMOK OPAT OPAK OKAP MAK
Poziom 21 ZDROWIEJ WODZIREJ ZDROWIE WIZJER DRZEWO DRZWI DWOJE ODZEW ZWID WIDZ ZERO ZEW JOD ODE WIR
Poziom 22 WYDŁUŻYĆ DŁUŻYĆ WYŻYĆ ŻYWY UŻYĆ DUŻY ŻYĆ ŻUĆ WYŻ WYĆ
Poziom 23 NAGRANIE ANGINA ARENA RANGA RANA RING AGAR ARIA NAGI NIE GEN
Poziom 24 FATALNIE FLETNIA ALIANT LANIE ELITA NAFTA LIANA TAFLA LETNI FILET TALIA FETA TLEN LINA TANI

Szwajcaria

Grossmünster

Poziom 1 WIESZCZ SZEWC WIEC ZWIS SIEW SIEC WESZ SZEW CIS ZEZ
Poziom 2 WAHADŁO HAŁDA WADA OWAD WODA ŁAWA HOŁD WAŁ DWA ODA
Poziom 3 ZARODEK DEKARZ KOZERA RZADKO KREDA AKORD RZEKA RODAK KREDO ORKA KADR OKAZ KOZA RDZA KORA
Poziom 4 FRASZKA SZARFA SZARAK SZAFKA KASZA FARSA SZAFA FRAZA SKAZA FARSZ FRAK ARKA KASA KARA KRAS
Poziom 5 MANKIET ANEMIK NITKA METKA NIKT MINA KANT TEKA KITA TAKI KMIN META AMEN TANI KAT
Poziom 6 MASAŻER MASAŻ MARŻA MASER SMAR RAMA RASA MASA MARA ARA ŻAR ERA ŻER SAM
Poziom 7 STAWIAĆ STAWIĆ SWATAĆ STAWAĆ SIATA WSIAĆ WITAĆ WIATA WSTAĆ WIAĆ STAĆ SIAĆ WATA SWAT STAW
Poziom 8 POLARNY ORALNY PALNY POLNY ROPNY PARNY ROLNY POLAR PLON OPAL PORA ROPA ROLA OPAR RANO
Poziom 9 ZAMIGAĆ MAZGAIĆ ZMAGAĆ ZAGAIĆ MIAZGA MIGAĆ ZAĆMA MAGIA MAZAĆ ZIAĆ IMAĆ ZIMA GAZA GAMA MIG
Poziom 10 SZPULKA PLUSZAK SZPULA PUSZKA SZLAK SZPAK KUSZA SKALP KLAPS PLUSZ LUZAK ZAKUP PULS LUPA SZAL
Poziom 11 JESIOTR SITO ETOS TORS STER REJS SER TOR SET STO
Poziom 12 ZAWOREK WZOREK KOZERA KROWA ROWEK RZEKA WZROK WOREK KRZEW KORA OKAZ ORKA WRAZ OWAK KREW
Poziom 13 BANDERA BARAN RABAN ARENA RADNA BANER BANDA RANA DREN DANE RADA ERA BAR RAD ARA
Poziom 14 MILCZEK MLECZ MIECZ CIEK MECZ KICZ CZEK LECZ ILE LEK CEL LEC
Poziom 15 SZPILKA PLISZKA SZPILA KLISZA SZALIK PISAK PLISA KLIPS SZPIK SZLAK SZPAK PALIK KLAPS ZAPIS LIZAK
Poziom 16 GONITWA TANGO GWINT NAGI WINO GNAT TOGA NOGA TONA NIWA NOTA TANI WINA ANI NIT
Poziom 17 FORMUŁA MORAŁ FORUM FORMA RUFA ŁOM MUŁ MUR RUM
Poziom 18 MECENAT CEMENT META ETEN AMEN CENA MAT NET TEN
Poziom 19 SZKLIWO OWSIK KLOSZ KOZI KOSZ WILK ZWIS SZOK WOSK SOWI SOK LOS LOK LIS KOS
Poziom 20 FUTRZAK FURTKA TURA TRAF FRAK URAZ FAKT RZUT RUFA KURA KURZ TUR KAT TAK AKR
Poziom 21 PROTEZA TRAPEZ ROZETA OPERA RZEPA TOPAZ TERAZ POETA ZATOR APORT PROZA ROPA RZEP OPAT ORAZ
Poziom 22 WOKANDA ANODA DAWKA KAWA NAWA WODA OWAD WADA ODA NAD DWA DOK DNO KOD
Poziom 23 MONOLIT MONIT LIMO MOLO LONT MIOT NIM LIN NIT LOT TOM LIT
Poziom 24 FLASZKA SZAKAL SZAFKA KLASA LASKA SKALA SZALA SZLAK SKAZA SZAFA KASZA SALKA SALA FLAK SZAL

Kapellbrücke

Poziom 1 LOKÓWKA KWOKA WOKAL KOLKA KOWAL WOAL WOLA OWAL OWAK KOK LOK LAK
Poziom 2 POLEWAĆ POLEWA WOLEĆ POLAĆ OPAL PLEĆ WLAĆ APEL POLE ALE LAĆ PAL LEP PAW LEW
Poziom 3 WGRYWAĆ GRYWAĆ WYRWAĆ WYGRAĆ WGRAĆ WYWAR GWAR GRAĆ RWAĆ WYGA GRA RWA RYĆ WYĆ GAR
Poziom 4 SZTRUKS RUSZT KURZ SUSZ RZUT STUK TUSZ KURS SUS TUR
Poziom 5 SPŁUKAĆ PŁUKAĆ ŁUSKAĆ USŁAĆ PUKAĆ ŁUPAĆ ŁUSKA SKUP PSUĆ SŁAĆ UPAŁ KŁUS PUŁK SPAĆ KŁUĆ
Poziom 6 WCIERKA KRAWIEC CIEKAW KRECI CEWKA REWIA WACIK KWARC WIEK CEWA CIEK IKRA CERA KIER WIEC
Poziom 7 RADOWAĆ DORWAĆ DAWAĆ RWAĆ OWAD RADA WDAĆ WODA DRWA WADA ODA DAR RAD DWA DAĆ
Poziom 8 BAZOWAĆ OBAWA BAZA ZWAĆ OAZA WAZA BAĆ BOA OBA
Poziom 9 KURKUMA RUMAK KURKA KURA KUMA MRUK KARK KRAM KRUK MUR KRA AKR MAK RUM RAK
Poziom 10 STARCIE TARCIE SERIA ASTER STER SIEC CERA CES SET ERA SER
Poziom 11 WYCINEK CEWNIK WYCIEK CEKIN WYNIK CYNIK WYCIE WIEC WIEK CIEK NIE NIC WEK
Poziom 12 PISKORZ ORKISZ SZPIK SZKOP SZOP KOZI OPIS SZOK KOSZ PISK KOS PIK ROK ORK SOK
Poziom 13 ZSIADŁY DZIAŁ DYSZA SIŁA ŁASY SZAŁ SIAD ŁZA ZŁY SAD
Poziom 14 SIECZKA ZACISK ZACIEK CZESKI SKECZ CISZA SZKIC CZAS KICZ CIEK SIEC CZEK KAC CES
Poziom 15 ŁOJOTOK KOJOT OKOŁO TŁOK KOŁO KTO OKO TŁO KOT
Poziom 16 SATYRYK SKRYTY SATYR KRYTY STARY RYSA STYK KRAS KARY KRA AKT TAK AKR RYK
Poziom 17 BRUKARZ RURKA BURAK ARBUZ BURKA BURZA KURA KURZ BARK BRUK URAZ KRAB KARB RURA BRAK
Poziom 18 GWARANT GRANAT WARAN RATAN TRAWA RANGA GWARA TARAN NARTA WARGA GRAT AGAT WATA RATA WART
Poziom 19 TRWONIĆ RONIĆ WRONI TROIĆ OWIĆ TRIO TRON ROIĆ WIR TON TOR NIT NIĆ
Poziom 20 SAMURAI ARMIA MIARA UMIAR SMAR RASA ARIA SUMA MISA MASA RAMA AURA MARA ARA RUM
Poziom 21 CHAŁUPA PACHA PCHŁA PAŁAC PŁACA ŁACH ŁAPA PUCH ŁUP
Poziom 22 LITANIA ALIANT LINIA TALIA LIANA LINA TANI LIN LIT NIT ALT ANI
Poziom 23 STRATEG STERTA TETRA ATEST TEATR ASTER START TARG GEST GRES GRAT TEST STER ETAT GAR
Poziom 24 KOMPRES KOPER OKRES POKER KSERO KREM PROM PERS MROK MORS MOPS SMOK EPOS POR SOK

Wieża zegarowa zytglogge

Poziom 1 USZATKA KATUSZA SZTUKA SKAZA KASZA TASAK KUSZA KASTA TUSZA SKAUT SZATA TUSZ AKTA ATAK KASA
Poziom 2 BABIARZ BAZIA BAZAR IZBA BABI ZBIR BAZA RAZ ARA
Poziom 3 TYNKARZ KRZTYNA ANTYK TYRAN KARNY KRAN ZNAK RYZA KARY TYNK KANT TRZY TRAN RANT KAT
Poziom 4 BATALIA BALIA TALIA BILA BLAT ALT LIT BIT BAL BAT
Poziom 5 ODBYWAĆ DOBYWAĆ OBYDWA OBYWAĆ WYDAĆ BYWAĆ DOBYĆ OWAD DOBA WDAĆ WODA OBYĆ DBAĆ WYĆ BAĆ
Poziom 6 OPŁUKAĆ UKOPAĆ PŁUKAĆ KOPUŁA PUKAĆ POŁAĆ ŁUPAĆ POKUĆ KOPAĆ ŁKAĆ OPAŁ UPAŁ KŁUĆ KOPA PUŁK
Poziom 7 GUARANA RANGA AURA RANA AGAR URNA GRA NUR ARA GAR GNU
Poziom 8 MIGAWKA MAGIK MAGIA KAWA GAMA WAGA MAK MAG MIG
Poziom 9 ZADRZEĆ DRZEĆ ZDAĆ RDZA ZRAZ ZZA ZEZ DAĆ ZAD DAR
Poziom 10 TAPICER TARCIE PARCIE TAPIR PIRAT ETAP PIEC CERA CAP PET CAR ERA CEP RAP PAT
Poziom 11 ZWIEWAĆ WEZWAĆ ZIEWAĆ ZWIAĆ WWIAĆ ZIAĆ WIAĆ ZWAĆ WIZA WIĆ ZEW
Poziom 12 POSOLIĆ OSOLIĆ SOLIĆ SPOIĆ SOLO POIĆ OPOS OPIS OPIĆ
Poziom 13 SŁONINA ANONS SIANO ANIOŁ ANION SIŁA NOS ŁAN OSA ANI
Poziom 14 BORYKAĆ BRYKAĆ BAROK KORBA ROBAK RYBAK KOBRA ORKA KARO KORA BRAĆ BRYK KARY ORAĆ RYBA
Poziom 15 OBCINAĆ BOCIAN NABIĆ OBIĆ BON BAĆ NAĆ NIĆ NIC OBA BIĆ NOC
Poziom 16 ARLEKIN LAKIER NERKA LINKA EKRAN KARLI ALKIN RANEK LANIE KLIN LAIK KLAN KIER IKRA KLER
Poziom 17 USTAWKA STAWKA SWATKA USTAWA SKAUT WAKAT TASAK KASTA SUWAK SAKWA STUK SWAT KAWA ATAK KWAS
Poziom 18 NOMINAŁ ANONIM ANION MIANO ANIOŁ ANI ŁOM NIM ŁAM ŁAN
Poziom 19 ZWROTKA WROTKA WARKOT TOKARZ WZROK ZWROT AKTOR KROWA ZATOR KWOTA TWARZ ORAZ WRAK WRAZ KORT
Poziom 20 PRYWATA PRAWY TRAWA PARA WATA WART TARA RATA ARA TYP WAT PAT PAW RWA RAP
Poziom 21 TRYBUNA TURBAN RUTYNA TRYBUN TYRAN BUTNY BUTAN TABUN BURTA TUBA BURY TRYB BRAT NUTA BUNT
Poziom 22 KOŁATAĆ ŁATKA ŁATAĆ TŁOK TKAĆ ŁKAĆ AKTA ATAK ŁATA TOK KAT TAK TŁO KOT AKT
Poziom 23 CELIBAT BALET BILET ELITA BELA BILA BIEL BIEC CELA BLAT ILE CEL CAL LIT LEC
Poziom 24 PLUSZAK SZPULKA SZPULA PUSZKA LUZAK KUSZA KLAPS SZPAK PLUSZ SZLAK ZAKUP SKALP LUKS KULA PLUS

Jezioro genewskie

Poziom 1 ZŁAMANIE ZMIANA ANEMIA ZANIM AMEN MINA ZIMA NIM ŁAM ANI NIE ZEN
Poziom 2 ROBOTYKA ROBOTA KORYTO BROKAT TABOR BAROK KORBA ROBAK TORBA RYBAK AKTOR OBORA ROBOT KOBRA BRAT
Poziom 3 NISZCZYĆ CZYNSZ CZYNIĆ ZSZYĆ SYCIĆ ZNICZ CZYN SZYĆ NIC CZY NIĆ CIS SYN
Poziom 4 WIERNOŚĆ WNIEŚĆ RONIĆ WRONI NIEŚĆ WIEŚĆ WIEŚ ŚWIR WINO OWIĆ NERW ŚNIĆ ROIĆ IŚĆ WIR
Poziom 5 OPERACJA PORCJA OPERA OPCJA PRACA RACJA PROCA PAJAC ROPA PARA RACA PORA CERA OPAR CAR
Poziom 6 BARWINEK BANKIER BARWNIK NERWIAK BAKIER WIANEK KREWNA BRANIE BIERKA RWANIE BANER BIWAK REWIA WABIK RANEK
Poziom 7 PANIENKA PIANKA PANIKA PANNA KANIA EKIPA KPINA PIANA EPIKA PAKA KAPA EPIK PANI NIE ANI
Poziom 8 RZADZIEJ ZJAZD IDEA RDZA RAJD ZRAZ ERA ZAD RAZ JAZ RAD ZZA RAJ ZEZ JAD
Poziom 9 SPORTOWY PORTOWY WYPROST POROST PROSTO WYROST PROSTY TOROWY WPROST TOPOS STROP SPORT SPORY SPRYT SYROP
Poziom 10 PRZEPISY PRZEPIS PRZYPIS PIESZY PIEPRZ SIERP PRZY ZSYP PERS RZEP PIES IRYS SER PSI
Poziom 11 ZAGŁÓWEK GŁÓWKA WÓZEK GŁAZ ZWAŁ ŁÓW GAZ ZEW WÓZ WÓŁ WAŁ WEK
Poziom 12 SZYBKOŚĆ SZYBKO OBSZYĆ KOSZ BOKS SZYK ZYSK OBYĆ ZBYĆ SZYB KOŚĆ KOSY SZOK SZYĆ BOSY
Poziom 13 AMUNICJA UNCJA NACJA JAMA MINA CUMA UNIA MACA UJMA NIM MAJ NIC ANI
Poziom 14 ORCHIDEA RADIO HORDA HARCE CERA DECH HECA DACH IDEA CEDR ECHO DAR RAD CAR ERA
Poziom 15 BLOKOWAĆ LOKOWAĆ LOBOWAĆ WOKAL OKOWA KOLBA KOWAL OBLAĆ ALBO BLOK WOLA WOAL OBOK OWAL WLAĆ
Poziom 16 PROTOKÓŁ KŁOPOT POTOK ŁOPOT TOPÓR OPÓR ŁOTR PORT PŁOT KORT TŁOK KOŁO TROP OKOP PÓŁ
Poziom 17 ZAWIESIĆ ZWIESIĆ WIESZAĆ ZASIEW WISIEĆ ZIEWAĆ SIWIEĆ ZWIAĆ WSIAĆ WASZ SZEW WIZA SIEW WESZ ZWIS
Poziom 18 WZMOCNIĆ WOZIĆ WINO OWIĆ WIĆ NIM NIC MOC NOC
Poziom 19 ŚLEDZTWO WZLOT ODWET LEDWO ODZEW ODLEW ZLOT WETO ZLEW WLOT LOT ZEW ODE LEW
Poziom 20 ZALICZYĆ ZLICZYĆ ZLICZAĆ ZLIZAĆ LICZYĆ CZYLI CZAIĆ CLIĆ CAL LAĆ
Poziom 21 SATELITA ATEISTA ATLETA TALIA ALIAS ATLAS SIATA LISTA ELITA ATEST TATA SALA LIST ETAT TEST
Poziom 22 NADAJNIK DANINA NIJAK KANIA JAKI KIJ NAD JAD ANI
Poziom 23 ROZMÓWKI KROWI WZROK MIKRO ZMROK WIÓR MROK KOZI MRÓZ OZÓR WZÓR WIR ROK RÓW ORK
Poziom 24 PILNOWAĆ POWALIĆ PAWILON NAPOIĆ PALIWO WPINAĆ OPALIĆ OPINAĆ WALIĆ POLAĆ PALIĆ WAPNO OWIAĆ NAPIĆ OLIWA

Matterhorn

Poziom 1 TALIZMAN MALIZNA LAMINAT ZMIANA MALINA ALIANT LIANA TALIA ZANIM AMANT ZIMA TAMA MINA LINA TANI
Poziom 2 CAPOEIRA OPARCIE PARCIE OPIEC PROCA OPERA PRACA ROPA CERA PIEC ARIA PORA PARA OPAR RACA
Poziom 3 BUMERANG BANER NUMER RUMBA GRAB GUMA GARB AMEN URNA GRAM GEM GRA MAG GNU RUM
Poziom 4 CIEMNOŚĆ NIEMOC OCENIĆ NICOŚĆ ŚMIEĆ NIECO NIEŚĆ MŚCIĆ CENIĆ OMEN ŚNIĆ MIEĆ MOC IŚĆ OŚĆ
Poziom 5 OPOWIEŚĆ POWIEŚĆ ŚPIEW WIEŚĆ WPOIĆ OPIĆ OWIĆ PIWO WIEŚ
Poziom 6 SPOTYKAĆ SPOTKAĆ POTYKAĆ OPTYKA STYKAĆ STOPKA SKOPAĆ POSTAĆ PSOTA PATYK TYKAĆ STYPA PATOS PYTAĆ OPTYK
Poziom 7 KOLENDRA NADKOLE RONDEL DOLAR KREDA AKORD ROLKA RODAK KORAN NORKA KONAR KREDO DENKO EKRAN NERKA
Poziom 8 GRZECZNY ZGRYZ RZECZ RZEC CZYN GEN ZEZ CZY ZEN
Poziom 9 WYPUŚCIĆ WPUŚCIĆ PUŚCIĆ UŚPIĆ WPIĆ UPIĆ UWIĆ IŚĆ PIĆ
Poziom 10 ZBIORNIK BIZON KOZI KINO ZBIR BZIK ROK ORK BOK BON
Poziom 11 FESTIWAL LISTWA FALSET WAFEL LISTA ELITA FILET WALET SIEW SWAT STAW FLIS STAL LEWA LIST
Poziom 12 WYPEŁNIĆ PEŁNIĆ PEWNY PIWNY PEŁNY WPIĆ PŁYW PŁYN WYĆ NIE PIĆ PYŁ NIĆ WIĆ
Poziom 13 NAJWYŻEJ JEŻYNA JAWNY WAŻNY ANYŻ WENA WYŻ JEŻ JEJ
Poziom 14 POŻEGNAĆ POGNAĆ ŻEGNAĆ GNAĆ ŻONA NOGA EGO PAN GEN NAĆ
Poziom 15 BUJACZEK CZUJKA CZUBEK BECZKA BUJAK CZEK CZUB BAK KUC KAC BUK
Poziom 16 PODLEGAĆ POLEGAĆ DOLEGAĆ PODLAĆ GALOP POLAĆ DOLAĆ ODLAĆ PODAĆ PLEĆ PLED OPAL APEL OPAD POLE
Poziom 17 POSIADAĆ DOPISAĆ PODSIAĆ ODPISAĆ OSIADAĆ OPASAĆ POSIAĆ DOSPAĆ OPADAĆ SPADAĆ POSADA ODSIAĆ OPISAĆ SAPAĆ ODPIĆ
Poziom 18 SZTUCZNY SZCZYT CZYNSZ USTNY USZNY TUSZ SUTY CZYN CZY SYN
Poziom 19 RODZYNEK RYNEK DENKO RODNY KREDO RYDZ DREN ZERO RYK ODE DNO ZEN DOK KOD ORK
Poziom 20 REALISTA REALIA SERIAL LITERA SIATA ASTER TRASA ELITA LISTA SERIA TARAS TIARA ATLAS ALIAS TALIA
Poziom 21 STOSUNKI USTNIK TONIK SITKO STOIK SUKNO KNOT STOS SITO KINO UNIK STUK NIKT STOK UKOS
Poziom 22 PRZYJAZD ZJAZD PRZY RAJD PYZA ZRAZ RYZA DAR ZZA ZAD RAP
Poziom 23 JADALNIA NADAL LIANA DALIA LADA LINA ANI NAD LIN JAD
Poziom 24 WYLECZYĆ LECZYĆ LECZ LEWY ZLEW WLEC CEL CZY WYĆ LEC

Portugalia

Kościół clérigos

Poziom 1 BRYCZKA RYBAK KACZY BRYZA BRAK KARY KARB RYZA CYRK CZAR BARK RYBA BRYK KRAB BAK
Poziom 2 WYSUNĄĆ WSUNĄĆ WYSNUĆ SUNĄĆ USNĄĆ SNUĆ SYN WĄS SUW
Poziom 3 PORTOWY TOROWY PORYW PORT TROP POT TOR TYP POR
Poziom 4 ODPUKAĆ PODKUĆ UKOPAĆ ODKUP POKUĆ KOPAĆ PUKAĆ PODAĆ DUKAĆ ODKUĆ OKAP OPAD UDAĆ KOPA OPAK
Poziom 5 WYSILAĆ WYSIAĆ WSIAĆ WALIĆ WYLAĆ WIAĆ SIAĆ SIWY LAS LIS
Poziom 6 PEPITKA PIPETKA PEPITA PAKIET PIPETA EPIKA EKIPA KITA TAKI PTAK PAKT TEKA ETAP KIT TAK
Poziom 7 MEDALIK DALEKI MEDAL MEDIA IDEA LAIK MILA MAK LAK LEK ALE ILE DLA
Poziom 8 SIKORKA SIKORA OSIKA SROKA ISKRA KIOSK KARK KRAS KASK KOSA SKOK KARO KOKS ROSA IKRA
Poziom 9 PASTUCH CHUSTA HAUST USTA HUTA PUCH PAS AUT CAP
Poziom 10 KRUSZEC SKURCZ KREZUS KURCZ SKECZ URZEC CZEK KURS RZEC KURZ SER CES KUC
Poziom 11 ŁAKOCIE CIAŁO KIEŁ KOCI KIŁA CIEK KAC CŁO KOC
Poziom 12 TABLOID OBIAD BOLID LATO IDOL ALBO BLAT BILA DOLA ATOL DOBA DAL ODA ALT BIT
Poziom 13 WYŁAPAĆ PŁYWAĆ ŁAPAĆ PAŁAĆ ŁAWA ŁAPA PŁYW WYĆ WAŁ
Poziom 14 PERGOLA GALOP ROGAL OPERA POLAR ROPA APEL OGAR POLE OPAR PORA OPAL ROLA RAP EGO
Poziom 15 JUBILAT BUTLA LUBA JUTA TUJA TUBA BLAT TIUL BILA LUB LUT BUT BAT LIT ALT
Poziom 16 PŁACHTA PACHA PŁACA PAŁAC CHATA PCHŁA TACA ŁACH ŁATA PŁAT ŁAPA PAT
Poziom 17 SKŁADKA SKŁADAK KŁADKA SKAŁKA SKAŁA SKŁAD ŁASKA KASA KŁAK KASK ŁAD SAD
Poziom 18 NAKOPAĆ KOPAĆ KAPAĆ KONAĆ KOPA OPAK KAPA OKAP PAKA PAN NAĆ
Poziom 19 DRUKARZ RURKA UZDA RUDA RURA KURA RDZA DRUK URAZ KADR UDAR KURZ KRA ZAD DUR
Poziom 20 ALERGIK LAKIER IGLAK LEGIA GREKA KARLI KLER IKRA LIRA LIGA LAIK GAIK KIER GIL LEK
Poziom 21 LUBCZYK KLUCZ KLUB CZUB LUBY CYKL BUK LUB CZY BYK LUZ LUK KUC
Poziom 22 PODĄŻAĆ POŻĄDAĆ PODAĆ ŻĄDAĆ PODAŻ OPAD DAĆ DĄĆ POD
Poziom 23 ROGALIK LOGIKA KORAL ROLKA IGLAK KARLI LOGIK ROGAL KOLIA LIRA ORLI ORKA GAIK LAIK KORA
Poziom 24 ZARAZIĆ ZRAZIĆ RAZIĆ ZARAZ ZRAZ ARIA ZIAĆ RAZ ARA

Conímbriga

Poziom 1 TĘTNIAK NITKA TAKT TAKI NIKT TANI KITA AKT TAK ANI NIT KAT TIK
Poziom 2 WINKIEL WIELKI NIKIEL WIEK KIWI WILK KLIN WEK ILE LEK NIE LEN
Poziom 3 OBIERAĆ ROBIĆ OBRAĆ BROIĆ ROIĆ ORAĆ OBIĆ BRAĆ OBA BIĆ BOA BAR BAĆ
Poziom 4 LUTEINA LUNETA LUTNIA LANIE LETNI TUNEL ELITA NUTA TLEN LINA ETUI TANI UNIA TIUL NET
Poziom 5 ODSYŁAĆ DOSYŁAĆ DOSŁAĆ DOSYĆ SADŁO SŁAĆ ŁASY SODA OSAD DAĆ ŁAD OSA ODA
Poziom 6 SOLANKA SALON KOALA ALKAN SKALA SALKA KLASA LASKA AKSON KASA SALA KOSA KLAN KLON SOLA
Poziom 7 SZNYCEL CELNY LECZ CZYN CES ZEN LEN CEL SEN CZY SYN LEC
Poziom 8 DOMÓWKA AMOK MODA OWAK MOWA OWAD WODA ODMA MAK DOK KOD DWA DOM
Poziom 9 ZABYTEK ETYKA BEKA TEZA TEKA BEZA ZBYT AKT BET KAT BAK ABY
Poziom 10 KOMPOST KOMPOT POMOST POKOS TOPOS POTOK POST OPOS OKOP SMOK STOP MOPS MOST STOK KOS
Poziom 11 KANONIK IKONKA KANION KONINA KONIAK KONIK ANION KANON IKONA KINO ANI KOK
Poziom 12 BRYNDZA BRYZA DZBAN RADNY RYBA ZNAD DANY RYDZ RDZA RYZA RAD RAZ ABY BAR NAD
Poziom 13 STRAPIĆ TRAPIĆ PIRAT PISAĆ TAPIR PTASI SPRAĆ SPAĆ TIPS STAĆ PAT RAP PSI
Poziom 14 BIOGRAM GARB GROM ROMB GRAB MIG GRA MAG OBA BOA
Poziom 15 NIEWOLA NOWELA WELON NALEW LANIE OLIWA WENA LINA WOAL OWAL WOLA LEWA NIWA WINO WINA
Poziom 16 NARYBEK NERKA BAREK BANER RANEK KARNY EKRAN RYBAK RYNEK KARY KRAN BRAK BANK RYBA BARK
Poziom 17 UPIORNY PIORUN PONURY ROPNY PION RUNO RUNY POR NUR
Poziom 18 POWITAĆ WTOPIĆ POWIAT PATIO OWIAĆ TOPIĆ WPOIĆ WITAĆ TAIĆ PIWO PAWI WPIĆ PIAĆ OPIĆ OWIĆ
Poziom 19 BEZMIAR REMIZA RAZEM ZEBRA ZIMA ZBIR IZBA BEZ RAZ
Poziom 20 KWARTET TETRA TEATR TRAKT WART TAKT KREW TEKA WRAK ETAT KRET AKR KRA WAT ERA
Poziom 21 DOCINAĆ ODCINAĆ DONICA DOIĆ ANI NAĆ NIĆ DAĆ DNO NAD NOC NIC
Poziom 22 SOLÓWKA KOWAL SÓWKA WOKAL KWAS OWAL WOSK WOLA SOLA SOWA KOSA OWAK WOAL LAS LAK
Poziom 23 AMPUŁKA AMPUŁA MAŁPA PAŁKA MAPKA PUŁK KAPA ŁAPA KUMA PAKA UPAŁ MAPA PUMA ŁUK ŁAM
Poziom 24 LAKTOZA ZALOTKA LOKATA ZATOKA KLATA KOALA LOTKA OAZA ATAK KOZA AKTA ZLOT OKAZ ATOL TALK

Klasztor w batalha

Poziom 1 ROGATKA KOTARA GOKART GRATKA KATAR AKTOR KARAT KARTA GROTA AORTA TARKA KRATA TARG RATA AGAT
Poziom 2 CESARKA KRESA CERA RACA RASA KASA KARA KRAS ARKA RAK KRA KAC CAR ARA ERA
Poziom 3 DELICJA DALEJ CELA IDEA LEJ CEL JAD DAL LEC
Poziom 4 WYLEWAĆ WLEWAĆ WYLAĆ WYLEW LEWA WLAĆ WLEW LEWY LEW WYĆ ALE
Poziom 5 TRAPERY TRAPER PARTER RAPER ETAP RAP PET PAT TYP ERA
Poziom 6 SKROPIĆ SKROIĆ PROSIĆ KROIĆ SPOIĆ KOSIĆ OKPIĆ PISK SPIĆ KOIĆ OPIS KPIĆ SOK KOS ORK
Poziom 7 USTAWAĆ STAWAĆ SWATAĆ USTAWA WSTAĆ SUWAĆ USTAĆ STAĆ WATA STAW SWAT USTA WAT AUT SUW
Poziom 8 CZYSTKA TYCZKA KACZY CYSTA TKACZ STYK CZAS ZYSK SZYK AKT CZY SYK TAK KAT KAC
Poziom 9 SEMAFOR FORMA SFERA MASER FERMA SFORA MORS SMAR FOSA SOFA ROSA SAM OSA ERA SER
Poziom 10 PLASTIK KLIPS PLISA LISTA PTASI KLAPS PISAK PALIK SKALP PSIAK TIPS KLIP LIST PAKT TALK
Poziom 11 POWIEKA OPIEKA WIEKO EKIPA EPOKA EPIKA KOPIA WIEK OWAK PAWI OKAP EPIK PIWO OPAK KOPA
Poziom 12 STRAGAN GRANAT TRANS TARAS TARAN TRASA RANGA SARNA NARTA RATAN STAN AGAT RASA RANA RATA
Poziom 13 NASILAĆ NASIAĆ ALIANS NALAĆ ALIAS LIANA LINA SALA SIAĆ ANI LAS NAĆ LIN LIS
Poziom 14 MALARIA ARMIA ALARM MIARA LAMA LIRA MARA ARIA RAMA MILA ARA
Poziom 15 POSŁUGA SŁUGA POSAG GŁOS SŁUP OPAS OPAŁ OSPA UPAŁ PŁUG ŁUP PAS OSA
Poziom 16 MEDIANA ANEMIA MEDIA DANIE AMEN MINA DAMA IDEA DANE NIE ANI NAD NIM
Poziom 17 DYSKONT KOSTNY ONYKS DOTYK KOSY DYSK KNOT STOK STYK TYNK DOK TOK SOK KOD SYK
Poziom 18 NAGRZAĆ GRZAĆ RANGA NARAZ ZGRAĆ GAZA ZNAĆ GNAĆ RANA AGAR GRA GAZ NAĆ GAR RAZ
Poziom 19 POPADAĆ OPADAĆ PODAĆ PADAĆ OPAD PAPA ODA DAĆ POD POP
Poziom 20 SŁODZIK SŁODKI SIDŁO SŁOIK SZKŁO SZOK KOSZ DZIK KŁOS KOZI KOS ZŁO DOK KOD SOK
Poziom 21 TREKING KRET TRIK RING KIER KIT TIK NIE TEN NIT
Poziom 22 PILOTAŻ PILOT PALTO PATIO LATO OPAL LOŻA LIPA OPAT ATOL PAL LOT LIT ŻAL ALT
Poziom 23 KULISTY KULISY STUK KUSY STYL SUTY KILT STYK LITY LUTY LIST TIUL KULT LUKS LUT
Poziom 24 TONACJA CNOTA NACJA TACA TONA NOTA JON NOC TON

Wieża belém

Poziom 1 ZAPOBIEC POBIEC ZAPIEC PIECZA OPIEC ZBIEC CZOP POZA BEZA BICZ IZBA BIEC PIEC CEP CAP
Poziom 2 DOLOTOWY WODOLOT LODOWY ODLOT DOLOT WYLOT WLOT LOT DYL
Poziom 3 APELACJA PAJAC ALEJA PALEC PLAC CELA APEL LEC CAL CEL PAL LEJ
Poziom 4 SAMOTNIE MONETA NAMIOT MIASTO SENAT MANTO MONIT SANIE SONET MIANO OSIEM SIANO TENIS OMEN NOTA
Poziom 5 STRACONY STRONA TRANS SONAR SATYR OSTRY STARY CNOTA ORNAT CYSTA TYRAN ROTA TRON TONA RANT
Poziom 6 PODSTAWA POSTAWA DOSTAWA POSADA POSTAW PASTWA STADO PASTA PSOTA PATOS OSADA OSPA SPOD OPAS WSAD
Poziom 7 ODZYSKAĆ DYSZKA SZKODA ZYSKAĆ ODZYSK DOSZYĆ DYSZA DOSYĆ SZYK SZOK SODA ZDAĆ DOZA DYSK KOSZ
Poziom 8 MAKSIMUM SUMIK MUMIA MISKA SMAK MAKS MIKS KUMA MISA SUMA MIM SUM MAK MUS SAM
Poziom 9 POŚRODKU ODKUP UKROP UROK UDKO DRUK OKOP OKUP POR UDO ROK OKO DOK ORK DUR
Poziom 10 ALBOWIEM BIELMO BOWIEM BAWOLI OLIWA BILA WOLA ALBO WOAL LEWA BIEL MOWA OWAL LIMO MILA
Poziom 11 PODDAWAĆ DOPADAĆ ODDAWAĆ PODAWAĆ DODAWAĆ ODPADAĆ PODDAĆ WPADAĆ OPADAĆ PADAĆ DAWAĆ ODPAD DODAĆ PODAĆ ODDAĆ
Poziom 12 STARUCHA CHRUST SUCHAR CHUSTA STRACH TRASA TARAS HAUST CHATA AURA RACA HUTA HURT USTA RATA
Poziom 13 POPRAWKA OPRAWA KROWA PAPKA KAPAR PRAWO PARKA PARK ORKA KOPA OKAP ROPA KARP OPAK ARKA
Poziom 14 WŁĄCZNIE ŁĄCZNIE ŁĄCZE WIĄZ WIEC NIE ZEW ZEN NIC
Poziom 15 DOCZEKAĆ ODCZEKAĆ CZEKAĆ CEDZAK CZKAĆ ZDAĆ KOZA OKAZ CZEK CZAD DOZA KAC DAĆ KOD KOC
Poziom 16 KANGUREK GARNEK KANGUR EKRAN GREKA NUREK GANEK KUREK RANEK NERKA KURKA KUNA URNA KURA KRAN
Poziom 17 TECHNIKA TECHNIK AKCENT TANIEC NACIEK CEKIN NITKA HIENA NIECH TANI TAKI HECA KANT KITA TEKA
Poziom 18 KOZIOŁEK KOZIOŁ KOŁEK KIEŁ KOZI KOŁO KOK ZŁO OKO
Poziom 19 SPRAWIAĆ SPRAWIĆ SPRAWA WPISAĆ SPAWAĆ PRAWIĆ WSIAĆ SPRAĆ PASAĆ WIARA PRASA PISAĆ SAPAĆ WPIĆ SPAW
Poziom 20 CHOLERNY CELNY HYCEL ROLNY CHLOR CHORY ECHO LOCH HEN HOL CEL LEC NOC
Poziom 21 PRZYJAŹŃ RYZA JARY PRZY PYZA JAŹŃ RAP JAZ PAŹ RAZ RAJ
Poziom 22 POJEMNIK PIONEK POMNIK POJNIK KOMIN OMEN EPIK KINO PION NIE PIK NIM
Poziom 23 REAGOWAĆ WARGA GWARA OGRAĆ WGRAĆ GWAR RWAĆ WAGA AGAR GRAĆ OGR ERA EGO GRA RWA
Poziom 24 CIĘŻARNA CIĘŻAR ARANŻ ARIA RACA RANA ANI ŻAR ARA NIC CAR

Klasztor karmelitów w lizbonie

Poziom 1 PIECZYWO WYPIEC OPIEC WYCIE OWCZY POZEW WIEC PIWO PIEC CZOP ZEW CZY
Poziom 2 TERMINAL MINARET LITERA NIEMAL LAMENT TERMIN RENTA LETNI LANIE METAL TREMA ELITA TANI RANT TREN
Poziom 3 OBRĄCZKI KOZI KICZ ZIĄB ZRĄB ZBIR BZIK BRĄZ BICZ KOCI ROK ZĄB ORK KOC BOK
Poziom 4 ROZWINĄĆ OWINĄĆ ZWINĄĆ ZIONĄĆ WZIĄĆ WOZIĆ WRONI RONIĆ WINO ROIĆ WIĄZ OWIĆ WIĆ WIR NIĆ
Poziom 5 STRAŻNIK STANIK ŻARNIK TRANS SANKI SARNI ISKRA NITKA STRAŻ TRAN TAKI IKRA ŻART STAN TANI
Poziom 6 OSTROŻNY ROŻNY OSTRY TORS ŻYTO TRON SYN NOS STO TON TOR RYŻ
Poziom 7 PODWOZIE EPIZOD PODZIW POZEW ODZEW PIWO WIDZ ZWID ZEW POD ODE
Poziom 8 KORZENIE IROKEZ KIER KOZI ZERO KINO ROK NIE ZEN ORK
Poziom 9 DOKŁADNY ODDANY OKŁAD ŁADNY ŁYDKA KŁODA ŁYKO DANY DOK ODA ŁYK KOD NAD ŁAD DNO
Poziom 10 KARNAWAŁ KARAWAN KANAR ŁAWKA KANAŁ WARAN NAWAŁ KAWAŁ ŁAWA ARKA KRAN KAWA WRAK NAWA KARA
Poziom 11 INTERESY INTERES SYRENI SETNY TENIS ISTNY STER ETER IRYS TREN ETEN SINY SEN NIE NIT
Poziom 12 JAŁOWIEC CIAŁO ŁOWCA WIEC CWAŁ CEWA OWCA WAŁ CŁO
Poziom 13 POSIEKAĆ POISKAĆ SPIEKAĆ OPIEKAĆ POSIAĆ SKOPAĆ PIASEK OPISAĆ SIEKAĆ OPIEKA KOPAĆ SEPIA PISAK PIKAĆ OKPIĆ
Poziom 14 PRZESPAĆ SZPERAĆ RZEPA SAPER PRZEĆ SPRAĆ PERS RZEP PRAĆ ERA RAZ RAP
Poziom 15 AKWARIUM MIARKA MURAWA UMIAR ARMIA WIARA RAMKA KARMA KURIA RUMAK MIARA KARA ARKA WRAK MARA
Poziom 16 LUKRECJA LEKCJA KRAUL JURA JUKA KURA LUKA ULEC LAUR CERA KLER KULA KLEJ CELA KRAJ
Poziom 17 KAMYCZEK MACZEK KAMYK KACZY MYCKA ZAMEK MECZ CZEK CZY MAK KAC
Poziom 18 KILOGRAM ROGALIK GROMKI LOGIKA ROGAL MAKRO KOMAR KORAL LOGIK ROLKA MAGIK KOLIA KARLI MIKRO IGLAK
Poziom 19 KSIĘGOWY WYSOKI OWSIK SIWY WOSK GĘSI KOSY SOWI SOK KĘS SYK KOS SIĘ SĘK
Poziom 20 GRZYBICA BRYZA GRZYB GRACZ BRYZG CZAR GARB RYBA BICZ IZBA ZBIR RYZA RYBI BAR GRA
Poziom 21 ZAPOZNAĆ ZAZNAĆ POZNAĆ ZNAĆ POZA OAZA PAN NAĆ ZZA
Poziom 22 ODRÓŻNIĆ RÓŻNIĆ RONIĆ ROIĆ DOIĆ ODÓR RÓD NIĆ RÓŻ
Poziom 23 KANDYDAT ANTYK NATKA DYKTA DATA ATAK KANT DANY AKTA NAD KAT AKT
Poziom 24 MŁODZIEŻ MŁODZI ODZIEŻ DEIZM MŁODE ZŁOŻE DŻEM ZŁOM ZŁO DOM

Polska

Słowiński park narodowy

Poziom 1 ZAMGLIĆ MIGAĆ LIZAĆ MGLIĆ ZIAĆ IMAĆ LIGA ZIMA MILA ZLAĆ ĆMA GIL LAĆ MAG GAZ
Poziom 2 BYWALEC WALEC WCALE LEWA BELA BYLE LEWY WLEC WALC CELA CAL CEL ALE LEW LEC
Poziom 3 BARISTA TARAS RABAT TRASA TIARA SIATA SABAT BASTA BRAT ARIA RATA RASA TARA ARA BAS
Poziom 4 ZASADNY SADZA SZYNA DYSZA ZNAD DANY NASZ ZAD SYN SAD
Poziom 5 OSIWIEĆ SIWIEĆ WISIEĆ OWIES SOWI OWIĆ SIEĆ SIEW WIĆ
Poziom 6 ODRYWAĆ DORWAĆ WYDAĆ WYDRA DRWA OWAD RWAĆ ORAĆ WDAĆ WODA RAD WYĆ DWA DAR DAĆ
Poziom 7 LUTOWAĆ WTULAĆ OTULAĆ LATO ULAĆ OWAL WOLA WLAĆ ATOL WLOT AUTO LUT LOT LAĆ
Poziom 8 MONITOR MONIT MOTOR MIOT TRIO MORO TRON TON TOR NIT TOM NIM MIT
Poziom 9 ŚCISNĄĆ CISNĄĆ ŚCIĄĆ SIĄŚĆ ŚNIĆ CIĄĆ NIĆ CIS IŚĆ NIC
Poziom 10 TRAMPEK MARKET PAKER METKA TREMA AMPER PARK METR KRAM PAKT KARP PTAK META KREM KRET
Poziom 11 ROZTWÓR ZWROT OTWÓR WZÓR OZÓR WÓZ TOR WÓR RÓW
Poziom 12 SOLISTA LISTA SALTO SOLA STAL ATOL SITO LATO LIST STOS STO LOS LIT ALT LIS
Poziom 13 WYPADAĆ WPADAĆ DAWAĆ PADAĆ WYPAD WYDAĆ WADA WDAĆ PAW DWA
Poziom 14 SKAŻONY KASYNO AKSON NOŻYK ONYKS ŻONA ANYŻ KOSY KOSA ŻAK SOK NOS SYK SYN KOS
Poziom 15 KOSIARZ KOSZAR SIKORA RIKSZA ORSZAK ORKISZ ISKRA SROKA OSIKA SZOK KARO KORA ROSA IKRA OKAZ
Poziom 16 OWCZARZ ORACZ CORAZ ZORZA OWCA WRAZ ORAZ ZRAZ CZAR ZZA RWA CAR RAZ
Poziom 17 PODUCHA UCHO PUCH OPAD CUDO DUCH DACH ODA POD UDO
Poziom 18 LEKTYKA ETYKA TALK TEKA TYLE ALE LAK KAT TAK ALT AKT LEK
Poziom 19 TOKSYNA KOSTNY KASYNO STONKA ONYKS ANTYK NOTKA AKSON TYNK KANT TONA KOSY STAN STYK KNOT
Poziom 20 DOPYTAĆ ODPYTAĆ PODAĆ PYTAĆ OPAD OPAT ODA TYĆ POT TYP POD PAT
Poziom 21 SZARADA ZASADA SADZA RASA RADA RDZA SAD DAR RAZ ZAD RAD ARA
Poziom 22 CEPELIA PALEC APEL PLAC PIEC CELA ALE LEC CAP PAL LEP CEP ILE
Poziom 23 ZASYPAĆ ZASPAĆ ZSYPAĆ ZAPASY ZASYP SYPAĆ SAPAĆ ZAPAS ZASPA PASZA SZYĆ ZSYP PYZA SPAĆ PAS
Poziom 24 NEUTRON TENOR TONER NURT EURO RUNO TREN TRON TON TOR TEN TUR NUR NET

Zamek w malborku

Poziom 1 WCIERAĆ REWIA WIEC CEWA CERA RWAĆ WIAĆ ERA RWA WIR CAR
Poziom 2 SPARZYĆ ZSYPAĆ PARZYĆ SPRAĆ ZARYS SYPAĆ SZARY ZARYĆ ZASYP RYSA RYZA ZSYP ZRYĆ SPAĆ SZYĆ
Poziom 3 MÓWNICA MÓWCA MINA WINA NIWA ANI NÓW NIM MÓC
Poziom 4 OSTROGA GROTA TOGA GRAT TORS TARG OGAR ROTA ROSA GAR TOR OGR STO GRA OSA
Poziom 5 POGUBIĆ GUBIĆ POBIĆ UBOGI UPOIĆ UPIĆ OPIĆ UBIĆ OBIĆ POIĆ GOIĆ BIĆ PIĆ
Poziom 6 PRZESYT PSTRY SPRYT SZEPT STER PERS ZSYP STEP RZEP PRZY SER SET TYP PET
Poziom 7 UMORZYĆ ROZUM UMYĆ ZMYĆ ZRYĆ OMYĆ RYM RUM MUR
Poziom 8 DOMATOR MOTOR MORD MODA ODMA ROTA TOR DAR RAD ODA
Poziom 9 OTULINA LOTNIA LUTNIA NALOT TALON LATO NUTA AUTO ATOL TIUL TONA LINA NOTA LONT TANI
Poziom 10 WIECZKO WIEKO KICZ WIEC KOZI KOCI CIEK CZEK KOC ZEW
Poziom 11 POLIMER PROMIL OLIMP POLE PROM LIMO ORLI ILE LEP POR
Poziom 12 NIETAKT NITKA TAKI TANI KANT KITA ETAT TAKT NIKT TEKA NIT NET KIT TEN ANI
Poziom 13 GŁASKAĆ KASŁAĆ GAŁKA ŁASKA SKAŁA SŁAĆ GAŁA SAGA KASA
Poziom 14 SERWETA WERSET SWETER AWERS ASTER WERS STAW WART STER SERW SWAT ETER SER RWA ERA
Poziom 15 KRUSZYĆ KURZYĆ UKRYĆ SKRYĆ KURZY USZYĆ KUSY KURZ SZYK SKUĆ SZYĆ ZYSK ZRYĆ
Poziom 16 NAKLEIĆ LENIĆ ALKIN LANIE LINKA KLEIĆ LINA KLIN LAIK KLAN LEN NIE ALE LIN NIĆ
Poziom 17 NOTATKA NATKA NOTKA KANT TATA TAKT AKTA ATAK NOTA TATO KNOT TONA KOT AKT TON
Poziom 18 ROZŁĄKA ORKA KORA ŁĄKA KARO ORAZ OKAZ KOZA ORK ZŁO ŁZA AKR RAZ
Poziom 19 PODOMKA KOMODA OPOKA OPAD MODA OPAK OKOP ODMA OKAP KOPA AMOK ODA OKO DOK MAK
Poziom 20 KONNICA KANION KONINA NOCKA IKONA ANION KANON KOCI KINO ANI NIC KOC NOC KAC
Poziom 21 ŻYLETKA ŻYLETA TAKŻE ETYKA LEŻAK ŻYLAK TALK TYLE TEKA ŻAL ŻEL KAT LAK TEŻ ŻAK
Poziom 22 RADOSNY RODNY SONAR RADNY SONDA OSAD RANO DANY SODA ROSA RYSA NORA DNO ODA NAD
Poziom 23 MĄDRZYĆ MĄDRY ZRYĆ RYDZ ZMYĆ RZĄD RYM DYM MYĆ DĄĆ
Poziom 24 LEBIODA OBIAD BOLID BIEDA DOLA BELA IDEA IDOL BIEL ALBO BILA DOBA ODE ILE DLA

Puszcza białowieska

Poziom 1 NISZOWY WYNOS NOWY SINY SIWY WINO SOWI NOS SYN
Poziom 2 TEMBLAK BELKA METKA METAL BALET TEKA TALK BLAT KAT TAK ALE ALT MAK AKT TAM
Poziom 3 GABARYT GARBATY RABAT RYBA TRYB GARB TARA BRAT TARG AGAR GRAB GRAT AGAT RATA BAR
Poziom 4 SYNTEZA SZATYN SZYNA SETNY SENAT NASZ TEZA STAN NET SEN SET ZEN SYN TEN
Poziom 5 AEROSOL ALOES LASER SOLA ROSA SOLO LOS SER LAS OSA ALE
Poziom 6 PÓŁNAGO POŁÓG NAŁÓG OPAŁ OGÓŁ NOGA ŁAN PÓŁ PAN
Poziom 7 OPISOWY SPOIWO WYPIS SOWI OPIS PIWO WPIS SIWY OPOS PSI
Poziom 8 WYSYPAĆ WYSPAĆ WSYPAĆ WYPAS SYPAĆ WYSYP WYSPA SPAĆ WSYP SPAW PAW
Poziom 9 ZAPODAĆ OPADAĆ PODAĆ PADAĆ ZADAĆ POZA OAZA DOZA ZDAĆ OPAD POD ZAD DAĆ ODA
Poziom 10 UZBROIĆ ZBROIĆ ZROBIĆ UROBIĆ ROZBIĆ BROIĆ ROBIĆ UROIĆ BIURO UBIĆ OBIĆ ZBIĆ ZBIR ROIĆ BIĆ
Poziom 11 ORZEKAĆ ZERKAĆ KOZERA RZEKA ZERO ORAZ ORAĆ ORKA OKAZ KORA KARO KOZA RAK ORK AKR
Poziom 12 UPIERAĆ RUPIEĆ UPRAĆ PRUĆ PRAĆ PIAĆ UPIĆ RAP ERA PIĆ
Poziom 13 PELETON TLEN LONT POLE PLON ETEN TEN TON PET NET POT
Poziom 14 OKRADAĆ KARAĆ KADRA AKORD RODAK KARO KORA RADA ORKA KARA ARKA KADR DAĆ ORK KRA
Poziom 15 PREFIKS KEFIR SIERP FRESK PISK EPIK KIER SER PSI PIK
Poziom 16 ODBLASK KOLBA BLASK SALDO ALBO SODA DOLA OSAD BLOK SOLA BOKS DOBA KOSA LOK KOS
Poziom 17 METANOL MENTOL MONETA LAMENT OMLET NALOT METAL TALON MELON MANTO MOTEL LONT AMEN LATO TONA
Poziom 18 KARCZEK RZEKA KRZAK RZEC CZEK KARK CERA CZAR CAR KAC RAK RAZ KRA ERA AKR
Poziom 19 POLOWAĆ POLAĆ WOAL OPAL POLO WLAĆ WOLA PAL LAĆ PAW
Poziom 20 GARBATY GABARYT RABAT RATA TRYB AGAT GARB AGAR TARA GRAT BRAT TARG GRAB RYBA GRA
Poziom 21 RESZTKA ZAKRES ARESZT SKRZAT TRZASK RESZTA RESZKA SEKTA SETKA TERAZ ASTER KRESA RZEKA KRAS STER
Poziom 22 PARYTET APETYT TARTY TETRA TEATR ETAP ETAT RAP TYP ERA PET PAT
Poziom 23 TRAGIZM TARGI GRAM GRAT TARG ZIMA GAZ MIG RAZ GAR
Poziom 24 GOBELIN LEGION GOBLIN OBIEG BILON GIBON NIEBO BINGO BIEG BLOG GLOB BIEL BLIN GLON LIN

Jasna góra

Poziom 1 DZIEWICA DEWIZA WIEDZA ZWIAD IDEA ZWID WIDZ WIZA WIEC CEWA DWA ZEW
Poziom 2 SZANOWNY SYNOWA WAZON WONNY ANONS WASZ NASZ SYN NOS OSA
Poziom 3 TOTALNIE TALENT LOTNIA LETNI LANIE ELITA NALOT TALON ETAT LINA LATO NOTA LONT TATO TANI
Poziom 4 SERWETKA SERWETA KREWETA KRETES WERSET SEKRET SWETER KRESA ASTER SEREK SEKTA SKWER SKWAR SETKA AWERS
Poziom 5 ROCZNICA ZIARNO RANCZO ORACZ CORAZ CZAR RANO NORA ORAZ ANI RAZ CAR NIC NOC
Poziom 6 FRANKLIN ALKIN LINKA FAKIR KARLI FILAR FLAKI IKRA LIRA KLIN FRAK LAIK KLAN FLAK KRAN
Poziom 7 THOMPSON POMOST TOPOS OPOS SNOP STOP MOST MOPS POST TON TOM POT
Poziom 8 DOMYŚLIĆ MODLIĆ MYDLIĆ ODMYĆ MYLIĆ DYMIĆ MDLIĆ ILOŚĆ DOMYĆ MYŚL OŚLI DOŚĆ LIMO LIŚĆ DOIĆ
Poziom 9 ZASTĘPCA ZASTĘP TĘCZA PASZA ZAPAS SZATA CZAPA PASTA ZASPA CZAS TACA PAT CAP
Poziom 10 TRUDNIEJ TURNIEJ TREND DRUT ETUI DUET TRUD DREN NURT TREN NUR TUR NIE NET NIT
Poziom 11 ADORACJA RACJA RADCA RACA RAJD RADA DAR JOD ARA ODA CAR JAD RAD RAJ
Poziom 12 TALERZYK LEKARZ TALERZ KRETY ETYKA AKRYL RZEKA TERAZ TYLE TRZY KLER TEKA TREL AZYL KRET
Poziom 13 ŁĄCZNOŚĆ ZŁOŚĆ CZŁON ZŁO CŁO COŚ OŚĆ NOC ŁOŚ
Poziom 14 DROBIAZG BARDZO OBRAZ GROZA OBIAD RADIO DROGA DROGI GADZI ZGODA BRODA ORAZ RDZA GRAB GRAD
Poziom 15 PÓŁTOREJ TOPÓR PORT OPÓR ŁOTR PŁOT TROP TOR PET POT ŁÓJ TŁO RÓJ
Poziom 16 WYZNANIE ZWINNY NAIWNY WINNY ZNANY WENA INNY NIWA WIZA WINA ANI NIE ZEW ZEN
Poziom 17 POWOŁANY POŁOWA NAPŁYW OPŁYW WAPNO OPONA ŁOWNY PŁOWY PŁYN NOWY ŁONO PŁYW OPAŁ PYŁ PAN
Poziom 18 TRUCIZNA TRZCINA RZUTNIA INTRUZ NUTRIA NARZUT RUINA CZART TUZIN UCZTA TRACZ RZUT RANT TANI URNA
Poziom 19 URODZONY RODNY RONDO OZON RUNO ZDUN DNO UDO DUR NUR
Poziom 20 SEKSOWNY WYNOS ONYKS NOSEK KOSY SENS SKOS NOWY WOSK SYK KOS SYN SOK SEN
Poziom 21 TRAFIONY TRAFNY FORTA FONIA FRONT TYRAN RANT TRAN FANT FORT FART TRIO TORF TRON RANO
Poziom 22 POLICZYĆ LICZYĆ PYLIĆ CZYLI OCLIĆ POCIĆ LICO CZOP POIĆ
Poziom 23 REPORTAŻ TRAPER PARTER RAPORT POETA RAPER OPERA RETRO POŻAR APORT ETAP TROP OPAR ŻART OPAT
Poziom 24 HANDLOWY HALOWY OWALNY DAWNY DYWAN HALNY WALNY WODNY WOLNY WLANY DOLNY OWAD LANY WOAL NOWY

Zamek w niedzicy

Poziom 1 OJCZYZNA ZAOCZNY ZACZYN ZACNY OCZNY CYJAN CZYN CZYJ JON NOC JAZ CZY
Poziom 2 PRAKTYKA PRAKTYK KRYPTA KARTKA KRATKA KAPAR PATYK KATAR KARAT TARKA KARTA PARKA KRATA TARA ATAK
Poziom 3 SZANOWAĆ NAZWAĆ WAZON NAZWA AWANS NAWA OAZA ZNAĆ NASZ SOWA ZWAĆ WAZA WASZ OSA NAĆ
Poziom 4 BANKOMAT KOMNATA ANATOM AMBONA MATKA NOTKA AMANT MANKO MANTO NATKA BATON KANT AMOK TAMA AKTA
Poziom 5 ŚLICZNIE LINCZ LICZI LECZ NIC ZEN ILE CEL LEC LEN NIE LIN
Poziom 6 DIAGNOZA GODZINA GNIAZDO AGONIA GNIDA GAZDA ANODA ZGODA GADZI ZNAD GAZA DOZA NOGA NAGI OAZA
Poziom 7 NAPRAWIĆ PRAWIĆ NARWAĆ PAWIAN NAWIAĆ WPINAĆ WIARA PIANA NAPIĆ NAPAR WARAN RANIĆ WIAĆ WINA WPIĆ
Poziom 8 POCZYTAĆ CZYTAĆ POCZTA TOCZYĆ PYTAĆ TOPAZ POZA OPAT CZOP PYZA TYP PAT POT CAP CZY
Poziom 9 SPAKOWAĆ PAKOWAĆ KAPOWAĆ PASOWAĆ KASOWAĆ WKOPAĆ SKOPAĆ SPAWAĆ OPASKA OPASAĆ KOPAĆ SAKWA WSPAK SAPAĆ PASAĆ
Poziom 10 PORÓWNAĆ RÓWNAĆ PORWAĆ WRONA WAPNO NAPÓR PRAWO OPRAĆ ROPA NORA ORAĆ RANO PRAĆ PORA RWAĆ
Poziom 11 ZABAWNIE BANIA BAZIA NAZWA WAZA BAZA WENA IZBA WIZA WINA BEZA ZEW BEZ ZEN NIE
Poziom 12 ODBIORCA BIORCA BIODRO BORDO OBIAD OBORA RADIO BRODA DOBA CAR BAR RAD ODA DAR BOA
Poziom 13 HISTERIA SERIA ASTER HART STER SER SET ERA HIT
Poziom 14 POTRAWKA POTRAWA WARKOT OPRAWA KWARTA OKTAWA KOTARA KRAWAT WROTKA AORTA TRAWA KAPAR KRATA KARTA KATAR
Poziom 15 ZACZEKAĆ CZEKAĆ ZAKAZ CZKAĆ KAZAĆ CZEK KAC ZZA ZEZ
Poziom 16 CELOWNIK CEWNIK KONIEC CELNIK WELON WIEKO CEKIN NIECO KOLEC CIEK KOCI WLEC KINO WINO KLON
Poziom 17 PARAGRAF PARA AGAR RAFA GRAF GAFA GAPA ARA GAR RAP GRA
Poziom 18 NAJDALEJ DALEJ ALEJA NADAL LADA DANE ALE LEN DLA NAD DAL JAD LEJ JEJ
Poziom 19 PRZYRODA ROZPAD PROZA RYDZ ROPA ORAZ PORA DOZA RDZA OPAR OPAD POZA PYZA PRZY RYZA
Poziom 20 MARNOWAĆ NAMOWA NARWAĆ NORMA WRONA WARAN MOWA RANA NAWA RAMA RANO ORAĆ NORA MARA RWAĆ
Poziom 21 PÓŁROCZE OPRÓCZ POZÓR ORZEŁ ZERO RZEC CZOP RZEP OZÓR OPÓR PÓŁ ZŁO CŁO POR CEP
Poziom 22 SIŁOWNIK SŁOWNIK SŁOWIK SŁOIK NISKI OWSIK SKŁON KINO SOWI WOSK KŁOS WINO WŁOS KIWI NOS
Poziom 23 NACZELNY ZNANY LENNY ZACNY CELNY CENNY LECZ AZYL CELA CENA CZYN LANY LEN LEC ALE
Poziom 24 PRZEGRAĆ RZEPA PEGAZ ZEGAR PRZEĆ ZGRAĆ GRZAĆ RAPER PRAĆ RZEP GRAĆ RAZ GAZ GRA GAR

Argentyna

Mokradła ibera

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

Park narodowy talampaya

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

La boca

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

Katedra metropolitarna w buenos aires

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

Lodowiec perito moreno

Poziom 1rum, mur
Poziom 2gra, gar
Poziom 3wina, niwa, ani
Poziom 4sum, mus

Malta

Lazurowe okno

Poziom 1 ORTOPEDA TORPEDA ADEPT RODEO POETA APORT OPERA OPORA OPAR ROPA ROTA OPAD ETAP TROP OPAT
Poziom 2 ŁAGODNIE GIEŁDA ŁADNIE NIEŁAD ANIOŁ DANIE IDEAŁ GNIDA IGŁA NAGI DANE IDEA NOGA ANI ODE
Poziom 3 SPAWARKA SPRAWA PRASKA SKARPA PARKA SKWAR WSPAK SAKWA PRASA KAPAR KASA SPAW KWAS PAKA PARA
Poziom 4 ZAKŁÓCIĆ KŁÓCIĆ CZAIĆ KICAĆ CZKAĆ ZIAĆ KICZ KIŁA ŁKAĆ KAC ŁZA
Poziom 5 CIĘŻARNA CIĘŻAR ARANŻ ARIA RACA RANA ŻAR ANI NIC NIŻ ARA CAR
Poziom 6 IZOLATOR ILORAZ ZATOR TRIO ROTA LATO ORLI ROLA LIRA ATOL LITR ZLOT RAZ LOT TOR
Poziom 7 ZAKWITŁY WIZYTA ZAWIŁY KWITA ŁATWY KWIAT WYKAZ TYKWA WITKA ŁZAWY KWIT ZWAŁ WTYK KITA KIŁA
Poziom 8 DONICZKA DONICA ZODIAK KOZICA DIAKON NOCKA ZANIK IKONA ZAKON KOZA KICZ CZAD ZNAK DZIK OKAZ
Poziom 9 OBWINIAĆ OBWINIĆ WABIĆ BAWIĆ WINIĆ OWIAĆ NABIĆ WBIĆ OWIĆ WIAĆ OBIĆ WIĆ
Poziom 10 OSZALAŁY SZALA ŁASY SZAL SOLA OAZA SZAŁ SALA LOS ZŁO OSA ZŁY ŁZA
Poziom 11 FESTIWAL LISTWA FALSET LISTA ELITA FILET WALET WAFEL FETA LIST FLET LEWA SWAT STAW STAL
Poziom 12 NAKLEJAĆ ALEJKA ALEJA ALKAN NALAĆ KLEJ KLAN JAK LEJ LEK LEN LAK LAĆ
Poziom 13 ODMIENIĆ MIENIĆ DEMON IDIOM MINI MIEĆ OMEN DOIĆ NIE DOM NIM DNO NIĆ
Poziom 14 KATERING TREKING NEKTAR KARNET GRANIT GARNEK AGENT RENTA GREKA GANEK NITKA NERKA EKRAN RANEK TARGI
Poziom 15 NAKRĘTKA KRATKA TKANKA KARTKA RATAN NATKA KATAR KRATA TARKA KANAR TARAN NARTA KARAT KARTA AKTA
Poziom 16 KALESONY KASYNO SKALNY ALOES NOSEK SOLNY AKSON ANEKS LASEK ONYKS SALON KOSY SOLA KLAN KLON
Poziom 17 MEMBRANA BARMAN ARENA BANER AMEBA RABAN BRAMA BARAN MARA RAMA RANA MAMA AMEN ARA BAR
Poziom 18 WYRZUCIĆ UCZYĆ ZRYW UWIĆ WRYĆ ZRYĆ CZUĆ RYĆ WIR
Poziom 19 PODPUCHA PODUCHA CUDO OPAD DUCH DACH UCHO PUCH POP HOP POD UDO CUD
Poziom 20 POZOSTAĆ POSTAĆ ZOSTAĆ TOPAZ TOPOS PATOS SPOZA SZOPA PSOTA OPAT STAĆ POZA STOP SZOP POST
Poziom 21 RZADZIEJ ZJAZD ZRAZ RAJD RDZA IDEA JAZ JAD RAD RAZ DAR ERA ZAD RAJ ZEZ
Poziom 22 ROZPOREK PROROK PERKOZ POKER KOPER ZERO OKOP RZEP ORK POR ROK
Poziom 23 SHERLOCK KSERO KOLEC CHLOR OKRES HEROS LOCH KLOC KLER ECHO KOC CEL LOS LOK SER
Poziom 24 OZNAJMIĆ OMIJAĆ MANIĆ ZANIM MIANO MIJAĆ IMAĆ ZNAĆ ZIAĆ ZIMA MINA NAĆ MAJ JON NIĆ

Konkatedra św. jana

Poziom 1 SZKIEŁKO ZESKOK SZKŁO KOŁEK KIOSK SŁOIK KŁOS KIEŁ KEKS SZOK KOSZ KOZI KOKS SKOK SOK
Poziom 2 WILKOŁAK OLIWKA KOWAL KLIKA KOLKA KILKA KOLIA OLIWA WOKAL KWOKA OWAL WOLA LAIK WOAL WILK
Poziom 3 BAJECZNY BACZNY CYJAN ZACNY BEZA CZYJ CENA CZYN CZY JAZ
Poziom 4 KWARCOWY KAWOWY KRWAWY WYROK WYWAR KWARC KROWA ORKA KARY KORA WRAK OWCA KARO OWAK RYK
Poziom 5 EMULATOR MORALE ROLETA MORELA AMULET TREMA OMLET METAL MOTEL LEMUR METRO MULAT META ATOL LAUR
Poziom 6 WSPARCIE SPACER PRAWIE SIEWCA PIEWCA PARCIE SAPER REWIA SERIA SIERP AWERS SEPIA SERW PIES WERS
Poziom 7 POŚRODKU ODKUP UKROP OKUP OKOP DRUK UROK UDKO ORK KOD POD DUR ROK UDO OKO
Poziom 8 NASKÓREK SKANER KRESKA SKÓRKA KRESA SKÓRA NERKA ANEKS EKRAN RANEK KASK KEKS KRAS KARK KRAN
Poziom 9 WZMOCNIĆ WOZIĆ WINO OWIĆ NIĆ NIM NIC NOC MOC
Poziom 10 NIEDROGO REGION RODEO DROGI GRONO RONDO OGIER REGON OGON RING DREN ODE GEN OGR DNO
Poziom 11 ZASŁONKA ZASŁONA OZNAKA SZKOŁA SZKŁO SKAZA NAKAZ ŁASKA AKSON SKŁON ZAKON KASZA SKAŁA KANAŁ NASZ
Poziom 12 NALICZAĆ ZACINAĆ ZALAĆ CZAIĆ NALAĆ LIANA LINCZ ZIAĆ CLIĆ ZLAĆ CAL LAĆ NAĆ NIĆ NIC
Poziom 13 ZAPRAWDĘ PRAWDA ZWADA ZAPĘD WADA PARA WRAZ WAZA RDZA RAD RAP PĘD RWA DAR DWA
Poziom 14 SENSOWNY SENNY WONNY WYNOS SENS NOWY NEON SYN NOS SEN SOS
Poziom 15 UTRZYMAĆ TRZYMAĆ MARZYĆ ZATRUĆ ZARYĆ UTYĆ RYTM UMYĆ TRUĆ ZMYĆ RZUT ZRYĆ RYZA RYĆ MUR
Poziom 16 NOŻYCZKI NOŻYK CYNIK OCZNY KINO KOZI KICZ CZYN CZYŻ KOCI NIC KOC NOC CZY
Poziom 17 POTRZEBA PROTEZA ROZETA TRAPEZ RZEPA TABOR ZATOR TORBA POETA TERAZ OBRAZ OPERA TOPAZ PROZA ZEBRA
Poziom 18 MURZYNEK RZEMYK NURZYK MUREK KUZYN RYNEK MUZYK NUMER ENZYM NUREK KURZY KRZEM KNUR KREM MRUK
Poziom 19 OPOWIEŚĆ POWIEŚĆ ŚPIEW WPOIĆ WIEŚĆ WPIĆ PIWO WIEŚ OPIĆ POIĆ OWIĆ PIĆ IŚĆ OŚĆ WIĆ
Poziom 20 NEUROLOG UROLOG RULON REGON GRONO OGON GLON LOGO RUNO EURO GNU GOL NUR LEN GEN
Poziom 21 KONTEKST NOSEK SONET TEKST OKTET SKOK ETOS TOST STEK TEST KNOT STOK STO SEN NET
Poziom 22 WYPŁACIĆ WPŁACIĆ PŁYWAĆ PŁACIĆ PAWI PIŁA CAŁY PŁYW WIAĆ PIAĆ CWAŁ WPIĆ WAŁ CAP PYŁ
Poziom 23 POZORNIE PERON OZON ZERO RZEP PION NIE ZEN POR
Poziom 24 POŚLUBIĆ POLUBIĆ UŚPIĆ LUBIĆ ILOŚĆ UPOIĆ POBIĆ OPLUĆ ŚLUB PLUĆ UBIĆ UPIĆ OŚLI LIŚĆ OPIĆ

Wioska popeye'a

Poziom 1 KARDYNAŁ RADYKAŁ NAKŁAD RANDKA KANAR ŁADNY ŁYDKA RADNY KANAŁ KADRA KARNY RADNA ARKA DANY KRAN
Poziom 2 KAPITANA KAPITAN PANIKA KATANA AKAPIT KANAPA PIANKA APATIA KPINA KANIA NATKA PNIAK PIANA NITKA KANT
Poziom 3 PRZESKOK KRZEPKO PROSZEK SKRZEK ZESKOK PERKOZ SKRZEP OKRES KOPER POKER KOREK SZKOP KSERO SZOK SZOP
Poziom 4 NIEZDARA ZADANIE ZDANIE NIERAZ RADNA DANIE NARAZ ARENA IDEA DANE ARIA RANA ZNAD DREN RADA
Poziom 5 POMYŚLEĆ MYŚLEĆ OPLEŚĆ OŚLEP ŚLEPY POMYĆ PLEŚĆ MYŚL PLEĆ OMYĆ MLEĆ POLE OŚĆ MYĆ LEP
Poziom 6 ZOSTAWIĆ STAWIĆ ZOSTAĆ WSTAĆ ZWIAĆ WITAĆ AWIZO WOZIĆ WSIAĆ OWIĆ SOWA SWAT ZWIS SIAĆ WIZA
Poziom 7 WĘDRÓWKA WĘDKA RĘKAW RĘKA DRWA KADR WRAK DWÓR KRA RWA RÓD RÓW DAR RAD WÓR
Poziom 8 NARUSZYĆ NASZYĆ SZURAĆ RUSZAĆ USZYĆ UZNAĆ ZARYĆ SZNUR USZNY ZNAĆ URNA
Poziom 9 TRYMESTR TERMY RYTM STER TEST METR TYM SET RYM SER
Poziom 10 ETNICZNY NIECNY CENNY ZENIT INNY CZYN NIE NET ZEN NIC NIT CZY TEN
Poziom 11 SPAKOWAĆ KASOWAĆ PASOWAĆ PAKOWAĆ KAPOWAĆ SPAWAĆ OPASAĆ OPASKA SKOPAĆ WKOPAĆ PASAĆ SAKWA WSPAK KOPAĆ KAPAĆ
Poziom 12 WSTAWIAĆ WSTAWIĆ WSTAWAĆ STAWIAĆ STAWAĆ SWATAĆ STAWIĆ WITAĆ WIWAT WIATA WSTAĆ WSIAĆ WWIAĆ SIATA STAW
Poziom 13 TĘSKNOTA STONKA AKSON TOAST TĘTNO NOTKA TONA STOK TATO NOTA KANT TAKT KNOT TOST STAN
Poziom 14 SUWACZEK SZEWC CEWKA SKECZ SUWAK KUSZA CEWA KWAS CZEK WASZ SZEW CZAS WESZ CES WEK
Poziom 15 KOLOSEUM KOLOS MLEKO LOKUM SOLO UKOS SUMO SMOK MOLO LUKS SUM LEK OKO KOS LOS
Poziom 16 GOSPOSIA POSAG OPAS OSPA OPIS GIPS OPOS SPIS OSA PSI PAS SOS
Poziom 17 PŁYWACKI PŁYWAK PIŁKA WACIK CAŁY PAWI CWAŁ PŁYW KIŁA ŁYK KAC PIK CAP
Poziom 18 ODWRÓCIĆ WRÓCIĆ WODÓR DWOIĆ DRWIĆ ODÓR DOIĆ ROIĆ OWIĆ WIÓR DWÓR RÓW WÓR RÓD WIĆ
Poziom 19 ZIARNICA NICIARZ NARAZ CZARA ARIA CZAR RACA RANA CAR ANI NIC RAZ ARA
Poziom 20 ESTETYKA ESTETYK KASTET STATEK ATEST SEKTA ETYKA TEKST SETKA TEST TAKT STYK ETAT STEK TEKA
Poziom 21 PODRAPAĆ POPADAĆ ODRAPAĆ DRAPAĆ DOPRAĆ PAPROĆ OPADAĆ PORADA PODAĆ OPRAĆ PADAĆ OPAR ORAĆ PORA RADA
Poziom 22 NIECZUŁY NIEZŁY CZUŁY CZYN NIC ZEN NIE CZY ZŁY
Poziom 23 UMYWALKA KULAWY LUKA KUMA AULA KAWA LAWA LAMA KULA LUK LAK MAK
Poziom 24 SKARBIEC BIERKA BAKIER CARSKI BAREK KRECI ISKRA BECIK SKARB KRESA SERIA BEKSA SIEC BRAK KRAS

Fort saint elmo

Poziom 1 ZACZYNAĆ ZNACZYĆ ZACZYN ZAZNAĆ ZACNY ZNAĆ CZYN NAĆ ZZA CZY
Poziom 2 SOLIDNIE SILNIE SEDNO IDOL LISI NIE ILE LIN NOS ODE LIS LOS LEN SEN DNO
Poziom 3 BOJOWNIK KOWBOJ KINO WINO OKNO JON OKO BOK BON KIJ
Poziom 4 LASEROWO AEROSOL LASER WALOR AWERS ALOES OWAL WOLA SOWA ROLA LEWA WERS WOAL SOLO ROSA
Poziom 5 ZAPROSIĆ PORAZIĆ ROZSIAĆ SIORPAĆ ZROSIĆ PROSIĆ PISARZ OPISAĆ POSIAĆ ZAPIS PROZA SPRAĆ OPRAĆ ZAPIĆ RAZIĆ
Poziom 6 DRZWIOWY WIZOWY ZDROWY DRZWI WDOWI ZRYW WIDZ ZWID RYDZ WIR
Poziom 7 ŚWIROWAĆ WIROWAĆ WWIAĆ OWIAĆ RWAĆ ORAĆ WIAĆ ROIĆ ŚWIR OWIĆ WIĆ RWA IŚĆ OŚĆ
Poziom 8 ZAWALONY OWALNY ZALANY WALNY WAZON WOLNY NAZWA WLANY NOWY LANY OWAL NAWA LAWA WOLA WAZA
Poziom 9 NIEMALŻE MELANŻ NIEMAL LANIE AMEN LINA MILA MINA ANI ŻEL NIM ALE ŻAL NIE NIŻ
Poziom 10 PORZUCIĆ POCZUĆ UPOIĆ UROIĆ POCIĆ OPIĆ PRUĆ ROIĆ POIĆ CZUĆ UPIĆ CZOP PIĆ
Poziom 11 OGRZEWAĆ ZERWAĆ OGRZAĆ GRZAĆ GROZA WGRAĆ ZGRAĆ WRZEĆ ZEGAR OGRAĆ OGAR ZERO GWAR ORAĆ RWAĆ
Poziom 12 REMANENT TREMA RENTA TREN ETER META ETEN AMEN TRAN METR RANT TEN ERA MAT TAM
Poziom 13 WERONIKA NERWIAK KAWIOR WIANEK KREWNA RWANIE KROWA WRONA WOREK NERKA WRONI KONAR KROWI AKWEN EKRAN
Poziom 14 PUSZCZAĆ PUSZCZA SZCZUĆ SPAĆ CZUĆ ZUPA PSUĆ PAS ZZA CAP
Poziom 15 INTUICJA UNCJA TANI UNIA NUTA TUJA JUTA NIT AUT NIC ANI
Poziom 16 SKOŃCZYĆ SKOCZYĆ KOŃCZYĆ SZYĆ SZOK KOSZ ZYSK KOSY SZYK SYK SOK KOS KOC CZY
Poziom 17 SANECZKI SIECZKA CZESKI ZACISK SCENKA NACISK NACIEK ZACIEK ZANIK SANKI ANEKS SZKIC SKECZ SANIE CEKIN
Poziom 18 THOMPSON POMOST TOPOS MOST OPOS SNOP STOP MOPS POST TON POT STO
Poziom 19 WZBUDZIĆ ZBUDZIĆ BUDZIĆ WZBIĆ UWIĆ WIDZ UBIĆ WBIĆ ZWID ZBIĆ BIĆ WIĆ
Poziom 20 ALCHEMIA CHEMIA CHMIEL EMALIA LICHA MALEC MACA MILA HECA MECH HALA CELA LAMA CEL ALE
Poziom 21 PONIŻSZY NIŻSZY SZPON PION SINY SNOP OPIS SZOP SPIŻ ZSYP PSI SYN
Poziom 22 ZASŁONIĆ ZANOSIĆ ZNOSIĆ SIANO NOSIĆ NISZA ŁASIĆ ANIOŁ SŁAĆ SIŁA NASZ SIAĆ ANI NOS
Poziom 23 PIECHOTĄ OPIEC OCET PECH ECHO PIEC PET HIT POT
Poziom 24 SZKIELET LISTEK SZELKI KITEL ELEKT ZIELE LIST KILT STEK TIK LIS ILE KIT

Mnajdra

Poziom 1 SYMPATYK STYPA PATYK PTAK STYK MAKS SYTY PYSK SMYK PAKT MAK SAM PAT KAT TYM
Poziom 2 ODGADNĄĆ DOGNAĆ DODAĆ ODDAĆ NADĄĆ NOGA GNAĆ DAĆ DĄĆ GAD NAD ODA DNO
Poziom 3 POSŁOWIE SPOIWO WŁOSIE WIOSŁO POSIEW OSIOŁ SŁOWO OWIES POSEŁ PIWO WPIS EPOS PIES OPOS SOWI
Poziom 4 PRZYGODA ROZPAD PROZA DROGA GROZA ZGODA GRYPA OGAR DOZA RYDZ PYZA ORAZ OPAD OPAR GODY
Poziom 5 PODSTAWA POSTAWA DOSTAWA PASTWA POSADA POSTAW STADO PATOS PASTA PSOTA OSADA DATA OPAS WADA STOP
Poziom 6 WYPĘDZIĆ WPĘDZIĆ PĘDZIĆ WIĘZY ZIĘĆ ZWID WIDZ PĘD PIĆ
Poziom 7 MODLITWA WIDMO OLIWA WOAL DOLA WLOT MIOT ODMA WOLA WODA MILA OWAL LIMO ATOL MOWA
Poziom 8 POŁOŻNIK POKŁON KINO ŁONO PION KOŁO OKNO OKOP OKO PIK
Poziom 9 KIEROWAĆ KREOWAĆ ĆWIERK KAWIOR ĆWIEK KROIĆ ROWEK KROWA REWIA WOREK KIWAĆ OWIAĆ KROWI WIEKO WIEK
Poziom 10 MARNOWAĆ NAMOWA NARWAĆ WARAN NORMA WRONA RAMA ORAĆ RANO NAWA RWAĆ NORA RANA MARA ĆMA
Poziom 11 TANECZNY ZNANY ZACNY CENNY TEZA CZYN CENA NET ZEN CZY TEN
Poziom 12 WESPRZEĆ WEPRZEĆ PREZES PRZEĆ WRZEĆ RZEP SZEW WESZ PERS SERW WERS SER ZEW
Poziom 13 PODŁUŻNY DŁUŻNY PŁODNY PUDŁO ŁUPNY PODŁY DUŻY ŻOŁD PŁYN PYŁ ŁUP POD DNO UDO
Poziom 14 RAJSTOPY PROSTY PASTOR STARY PATOS SPORY APORT OSTRY SATYR STRYJ SPRYT PSOTA SYROP STYPA PSTRY
Poziom 15 POETYCKI PIECYK KOPIEC OPTYK OPIEC CIEK EPIK PIEC KOCI OCET KOC KIT PET PIK TYP
Poziom 16 ZASILACZ CISZA SZALA ALIAS SALA CZAS SZAL ZZA LAS
Poziom 17 ŁAZIENKA ŁAZANKI KAZANIE ŁKANIE KANAŁ KANIA ŁANIA NAKAZ ZANIK ZNAK KIEŁ KIŁA ŁAN ANI ŁZA
Poziom 18 OTWARCIE TARCIE TEORIA WIATR WROTA REWIA OWCA WART ROTA CEWA TRIO WETO CERA OCET WIEC
Poziom 19 NAPOTKAĆ NAKOPAĆ KAPAĆ KONAĆ NOTKA NATKA KOPAĆ KANT OPAK KAPA KOPA OPAT AKTA PAKT PAKA
Poziom 20 POŚPIECH ŚPIOCH OPIEC PECH PIEC ECHO CEP HOP COŚ POP
Poziom 21 PRZEBRAĆ ZEBRAĆ RAPER ZEBRA PRZEĆ RZEPA BEZA BRAĆ PRAĆ BAĆ RAZ BAR ERA BEZ
Poziom 22 OBŁĄKANA KANAŁ BANAŁ BŁONA KŁĄB BANK ŁĄKA BĄK BAK OBA BON BOK BOA ŁAN
Poziom 23 SIECIOWY WYCIE OWIES CIOS SIEC SIEW WIEC SIWY SOWI CIS CES
Poziom 24 PARANOJA NAPAR ROPA NORA OPAR PARA RANA PORA RANO ARA POR PAN RAP JON RAJ

Meksyk

Tulum

Poziom 1 WIKTORIA WROTKA WIOTKI WROTKI KAWIOR WARKOT KROWA KWIAT WIATR AKTOR WROTA KWOTA KWITA KROWI WITKA
Poziom 2 MAŁŻONKA MOŻNA KANAŁ MANKO AMOK ŻONA MAŁŻ MAK ŁAN ŁOM
Poziom 3 BADAWCZO ZBAWCA BADACZ OBAWA ZWADA DAWCA OWCA DOZA OAZA OWAD BAZA WAZA WADA CZAD BACA
Poziom 4 ALPINIZM PINIA ZANIM LINIA LIPA MINI MINA PLAN MILA ZIMA PANI LINA PAL LIN ANI
Poziom 5 WSPIERAĆ SPIERAĆ WPIERAĆ SPRAWIĆ PRAWIĆ WPISAĆ PRAWIE SAPER SIERP SPRAĆ AWERS WSIAĆ REWIA SERIA PISAĆ
Poziom 6 TERENOWY TONER TENOR NOWY ETER TREN WETO WNET TRON NERW ETEN TON TEN NET TOR
Poziom 7 PASZPORT ZAROST PASTOR SZPROT PSOTA SZOPA PATOS SPOZA SZROT STROP PROZA TOPAZ ZROST APORT ZATOR
Poziom 8 ROZBICIE OBICIE BICIE ZBIEC BIEC ZBIR RZEC BICZ BEZ
Poziom 9 POCHWAŁA CHWAŁA PACHOŁ CHAŁWA PCHŁA CHŁOP PAŁAC PŁACA ŁOWCA PACHA ŁAWA OPAŁ ŁACH ŁAPA OWCA
Poziom 10 WIOSENNY SIENNY OWIES WINNY SENNY WONNY WYNOS NEON WINO NOWY INNY SINY SIWY SOWI SIEW
Poziom 11 SMAKOWAĆ KASOWAĆ MASOWAĆ MASKA SAKWA OWAK KOSA KAWA MAKS MOWA SMAK KASA SMOK SOWA MASA
Poziom 12 MIŁOŚNIK KOMIN KINO KMIN MINI NIM ŁOM MIŚ ŁOŚ
Poziom 13 DOGRYWKA GRDYKA WYGODA DWORAK WYROK WYDRA AKORD DROGA RODAK ODWYK GRYKA KROWA DRWA OWAD GWAR
Poziom 14 ŻYWIECKI WYCIEK ŻYCIE WYCIE WIEC CIEK WIEK KIWI WYŻ WEK
Poziom 15 POKONANA OPONKA KANON PANNA OPONA OPOKA OPAK OKOP KAPA KOPA PAKA OKAP PAN OKO
Poziom 16 KONTROLA LOKATOR KARTON KOLANO KORONA KANTOR KONTRA ROLKA NALOT KOLOR KORAN KONTO TALON KORAL NOTKA
Poziom 17 KARAWANA KARAWAN WARAN KANAR NAWA RANA ARKA KARA KRAN KAWA WRAK RWA RAK ARA AKR
Poziom 18 PÓŁTOREJ TOPÓR ŁOTR PŁOT OPÓR PORT TROP POT PET TOR TŁO RÓJ
Poziom 19 METODYKA METODYK KOMETA MOTYKA METODA DYMEK DYKTA DYMKA METKA KADET DATEK ETYKA DOTYK MEDYK DOMEK
Poziom 20 CHOLERNY CHORY CELNY ROLNY HYCEL CHLOR ECHO LOCH NOC
Poziom 21 SUKIENKA SUKNIA SANKI NIEUK ANEKS SANIE KEKS KASK UNIA KUNA UNIK NIE ANI SEN
Poziom 22 RADIATOR RADAR RADIO AORTA TIARA TRIO DATA RADA ARIA RATA ROTA TARA ODA ARA DAR
Poziom 23 MODELARZ ROZEDMA MORALE MORELA RAZEM MORZE DOLAR ZMORA MEDAL ZERO ODMA OMAL ORAZ ROLA MODA
Poziom 24 POGROMCA POGROM POMOC OPORA PROCA OPAR PROM PORA OGAR MORO GROM ROPA MOC GAR RAP

El castillo

Poziom 1 SERWETKA KREWETA SERWETA SEKRET WERSET KRETES SWETER ASTER SKWAR SEKTA KRESA SETKA AWERS SKWER SEREK
Poziom 2 DZIWOLĄG WZGLĄD GWIZD OGLĄD WGLĄD IDOL ZWID WIDZ WIĄZ GIL LĄG LĄD GOL
Poziom 3 WŁASNOŚĆ WOŁAĆ SŁAĆ WŁOS SOWA OSA WAŁ OŚĆ NOS ŁAN NAĆ
Poziom 4 BARWINEK NERWIAK BANKIER BARWNIK BAKIER KREWNA WIANEK RWANIE BRANIE BIERKA AKWEN NERKA EKRAN RABIN WABIK
Poziom 5 GWIEZDNY DZIWNY GNIEW NIGDY GDZIE GWIZD WIDNY ZWID WIDZ GDY DYG GEN ZEW NIE
Poziom 6 ZJAWISKO WISKOZA WIOSKA SWOJAK WOJAK OWSIK AWIZO WIZJA OSIKA WOSK SOJA OWAK KOSZ WASZ KOSA
Poziom 7 PRZESADA SZPARA PRZED ZAPAS PRASA ZASPA SADZA PASZA RZEPA SAPER RASA SPAD PERS DRES PARA
Poziom 8 MONUMENT MOMENT OMEN NEON TOM TON EMU TEN NET
Poziom 9 ELEKTRYK KLERYK EKLER KRETY ELEKT TYLE KRET ETER TREL KLER RYK LEK
Poziom 10 OLBRZYMI OLBRZYM OZIMY ZBIR RYBI ORLI LIMO ROMB OBY RYM
Poziom 11 LĄDOWNIK WODNIK WIDNO WIDOK KINO KLON IDOL WINO KLIN DNO LOK LIN
Poziom 12 BRAKOWAĆ RABOWAĆ BAROK OBAWA BARKA BARAK ROBAK BARWA KORBA OBRAĆ KROWA BRAWO KARAĆ KOBRA BRAĆ
Poziom 13 PLAZMOWY MAPOWY ZMOWA WYMAZ PYZA AZYL MOWA WOLA POZA PAW
Poziom 14 SKŁADNIA SANDAŁ NAKŁAD ŁASKA SKAŁA ŁANIA SANKI KANIA SKŁAD KANAŁ KIŁA SIAD SIŁA KASA ŁAN
Poziom 15 ZMIEŚCIĆ ZEMŚCIĆ ŚMIECIĆ MIEŚCIĆ ŚMIECI ZIŚCIĆ ZMIEŚĆ ŚMIEĆ CZEŚĆ MIECZ MŚCIĆ MECZ MIEĆ IŚĆ
Poziom 16 PASKUDNY KUPNY UDANY NASYP KUNA DANY KUSY SKUP NUDA DYSK SPAD PYSK NAD SAD SYK
Poziom 17 PROTOTYP POTOP POPYT TROP PORT TORT POT TOR POR
Poziom 18 IMPRESJA PREMIA EMISJA PRESJA SIERP MISJA SERIA AMPER MASER SAPER REMIS SEPIA REJS SEJM SMAR
Poziom 19 ZALICZKA KALIA ZAKAZ KLACZ LIZAK KICZ LAIK ZZA CAL LAK
Poziom 20 PRZEMYSŁ PRZESYŁ SZMER ZMYSŁ PRZY ZSYP PERS RZEP PRYM MYSZ RYM PYŁ ZŁY SER
Poziom 21 UTWORZYĆ TWORZYĆ ROZTYĆ WYRZUT ZWROT WRZUT OTRUĆ WRYĆ TRUĆ TRZY TROĆ ZRYW ZRYĆ UTYĆ RZUT
Poziom 22 MOSIĘŻNY MIĘSNY MIĘSO MĘŻNY SINY MYSI SIĘ NIM SYN NIŻ NOS
Poziom 23 PREMIERA PREMIER PRERIA PREMIA MIRRA AMPER RAPER RAP ERA
Poziom 24 METEORYT EMERYT METEOR TERMY METRO TOTEM RYTM METR TORT ETER TYM RYM TOR TOM

Sian ka'an

Poziom 1 PŁATNOŚĆ POŁAĆ OPAŚĆ PAŚĆ PŁOT NOTA PŁOĆ OPAT OPAŁ TONA PŁAT PAN NAĆ TŁO POT
Poziom 2 PRZYJAZD ZJAZD PRZY PYZA JARY RYDZ RAJD ZRAZ RYZA RDZA JAZ ZAD JAD RAP ZZA
Poziom 3 ODSYŁACZ SŁODYCZ SZYDŁO DYSZA SADŁO ŁASY CZAD CAŁY DOZA SODA CZAS SZAŁ OSAD CZY ŁZA
Poziom 4 RACHUNKI KUCHNIA KURIA RUINA KRACH KURA KUNA URNA KRAN UNIK IKRA KNUR RUCH UNIA HUK
Poziom 5 DOSTATEK OSTATEK ODSETKA DETOKS KASTET STATEK SETKA STADO TEKST TOAST SEKTA DESKA DATEK KADET OKTET
Poziom 6 BLOKOWAĆ LOBOWAĆ LOKOWAĆ OKOWA KOWAL WOKAL KOLBA OBLAĆ OWAL OBOK WOLA ALBO BLOK OWAK WLAĆ
Poziom 7 ABSTRAKT TARTAK STRATA SABAT START TARAS KASTA BASTA TATAR TASAK TRASA KARAT KATAR KARTA TARTA
Poziom 8 ROZEGRAĆ OGRZAĆ ZGRAĆ GROZA OGRAĆ GRZAĆ ZEGAR ORAĆ OGAR GRAĆ ZERO ORAZ GAR RAZ EGO
Poziom 9 BAGAŻNIK BANIAK KABINA BAGAŻ BANIA KANIA ANGAŻ BANK ŻBIK GAIK GAŻA NAGI ŻABA NIŻ ANI
Poziom 10 ELEMENTY METYLEN ELEMENT TLEN ETEN TYLE TYM NET TEN LEN
Poziom 11 PSYCHIKA PISAK SYPKI PYCHA PSIAK PIACH PYSK PISK PIK SYK HAK PAS KAC PSI
Poziom 12 HAMOWNIA NAMOWA MIANO MINA NAWA WINO MOWA WINA NIWA NIM ANI
Poziom 13 POKONANY OPONKA KONNY KANON OPONA OPOKA KOPA OPAK OKAP OKNO OKOP OKO PAN
Poziom 14 ODGRYWAĆ OGRYWAĆ ODRYWAĆ GRYWAĆ DOGRAĆ WYGODA DORWAĆ WYGRAĆ WGRAĆ DRGAĆ WYDRA OGRAĆ WYDAĆ DYGAĆ DROGA
Poziom 15 EKSTRAKT KRESKA STATEK KASTET STERTA ASTER TETRA TEATR TRAKT SEKTA START ATEST TEKST KRESA SETKA
Poziom 16 PRZEPISY PRZYPIS PRZEPIS PIESZY PIEPRZ SIERP RZEP PERS PRZY IRYS PIES ZSYP PSI SER
Poziom 17 WRAŻLIWY RYWAL ŻWAWY WYWAR ŻWIR LIRA ŻAR ŻAL RWA WIR RYŻ
Poziom 18 BARDOTKA OBRADA BROKAT KOTARA KOBRA RABAT AKORD RODAK KRATA BARAK ROBAK TORBA AORTA BARKA BRODA
Poziom 19 WCZASOWY WCZASY OWCZY WASZ OWCA SOWA CZAS OSA CZY
Poziom 20 KREWETKI KRET ETER TRIK KIER KREW WIEK KWIT KIT WIR WEK TIK
Poziom 21 ODBIERAĆ DOBIERAĆ OBIERAĆ ODEBRAĆ BROIĆ OBIAD RADIO BIEDA ROBIĆ ODBIĆ BRODA OBRAĆ DOBIĆ DOIĆ BRAĆ
Poziom 22 JADALNIA NADAL DALIA LIANA LADA LINA JAD ANI DLA LIN DAL NAD
Poziom 23 WYSADZIĆ WSADZIĆ WADZIĆ SADZIĆ WYSIAĆ WDZIAĆ WSZYĆ DYSZA WIDAĆ ZWIAD WASZ ZWIS ZIAĆ ZDAĆ SIAD
Poziom 24 TANCERKA NEKTAR AKCENT KARNET CERATA KARATE KARETA KATAR TARKA KARTA TARAN RENTA KANAR KARAT KRATA

Wodospady agua azul

Poziom 1 HIPOTEZA PATIO POETA TOPAZ ETAP POZA OPAT TEZA PAT HIT POT PET HOP
Poziom 2 RANDKOWY DWORAK DWORNY RYDWAN WYROK DAWNY WYDRA KARNY WRONA KROWA RODNY KORAN KONAR NORKA RODAK
Poziom 3 SOCZEWKA CEWKA SKECZ SZEWC KWAS SZEW CZEK WESZ KOSZ WASZ CZAS SZOK KOZA OKAZ OWAK
Poziom 4 LICZENIE ZIELE LICZI LINCZ LECZ LEN CEL NIC NIE LEC LIN ILE
Poziom 5 CIĄGŁOŚĆ GOŚCIĆ ŚCIĄĆ GOŚĆ CIĄG GIĄĆ CIĄĆ GOIĆ ŁOŚ COŚ CŁO
Poziom 6 HARMONIA ARONIA MARINA NAMIAR ARMIA MIANO HOMAR NORMA MIARA MINA RANA ARIA RANO MARA RAMA
Poziom 7 ODCZEKAĆ DOCZEKAĆ CZEKAĆ CEDZAK CZKAĆ CZEK KOZA ZDAĆ CZAD OKAZ KOC KAC DAĆ
Poziom 8 WYROSTEK KWESTOR SEKTOR WYKRES WTRYSK WTOREK SEROWY WEKTOR WYROST SKOWYT KRETY SKORY ROWEK WOREK WYROK
Poziom 9 CHOLEWKA CHOLEWA OLCHA WOKAL KOWAL CEWKA WCALE CHLEW WALEC LOCHA KOLEC HECA OWCA OWAL WOAL
Poziom 10 POETYCKO KOPYTO POTOK OPTYK OKOP OCET TYP TOK KTO KOT PET OKO KOC POT
Poziom 11 PODESZWA ODEZWA POSZWA SZOPA POZEW SPOZA ODZEW WESZ SZEW OPAS POZA SZOP OSAD WSAD DOZA
Poziom 12 NARRATOR RATAN ORNAT TARAN AORTA NARTA TRAN RATA TARA NORA ROTA NOTA RANT RANA RANO
Poziom 13 LOGOPEDA POGODA OPODAL GALOP POLO OPAD LOGO APEL OPAL POLE PLED DOLA ALE ODE LEP
Poziom 14 ZARZĄDCA ZARZĄD ZARAZ CZARA RADCA CZAR RDZA CZAD RADA RZĄD RACA ZRAZ RAZ ARA DAR
Poziom 15 LATARNIK KRAINA ALIANT KANAR NITKA LINKA NARTA TIARA NATKA KANIA KATAR KALIA KARTA ALKIN RATAN
Poziom 16 CELOWNIK KONIEC CEWNIK CELNIK CEKIN WELON WIEKO NIECO KOLEC CIEK LICO WIEC WLEC WIEK KLIN
Poziom 17 PIJALNIA LIANA LINIA PINIA PIANA PANI PLAN LIPA LINA LIN ANI PAL PAN
Poziom 18 UKOCHANY KOCHANY NOCKA KUNA UCHO KOC NOC HAK KAC KUC HUK
Poziom 19 MNIEJSZY ZIEMNY NIEMY ENZYM ZIMNY MYSI MYSZ SEJM SINY NIE NIM SEN ZEN SYN
Poziom 20 POZOSTAĆ POSTAĆ ZOSTAĆ SZOPA SPOZA TOPAZ PSOTA PATOS TOPOS STAĆ STOP OSPA SPAĆ OPAS SZOP
Poziom 21 NARUSZAĆ SZURAĆ RUSZAĆ SZNUR NARAZ SAUNA SARNA URAZA UZNAĆ NASZ ZNAĆ RANA URNA AURA URAZ
Poziom 22 GWIAZDKA GWIAZDA DZIWAK ZWIAD GAZIK GADKA ZWADA GWIZD DAWKA GAZDA GADZI DZIK WAGA WAZA ZWID
Poziom 23 WYKARMIĆ WYMIAR WIKARY KARMIĆ KIWAĆ IKRA WRAK KRYĆ IMAĆ RWAĆ KARY WIAĆ KRAM WRYĆ WIR
Poziom 24 ZMYSŁOWO SŁOWO ZMYSŁ ŁZOWY WYŁOM WŁOSY ZŁOM MYSZ WŁOS ŁOM ZŁO

Park narodowy islas marietas

Poziom 1 ORNAMENT RENOMA MONETA MONTER MORENA REMONT MENTOR TONER TENOR NORMA METRO MANTO TREMA RENTA ORNAT
Poziom 2 WSTĘPNIE WSTĘP TENIS SĘPI WNET SIEW PIES WPIS TIPS STEP STĘP SET NET PET TEN
Poziom 3 DREWNIAK NERWIAK RWANIE DRWINA WIANEK KREWNA WINDA REWIA DRINK DANIE EKRAN AKWEN KREDA NERKA RANEK
Poziom 4 KOLEKTOR LEKTOR KLEKOT KOLOR KOREK KRET TREL KLER KROK KORT KOT KTO LOK OKO ORK
Poziom 5 NIEWYPAŁ PŁYWANIE PEŁNIA NAPŁYW PEWNY PIWNY PEŁNY WEŁNA PANEW PANI PŁYW PŁYN WINA WENA NIWA
Poziom 6 DOZNANIE ZDANIE ANION DANIE DOZA ZNAD NEON DANE IDEA NIE DNO ODE ANI ZEN ZAD
Poziom 7 ODSTAWIĆ SADOWIĆ ODSIAĆ DOSTAĆ ODSTAĆ STAWIĆ WITAĆ WSTAĆ DWOIĆ WSIAĆ OWIAĆ STADO WIDAĆ SWAT OSAD
Poziom 8 GEJOWSKI OWSIK OWIES WIEKO WOSK WIEK SIEW SOWI SOK WEK KOS EGO
Poziom 9 SADZENIE ZDANIE SANIE DANIE NISZA NASZ DANE IDEA SEN ZEN NIE NAD SAD
Poziom 10 PRASÓWKA PARÓWKA SKARPA PRASKA SPRAWA KAPAR SÓWKA SKWAR PARKA SKÓRA SAKWA PRASA WSPAK PARK WRAK
Poziom 11 SPUSTOWY WYPUST WPUST PUSTY SPUST WSYP STOP STOS SUTY POST POT SOS SUS STO TYP
Poziom 12 CATERING GRANIT TARCIE TANIEC RENTA AGENT TARGI CERA RING TARG TANI CENA RANT NAGI TRAN
Poziom 13 ZWALCZYĆ WALCZYĆ WYLAĆ ZAWYĆ AZYL WLAĆ WALC ZLAĆ ZZA
Poziom 14 WYSIADAĆ WSIADAĆ WYSIAĆ DAWAĆ WYDAĆ WIDAĆ WSIAĆ WSAD SIWY WIAĆ SIAĆ SIAD WADA WDAĆ DWA
Poziom 15 ŻARTOWAĆ RATOWAĆ WROTA TRAWA AORTA TRWAĆ WART WATA TROĆ RWAĆ ROTA TARA RATA ARA TOR
Poziom 16 PRZECENA PANCERZ RZEPA PRACZ RZEP RZEC CERA CENA CZAR CAR CEP CAP ERA PAN ZEN
Poziom 17 KOMPLETY KOMPLET MLEKO OKLEP MOTEL TEMPO OMLET MOTYL OPTYK TYLKO POTEM POLE TYLE KTO TYP
Poziom 18 FAŁSZYWY FAŁSZ ŁZAWY ŁASY WŁAZ ŁYSY SZAŁ WASZ ZWAŁ WAŁ ZŁY ŁZA
Poziom 19 POPIERAĆ OPIERAĆ PAPIER PAPROĆ OPRAĆ OPERA POPIĆ ROPA OPIĆ PRAĆ OPAR ROIĆ POIĆ PORA ORAĆ
Poziom 20 PĘDZELEK PĘDZEL ZLEPEK PLED PĘK LEP LEK LĘK PĘD
Poziom 21 STERLING LETNI TENIS TREN TLEN LITR STER GEST GRES RING TREL LIST GIL TEN NET
Poziom 22 DYKTANDO ODDANY DYKTA DOTYK NOTKA ANTYK KANT DANY TONA KNOT NOTA TYNK KAT NAD KOT
Poziom 23 PROSZONY OPORNY SPORNY ROPNY SYROP SZRON SZPON SPORY PROSO OZON PRZY OPOS SNOP ZSYP SZOP
Poziom 24 POŻEGNAĆ ŻEGNAĆ POGNAĆ GNAĆ NOGA ŻONA EGO GEN PAN

Anglia

Big ben

Poziom 1 DRUKOWAĆ KUROWAĆ ODKUWAĆ DORWAĆ DWORAK ODKUĆ URWAĆ KROWA AKORD DUKAĆ RODAK URODA WRAK DRUK KORA
Poziom 2 ODKŁADAĆ DOKŁADAĆ OKŁADAĆ KŁODA DODAĆ ODDAĆ OKŁAD ŁKAĆ ODA KOD ŁAD DOK DAĆ
Poziom 3 NIEŁATWO WEŁNA ANIOŁ WNET WINA WENA WETO TANI NIWA WINO TONA NOTA TŁO NET TEN
Poziom 4 SAMORZĄD MARSZ ZMORA DORSZ OSAD ROSA RZĄD OSĄD RDZA ODMA SMAR ORAZ DOZA MORD SĄD
Poziom 5 HERBATKA HERBATA KABARET KARETA HEKTAR KARATE BRATEK RABAT TARKA KRATA BARKA BARAK KARAT KARTA KATAR
Poziom 6 BRUNATNY TRYBUNA TRYBUN RUTYNA TURBAN TYRAN TABUN RANNY RYNNA BURTA BUTAN BUTNY RUNY RYBA NURT
Poziom 7 NAMAWIAĆ MAWIAĆ NAWIAĆ MANIĆ WINA NAWA IMAĆ WIAĆ MINA NIWA ANI ĆMA NIM WIĆ NAĆ
Poziom 8 MOMENCIK KONIEC NIEMOC KOMIN CEKIN NIECO MIMO KOCI KINO CIEK OMEN KMIN NIE KOC MOC
Poziom 9 PRZYNĘTA PARNY TYRAN PRĘT RYZA RANT TRAN TĘPY PRZY PYZA TRZY PAN TYP RAP PAT
Poziom 10 WYSZUKAĆ UZYSKAĆ ZSUWAĆ SZUKAĆ SKUWAĆ ZYSKAĆ WSZYĆ KSYWA USZYĆ ZAKUĆ SUWAĆ ZAWYĆ WYKAZ SUWAK KUSZA
Poziom 11 ZŁOCISTY ZŁOTY CIOS SITO TŁO TYŁ CZY STO ZŁO
Poziom 12 KORZENNY KONNY RYNEK ZERO NEON RYK ORK ZEN ROK
Poziom 13 PODRÓŻNA PODRÓŻ PORÓD POŻAR PODAŻ PONAD NARÓD ODPÓR NAPÓR ROPA RÓŻA ŻONA NORA OPAR OPÓR
Poziom 14 KOSIARKA SIKORKA KRAKSA SIKORA SIARKA OKRASA KAKAO SROKA KIOSK ISKRA OSIKA ARKA ORKA KRAS KARO
Poziom 15 SZKLANKA KASZKA SZAKAL ALKAN LASKA SALKA KASZA SZALA NAKAZ SKAZA KLASA SKALA SZLAK KALKA ZNAK
Poziom 16 ODCZUWAĆ CUDOWAĆ CZUWAĆ ODCZUĆ ZDAĆ WDAĆ OWAD OWCA CUDO DOZA CZAD WODA UDAĆ ZWAĆ UDO
Poziom 17 SPIRALNY SPALINY PLISA NASYP PALNY PARNY SLIPY NAPIS SILNY PILNY SARNI LIPNY LANY IRYS PANI
Poziom 18 NARZUCAĆ RZUCAĆ CZARA UZNAĆ URAZA NARAZ RANA AURA CZUĆ ZNAĆ URAZ URNA CZAR RACA ARA
Poziom 19 OTWORZYĆ TWORZYĆ ROZTYĆ TOROWY ZWROT TROĆ TRZY ZRYW ZRYĆ WRYĆ TOR WYĆ RYĆ
Poziom 20 DORABIAĆ ODRABIAĆ OBRADA BIADA BROIĆ RADIO BADAĆ OBRAĆ OBIAD DOBIĆ BRODA ROBIĆ ODBIĆ ROIĆ BRAĆ
Poziom 21 KOBIETKA KOBIETA OBIEKT BITKA KITA TAKI TEKA BEKA KOT KIT TIK BIT TOK KAT KTO
Poziom 22 STADNINA DANINA SIATA TANI SIAD STAN DATA NIT ANI SAD NAD
Poziom 23 KONWALIA WALONKA WALONKI OLIWKA ALKOWA LAWINA KANIA KOWAL KOALA LIANA KOLIA ALKIN LINKA IKONA KALIA
Poziom 24 POCZEKAĆ CZOPEK CZEKAĆ EPOKA POKAZ CZKAĆ KOPAĆ KAPEĆ OKAP POZA KOZA OPAK CZEK OKAZ CZOP

Stonehenge

Poziom 1 KWIATOWY KAWOWY WATOWY KWITA WITKA WIWAT KWIAT TYKWA OWAK WTYK KITA TAKI KWIT KIT KOT
Poziom 2 POWRÓCIĆ WRÓCIĆ PIÓRO WPOIĆ POCIĆ OWIĆ OPÓR POIĆ OPIĆ PIWO POR PIĆ
Poziom 3 POKONANA OPONKA OPOKA KANON PANNA OPONA PAKA OKAP OKNO OKOP KAPA OPAK KOPA PAN OKO
Poziom 4 DOGRYWKA GRDYKA DWORAK WYGODA AKORD WYROK DROGA WYDRA RODAK ODWYK KROWA GRYKA GODY KARY KADR
Poziom 5 WESELNIK WEKSEL WIELE KLIN WIEK WILK SIEW ILE LIN LEW LIS LEN NIE
Poziom 6 POKŁOSIE POSIŁEK OPIŁEK PIEKŁO OSIOŁ SŁOIK POSEŁ POKOS PISK EPIK PIES KŁOS EPOS KIEŁ OPIS
Poziom 7 POGRYWAĆ OGRYWAĆ PORYWAĆ PAROWY POGRAĆ PORWAĆ WYPRAĆ WYGRAĆ GRYWAĆ PRAWO GRYPA OGRAĆ WGRAĆ PRAWY PORYW
Poziom 8 STARÓWKA STAWKA KRAWAT KWARTA SWATKA TASAK SKRÓT SKÓRA KATAR TARKA WAKAT KARAT SÓWKA KASTA TRASA
Poziom 9 SKRZYPEK SKRZEP SKRZYP SKRZEK KRZYK PRZY ZYSK RZEP PYSK ZSYP SZYK PERS KEKS RYK SER
Poziom 10 WĘDRÓWKA WĘDKA RĘKAW KADR DWÓR RĘKA DRWA WRAK AKR WÓR RWA RAK KRA RAD RÓD
Poziom 11 POWIESIĆ OSIWIEĆ WISIEĆ POSIEW SIWIEĆ OWIES WPOIĆ SPOIĆ SIEĆ PIES SOWI OWIĆ OPIS PIWO SPIĆ
Poziom 12 ELEWACJA WALEC LEJCE ALEJA WCALE CEWA WLEC LAWA LEWA CELA JAWA WALC CEL LEC LEJ
Poziom 13 BOKSERKI BOKSER KOREK OKRES BOSKI KSERO KIOSK KIER KROK KEKS BOKS SKOK KOKS BOK ORK
Poziom 14 PĘKNIĘTY PIĘKNY PITNY TYNK TĘPY PIK PĘK TIK TYP KIT
Poziom 15 WALUTOWY WATOWY LUTOWY WYLOT WOAL WOLA LATO WLOT OWAL ATOL LUTY AUTO LUT ALT AUT
Poziom 16 ÓWCZESNY WCZESNY SZEWC SZEW CZYN ZNÓW WESZ CZY NÓW WÓZ ZEW CES
Poziom 17 NARZUTKA NARZUTA NATURA AKURAT NARZUT KANAR KARAT TUKAN TARAN NARAZ TARKA NATKA NARTA NUTKA KRATA
Poziom 18 DOCELOWY CELOWY LODOWY ODWLEC ODLEW LEDWO OWOC LEWY WLEC CEL LEC DYL ODE LEW
Poziom 19 UZGODNIĆ UGODZIĆ ZGONIĆ GODZIĆ NUDZIĆ ZGNIĆ UDOIĆ GONIĆ ZDUN GOIĆ GNIĆ ZGON GNU GUZ
Poziom 20 ZAMAWIAĆ ZAWIAĆ MAWIAĆ ZAĆMA MAZAĆ ZWIAĆ WIZA ZIMA IMAĆ WAZA WIAĆ ZWAĆ ZIAĆ WIĆ
Poziom 21 KONFLIKT LOTNIK KILOF KONIK TONIK KLON FOLK NIKT KINO KLIF LONT KLIN TIK LOK FIT
Poziom 22 UROLOGIA UROLOG ROGAL LIGA LIRA ROLA LOGO OGAR LAUR ORLI ULGA GOL OGR GRA GAR
Poziom 23 FILMOWAĆ FILOWAĆ LIMFA OWIAĆ WALIĆ OLIWA FOLIA LIMO IMAĆ OWAL MOWA OMAL MILA OWIĆ FILM
Poziom 24 ZAOCZNIE ZNICZ OCENA OCEAN NIECO CENA ZZA NIE ZEZ NOC NIC ZEN

Hyde park

Poziom 1 OKRUTNIE KOTURN KONTUR ORIENT NIEUK TENOR NUREK TUREK TONIK TONER KUTER TRIO TRON KNUR KINO
Poziom 2 WERONIKA NERWIAK RWANIE WIANEK KREWNA KAWIOR IKONA NORKA NERKA ROWEK KROWA AKWEN KONAR EKRAN RANEK
Poziom 3 GWIAZDOR WIADRO DROGA DROGI ZWIAD ZGODA GADZI RADIO WROGI WIGOR DRZWI GWIZD AWIZO GROZA DRWA
Poziom 4 WCZASOWY WCZASY OWCZY SOWA OWCA CZAS WASZ OSA CZY
Poziom 5 ODCZUCIE UDZIEC DOCIEC CZUCIE CIECZ CUDO CIEC ODE CUD
Poziom 6 PRZYRODA ROZPAD PROZA PORA OPAR RDZA DOZA RYZA RYDZ PRZY ROPA OPAD POZA PYZA ORAZ
Poziom 7 ROZŁOŻYĆ ZŁOŻYĆ ŁOŻYĆ ZŻYĆ OŻYĆ ZRYĆ RYŻ ŻYĆ ZŁY ZŁO RYĆ
Poziom 8 ROŚLINNY NYLON NOŚNY ROLNY ORLI INNY OŚLI RYŚ LIN
Poziom 9 PAŁACOWY ŁOWCA PAŁAC OPŁYW PŁOWY PŁACA OWCA PŁYW OPAŁ ŁAPA CWAŁ ŁAWA CAŁY PYŁ WAŁ
Poziom 10 INTELEKT KLIENT TLENEK LETNI ELEKT KITEL KLIN NIKT TLEN ETEN KILT TIK NET LEK ILE
Poziom 11 ODLICZAĆ ODZIAĆ OCALIĆ DOLAĆ OCLIĆ LIZAĆ ODLAĆ DZIAĆ CZAIĆ DOLA ZLAĆ CLIĆ IDOL ZDAĆ CZAD
Poziom 12 PRZEBIEC PIERZE ZBIEC PIEC BICZ RZEP ZBIR BIEC RZEC
Poziom 13 SPRĘŻYNA PRĘŻNY ŻARNY PARNY NASYP ANYŻ RYSA RAP PAS PAN RYŻ ŻAR SYN
Poziom 14 WYTROPIĆ WYTOPIĆ WTOPIĆ TROPIĆ TOPIĆ WPOIĆ TROIĆ OPITY PORYW PORYĆ TROĆ WRYĆ OPIĆ OWIĆ PORT
Poziom 15 LATARNIA ALTANA ALIANT TIARA LIANA TARAN TALAR RATAN NARTA TALIA TRAN RANA ARIA LIRA TANI
Poziom 16 SYMPATIE STYPA PTASI IMPET SEPIA SPITY TIPS PIES MYSI STEP ETAP MISA PSI PET MAT
Poziom 17 MALUSZEK SZELKA MUSZKA MUSZLA KASZEL ZAMEK LASEK LUZAK LAMUS LUZEM SZLAK SEZAM KUSZA SZUM KULA
Poziom 18 DORADZAĆ ROZDAĆ ODRAZA ZDRADA ZAORAĆ DROZD ZADAĆ DODAĆ ODDAĆ OAZA ORAĆ RADA DOZA RDZA ORAZ
Poziom 19 OTWARCIE TARCIE TEORIA WIATR REWIA WROTA CERA WART OCET TRIO WIEC OWCA ROTA WETO CEWA
Poziom 20 ZWALCZAĆ ZWALAĆ ZALAĆ WLAĆ ZWAĆ WAZA WALC ZLAĆ LAWA LAĆ ZZA
Poziom 21 STRZELBA AZBEST ARESZT TALERZ RESZTA SZALET TERAZ LASER BALET ZEBRA ASTER BEZA TREL SZAL STAL
Poziom 22 KIERMASZ KASZMIR RIKSZA RESZKA ZAIMEK MIKSER MARKIZ REMIZA RASIZM ZAKRES REMIKS KRZEM MASER SERIA SZMER
Poziom 23 NARCIARZ CZARA NARAZ RANA ARIA CZAR RACA RAZ ANI CAR NIC ARA
Poziom 24 OGRZEWAĆ ZERWAĆ OGRZAĆ WRZEĆ WGRAĆ ZEGAR OGRAĆ GRZAĆ GROZA ZGRAĆ ZWAĆ GWAR ORAZ OGAR ZERO

Tower of london

Poziom 1 SPRZEDAŻ PRZED RZEPA SAPER SPAD RZEP DRES PERS ZAD ŻAR PAS RAD ŻER DAR
Poziom 2 WYŻSZOŚĆ WSZYĆ ZŻYĆ OŻYĆ SZYĆ WYĆ WYŻ OŚĆ ŻYĆ
Poziom 3 KILKASET LISTEK KALEKI LATEKS KLITKA KILKA KLIKA KLEKS SEKTA KLEIK SETKA LEKKI KITEL ELITA LASEK
Poziom 4 KABLÓWKA KAWKA KALKA KAWA LAWA BAK BAL LAK BÓL
Poziom 5 BEZRADNY DREZYNA BRYNDZA BEDNARZ ZEBRA DERBY BRYZA DZBAN BANER RADNY RYZA DANE BEZA DREN RYDZ
Poziom 6 BOTANIKA BOTANIK BANIAK KABINA IKONA NOTKA NITKA BATON BITKA NATKA BANIA TONIK KANIA ATAK KINO
Poziom 7 PORADNIA PARODIA PORADA ARONIA NAPAD PONAD RADNA RADIO PIANA ANODA NAPAR PANDA OPAD PANI PORA
Poziom 8 LANGUSTA LAGUNA SAUNA SLANG ATLAS GNAT AGAT GUST AULA NUTA USTA GALA ALGA SAGA STAN
Poziom 9 MEDALION MODELINA NIEDOLA MELODIA NIEOMAL NIEMAL DOLINA DOMENA MIANO LANIE MEDAL DANIE MEDIA DEMON MELON
Poziom 10 WYBITNIE NIEBYT NIBY WNET BITY BET BIT TEN BYT NIT NET
Poziom 11 WYLECIEĆ WLECIEĆ WIELE WYCIE CYWIL WLEC WIEC CLIĆ LEWY WYĆ WIĆ ILE LEC CEL
Poziom 12 POZWALAĆ POWALAĆ ZWALAĆ POZWAĆ OPALAĆ ZALAĆ POLAĆ LAWA ZLAĆ OAZA WOLA
Poziom 13 NASTĄPIĆ SPINAĆ STANĄĆ STĄPAĆ PISNĄĆ NAPIĄĆ NAPIĆ PTASI NAPIS SPIĄĆ PISAĆ TIPS PANI STAĆ TANI
Poziom 14 LORNETKA KAROTEN KLARNET KANTOR KARTON LEKTOR ROLETA NEKTAR KARNET KONTRA KONAR NALOT KORAL KORAN ORNAT
Poziom 15 ZARZUCIĆ ZRZUCAĆ ZRZUCIĆ RZUCAĆ ZRAZIĆ URAZIĆ RAZIĆ CZAIĆ CZAR URAZ CZUĆ ZRAZ ZIAĆ RAZ CAR
Poziom 16 ODKRYWAĆ ODRYWAĆ DORWAĆ DWORAK ODKRYĆ OKRYĆ ODWYK KROWA AKORD WYROK WYDRA RODAK WYDAĆ ORKA WRYĆ
Poziom 17 TERMINAL MINARET LAMENT TERMIN LITERA NIEMAL ELITA LETNI METAL TREMA RENTA LANIE META AMEN TLEN
Poziom 18 BRAMKARZ KRAMARZ BRAMKA BAZAR KARMA BARKA RAMKA MAZAK KARAR BRAMA BARAK BAZA MARA BRAK KARB
Poziom 19 CICHUTKO CIUCH KOCI UCHO HIT HUK KOT KTO TOK KIT KUC KOC TIK
Poziom 20 PRZETARG TRAPER TRAPEZ PARTER TERAZ PEGAZ ZEGAR RZEPA RAPER RZEP TEZA ETAP TARG GRAT PAT
Poziom 21 PATRONKA KOTARA KONTRA KANTOR KARTON PATRON AKTOR PARKA KORAN AORTA NATKA NARTA NORKA KARTA KARAT
Poziom 22 KRESKOWY WYKROK SEROWY WYKRES WYSKOK KSERO WYROK KOREK WOREK ROWEK SKWER OKRES SKORY KROK KOKS
Poziom 23 PROFESJA OPRESJA PRESJA OPERA SFORA SFERA SAPER EPOS ROPA PERS OPAS OSPA REJS PORA SOFA
Poziom 24 SPIESZYĆ SPESZYĆ PIESZY PESZYĆ SZYĆ SIEĆ SPIĆ ZSYP PIES SPIS

Zamek w windsorze

Poziom 1 STANDARD TRASA TARAS TRANS RADNA SARNA NARTA RATAN TARAN RATA TRAN TARA RADA DATA RASA
Poziom 2 POETYCKO KOPYTO POTOK OPTYK OCET OKOP POT KOT CEP TOK OKO KTO PET TYP
Poziom 3 FUNDACJA FAUNA UNCJA NACJA FAJA NUDA JAD NAD FAN CUD
Poziom 4 ROLNICZY ILOCZYN ROCZNY LICZNY LINCZ CZYLI OCZNY ROLNY ORLI LICO CZYN NIC LIN CZY NOC
Poziom 5 PADACZKA ZAPADKA PACZKA CZAPKA CZAPA PACKA CZAD KAPA PAKA ZAD CAP
Poziom 6 WRAŻENIE RŻENIE RWANIE REWANŻ WIEŻA REWIA NIWA WENA WINA NERW ŻWIR NIE RWA ANI ŻAR
Poziom 7 RĘKAWICA CIARKA KWARC WACIK RĘKAW WIARA RĘKA IKRA ARKA KARA ARIA WIĘC RACA WRAK KAWA
Poziom 8 DŁUGOPIS ODPIS SIDŁO GŁUPI PUDŁO PŁUG GIPS DŁUG SŁUP GŁOS SPOD OPIS UDO PSI ŁUP
Poziom 9 KORALOWY WALORY KROWA WYROK ROLKA WALOR KOWAL AKRYL RYWAL OKOWA KOLOR WOKAL KORAL KARY WOAL
Poziom 10 TOKARSKI AKTORSKI KROSTKA SIKORKA STROIK KOSTKA KROSTA TROSKA SIKORA SITKO ISKRA KIOSK SROKA OSIKA AKTOR
Poziom 11 WIERNOŚĆ WNIEŚĆ WIEŚĆ WRONI NIEŚĆ RONIĆ OWIĆ ŚWIR NERW WINO ŚNIĆ WIEŚ ROIĆ IŚĆ NIĆ
Poziom 12 LINOLEUM MELON LUMEN OMEN LIMO EMU NIM LIN LEN NIE ILE
Poziom 13 WYKRĘCIĆ WKRĘCIĆ KRĘCIĆ CYRK WRYĆ KRYĆ WIR RYĆ RYK
Poziom 14 PIĄTKOWY KĄTOWY OPITY WYKOP OPTYK PIWO KWIT PĄK TOK KIT KOT KTO TIK POT KĄT
Poziom 15 SKOŁOWAĆ SŁOWO WOŁAĆ OKOWA KOSA OWAK WŁOS SŁAĆ SOWA KŁOS KOŁO KWAS ŁKAĆ KOS OKO
Poziom 16 WYPRAWKA WYPRAWA WPRAWA KRWAWY PARKA WYWAR KAPAR PRAWY PARA WRAK KARY KAPA PARK ARKA PAKA
Poziom 17 NALICZAĆ ZACINAĆ NALAĆ ZALAĆ LINCZ CZAIĆ LIANA LINA NIĆ ANI NIC NAĆ CAL
Poziom 18 POBIERAĆ OBIERAĆ OPIERAĆ POBRAĆ POBIĆ OPERA OPRAĆ ROBIĆ BROIĆ OBRAĆ PORA ORAĆ ROPA BRAĆ ROIĆ
Poziom 19 HOTELOWY HELOWY HOTEL WYLOT WETO TYLE WLOT LEWY LOT
Poziom 20 STORCZYK OSTRZYC KOSZTY STRZYC SZORTY KOSZT ZROST OSTRY SKORY CZORT SZROT KORT TRZY KOSZ STOK
Poziom 21 UJAWNIAĆ NAWIJAĆ UJAWNIĆ NAWIAĆ UWIJAĆ NIWA UNIA NAWA JAWA WIAĆ WUJ
Poziom 22 MORDERCA ORDER CEDR MODA ODMA CERA MORD DOM ODA ODE CAR DAR ERA RAD MOC
Poziom 23 LICENCJA LANIE CIEC CELA LINA CENA NIC CEL CAL ALE LEC LEN NIE ANI ILE
Poziom 24 DOBIERAĆ ODBIERAĆ ODEBRAĆ OBIERAĆ ODBIĆ BROIĆ ROBIĆ RADIO OBIAD DOBIĆ OBRAĆ BRAĆ OBIĆ ORAĆ DOBA

Finlandia

Stara rauma

Poziom 1 ORNAMENT MONETA MONTER RENOMA MORENA REMONT MENTOR TENOR MANTO NORMA ORNAT RENTA METRO TONER TREMA
Poziom 2 RUMIANEK ANEMIK EKRAN NUREK MUREK RUINA RANEK KURIA UMIAR NUMER NERKA NIEUK RUMAK UNIK IKRA
Poziom 3 KONFETTI TONIK OKTET NIKT KINO KNOT NET TON TIK FIT KOT NIT KTO KIT TEN
Poziom 4 POKONANY OPONKA KANON KONNY OPOKA OPONA OKOP OKNO OKAP KOPA OPAK OKO PAN
Poziom 5 STARUCHA STRACH CHRUST CHUSTA SUCHAR CHATA HAUST TRASA TARAS USTA RATA HART RASA RUCH TARA
Poziom 6 DYRYGENT TRENDY GETRY TREND DREN DRYG TREN TEDY NET DYG GEN TEN GDY
Poziom 7 DOSTRZEC OSTRZEC STRZEC OSTRZE ODRZEC CZORT DORSZ ZROST RZEC TORS STER ETOS ZERO CEDR DRES
Poziom 8 DOSTĘPNY DOSTĘP POSTNY ODSTĘP PSOTNY PYTON PĘDNY OSTĘP ODSYP STĘP DĘTY STOP TĘPY POST TĘDY
Poziom 9 WYCISZYĆ SYCIĆ WSZYĆ SIWY ZWIS SZYĆ CIS WYĆ CZY WIĆ
Poziom 10 DOSZUKAĆ ODSZUKAĆ OSZUKAĆ SZUKAĆ SZKODA DUKAĆ DUSZA ZAKUĆ ODKUĆ USZKO KUSZA UKOS OKUĆ KOSZ UDAĆ
Poziom 11 PIASKOWY WYSOKI WIOSKA WSPAK WYKOP OSIKA WYSPA SYPKI KOPIA KSYWA WYPAS PSIAK WYPIS OWSIK PISAK
Poziom 12 WYPEŁNIĆ PEŁNIĆ PEWNY PIWNY PEŁNY PŁEĆ WPIĆ PŁYW PŁYN NIĆ PYŁ
Poziom 13 MORDOWAĆ ODMOWA DORWAĆ MORO ODMA WODA MORD DRWA RWAĆ MODA MOWA OWAD WDAĆ DOM DAR
Poziom 14 NAZIEMNY ZAMIENNY ZMIENNY ZIEMNY ZANIM ENZYM ZIMNY NIEMY ZNANY INNY MINA AMEN ZIMA NIE NIM
Poziom 15 SZTALUGA GULASZ ATLAS SZALA SZATA TUSZA STAL GUST AGAT ULGA GALA TUSZ USTA SALA AULA
Poziom 16 LOTNICZY ILOCZYN LICZNY CZYLI LOTNY OCZNY LINCZ CZYN ZLOT LITY LONT LICO LIT TON LOT
Poziom 17 TALIZMAN MALIZNA LAMINAT ALIANT ZMIANA MALINA TALIA AMANT ZANIM LIANA MILA TANI LAMA LINA TAMA
Poziom 18 GENETYKA GENETYK GANEK ANTYK AGENT ETYKA ETEN TYNK GNAT KANT TEKA TEN AKT GEN NET
Poziom 19 SKOŃCZYĆ SKOCZYĆ KOŃCZYĆ SZYK ZYSK SZOK KOSZ SZYĆ KOSY CZY SYK KOC KOS SOK
Poziom 20 WYWAŻONY WYŻYNA WAŻNY ŻWAWY ŻYWY ŻONA NOWY ANYŻ WYŻ
Poziom 21 SPOTYKAĆ SPOTKAĆ POTYKAĆ POSTAĆ STYKAĆ OPTYKA STOPKA SKOPAĆ PSOTA PATOS SYPAĆ PATYK STYPA OPTYK TYKAĆ
Poziom 22 SPALANIE SPANIEL ELIPSA ALIANS NAPIS PLISA PIANA PANEL ALIAS LIANA LANIE SEPIA LINA APEL PLAN
Poziom 23 CZERWONY WYRZEC ROCZNY CENZOR CENOWY ZEROWY OCZNY OWCZY ZERO CZYN NERW NOWY RZEC ZRYW ZEN
Poziom 24 OSKARŻYĆ SKARŻYĆ OKRYĆ SKRYĆ SKORY SROKA KRAS KARO KOSA ORAĆ KARY OŻYĆ RYSA KOSY ROSA

Suomenlinna

Poziom 1 PÓŁMISEK PIES KIEŁ PÓKI EPIK PISK PSI PÓŁ PIK
Poziom 2 PORADNIK ROPNIAK DIAKON RADIO RODAK PONAD AKORD KORAN NORKA KPINA PNIAK DRINK IKONA KOPIA KONAR
Poziom 3 SŁOMKOWY KOŁOWY WYŁOM WŁOSY SŁOWO SMYK SMOK WOSK KOSY ŁYKO KŁOS KOŁO WŁOS KOS ŁOM
Poziom 4 WYMIENIĆ MIENIĆ WINIĆ NIEMY MINI MIEĆ MEWI MYĆ NIE
Poziom 5 KLASZTOR STOLARZ KROSTA KALOSZ TRZASK SKRZAT KOSZAR ZAROST KOLARZ TROSKA TOKARZ ORSZAK SZLAK ZATOR KORAL
Poziom 6 ANEGDOTA AGENDA AGENT ANODA TANGO DENAT NOGA NOTA TOGA AGAT DATA DANE GNAT TONA NAD
Poziom 7 MACIEJKA MACKA AKCJA JAKI JAMA MACA CIEK MAJ JAK KAC MAK KIJ
Poziom 8 KREWETKI ETER TRIK KIER WIEK KRET KWIT KREW WEK WIR KIT TIK
Poziom 9 TABLETKA BALETKA TABLET ATLETA TABELA BALET KLATA BELKA BATAT TALK BELA BLAT ETAT TEKA TATA
Poziom 10 PRZYSTAŃ STARZY SPRYT ZASYP STARY STYPA ZARYS SZARY SATYR PSTRY RYZA PYZA TRZY PRZY ZSYP
Poziom 11 BATALION LOTNIA ALIANT TALIA BILON BALON BALIA BANIA BATON LIANA TALON NALOT LINA TANI BILA
Poziom 12 KOLARSKI SIKORKA OKLASKI SIKORA KIOSK SROKA KARLI KOLKA KORAL KLIKA OSIKA ROLKA KILKA ISKRA KOLIA
Poziom 13 SZUFLADA SZUFLA SZAFA DUSZA SADZA SZALA LADA LUFA UZDA SZAL FAUL SALA FALA FAZA AULA
Poziom 14 BRAKOWAĆ RABOWAĆ KOBRA BARAK BARWA BRAWO BARKA BAROK KORBA KROWA KARAĆ OBAWA ROBAK OBRAĆ KARO
Poziom 15 OSTROŻNY ROŻNY OSTRY TRON TORS ŻYTO TON RYŻ STO TOR NOS
Poziom 16 SPALENIE SPANIEL ELIPSA PLISA PESEL PANEL SANIE LANIE SEPIA NAPIS PIES APEL LINA PANI PLAN
Poziom 17 RATOWNIK TRAWNIK KONTRA WARKOT WROTKA KARTON KANTOR WROTKI KAWIOR KWIAT KWOTA ORNAT NORKA AKTOR KROWI
Poziom 18 SPAWARKA SPRAWA SKARPA PRASKA PARKA PRASA SAKWA WSPAK KAPAR SKWAR PARA KARA PARK KAWA RASA
Poziom 19 GLINIARZ LINIA GLINA NAGI LIGA RING LINA LIRA GAR GRA ANI GIL LIN RAZ
Poziom 20 NAMOCZYĆ MOCZYĆ MOCNY OCZNY ZACNY OMYĆ ZNAĆ CZYN ĆMA MOC MYĆ NOC CZY
Poziom 21 CESARSKI CARSKI KRECI SASKI SERIA KRESA ISKRA CERA SIEC SSAK KRAS CIEK IKRA KIER KRA
Poziom 22 PODRÓŻNA PODRÓŻ POŻAR PODAŻ ODPÓR NARÓD NAPÓR ROPA OPAR ŻONA ODÓR RÓŻA PORA RANO OPÓR
Poziom 23 MIESZKAĆ MIESZAĆ SIEKAĆ SKAZIĆ ZAIMEK ISKAĆ MISKA AMISZ ZAMEK SEZAM MISA MSZA SMAK ZIAĆ SIEĆ
Poziom 24 GILOTYNA LOTNIA NALOT TANGO LOTNY TALON GALON GLINA LIGA NOTA LATO LONT LINA TANI TOGA

Zamek w turku

Poziom 1 UZGODNIĆ UGODZIĆ ZGONIĆ NUDZIĆ GODZIĆ ZGNIĆ UDOIĆ GONIĆ GOIĆ ZGON GNIĆ ZDUN DOIĆ UDO GUZ
Poziom 2 BANDZIOR ZBRODNIA RODZINA DROBINA ZIARNO BARDZO OBIAD BARON DZBAN BRODA RADIO OBRAZ BIDON RABIN BIZON
Poziom 3 WIERSZYK WIERSZ WYKRES RYSIK SKWER KRZEW SZYK SZEW ZWIS ZRYW SERW ZYSK WIEK SIWY WESZ
Poziom 4 SPOWIEDŹ POSIEW ODPIS OWIES SOWI OPIS PIWO SIEW WPIS SPOD ODE PSI POD
Poziom 5 BAŁTYCKI BIAŁY BITKA CAŁY TAKI KITA KIŁA BITY KAT KAC BAT TAK TIK AKT BYK
Poziom 6 ZAGĘŚCIĆ ŚCIGAĆ CZAIĆ CZĘŚĆ ZIAĆ ZIĘĆ CĘGI GĘŚ IŚĆ
Poziom 7 EMOTIKON KIMONO KOMIN KONTO MONIT TONIK TOMIK KNOT OKNO KINO NIKT OMEN MIOT KMIN NIM
Poziom 8 WYŁUDZIĆ ŁUDZIĆ WIDŁY UWIĆ WIDZ ZWID WYĆ ZŁY WIĆ
Poziom 9 BADAWCZO ZBAWCA BADACZ OBAWA ZWADA DAWCA BACA CZAD OAZA OWCA DOZA DOBA BAZA WADA WAZA
Poziom 10 WRZESIEŃ WIERSZ WERS ZWIS WESZ SZEW SERW SIEW SIEŃ SER
Poziom 11 GRAFFITI GRAFIT TARGI GRAT FIGI GRAF TRAF FART TARG FIGA GRA FIT GAR
Poziom 12 NIEBIOSA SANIE BASEN SIANO NIEBO IBIS SNOB OBA BON BOA SEN ANI NOS OSA BAS
Poziom 13 RANDKOWY DWORAK DWORNY RYDWAN DYWAN AKORD RODAK KARNY NORKA WYDRA RADNY WRONA ODWYK WYROK NAWYK
Poziom 14 RADOŚNIE ŚREDNIA ŚREDNI ŚRODA RADIO DANIE IDEA RANO NORA DANE DREN ODA NIE DAR NAD
Poziom 15 CERAMIKA MIARKA KAMERA CIARKA KARMA ARMIA KRECI MACKA MIARA RAMKA KIER KRAM KARA CERA CIEK
Poziom 16 IZOLOWAĆ ZWALIĆ OWIAĆ AWIZO WALIĆ WOZIĆ OLIWA LIZAĆ ZWIAĆ OWAL ZIAĆ WIZA WIAĆ WOAL OWIĆ
Poziom 17 DATOWNIK WODNIK DIAKON KWIAT WITKA WIDOK IKONA NITKA WIDNO KWITA TONIK NOTKA WINDA KNOT NIWA
Poziom 18 STRZAŁKA STRZAŁA SZARAK SKRZAT STRZAŁ TRZASK TRASA KASZA ŁASKA KRATA SKAZA KARTA KARAT KATAR SZATA
Poziom 19 OGROMNIE REGION GRONO REGON MNOGI GENOM OGIER OGROM GROM RING OGON GNOM MORO OMEN OGR
Poziom 20 ŻÓŁCIOWY ŻYWIOŁ ŻÓŁWI OŁÓW ŻÓŁW WYŻ WÓŁ ŁÓW CÓŻ
Poziom 21 BRUNETKA BANKRUT RATUNEK RABUNEK BRUNET NEKTAR BRATEK TURBAN KARNET RANEK TUREK BUREK EKRAN KUTER TABUN
Poziom 22 WYROSTEK KWESTOR WYKRES SEROWY SKOWYT WTRYSK WYROST WTOREK WEKTOR SEKTOR WYROK SKORY KSERO WOREK KRETY
Poziom 23 NARODOWY ODNOWA RODOWY DWORNY RYDWAN WYDRA RONDO DYWAN RADNY DAWNY RODNY WODNY WRONA DANY RANO
Poziom 24 ZMYSŁOWY WYMYSŁ WYŁOM ZMYSŁ WŁOSY ŁZOWY MYSZ WŁOS ZŁOM ŁYSY ZŁO ZŁY ŁOM

Sobór uspieński

Poziom 1 PARAGRAF GAFA AGAR PARA RAFA GAPA GRAF GAR ARA GRA RAP
Poziom 2 NAKLEJKA ALEJKA KALEKA KALKA KAJAK ALEJA ALKAN KLAN KLEJ LAK LEN LEK JAK LEJ ALE
Poziom 3 WISIOREK WISIOR KROWI OKRES WOREK ROWEK WIEKO KSERO SKWER OWSIK OWIES WOSK WIEK KIER SIEW
Poziom 4 EMITOWAĆ MIEWAĆ MIOTAĆ OWIAĆ MOTAĆ WITAĆ MOWA WIAĆ TAIĆ MEWI TAM WAT WIĆ ĆMA
Poziom 5 PLOTKARA PATROL KOTARA KROPLA LOKATA PORTAL PLOTKA PRALKA PLAKAT KARAT KLAPA KORAL TALAR PALTO LOTKA
Poziom 6 WSTĘPNIE WSTĘP TENIS SIEW STĘP STEP WPIS TIPS PIES SĘPI WNET NIE TEN NIT SET
Poziom 7 ANIMACJA NACJA MACA MINA JAMA NIC ANI NIM MAJ
Poziom 8 PORYWACZ RAZOWY PRYCZA PAROWY PORYW ORACZ WYRAZ PROCA OWCZY PROZA PRAWY CORAZ PRACZ PRAWO RYZA
Poziom 9 ULUBIONY BULION BILON NIBY BLIN LUBY LIN OBY BON
Poziom 10 DORABIAĆ ODRABIAĆ OBRADA ROBIĆ DOBIĆ RADIO ODBIĆ BIADA OBIAD BADAĆ OBRAĆ BROIĆ BRODA OBIĆ ARIA
Poziom 11 STŁUCZKA ZATŁUC SZTUKA UCZTA TKACZ ŁUSKA SKAUT TUSZA KUSZA STŁUC CAŁUS SZAŁ STUK TŁUC USTA
Poziom 12 POŁUDNIE PIOŁUN PUDŁO PION DNO ŁUP NIE UDO ODE
Poziom 13 CZYSTOŚĆ STOCZYĆ TOCZYĆ SYTOŚĆ SZYĆ OŚĆ TYĆ CZY COŚ STO
Poziom 14 KOMERCJA EMOCJA KOJEC MAKRO KOMAR MAJOR AMOK KRAJ ORKA KREM KARO KOJA KORA CERA MROK
Poziom 15 WIZJONER WIZJER WRONI REJON ZERO WINO NERW ZEN WIR JON ZEW NIE
Poziom 16 NAWIĄZAĆ ZAWINĄĆ NAZWAĆ ZAWIAĆ NAWIAĆ ZWINĄĆ WIĄZAĆ NAZWA ZWIAĆ WZIĄĆ ZIAĆ NIWA NAWA ZNAĆ WIĄZ
Poziom 17 OLBRZYMI OLBRZYM OZIMY ZBIR RYBI LIMO ORLI ROMB OBY RYM
Poziom 18 KIEROWCA WCIERKA KRAWIEC KAWIOR CIEKAW KROCIE KRECI WACIK CEWKA ROWEK WOREK KWARC KROWI WIEKO KROWA
Poziom 19 WYTWÓRCA WYTWÓR TWÓRCA WYWAR WART TWÓR CÓRA RWA CAR WAT RÓW WÓR
Poziom 20 SPRZEDAĆ SZPERAĆ PRZED PRZEĆ SAPER RZEPA DRZEĆ SPRAĆ RDZA DRES SPAD PERS RZEP SPAĆ ZDAĆ
Poziom 21 SPOKOJNY POKOS ONYKS OPOS PYSK OKOP OKNO SNOP KOSY JON OKO SYN SOK NOS KOS
Poziom 22 KOZACZEK KOZAK OKAZ KOZA CZEK ZEZ KAC KOK ZZA
Poziom 23 FLORYSTA STROFA STARY FORTA SATYR FLOTA SALTO FLORA SFORA OSTRY TORF FORT LATO FOSA STYL
Poziom 24 ZUCHWAŁY CZUŁY ŁZAWY ZWAŁ ŁACH ZUCH CAŁY CWAŁ ŁUZA WŁAZ ZŁY ŁZA CZY WAŁ

Olavinlinna

Poziom 1 KOPIOWAĆ PIKOWAĆ POKIWAĆ WKOPAĆ KWAPIĆ KOPAĆ OPOKA OWIAĆ PIKAĆ OKOWA OKPIĆ KIWAĆ KOPIA WPOIĆ PAWI
Poziom 2 ROZRYWKA RAZOWY WYRAZ KROWA WYKAZ WZROK WYROK KOZA ZRYW WRAK KARY KARO OKAZ KORA ORKA
Poziom 3 AMUNICJA UNCJA NACJA CUMA UJMA MACA MINA UNIA ANI MAJ
Poziom 4 ROZGRZAĆ OGRZAĆ ZGROZA ZGRZAĆ OGRAĆ GRZAĆ ZGRAĆ ZORZA GROZA ORAĆ ZRAZ ORAZ GRAĆ OGAR GRA
Poziom 5 PRZEKŁAD RZEPKA DEKARZ PEŁZAK RZEPAK KARZEŁ RZEPA RZEKA PAKER PRZED PERŁA KREDA PARK KARP PŁAZ
Poziom 6 PORUSZYĆ PUSZYĆ USZYĆ PORYĆ SPRUĆ SYROP SPORY SZYĆ PRZY ZSYP ZRYĆ PSUĆ PRUĆ POR RYĆ
Poziom 7 ROBOTNIK OBORNIK ROBOT KONTO TONIK KINO TRIO OBOK TRON NIKT KORT TRIK OKNO KNOT TON
Poziom 8 TRWALSZY STARZY ZWARTY WYRAZ RYWAL ZARYS SZARY STARY TWARZ SATYR WASZ SWAT AZYL RYZA STAL
Poziom 9 ODSŁONIĆ DONOSIĆ OSŁONIĆ ODNOSIĆ NOSIDŁO SIODŁO SIDŁO OSIOŁ DONOS NOSIĆ ŁONO DOIĆ DNO NOS NIĆ
Poziom 10 OSZUSTWO OSZUST SZTOS TUSZ SUSZ STOS SOS SUS SUW STO
Poziom 11 AUTOPSJA PSOTA PATOS PASTA PASJA OPAS OSPA AUTO STOP POST SOJA JUTA OPAT TUJA USTA
Poziom 12 ZGUBIONY ZGUBNY BINGO UBOGI BIZON GIBON ZGON NIBY BON GNU GUZ
Poziom 13 POKŁOSIE POSIŁEK OPIŁEK PIEKŁO OSIOŁ SŁOIK POKOS POSEŁ PIES KIEŁ OKOP KŁOS EPOS EPIK PISK
Poziom 14 PRZEPAŚĆ RZEPA PRZEĆ RZEP PRAĆ PAŚĆ ERA RAZ RAP
Poziom 15 WYWROTKA WROTKA WARKOT WATOWY KAWOWY KRWAWY TYKWA KROWA KWOTA AKTOR WYWAR WROTA WYROK KARY ROTA
Poziom 16 NAWALONY OWALNY WANNA WLANY NYLON WONNY WOLNY WALNY WOLA NOWY OWAL LANY NAWA LAWA WOAL
Poziom 17 ZAGAJNIK GAZIK NAKAZ KANIA ZANIK NIJAK JAKI GAZA ZNAK GAIK NAGI GAJ KIJ JAK JAZ
Poziom 18 FREZARKA AFERA FRAZA RZEKA KARAR KARA ARKA RAFA FAZA FRAK FREZ KRA AKR ARA ERA
Poziom 19 DOSZUKAĆ ODSZUKAĆ OSZUKAĆ SZUKAĆ SZKODA DUKAĆ DUSZA KUSZA ODKUĆ USZKO ZAKUĆ SZOK UDKO KOSA DOZA
Poziom 20 POETYCKI PIECYK KOPIEC OPIEC OPITY OPTYK CIEK KOCI EPIK PIEC OCET TYP KOT KOC PIK
Poziom 21 CHABROWY WYBORCA BAROWY BRAWO CHORY CHYBA OWCA OBCY RYBA ABY BAR CAR OBA BOA RWA
Poziom 22 DOMYŚLIĆ MODLIĆ MYDLIĆ DYMIĆ MYLIĆ MDLIĆ DOMYĆ ILOŚĆ ODMYĆ LIŚĆ IDOL LIMO MYŚL OMYĆ DOŚĆ
Poziom 23 WCIĄGNĄĆ CIĄGNĄĆ GINĄĆ WCIĄĆ GNIĆ CIĄG CIĄĆ GIĄĆ WIĆ NIĆ NIC
Poziom 24 ZIARENKO ZIARNO NIERAZ IROKEZ KOZERA EKRAN IKONA ZANIK RZEKA NERKA RANEK KONAR KORAN ZAKON NORKA

Kolumbia

Castillo de san felipe de barajas

Poziom 1 KIEROWAĆ KREOWAĆ KAWIOR ĆWIERK KROWA WIEKO ĆWIEK REWIA KIWAĆ KROWI KROIĆ ROWEK WOREK OWIAĆ ORAĆ
Poziom 2 DROMADER ORDER MODA DRED MORD ODMA ERA ODA DOM DAR ODE RAD
Poziom 3 KILKASET LATEKS KLITKA KALEKI LISTEK KLEKS SEKTA KLIKA KLEIK SETKA LASEK LEKKI KILKA ELITA LISTA
Poziom 4 FLAMENCO CELOFAN MELON MALEC OCENA OCEAN OMAL CELA CENA OMEN LEC CAL FAN NOC ELF
Poziom 5 ZMIERZYĆ MIERZYĆ MRZEĆ ZRYĆ ZMYĆ MIEĆ ZEZ MYĆ RYM RYĆ
Poziom 6 URATOWAĆ RATOWAĆ TRAWA AORTA TRWAĆ OTRUĆ WROTA URWAĆ WART RATA TRUĆ AUTO TARA WATA RWAĆ
Poziom 7 PILNOWAĆ POWALIĆ PAWILON WPINAĆ NAPOIĆ OPINAĆ PALIWO OPALIĆ NAPIĆ WALIĆ POLAĆ OWIAĆ WAPNO OLIWA PALIĆ
Poziom 8 MIOLOGIA LIGA LOGO MILA OMAL MOLO LIMO MIG GOL GIL MAG
Poziom 9 TRYLOGIA ROGATY GORYLI GORYL TARGI ROGAL GROTA LITY ATOL GRAT LATO TRIO ORLI ROTA TARG
Poziom 10 POMORSKI MORSKI ROMSKI POKOS PISMO SKORO MIKRO KOMIS PROSO MIKS MOPS OKOP MROK PROM SMOK
Poziom 11 BAGAŻNIK BANIAK KABINA BANIA ANGAŻ BAGAŻ KANIA BANK GAIK ŻBIK ŻABA NAGI GAŻA NIŻ ANI
Poziom 12 STRASZYĆ STARSZY STARZY SZARY ZARYS SATYR ZARYĆ STARY TRZY RYZA RYSA ZRYĆ RYĆ
Poziom 13 ŚLICZNIE LICZI LINCZ LECZ NIE CEL LEC ZEN LEN NIC LIN ILE
Poziom 14 MOSIĘŻNY MIĘSNY MIĘSO MĘŻNY SINY MYSI NOS NIŻ SYN SIĘ
Poziom 15 WZBUDZAĆ UZDA ZDAĆ DBAĆ ZWAĆ UBAW BUDA WDAĆ ZZA ZAD BAĆ DWA DAĆ
Poziom 16 BEFSZTYK SZYB SZEF STEK STYK ZYSK ZBYT SZYK SYK BEZ BYK BET BYT BEK
Poziom 17 STABILNY BILANS NABITY BYLINA LISTA SILNY ISTNY NIBY LIST LINA BLAT STAN TANI LANY STYL
Poziom 18 KOMPLETY KOMPLET MOTEL MLEKO TYLKO OMLET OPTYK MOTYL OKLEP TEMPO POTEM POLE TYLE TYM LOK
Poziom 19 ROZWIEŚĆ ZWIEŚĆ WOZIĆ WRZEĆ WIEŚĆ ROIĆ WIEŚ ŚWIR ZERO WIR WIĆ ZEW OŚĆ IŚĆ
Poziom 20 KŁOPOTAĆ ŁOPOTAĆ PŁOTKA KŁOPOT OPOKA KOPAĆ POŁAĆ ŁOPOT POTOK TŁOK KOŁO OPAK PAKT PTAK KOPA
Poziom 21 ZABAWNIE BANIA NAZWA BAZIA WAZA WINA NIWA NAWA BAZA BEZA WIZA WENA IZBA ZEN ANI
Poziom 22 SZKLANKA KASZKA SZAKAL KLASA KALKA SALKA LASKA KASZA SKAZA ALKAN NAKAZ SZLAK SKALA SZALA KASK
Poziom 23 ÓWCZESNY WCZESNY SZEWC CZYN WESZ ZNÓW SZEW SEN CES SYN CZY
Poziom 24 REDAKTOR KREATOR REAKTOR REKTOR REKORD KRATER KREDA DATEK RODAK RETRO AKTOR KADET ORDER AKORD KREDO

Pustynia tatacoa

Poziom 1 DURSZLAK ARKUSZ DUSZA LAZUR SZLAK KUSZA KRAUL LUZAK UDAR KURA UZDA SZAL KRAS KADR KURZ
Poziom 2 NAKŁONIĆ KONINA KANION IKONA KONAĆ ANION KANON ANIOŁ ŁKAĆ KIŁA KINO KOIĆ NIĆ ANI ŁAN
Poziom 3 ODKRYWAĆ ODRYWAĆ DWORAK ODKRYĆ DORWAĆ OKRYĆ ODWYK WYDAĆ WYROK RODAK AKORD WYDRA KROWA OWAK OWAD
Poziom 4 MENADŻER DRENAŻ DANE DREN DŻEM AMEN ŻAR ERA DAR ŻER
Poziom 5 PARANOJA NAPAR PARA RANA OPAR NORA ROPA PORA RANO RAJ ARA RAP POR JON
Poziom 6 ŹRÓDEŁKO ŹRÓDŁO DOŁEK KREDO ODÓR ŁÓDŹ ROK KOD ORK DOK RÓD ODE DÓŁ
Poziom 7 APLIKANT KAPITAN AKAPIT PLAKAT ALIANT PALNIK PANIKA PIANKA NITKA NATKA KALIA TALIA LIANA KLATA KLAPA
Poziom 8 ZBUDOWAĆ BUDOWAĆ BUZOWAĆ BUDOWA DBAĆ DOZA WODA OWAD UZDA UBAW DOBA ZDAĆ BUDA BAĆ OBA
Poziom 9 PROFORMA OPORA FORMA PORA MORO PROM ROPA OPAR RAP POR
Poziom 10 UPRAWIAĆ UPRAWIĆ UPRAWA PRAWIĆ URWAĆ WIARA UPRAĆ ARIA PRUĆ AURA UPIĆ WIAĆ RWAĆ PAWI WPIĆ
Poziom 11 ASYSTENT SETNY SEANS ATEST TYTAN SENAT STAN SENS TEST ETAT TEN SET NET SEN SYN
Poziom 12 WYPŁAKAĆ WYKAPAĆ WYŁAPAĆ KŁAPAĆ PŁAKAĆ PŁYWAK PŁYWAĆ ŁYKAĆ KAWAŁ KAPAĆ ŁAWKA PAŁKA PAŁAĆ ŁAPAĆ PŁYW
Poziom 13 KARTRIDŻ TAKI KITA TRIK ŻART TIK TAK AKT AKR
Poziom 14 PATRONKA KONTRA KOTARA KANTOR PATRON KARTON TARAN KRATA RATAN KARTA AKTOR TARKA KORAN NOTKA NAPAR
Poziom 15 RABATOWY BRATOWA BAROWY BRAWO BARWA RABAT TABOR WROTA TRAWA OBAWA AORTA TORBA RATA TARA WART
Poziom 16 SYTUACJA STACJA CYSTA USTA SUTY TACA JUTA TUJA AUT
Poziom 17 SERWETKA KREWETA SERWETA KRETES SWETER SEKRET WERSET SEKTA SEREK SKWER SKWAR KRESA ASTER AWERS SETKA
Poziom 18 KAMIENNY MANEKIN ANEMIK NIEMY KMIN AMEN INNY MINA ANI NIE MAK NIM
Poziom 19 MELDOWAĆ DOLEWAĆ ODLEWAĆ OMDLEĆ LEDWO MEDAL ODLEW MALEĆ ODLAĆ WOLEĆ DOLAĆ MDLEĆ MLEĆ ODMA DOLA
Poziom 20 UTRWALIĆ WTURLAĆ WTULIĆ TRAWIĆ WTULAĆ TRWAĆ TULIĆ WALIĆ WIATR URWAĆ LITR LIRA LAUR TRUĆ ULAĆ
Poziom 21 MONTOWAĆ TONOWAĆ NOTOWAĆ OMOTAĆ MANTO MOTAĆ NOTA MOWA TONA MAT TAM TOM TON ĆMA NAĆ
Poziom 22 SKRZYPCE SKRZYP SKRZEP SKECZ CZEK SZYK CYRK PYSK ZSYP PRZY ZYSK RZEC RZEP PERS SER
Poziom 23 WYRZUCAĆ WRZUCAĆ URACZYĆ UWARZYĆ ZRYWAĆ CZUWAĆ RZUCAĆ WARZYĆ URYWAĆ RACZYĆ URWAĆ ZARYĆ ZAWYĆ UCZYĆ WYRAZ
Poziom 24 STĘŻENIE TENIS ETEN NIT NIŻ SEN NET SIĘ SET TEN TEŻ NIE

Plaza bolívar

Poziom 1 SIEDZIBA BIEDA BEZA IBIS IDEA IZBA SIAD SAD BEZ BAS
Poziom 2 BRANŻOWY BAROWY ŻAROWY BARWNY ŻARNY WAŻNY BRAWO ROŻNY WRONA BARON NOWY RANO ŻONA RYBA NORA
Poziom 3 ZAPŁACIĆ CZŁAPAĆ PŁACIĆ ZŁAPAĆ ZAPIĆ PAŁAC ŁAPAĆ PŁACZ CZAIĆ PŁACA PAŁAĆ CZAPA ZAPAŁ PIAĆ ŁAPA
Poziom 4 TANCERKA KARATE KARETA CERATA NEKTAR KARNET AKCENT TARAN RENTA KRATA KARAT RANEK ARENA NATKA NARTA
Poziom 5 PODWIEŹĆ ODWIEŹĆ DOWIEŹĆ WIEŹĆ DWOIĆ WPOIĆ DOPIĆ ODPIĆ PIWO POIĆ OPIĆ DOIĆ OWIĆ WPIĆ ODE
Poziom 6 KORZONKI KORNIK KOKON KONIK KROK KINO KOZI OKNO OZON ROK KOK OKO ORK
Poziom 7 SYMPATIE STYPA IMPET SPITY PTASI SEPIA TIPS META PIES STEP ETAP MYSI MISA PET SET
Poziom 8 REDUKTOR REKTOR REKRUT REKORD KURORT TUREK KREDO RETRO ORDER KUTER EURO UDKO UROK DUET DUKT
Poziom 9 EMULATOR AMULET ROLETA MORELA MORALE LEMUR TREMA OMLET MOTEL MULAT METRO METAL LATO LAUR ROLA
Poziom 10 ZARADZIĆ ZADZIAĆ ZARAZIĆ ZRAZIĆ RADZIĆ DZIAĆ RAZIĆ ZADAĆ ZARAZ ZIAĆ RADA ARIA ZRAZ ZDAĆ RDZA
Poziom 11 ZWIEDZIĆ WIDZIEĆ ZDZIWIĆ DZIWIĆ WIDZ ZWID WIĆ ZEZ ZEW
Poziom 12 ŁUBIANKA KABINA NABIAŁ BANIAK BANIA BANAŁ KANAŁ BUŁKA KANIA NAUKA ŁANIA ŁUNA BANK UŁAN UNIK
Poziom 13 POSIEKAĆ OPIEKAĆ SPIEKAĆ POISKAĆ SKOPAĆ POSIAĆ PIASEK OPISAĆ SIEKAĆ OPIEKA KOPIA PIKAĆ KOPAĆ SEPIA PSIAK
Poziom 14 DOSTĘPNY DOSTĘP POSTNY PSOTNY ODSTĘP PYTON OSTĘP PĘDNY ODSYP STĘP STOP SPOD SNOP PĘTO TĘDY
Poziom 15 NAGRYWAĆ WYGRANA NARWAĆ WAGARY GWARNY WYGRAĆ WYGNAĆ GRYWAĆ GWARA WGRAĆ WARGA WARAN RANGA WAGA WYGA
Poziom 16 LAJKONIK IKONKA KONIAK ALKIN LOKAJ KONIK LINKA KLIKA KOLIA KILKA NIJAK KOLKA IKONA LINA KOJA
Poziom 17 PĘDZELEK ZLEPEK PĘDZEL PLED PĘD LEP PĘK LEK LĘK
Poziom 18 KERATYNA KREATYNA KARETA NEKTAR KARNET KARATE KATAR KARTA KRETY NATKA ARENA RANEK RATAN TARKA TARAN
Poziom 19 ZABIERAĆ ZBIERAĆ ZEBRAĆ ZABRAĆ ZABIĆ RAZIĆ BAZAR BAZIA ZEBRA ZBIĆ IZBA ARIA BAZA ZBIR ZIAĆ
Poziom 20 SZANOWNY SYNOWA SZYNA ANONS WAZON ZNANY WONNY NOWY WASZ NASZ SOWA SYN NOS OSA
Poziom 21 POGRĄŻYĆ POŻYĆ PORYĆ OŻYĆ OGR RYŻ POR RYĆ ŻYĆ
Poziom 22 OJCZYZNA ZAOCZNY ZACZYN OCZNY CYJAN ZACNY CZYJ CZYN ZZA CZY NOC JON JAZ
Poziom 23 REDUKCJA KREDA CUDAK JUKA DRUK KURA KADR CERA UDAR RUDA JURA RAJD KRAJ CEDR ERA
Poziom 24 WYDOSTAĆ DOSTAĆ ODSTAĆ DOSYĆ WSTAĆ STADO WSTYD WYDAĆ SOWA WODA STAW STAĆ OWAD WSAD SWAT

Wodospad tequeandama

Poziom 1 UŚCISNĄĆ ŚCISNĄĆ USIĄŚĆ CISNĄĆ SUNĄĆ ŚCIĄĆ SIĄŚĆ UCIĄĆ NUCIĆ USNĄĆ ŚNIĆ SNUĆ CIĄĆ IŚĆ NIĆ
Poziom 2 ANOMALIA MALINA MIANO LIANA OMAL LAMA MILA MINA LINA LIMO NIM ANI LIN
Poziom 3 ODRZUCAĆ RZUCAĆ ODCZUĆ ROZDAĆ CORAZ URODA ORACZ RDZA URAZ RUDA DOZA UDAĆ UZDA CUDO CZAD
Poziom 4 DOPŁACIĆ ODPŁACIĆ OPŁACIĆ PŁACIĆ POCIĆ PODAĆ DOPIĆ ODPIĆ POŁAĆ CIAŁO PIAĆ PŁOĆ OPIĆ OPAŁ OPAD
Poziom 5 SAKSOFON AKSON SOSNA FASON SKOS OKNO SOFA FOSA KOSA SSAK FAKS FOKA SOK OKO SOS
Poziom 6 INTELEKT TLENEK KLIENT ELEKT LETNI KITEL KLIN KILT NIKT ETEN TLEN NIE TIK LEN ILE
Poziom 7 KAMYCZEK MACZEK KAMYK KACZY MYCKA ZAMEK CZEK MECZ KAC CZY MAK
Poziom 8 PANORAMA NORMA RAMPA NAPAR RANA PORA MARA MAPA NORA PROM ROPA PARA OPAR RANO RAMA
Poziom 9 MIKROFON KIMONO KOMIN MIKRO KMIN OKNO KINO MROK MORO ROK OKO NIM ORK
Poziom 10 ODSTĄPIĆ STOPIĆ DOPIĄĆ ODPIĄĆ DOPIĆ SPIĄĆ OPIĄĆ ODPIĆ TOPIĆ ODPIS SPOIĆ SPOD STĄD PIĄĆ POIĆ
Poziom 11 CENTRALA CERATA TARAN NARTA TALAR RENTA ARENA RATAN RATA TREN TRAN TREL CERA RANT CENA
Poziom 12 NIESTETY TENIS SETNY ISTNY ETEN SINY TEST NIE NIT SEN NET SET TEN
Poziom 13 PSYCHOZA SZACHY SZACH ZASYP SPOZA PYCHA CHAOS SZOPA SZOP PYZA CZOP OPAS OSPA ZSYP POZA
Poziom 14 JASKÓŁKA SKAŁKA SKAŁA KAJAK ŁASKA SÓJKA KŁAK KASK SŁÓJ KASA ŁÓJ JAK
Poziom 15 PASKUDNY UDANY KUPNY NASYP PYSK DYSK DANY NUDA KUNA SKUP SPAD KUSY PAN PAS SAD
Poziom 16 AKTUALNY LUNATYK NATKA NUTKA TUKAN ALKAN NAUKA KLAUN KLATA ANTYK LUTY ATAK AKTA KULA NUTA
Poziom 17 PRZYROST SZORTY PROSTY SZPROT SZROT STROP SPORY OSTRY SYROP SPORT SPRYT PSTRY ZROST ZSYP TORS
Poziom 18 ZARZĄDCA ZARZĄD RADCA CZARA ZARAZ CZAD RADA RACA ZRAZ RDZA CZAR RZĄD ZZA RAZ ARA
Poziom 19 WYLECZYĆ LECZYĆ LEWY ZLEW LECZ WLEC LEC CEL CZY
Poziom 20 ODGADNĄĆ DOGNAĆ ODDAĆ DODAĆ NADĄĆ GNAĆ NOGA DĄĆ NAD ODA GAD DAĆ DNO
Poziom 21 UJAWNIAĆ UJAWNIĆ NAWIJAĆ UWIJAĆ NAWIAĆ UWIĆ WIAĆ NIWA WINA JAWA NAWA UNIA ANI NIĆ WIĆ
Poziom 22 BARWINEK NERWIAK BARWNIK BANKIER RWANIE BRANIE WIANEK KREWNA BAKIER BIERKA RANEK BIWAK EKRAN AKWEN NERKA
Poziom 23 PIRACTWO POWIAT PIRAT APORT PRAWO WROTA PROCA PATIO WIATR TAPIR TROP OPAT PIWO PORT OPAR
Poziom 24 GENIALNY LNIANY GLINA LENNY LANIE NAGLE LEGIA INNY LIGA NAGI LINA LANY LIN LEN ALE

Jezioro guatavita

Poziom 1 ZŁOCISTY ZŁOTY SITO CIOS STO TYŁ ZŁY TŁO ZŁO
Poziom 2 TABLETKA BALETKA TABLET TABELA ATLETA BALET KLATA BELKA BATAT TAKT AKTA ATAK TATA ETAT TEKA
Poziom 3 IMPORTER PORTIER IMPORT POTEM IMPET METRO TEMPO RETRO MIOT TROP PORT METR TRIO PROM POR
Poziom 4 ZGASZONY SZYNA ZGON NASZ NOGA ZZA GAZ NOS OSA
Poziom 5 TELEGRAM LETARG TREMA METAL META GRAM TARG GRAT GRA GAR ERA MAT MAG TAM GEM
Poziom 6 NARZUCIĆ ZANUCIĆ RZUCAĆ UCINAĆ ZRANIĆ URAZIĆ RUINA CZAIĆ RANIĆ UZNAĆ NUCIĆ RAZIĆ UNIA ZNAĆ URNA
Poziom 7 DOJECHAĆ ODJECHAĆ JECHAĆ CHOĆ ECHO DECH ODE ODA JOD JAD
Poziom 8 WSPÓLNIE PIES SIEW WPIS ILE PSI LEN LIS SÓL LEP
Poziom 9 ZAPARCIE PACIERZ ZAPIEC PIECZA PARCIE ZACIER RZEPA PRACZ CZARA PRACA CZAPA ARIA RZEP RACA RZEC
Poziom 10 ODCZUCIE DOCIEC UDZIEC CZUCIE CUDO CIEC CUD ODE UDO
Poziom 11 ZMYWANIE ZIMNAWY ZIEMNY WYMAZ NIEMY ENZYM ZANIM ZIMNY ZIMA WINA WIZA WENA MEWI MEWA AMEN
Poziom 12 WRAŻLIWY RYWAL WYWAR ŻWAWY LIRA ŻWIR RYŻ WYŻ ŻAL ŻAR RWA WIR
Poziom 13 POTWORNY POWROTNY TOPORNY PORTOWY OPORNY TONOWY TOROWY PYTON ROPNY PORYW TROP TRON NOWY TOR POR
Poziom 14 OLBRZYMI OLBRZYM OZIMY ROMB ZBIR RYBI LIMO ORLI OBY
Poziom 15 ŁATWIZNA ZAWAŁ ŁANIA WIATA NAZWA NAWAŁ WAZA ŁAWA ŁATA WIZA NAWA WINA NIWA WATA ZWAŁ
Poziom 16 TEKSTOWY SKOWYT TEKST OKTET STOK WTYK STEK TOST TEST STYK KOSY ETOS WETO WOSK TOK
Poziom 17 KOMANDOR KOMODA KOMORA KORONA KONDOR MAKRO KORAN KONAR AKORD RODAK NORMA NORKA KOMAR RONDO MANKO
Poziom 18 SIERŻANT RENTA SERIA TRANS SENAT TENIS ASTER SANIE SARNI STRAŻ TRAN STAN STAŻ ŻART TREN
Poziom 19 WPAKOWAĆ KAPOWAĆ PAKOWAĆ WKOPAĆ KAPAĆ KOPAĆ KAWA PAKA KAPA OPAK KOPA OWAK
Poziom 20 GWIAZDOR WIADRO GADZI GWIZD DRZWI RADIO WIGOR ZWIAD DROGA ZGODA GROZA AWIZO WROGI DROGI GWAR
Poziom 21 CZYNNOŚĆ ZNOŚNY NOCNY NOŚNY OCZNY CZYN CZY COŚ NOC
Poziom 22 CHOROWAĆ CHOWAĆ OWCA OWOC ORAĆ RWAĆ CHOĆ CAR RWA
Poziom 23 KAPELUSZ PALUSZEK ESKULAP SZPULKA PLUSZAK PUSZKA KAPSEL SZELKA SZPULA KASZEL LASEK SZLAK KLAPS PASEK ZAKUP
Poziom 24 INSULINA NIUANS LINIA UNIA LINA LISI ANI LAS LIS LIN

Rumunia

Zamek w branie

Poziom 1 SPAWARKA SPRAWA SKARPA PRASKA SKWAR PARKA PRASA SAKWA WSPAK KAPAR PARA KWAS RASA SPAW WRAK
Poziom 2 DOSTATEK OSTATEK ODSETKA STATEK KASTET DETOKS TOAST TEKST ATEST DESKA DATEK OKTET KADET STADO SETKA
Poziom 3 BANANOWY WONNY BANAN OBAWA WANNA NOWY NAWA OBA BON OBY BOA ABY
Poziom 4 LOKALNIE OKLEINA IKONA ALKIL KOLIA ALKIN LINKA LOKAL LANIE KLAN LINA KINO KLIN KLON LAIK
Poziom 5 ZAŁAMANY ZŁAMANY ŁAMANY MŁYN MAŁY ZŁY ŁZA ŁAM ŁAN
Poziom 6 SIERPOWY POSIEW SEROWY SYROP SIERP SPORY WYPIS PORYW OWIES OPIS WERS SERW SOWI SIWY SIEW
Poziom 7 PORZĄDKI DZIK KOZI PRĄD ORK ROK POD KOD DOK PIK POR
Poziom 8 ZABIEGAĆ ZBIEGAĆ BIEGAĆ ZABIEG ZAGAIĆ GIBAĆ ZABIĆ BAZIA ZBIEG BIEG BAZA GAZA IZBA BEZA ZIAĆ
Poziom 9 CICHUTKO CIUCH UCHO KOCI KOC KOT HIT KUC KTO HUK
Poziom 10 STANOWIĆ NITOWAĆ STAWIĆ WNOSIĆ WIOSNA OWIAĆ WSTAĆ WSIAĆ WITAĆ SIANO NOSIĆ STAW NIWA SWAT TAIĆ
Poziom 11 ELASTYNA SATYNA SETNY SENAT ATLAS TLEN STAL STYL LANY SALA STAN TYLE SET NET SYN
Poziom 12 WYPARCIE PRAWIE PIEWCA PARCIE WYPIEC PRAWY WYCIE REWIA PAWI WIEC CERA PIEC CEWA RAP CAP
Poziom 13 HIPOTEKA OPIEKA POETKA PAKIET EPIKA POETA EKIPA KOPIA EPOKA PATIO PAKT PTAK OKAP OPAK ETAP
Poziom 14 ZACISNĄĆ ZACIĄĆ CISNĄĆ ZASNĄĆ NACIĄĆ CISZA CZAIĆ NISZA CZAS ZIAĆ ZNAĆ NASZ SIAĆ ANI
Poziom 15 UPOLOWAĆ POLOWAĆ POLAĆ OPLUĆ ULAĆ OPAL WOLA POLO WOAL WLAĆ LUPA PULA PLUĆ OWAL LAĆ
Poziom 16 BRZUSZEK KREZUS REBUS BUREK BUSZ KURS BRUK KURZ BEZ BUS SER
Poziom 17 ROZPOREK PERKOZ PROROK KOPER POKER ZERO RZEP OKOP OKO POR ORK ROK
Poziom 18 PODATNIK DIAKON NITKA PONAD KOPIA PATIO IKONA NOTKA KPINA TONIK PNIAK KINO OPAK PTAK NIKT
Poziom 19 SPODOBAĆ PODOBAĆ DOSPAĆ PODAĆ OSOBA OSPA OPOS SPOD OSAD DOBA DBAĆ SPAĆ OPAS SPAD SODA
Poziom 20 ZAWISNĄĆ ZAWINĄĆ ZWINĄĆ WIĄZAĆ ZASNĄĆ WZIĄĆ NISZA WSIAĆ ZWIAĆ ZNAĆ NIWA WIĄZ ZWAĆ WIAĆ WIZA
Poziom 21 PROTOTYP POTOP POPYT TROP TORT PORT POP TYP POR
Poziom 22 MIĘŚNIAK MINA IMIĘ MĘKA KMIN MINI MAK ANI MIŚ
Poziom 23 DMUCHAWA DAWCA MUCHA CUMA DUMA WADA DAMA MACA DUCH DACH CUD DWA
Poziom 24 OSTUDZIĆ STUDZIĆ ZDUSIĆ STUDIO UDOIĆ DUSIĆ DOIĆ TUSZ UDO STO

Zamek w hunedoarze

Poziom 1 GEOLOGIA GEOLOG LEGIA GOGLE LIGA LOGO ALE GAG GIL ILE GOL EGO
Poziom 2 NIEDOBÓR ODBIÓR BIDON NIEBO DOBÓR ODÓR DREN DRÓB BON NIE DNO
Poziom 3 BLONDYNA BLONDYN NADOBNY BLOND BLADY NYLON BALON DOLNY DOLA DANY ALBO LANY DOBA ODA BOA
Poziom 4 POMIATAĆ OMIATAĆ MIOTAĆ TOPIĆ MOTAĆ MIOT POIĆ ĆMA MIT
Poziom 5 KRUSZYWO SUROWY SKORY KURZY WZROK USZKO WRZOS WYROK KUSY SZYK WOSK UROK ZRYW KOSY SYK
Poziom 6 PRZEMYSŁ PRZESYŁ ZMYSŁ SZMER PERS PRYM PRZY ZSYP RZEP SER PYŁ ZŁY
Poziom 7 POPRAWNY PAROWY PRAWNY PRAWY PORYW ROPNY WAPNO PRAWO WRONA PARNY OPAR RANO PORA NOWY NORA
Poziom 8 POMYŚLEĆ MYŚLEĆ OPLEŚĆ POMYĆ ŚLEPY OŚLEP PLEŚĆ MYŚL PLEĆ OMYĆ POLE MLEĆ LEP MYĆ
Poziom 9 OWULACJA OWACJA OWCA WOAL JAWA LAWA OWAL WOLA WUJ
Poziom 10 WŁĄCZNIE ŁĄCZNIE ŁĄCZE WIEC WIĄZ NIE ZEN ZEW NIC
Poziom 11 FRUKTOZA FUTRZAK FAKTOR FROTKA TOKARZ FURTKA FURKOT FORTA ZATOR FUTRO AKTOR KORT TOFU KARO OKAZ
Poziom 12 ZAGNIEŚĆ ZANIEŚĆ ZGNIEŚĆ ZNIEŚĆ ZGINAĆ ZGANIĆ GANIĆ ZGNIĆ NIEŚĆ ŚNIEG ZNAĆ NAGI GNIĆ ZIAĆ GNAĆ
Poziom 13 GROCHOWA GROCH OGAR GWAR OWCA OWOC OGR CAR RWA GAR GRA
Poziom 14 ZAPRAWDĘ PRAWDA ZAPĘD ZWADA RADA WAZA WRAZ WADA RDZA DRWA ZAD DAR PĘD ARA RAZ
Poziom 15 KOLEJOWY LEKOWY KOLEJ KLEJ OLEJ LEWY LEW WEK LEJ LOK LEK OKO
Poziom 16 GOŁĘBICA OBCĘGI GOŁĘBI GŁĘBIA BŁOGI CIAŁO CĘGI IGŁA BĘC CŁO BOA OBA
Poziom 17 ROZGRZAĆ OGRZAĆ ZGRZAĆ ZGROZA GROZA ZORZA ZGRAĆ GRZAĆ OGRAĆ ORAZ ORAĆ GRAĆ ZRAZ OGAR RAZ
Poziom 18 KANAŁOWY NAWAŁ KAWAŁ ŁAWKA KANAŁ NAWYK ŁOWNY NAWA NOWY ŁAWA ŁYKO OWAK KAWA WAŁ ŁAN
Poziom 19 NAKARMIĆ KRAINA NAMIAR MARINA KARMIĆ MIARKA MANIAK MIARA RANIĆ KARAĆ MANIĆ RAMKA ARMIA KARMA KANAR
Poziom 20 SUPERMAN SAPER AMPER MASER SERUM NUMER SUMA PERS SMAR AMEN URNA PUMA RAP SAM NUR
Poziom 21 DRZWIOWY WIZOWY ZDROWY DRZWI WDOWI WIDZ ZRYW RYDZ ZWID WIR
Poziom 22 DETEKTOR DEKRET KREDO OKTET KORT TORT ETER KRET KOT TOR ORK KTO TOK ROK ODE
Poziom 23 OCHRONIĆ CHRONIĆ HONOR RONIĆ ROIĆ CHOĆ NOC NIC NIĆ
Poziom 24 ZAMROZIĆ ZMROZIĆ ZRAZIĆ MROZIĆ ROZMAZ ZORZA ZMORA RAZIĆ ZIAĆ ORAZ ORAĆ ZIMA ZRAZ IMAĆ RAZ

Zamek peles

Poziom 1 PENTAGON PATOGEN AGENT TANGO POETA OPAT NOGA TOGA GNAT TONA ETAP NEON NOTA TON PAT
Poziom 2 OSZUSTWO OSZUST SZTOS SUSZ STOS TUSZ SOS SUW SUS
Poziom 3 SCYZORYK RYZYKO KRYZYS SKORY KOSY KOSZ SZOK ZYSK CYRK SZYK ORK SYK KOC KOS CZY
Poziom 4 NALEŚNIK LENNIK LEŚNIK ALKIN LANIE LINKA ŚLINA KLAN LAIK KLIN LINA ANI LEK LAK NIE
Poziom 5 ŁĄCZNOŚĆ CZŁON ZŁOŚĆ OŚĆ NOC COŚ ŁOŚ CŁO ZŁO
Poziom 6 POPROSIĆ PROSIĆ PROSO SPOIĆ POPIS POPIĆ SPIĆ POIĆ OPIĆ POR PSI POP PIĆ
Poziom 7 NORMALNA NORMA ALARM MANNA MARA RANO NORA RAMA RANA ROLA LAMA OMAL ARA
Poziom 8 REDAKTOR KREATOR REAKTOR REKORD KRATER REKTOR RETRO DATEK AKORD KREDA AKTOR ORDER KADET RODAK KREDO
Poziom 9 ROZPRAWA PAROWAR OPRAWA ZAPORA PROZA PRAWO OPAR OAZA ORAZ WAZA ROPA PARA POZA WRAZ PORA
Poziom 10 KOMPOZYT KOPYTO KOMPOT POTOK OPTYK OKOP POT OKO KTO KOT TYP
Poziom 11 PODLEGAĆ POLEGAĆ DOLEGAĆ PODLAĆ ODLAĆ GALOP POLAĆ DOLAĆ PODAĆ OPAL PLED APEL OPAD POLE PLEĆ
Poziom 12 NAJEMNIK MANEKIN ANEMIK JAMNIK KNIEJA NAJEM NIJAK MINA KMIN AMEN JAKI MAJ KIJ ANI MAK
Poziom 13 ZAZDROŚĆ ZADOŚĆ ROZDAĆ RADOŚĆ ŚRODA ZORZA RDZA ZDAĆ ORAĆ DOŚĆ DOZA ZZA RAZ OŚĆ ZAD
Poziom 14 SKRZYNKA SZYNKA KRZAK SZARY KRZYK KARNY ZARYS SZYNA KRAN KRAS KASK SZYK KARK RYSA ZYSK
Poziom 15 DOKŁADNY ODDANY ŁADNY KŁODA OKŁAD ŁYDKA ŁYKO DANY NAD ŁAD ŁYK ODA DNO DOK ŁAN
Poziom 16 SIEDZĄCO ODSIECZ SIEC OSĄD CIOS CES CIS ODE SĄD
Poziom 17 BAROKOWY BOROWY BAROWY OKOWA OBORA RYBAK KOBRA ROBAK KROWA WYROK KORBA BRAWO BAROK KARO KRAB
Poziom 18 ZAPASOWY ZAPASY PASYWA POSZWA SPOZA WYSPA PASZA ZAPAS ZASPA WYPAS ZASYP SZOPA POZA SPAW WSYP
Poziom 19 POBUDZIĆ OBUDZIĆ BUDZIĆ ZDOBIĆ PODBIĆ ODPIĆ UDOIĆ POBIĆ DOBIĆ DOPIĆ ODBIĆ UPOIĆ ZBIĆ POIĆ OBIĆ
Poziom 20 NORMALNY NAMOLNY ORALNY ROLNY RYNNA NYLON NORMA RANNY MARNY LANY OMAL RANO NORA
Poziom 21 OZNACZYĆ ZNACZYĆ ZAOCZNY ZACZYN ZACNY OCZNY CZYN ZZA CZY NOC
Poziom 22 INFEKCJA FIKCJA KNIEJA NACIEK CEKIN NIJAK JAKI KAC NIC FAN ANI
Poziom 23 WISIENKA SIEWNIK WIANEK SINIAK SANIE ANEKS SANKI AKWEN NISKI NIWA WINA KWAS SIEW KIWI WIEK
Poziom 24 OKAZYWAĆ WYKAZAĆ OKAZAĆ WYKAZ ZAWYĆ KAZAĆ KAWA ZWAĆ WYĆ

Żelazna brama

Poziom 1 PLOTKARA KOTARA PATROL PRALKA KROPLA PORTAL PLOTKA LOKATA PLAKAT KLAPA TARKA PARKA KATAR POLKA AKTOR
Poziom 2 OKULISTA STOLIK ULOTKA OSIKA SKAUT STOIK KUTIA SITKO LOTKA KOLIA LISTA SALTO LAIK AUTO KOSA
Poziom 3 OTWORZYĆ TWORZYĆ TOROWY ROZTYĆ ZWROT TROĆ TRZY ZRYW ZRYĆ WRYĆ RYĆ TOR WYĆ
Poziom 4 KOMUNIZM KOMIZM KOMIN KMIN UNIK KINO MIMO KOZI MIM NIM
Poziom 5 SPECYFIK PIECYK SYPKI CIEK PISK SIEC PYSK EPIK PIES CEP PSI PIK SYK CES CIS
Poziom 6 ZWIERZAK ZWIERZ RZEKA REWIA KRZEW IKRA KREW ZRAZ WIEK WRAZ KIER WRAK RAK WIR KRA
Poziom 7 UMIEŚCIĆ MIEŚCIĆ ŚMIECIĆ ŚMIECI UIŚCIĆ ŚMIEĆ UMIEĆ MŚCIĆ MIEĆ IŚĆ MIŚ EMU
Poziom 8 BARDOTKA KOTARA OBRADA BROKAT TARKA BRODA KRATA ROBAK RABAT BAROK AKORD TORBA KATAR KARAT BARAK
Poziom 9 MARGINES MIGRENA ENIGMA MAGNES SANIE MASER SARNI GMINA REMIS SERIA NAGI SMAR RING AMEN MISA
Poziom 10 KOMORNIK KORNIK KIMONO KOMIK MIKRO KOKON KOMIN KONIK MROK KINO MORO OKNO KMIN KROK OKO
Poziom 11 HALOGENY HALOGEN GALON NAGLE HALNY GLON LANY NOGA HOL EGO LEN GEN HEN HEL
Poziom 12 AUTOSTOP PATOS TUPOT TOPOS PSOTA TOAST OPAS STOP OPAT ATUT TATO AUTO OSPA USTA POST
Poziom 13 PROMOTOR MOTOR PROM TROP PORT MORO TOM POT POR TOR
Poziom 14 ŚMIAŁOŚĆ MIŁOŚĆ ŚMIAĆ IMAĆ MAŚĆ MIAŁ OŚĆ ĆMA ŁOŚ IŚĆ MIŚ
Poziom 15 PERKUSJA KASJER PERUKA PRUSAK PRESJA SKRAJ PAKER PASEK KRESA SAPER KUPER PARK KRAJ KRAS KURS
Poziom 16 BAJECZKA BECZKA CZAJKA AKCJA BAJKA BEKA CZEK BEZA BAZA BACA KAC BAK JAK BEZ JAZ
Poziom 17 UŚCISNĄĆ ŚCISNĄĆ CISNĄĆ USIĄŚĆ NUCIĆ USNĄĆ ŚCIĄĆ UCIĄĆ SUNĄĆ SIĄŚĆ ŚNIĆ CIĄĆ SNUĆ NIĆ IŚĆ
Poziom 18 ŚMIESZNY ZIEMNY ZIMNY ENZYM NIEMY MYSZ MYSI SINY SYN NIE SEN MIŚ ZEN NIM
Poziom 19 PRZEMOWA ZMOWA PRAWO POZEW ZMORA OPERA MORZE PROZA AMPER RZEPA RAZEM MOWA ORAZ WRAZ OPAR
Poziom 20 ROMANTYK MOTYKA KANTOR KONTRA KARTON NOTKA AKTOR KORAN NORMA MANTO NORKA TYRAN MOKRY MANKO KONAR
Poziom 21 WYNALEŹĆ WYLEŹĆ NALEW WLANY WYLAĆ WALNY LEWY LEWA LANY WLAĆ WENA LEN ŹLE LAĆ NAĆ
Poziom 22 ROZWALAĆ ROZLAĆ ZARWAĆ ZWALAĆ ZAORAĆ ZALAĆ LARWA WALOR ZWAĆ ROLA OAZA RWAĆ ORAZ WOAL WOLA
Poziom 23 KONTRAKT KONTAKT KANTOR KARTON KONTRA AKTOR TAROT KONAR KORAN TRAKT ORNAT NORKA NOTKA KANT TONA
Poziom 24 POZBAWIĆ POBAWIĆ ZWABIĆ POZWAĆ ZBAWIĆ POWAB ZABIĆ WPOIĆ WOZIĆ OWIAĆ AWIZO WZBIĆ BAWIĆ ZWIAĆ ZAPIĆ

Monastyr voronet

Poziom 1 WYPŁUKAĆ WYŁUPAĆ WYPUKAĆ UPŁYWAĆ PŁYWAĆ PŁYWAK PŁUKAĆ WYKUP UPŁYW WYKUĆ WKŁUĆ ŁYKAĆ PUKAĆ ŁUPAĆ WKUĆ
Poziom 2 PROCESJA OPRESJA PROCES SPACER PORCJA PRESJA OPERA PROCA OPCJA CESJA SAPER ROPA EPOS ROSA OSPA
Poziom 3 ROCZNICA ZIARNO RANCZO ORACZ CORAZ CZAR ORAZ RANO NORA RAZ NOC ANI CAR NIC
Poziom 4 ZASŁONKA ZASŁONA OZNAKA SZKOŁA SKAŁA ŁASKA SZKŁO ZAKON KANAŁ KASZA NAKAZ SKŁON AKSON SKAZA KOZA
Poziom 5 MODUŁOWY DOMOWY MODŁY WYŁOM MODUŁ UDOWY MŁODY MYDŁO MDŁY DYM MUŁ DOM UDO ŁOM
Poziom 6 ROZPALIĆ POLIZAĆ PORAZIĆ PILARZ ROZLAĆ ILORAZ OPALIĆ POLAĆ LIZAĆ PALIĆ POLAR PROZA ZAPIĆ RAZIĆ OPRAĆ
Poziom 7 POLITYKA POLITYK OPTYKA PLOTKA PLOTKI TYLKO PATYK POLAK OPITY KOPIA PALIK OPTYK KOLIA LOTKA PATIO
Poziom 8 MONARCHA CHMARA HOMAR NORMA CHROM RANA RACA RANO MACA MARA NORA RAMA MOC CAR ARA
Poziom 9 GŁUPSTWO WPUST POST PŁOT STOP WŁOS GŁOS PŁUG SŁUP GUST TŁO STO POT SUW
Poziom 10 SEKRETNY KRETES SEKRET KRETY SETNY SEREK STYK TREN TYNK ETEN SYN SER RYK
Poziom 11 DREWNIAK NERWIAK DRWINA WIANEK KREWNA RWANIE REWIA KREDA WINDA NERKA DRINK DANIE RANEK EKRAN AKWEN
Poziom 12 BECIKOWE WIEKO BECIK WOBEC WBIEC WIEK KOCI WIEC BIEC CIEK BOK KOC WEK BEK
Poziom 13 ISKIERKA KRESKA SERIA KRESA ISKRA IKRA KARK KRAS KEKS KIER KASK ERA SER RAK AKR
Poziom 14 ODLICZAĆ ODZIAĆ OCALIĆ OCLIĆ CZAIĆ DZIAĆ ODLAĆ DOLAĆ LIZAĆ ZIAĆ LICO DOLA DOIĆ DOZA ZDAĆ
Poziom 15 WIELORYB RYBI ORLI BREW LEWY BYLE BIEL LEW WIR
Poziom 16 PIĄTKOWY KĄTOWY OPTYK WYKOP OPITY WTYK KWIT PIWO KIT KTO TOK TYP PĄK KĄT POT
Poziom 17 OKRĘGOWY KRĘGOWY OKRĘG WYROK KRĘG OGR RYK ROK ORK OKO
Poziom 18 WYCIĄGAĆ WCIĄGAĆ WYCIĄG CIĄGAĆ WYCIĄĆ WYGIĄĆ WCIĄĆ WIAĆ GIĄĆ CIĄĆ WIĆ
Poziom 19 KLAROWNY WALORY OWALNY ORALNY RYWAL KORAN WOKAL NAWYK WOLNY KOWAL WALNY WLANY KONAR KORAL KROWA
Poziom 20 ZAKWITŁY ZAWIŁY WIZYTA KWIAT TYKWA ŁZAWY ŁATWY WITKA WYKAZ KWITA KWIT WTYK TAKI ZWAŁ KIŁA
Poziom 21 POKRYCIE OKRYCIE CIERPKO KROCIE KOPIEC PIECYK KRYCIE OPIEC KRECI KOPER POKER PIEC CYRK EPIK KOCI
Poziom 22 BADAWCZY ZBAWCA BADACZ ZWADA DAWCA CZAD WAZA WADA BAZA BACA ZAD CZY ABY DWA
Poziom 23 KIEŁBASA KIEŁB SKAŁA BEKSA ŁASKA BEKA KASA KIEŁ SIŁA KIŁA BEK BAK BAS
Poziom 24 OZNAJMIĆ OMIJAĆ ZANIM MIJAĆ MIANO MANIĆ MINA IMAĆ ZIMA ZNAĆ ZIAĆ ĆMA JON NIĆ JAZ

Holandia

Zamek de haar

Poziom 1 WSPIERAĆ SPIERAĆ SPRAWIĆ WPIERAĆ PRAWIĆ PRAWIE WPISAĆ SPRAĆ SIERP SEPIA AWERS SERIA PISAĆ SAPER REWIA
Poziom 2 ROLNICZY ILOCZYN ROCZNY LICZNY LINCZ ROLNY OCZNY CZYLI LICO CZYN NIC CZY LIN NOC
Poziom 3 TECHNIKA TECHNIK NACIEK AKCENT TANIEC HIENA NITKA CEKIN NIECH KITA TANI HECA KANT CENA TAKI
Poziom 4 FESTIWAL FALSET LISTWA LISTA WAFEL WALET ELITA FILET STAW LEWA FLIS SIEW FLET SWAT LIST
Poziom 5 GAZOWNIA AGONIA WAZON NAZWA AWIZO NAGI WIZA ZGON WAGA WAZA NIWA NAWA OAZA NOGA WINA
Poziom 6 SŁOMKOWY KOŁOWY SŁOWO WYŁOM WŁOSY KŁOS SMYK WOSK SMOK WŁOS KOSY KOS SOK OKO SYK
Poziom 7 PIĘTROWY PIĘTRO OPIĘTY OPITY PORYW PRĘT PORT PIWO TROP TRIO PĘTO TĘPY POT TYP POR
Poziom 8 WAROWNIA ARONIA WRONA WIARA WRONI WARAN WINA ARIA RANA NAWA RANO NORA WINO NIWA RWA
Poziom 9 NAPEŁNIĆ PEŁNIA PEŁNIĆ NAPIĆ PANI PIAĆ PŁEĆ PIŁA NIE ANI NIĆ NAĆ PIĆ
Poziom 10 ROZWALIĆ ROZWIAĆ ROZLAĆ ZWALIĆ ILORAZ OWIAĆ WOZIĆ LIZAĆ WALIĆ AWIZO ZWIAĆ OLIWA WALOR RAZIĆ ROIĆ
Poziom 11 WYŻSZOŚĆ WSZYĆ SZYĆ ZŻYĆ OŻYĆ OŚĆ WYĆ ŻYĆ WYŻ
Poziom 12 OGÓRKOWA ROGÓWKA GÓRKA KROWA OKOWA KORA ORKA GÓRA WRAK OGAR KARO GWAR WRÓG OWAK WÓR
Poziom 13 ROZMARYN ZMORA NORMA MARNY RANO ORAZ RYZA NORA RYM RAZ
Poziom 14 WCIĄGNĄĆ CIĄGNĄĆ WCIĄĆ GINĄĆ CIĄĆ GIĄĆ GNIĆ CIĄG NIĆ WIĆ NIC
Poziom 15 REDAKCJA REAKCJA KREACJA AKCJA RADCA RACJA KREDA KADRA KADR KARA RACA CEDR RADA ARKA KRAJ
Poziom 16 ELEWACJA WALEC WCALE LEJCE ALEJA CEWA WALC LEWA JAWA CELA WLEC LAWA ALE LEJ LEW
Poziom 17 GRAFFITI GRAFIT TARGI TRAF FIGI TARG FART FIGA GRAT GRAF FIT GRA GAR
Poziom 18 WIZJONER WIZJER REJON WRONI ZERO WINO NERW JON ZEW ZEN
Poziom 19 PODERWAĆ ODERWAĆ DORWAĆ PORWAĆ DOPRAĆ OPRAĆ PODAĆ OPERA PRAWO OWAD PORA WDAĆ RWAĆ OPAD ROPA
Poziom 20 SATELITA ATEISTA ATLETA ATLAS ELITA ALIAS TALIA SIATA ATEST LISTA ETAT SALA LIST STAL TEST
Poziom 21 WARSZAWA WRZAWA WASZ RASA WRAZ WAZA RWA RAZ ARA
Poziom 22 WSPÓLNIE SIEW WPIS PIES LIN PSI LIS ILE NIE SÓL LEP
Poziom 23 APROBATA RABATA APARAT ATRAPA TORBA APORT TABOR RABAT AORTA ROPA PORT BRAT PORA PARA TARA
Poziom 24 ALBOWIEM BIELMO BAWOLI BOWIEM OLIWA ALBO BELA OMAL BILA MILA WOAL MEWA MEWI WOLA LEWA

Wieża domtoren

Poziom 1 OSTROŻNY ROŻNY OSTRY ŻYTO TORS TRON RYŻ NOS TOR STO SYN TON
Poziom 2 MASKOTKA KOSTKA TASAK MATKA KAKAO MAKAK KASTA ASTMA MASKA SKOK MASA KOSA AMOK KOKS SMAK
Poziom 3 INTERNAT TEATR TETRA RENTA RANT TRAN TREN ETAT TANI NIE ERA ANI NET NIT TEN
Poziom 4 ZASILACZ ALIAS CISZA SZALA SALA CZAS SZAL LAS ZZA CAL LIS
Poziom 5 OBRĄCZKA KACZOR OBRAZ ORACZ KORBA KOBRA ROBAK CORAZ BAROK ORAZ OKAZ BARK KARO KRAB BRĄZ
Poziom 6 ELEMENTY ELEMENT METYLEN ETEN TLEN TYLE NET LEN TEN TYM
Poziom 7 UZDROWIĆ URODZIĆ WODZIĆ RODZIĆ WOZIĆ DRWIĆ DWOIĆ UDOIĆ UROIĆ DRZWI ROIĆ ZWID DOIĆ WIDZ UWIĆ
Poziom 8 BRATANKA RABATKA RABATA KATANA BARAN TARKA KATAR RATAN KRATA RABAT NATKA NARTA BARAK KARTA KANAR
Poziom 9 PACHWINA PAWIAN PIANA PACHA PIACH PANI NIWA WINA PAWI NAWA ANI CAP NIC
Poziom 10 DOPRAWIĆ ODPRAWIĆ PODRWIĆ PODWIAĆ OPRAWIĆ PORWAĆ WIADRO DORWAĆ PRAWIĆ DOPRAĆ WPOIĆ OWIAĆ RADIO PRAWO OPRAĆ
Poziom 11 ODCZEKAĆ DOCZEKAĆ CEDZAK CZEKAĆ CZKAĆ DOZA CZAD ZDAĆ CZEK KAC ZAD ODA
Poziom 12 FATALNIE FLETNIA ALIANT LANIE TALIA ELITA LIANA NAFTA LETNI TAFLA FILET FETA FANT LINA FLET
Poziom 13 PRZEROST SZPROT OSTRZE STOPER SORTER STROP RESOR SZROT RETRO SZEPT ZROST SPORT RZEP STEP SZOP
Poziom 14 SOCJALNY JASNY SALON SOLNY CYJAN SOLA LANY SOJA NOS NOC LAS JON CAL OSA SYN
Poziom 15 ARTEFAKT KARETA KARATE TARTAK TRAKT KRATA KATAR TATAR AFERA AFEKT TARKA TARTA KARTA TETRA TEATR
Poziom 16 SPOWIEDŹ POSIEW ODPIS OWIES WPIS SPOD OPIS PIES PIWO EPOS SOWI SIEW ODE POD PSI
Poziom 17 CHŁOPIEC CIEPŁO OPIEC CHŁOP PIEC CIEC PECH ECHO CECH HOP
Poziom 18 MELDOWAĆ ODLEWAĆ DOLEWAĆ OMDLEĆ MALEĆ MDLEĆ MEDAL WOLEĆ LEDWO DOLAĆ ODLAĆ ODLEW MODA DOLA WOLA
Poziom 19 EKSTRAKT KASTET KRESKA STERTA STATEK SETKA TEATR TEKST TETRA ATEST ASTER KRESA SEKTA TRAKT START
Poziom 20 KASZANKA KASZANA KASZKA SKAZA KASZA NAKAZ NASZ KASK ZNAK KASA
Poziom 21 CZERWONA CENZOR RANCZO OCENA CORAZ WRONA ORACZ WAZON OCEAN WRAZ CEWA ORAZ CZAR CERA WENA
Poziom 22 ANTRACYT TARAN RATAN TARTA CYTAT TATAR TYTAN TYRAN NARTA TARTY RACA TATA TRAN RANA TARA
Poziom 23 MARZENIE NIERAZ REMIZA ZANIM RAZEM ZIMA MINA AMEN ZEN ERA ANI NIM RAZ NIE
Poziom 24 SZCZOTKA SZCZOTA TOCZKA KOSZT TKACZ SZOK OKAZ KOSZ CZAS KOSA STOK KOZA STO KOS OSA

Pomnik pamięci narodowej

Poziom 1 NAPĘDOWY PONAD WODNY DAWNY WYPAD DYWAN NAPĘD WAPNO PĘDNY OWAD OPAD NOWY WODA DANY PĘD
Poziom 2 OPRÓŻNIĆ RÓŻNIĆ RONIĆ PIÓRO OPÓR POIĆ PION ROIĆ OPIĆ
Poziom 3 SUWACZEK SUWAK SKECZ SZEWC CEWKA KUSZA WESZ KWAS CZAS WASZ CEWA SZEW ZEW KAC WEK
Poziom 4 SKOCZNIA KOZICA NACISK ZACISK ZANIK SIANO NOCKA NISZA SZKIC AKSON SANKI CISZA ZAKON IKONA KOZA
Poziom 5 ANULOWAĆ NALAĆ NAWA LAWA WOAL WLAĆ AULA OWAL WOLA ULAĆ LAĆ NAĆ
Poziom 6 WYŁUDZIĆ ŁUDZIĆ WIDŁY ZWID UWIĆ WIDZ WIĆ WYĆ ZŁY
Poziom 7 URATOWAĆ RATOWAĆ OTRUĆ URWAĆ TRAWA TRWAĆ WROTA AORTA ORAĆ TROĆ RWAĆ RATA TURA WATA TRUĆ
Poziom 8 OCHRONIĆ CHRONIĆ RONIĆ HONOR CHOĆ ROIĆ NOC NIĆ NIC
Poziom 9 GENETYKA GENETYK AGENT ETYKA ANTYK GANEK KANT TYNK ETEN GNAT TEKA GEN TAK AKT NET
Poziom 10 PASJONAT SONATA PSOTA PASTA PATOS PASJA OSPA SOJA OPAT STOP SNOP NOTA POST TONA OPAS
Poziom 11 RÓŻANIEC RÓŻNICA ŻARCIE RÓŻNIE CÓRA RÓŻA CENA CERA ŻER RÓŻ ANI CÓŻ NIC ERA CAR
Poziom 12 SCHABOWY BASOWY SCHAB OBCAS CHYBA CHAOS SOWA OBCY OWCA BOSY OBA BAS ABY OBY BOA
Poziom 13 FILMOWAĆ FILOWAĆ LIMFA OLIWA FOLIA WALIĆ OWIAĆ WIAĆ OMAL IMAĆ MOWA WOAL WOLA LIMO MILA
Poziom 14 ZEZNAWAĆ NAZWAĆ ZAZNAĆ ZEZNAĆ NAZWA WAZA NAWA ZWAĆ ZNAĆ WENA ZEW ZZA ZEN ZEZ NAĆ
Poziom 15 KOLENDRA NADKOLE RONDEL KREDO KORAL NERKA ROLKA RODAK KREDA KONAR NORKA DENKO RANEK DOLAR AKORD
Poziom 16 GŁOSOWAĆ SŁOWO WOŁAĆ SOWA ŁGAĆ WŁOS SŁAĆ OSA WAŁ
Poziom 17 ZESTAWIĆ WIESZAĆ ZESTAW STAWIĆ ZIEWAĆ ZASIEW WSTAĆ ZWIAĆ WITAĆ WSIAĆ WASZ STAĆ SZEW SIEĆ TAIĆ
Poziom 18 BAZGROŁY ZABORY OBRAZ BRYŁA GRZYB ŁGARZ GROZA BRYZG BRYZA RYZA RYBA OBŁY GRAB ORAZ OGAR
Poziom 19 MIOLOGIA LIMO LOGO MILA MOLO LIGA OMAL GIL MIG MAG GOL
Poziom 20 WYMYŚLAĆ WYLAĆ WYMYĆ MYŚL MAŚĆ WLAĆ LAĆ WYĆ MYĆ
Poziom 21 POSTAWIĆ POWSTAĆ POWITAĆ PASTWIĆ POSTAW WPISAĆ POSIAĆ OPISAĆ POSTAĆ STAWIĆ STOPIĆ POWIAT WTOPIĆ PTASI SPOIĆ
Poziom 22 BOKSERKI BOKSER OKRES KSERO KOREK KIOSK BOSKI SKOK KOKS KEKS KIER KROK BOKS KOK ROK
Poziom 23 KONFLIKT LOTNIK KONIK TONIK KILOF KLIF KNOT KLON NIKT KILT KINO FOLK KLIN LONT TIK
Poziom 24 SWETEREK WERSET SEKRET KRETES SWETER SKWER SEREK STER ETER KREW STEK WERS KRET SERW SER

Vondelpark

Poziom 1 SPRĘŻYNA PRĘŻNY ŻARNY PARNY NASYP RYSA ANYŻ PAS RYŻ RAP ŻAR SYN PAN
Poziom 2 ODMIENIĆ MIENIĆ IDIOM DEMON DOIĆ MIEĆ OMEN DOM ODE NIM NIĆ DNO NIE
Poziom 3 UKOCHANA NAUKA NOCKA UCHO KUNA KUC HAK KAC KOC HUK NOC
Poziom 4 OBIEKTYW OBIEKT BITOWY WIEKO KWIT BITY WTYK WETO WIEK KTO BYT BET BEK OBY BYK
Poziom 5 NARODOWY DWORNY RODOWY RYDWAN DYWAN WODNY RONDO WYDRA WRONA RADNY DAWNY RODNY WODA NORA DANY
Poziom 6 PÓŁECZKA PŁACZEK PEŁZAK PÓŁKA PŁACZ CZEK PŁAZ CAP KAC PÓŁ ŁZA CEP
Poziom 7 BAZYLIKI LIZAK ALIBI IZBA AZYL BZIK BILA LAIK LAK BAL ABY
Poziom 8 SYLWETKA LATEKS SEKTA TYKWA LASEK SETKA WALET ETYKA KSYWA LEWA LEWY TEKA STYL STAL TALK
Poziom 9 DZIWADŁO ODDZIAŁ DZIDA DIODA AWIZO DZIAD ZWIAD DZIAŁ DOZA OWAD ZWAŁ WODA WIDZ WŁAZ WIZA
Poziom 10 ŻARTOWAĆ RATOWAĆ AORTA TRAWA WROTA TRWAĆ ROTA WART TARA WATA ŻART RWAĆ ORAĆ RATA WAT
Poziom 11 POBRANIE BRANIE PRANIE OPERA RABIN BARON PERON NIEBO OPAR ROPA NORA PANI PION RANO PORA
Poziom 12 ESTETYKA ESTETYK KASTET STATEK ETYKA TEKST SETKA SEKTA ATEST STYK STEK TEKA ETAT TEST TAKT
Poziom 13 ZARZĄDCA ZARZĄD RADCA ZARAZ CZARA RADA RZĄD RDZA RACA CZAR CZAD ZRAZ CAR RAZ DAR
Poziom 14 ORNAMENT MONETA RENOMA MENTOR MORENA REMONT MONTER NORMA TONER ORNAT MANTO METRO RENTA TENOR TREMA
Poziom 15 BOJOWNIK KOWBOJ KINO OBOK WINO JON KIJ BON BOK OKO
Poziom 16 ARTYSTKA ARTYSTA STRATA SATYRA ATTYKA TARTAK TARAS TARTA KARAT TATAR KARTA STARY TRASA KASTA TARKA
Poziom 17 APARYCJA RACJA PAJAC PRACA RACA JARY PARA ARA CAP CAR RAP RAJ
Poziom 18 MNIEJSZY ZIEMNY ZIMNY ENZYM NIEMY MYSI SINY MYSZ SEJM NIM ZEN NIE SYN SEN
Poziom 19 GÓRALSKI GÓRSKI KARLI ISKRA GÓRKA IGLAK GÓRAL SKÓRA GAIK GÓRA KRAS LAIK LIRA KRÓL LIGA
Poziom 20 ŹRÓDEŁKO ŹRÓDŁO DOŁEK KREDO ODÓR ŁÓDŹ DÓŁ RÓD DOK ODE ROK KOD ORK
Poziom 21 INWESTOR ORIENT SENIOR WRONI TONER TENOR OWIES SONET TENIS SITO WNET WINO ETOS TRIO STER
Poziom 22 TELEGRAM LETARG METAL TREMA ETER METR TREL TARG GRAM GRAT META ALE GEM TAM ALT
Poziom 23 DOCELOWO ODWLEC LEDWO ODLEW OWOC WLEC LEW ODE CEL LEC
Poziom 24 KONFETTI OKTET TONIK KINO KNOT NIKT NIE NET KIT NIT KTO TEN TIK TON KOT

Zaanse schans

Poziom 1 KIEROWCA WCIERKA KRAWIEC CIEKAW KAWIOR KROCIE REWIA WIEKO KWARC KROWI KROWA KRECI CEWKA WOREK ROWEK
Poziom 2 DRZWIOWY WIZOWY ZDROWY DRZWI WDOWI WIDZ RYDZ ZRYW ZWID WIR
Poziom 3 ZIEMNIAK ZMIENIK ZIEMIA ZAIMEK ANEMIK ZANIK ZAMEK ZANIM KMIN AMEN MINA ZIMA ZNAK MINI ZEN
Poziom 4 ZATRUCIE ZACIER TARCIE TRACZ UCZTA URZEC CZART TERAZ RZEC RZUT CERA URAZ TURA TEZA ETUI
Poziom 5 POSZALEĆ OSZALEĆ SZALEĆ POLAĆ ALOES SPOZA SOPEL SZOPA OPAS APEL PLEĆ POLE EPOS SPAĆ OSPA
Poziom 6 ZALICZYĆ ZLICZYĆ ZLICZAĆ ZLIZAĆ LICZYĆ CZAIĆ CZYLI CLIĆ LAĆ CZY CAL
Poziom 7 DRUKOWAĆ ODKUWAĆ KUROWAĆ DWORAK DORWAĆ RODAK DUKAĆ URODA ODKUĆ KROWA AKORD URWAĆ UROK OKUĆ OWAD
Poziom 8 KOŁNIERZ IROKEZ ORZEŁ KINO ZERO KOZI KIER KIEŁ ZEN NIE ZŁO ORK ROK
Poziom 9 DYRYGENT TRENDY TREND GETRY DRYG DREN TEDY TREN DYG GDY GEN TEN NET
Poziom 10 CZWARTEK TECZKA TRACZ TERAZ CEWKA TKACZ CZART KWARC RZEKA TWARZ KRZEW WRAZ RZEC WART KREW
Poziom 11 DOBRANOC BRODA BORDO OBORA BARON RONDO RANO DOBA NORA DNO ODA BAR NOC BOA DAR
Poziom 12 OFENSYWA SYNOWA SYFON WYNOS FASON FOSA WENA SOWA NOWY SOFA SYN OSA NOS FAN SEN
Poziom 13 ZAKONNIK KANONIK KONIAK KONINA KANION IKONKA ZANIK IKONA KONIK ANION KANON KOZAK ZAKON KINO KOZI
Poziom 14 ZAKLĘCIE ZACIEK CIELAK LIZAK CIELĘ KLACZ LECZ CIEK CELA LAIK KICZ CZEK ALE LEK LAK
Poziom 15 NAJWYŻEJ JEŻYNA WAŻNY JAWNY WENA ANYŻ JEŻ JEJ WYŻ
Poziom 16 HARMONIA ARONIA NAMIAR MARINA ARMIA NORMA MIANO MIARA HOMAR RANA MINA MARA RANO NORA RAMA
Poziom 17 FESTIWAL LISTWA FALSET ELITA WAFEL FILET WALET LISTA LEWA SIEW SWAT FLET FLIS STAW FETA
Poziom 18 MIESZANY ZIEMNY SEZAM NIEMY SANIE SZYNA NISZA AMISZ ZANIM ZIMNY ENZYM SINY MSZA NASZ MYSZ
Poziom 19 CEBULOWA CEBULA WOBEC WALEC BOLEC BULWA WCALE OBLEC ULEWA ALBO WOLA ULEC CELA LUBA WLEC
Poziom 20 GRZYBICA GRZYB GRACZ BRYZA BRYZG IZBA CZAR ZBIR BICZ RYZA GRAB GARB RYBA RYBI CAR
Poziom 21 WĘGIELNY WĘGIEL LENIWY GNIEW WINYL WYLĘG LEWY ILE GEN LIN LĘG LEN LEW NIE GIL
Poziom 22 BUKOWIEC OKUCIE OBUWIE WOBEC BECIK UBIEC BUCIK WBIEC WIEKO WIEK CIEK BIEC KOCI WIEC KUC
Poziom 23 PATRONKA KANTOR KOTARA KARTON KONTRA PATRON KRATA AORTA KANAR KARTA TARAN NAPAR NARTA KAPAR APORT
Poziom 24 RECENZJA RACZEJ RZEC CZAR CERA CENA ERA RAZ RAJ ZEN

Kazachstan

Wieża bäjterek

Poziom 1 UWIERZYĆ WIERZYĆ WRZEĆ UWIĆ ZRYW WRYĆ ZRYĆ WIR ZEW RYĆ
Poziom 2 SYMFONIA MIANO SIANO FONIA FASON SYFON SINY MISA MYSI FOSA SOFA MINA SAM FAN ANI
Poziom 3 SKRZYNIA KARNISZ RIKSZA SZYNKA NISZA SARNI SZYNA ZANIK SANKI RYSIK SZARY KARNY ISKRA ZARYS KRAS
Poziom 4 BAROMETR RETRO TABOR TREMA METRO TORBA TEMBR ROTA META BRAT METR BAR TOM TAM MAT
Poziom 5 MŁODZIEŻ ODZIEŻ MŁODZI DEIZM ZŁOŻE MŁODE MOŻE ŻOŁD ŁOŻE ZŁOM DŻEM ZŁO DOM ODE
Poziom 6 SZACUNEK SCENKA KUSZA ANEKS SCENA SKECZ ZNAK NASZ CZAS KUNA CZEK CENA KAC KUC ZEN
Poziom 7 ZABAWIAĆ ZBAWIAĆ ZABAWIĆ ZABAWA ZAWIAĆ ZBAWIĆ ZWABIĆ WZBIĆ BAWIĆ ZABIĆ WABIĆ ZWIAĆ BAZIA ZWAĆ WAZA
Poziom 8 ODROBINA DROBINA BIODRO BIDON BARON OBORA BRODA RADIO BORDO RABIN OBIAD RONDO DOBA NORA RANO
Poziom 9 WYTRWALE WALET WYLEW WYWAR RYWAL WERWA TREL WART TYLE LEWY LEWA WLEW LEW RWA ALT
Poziom 10 PODWYŻKA ODŻYWKA WYKOP ODWYK KAŻDY PODAŻ WYPAD OWAD OWAK OKAP WODA OPAD KOPA OPAK DOK
Poziom 11 DROGERIA ORDER RADIO DROGI DROGA OGIER GRAD IDEA OGAR ODE GAD RAD EGO ERA DAR
Poziom 12 POKRĘTŁO KŁOPOT POTOK OKRĘT ŁOPOT ŁOTR PRĘT TROP TŁOK PŁOT PĘTO KOŁO OKOP PORT OKO
Poziom 13 ROZDAWAĆ RADOWAĆ ZAORAĆ DORWAĆ ROZDAĆ ODRAZA ZARWAĆ ZDAWAĆ DAWAĆ ZWADA ZADAĆ OWAD ZWAĆ ORAĆ OAZA
Poziom 14 ROBACTWO BRACTWO ROBOTA BRAWO TABOR TORBA WROTA OBORA ROBOT WART OWOC OWCA ROTA BRAT OBA
Poziom 15 PIERWSZA WIERSZ PISARZ ZASIEW PRAWIE WIEPRZ ZAPIS RZEPA SAPER SEPIA REWIA SIERP WESZ WPIS SIEW
Poziom 16 POETYCKI KOPIEC PIECYK OPIEC OPTYK OPITY OCET PIEC CIEK EPIK KOCI PIK KIT KOC TYP
Poziom 17 ULEPSZAĆ ZEPSUĆ SZPULA SZALEĆ PLUSZ PLUĆ APEL LUPA SPAĆ PULA ZUPA SZAL ZLAĆ PULS PLEĆ
Poziom 18 WCIELONY OLIWNY LINOWY CENOWY LENIWY CELOWY CELNY CYWIL WELON WOLNY WYCIE WINYL NIECO NOWY LICO
Poziom 19 SZKIELET SZELKI LISTEK ELEKT KITEL ZIELE KILT LIST STEK KIT LIS TIK LEK ILE LIT
Poziom 20 ELDORADO DOLAR RODEO DRED DOLA LORD DODO ROLA ALE ODE DLA DAL ERA DAR ODA
Poziom 21 KSIĘSTWO SITKO STOIK OWSIK STOS SOWI SKOS KWIT SITO WOSK STOK KOS TOK SIĘ SOK
Poziom 22 PIŁECZKA PŁACZEK PEŁZAK ZACIEK PIECZA ZAPIEC PIŁKA PŁACZ EPIKA EKIPA PŁAZ KIŁA PIŁA KIEŁ EPIK
Poziom 23 ESTRAGON SENATOR GORSET STRONA TRANS GROTA SONET TANGO ORNAT RENTA TONER SONAR ASTER TENOR REGON
Poziom 24 KRĘPOWAĆ WKOPAĆ PORWAĆ RĘKAW PĘKAĆ KOPAĆ PRAWO KROWA OPRAĆ OWAK PARK ORAĆ KORA KĘPA WRAK

Pałac pokoju i pojednania

Poziom 1 SZCZUPAK PUSZCZA PUSZKA KUSZA SZPAK ZAKUP ZUPA SKUP CZAS CAP KAC ZZA
Poziom 2 MARYNARZ MARNY NARAZ RYZA MARA RAMA RANA ARA RAZ RYM
Poziom 3 NAJEMNIK MANEKIN ANEMIK JAMNIK KNIEJA NIJAK NAJEM KMIN AMEN JAKI MINA NIE NIM MAJ JAK
Poziom 4 DONICZKA KOZICA ZODIAK DIAKON DONICA ZAKON IKONA NOCKA ZANIK KINO ZNAK ZNAD CZAD KICZ KOCI
Poziom 5 MEMORIAŁ MORAŁ MIAŁ MIMO OMAM MIM ERA ŁOM ŁAM
Poziom 6 UNIKALNY LNIANY LINKA ALKIN KLAUN LINA LAIK INNY LUK LIN
Poziom 7 KLAROWNY WALORY OWALNY ORALNY NORKA WALOR WOKAL KORAN KONAR AKRYL WLANY WRONA ROLKA NAWYK KARNY
Poziom 8 STORCZYK OSTRZYC SZORTY STRZYC KOSZTY KOSZT OSTRY SZROT ZROST SKORY CZORT STOK TORS TRZY ZYSK
Poziom 9 NAPEŁNIĆ PEŁNIĆ PEŁNIA NAPIĆ PIAĆ PANI PŁEĆ PIŁA PAN ANI PIĆ NAĆ
Poziom 10 WYPRAWKA WYPRAWA WPRAWA KRWAWY KAPAR WYWAR PRAWY PARKA PARK KARA KAPA ARKA WRAK PARA KARY
Poziom 11 BAGAŻOWE BAGAŻ OBAWA WAGA ŻABA GAŻA EGO BOA BEŻ OBA
Poziom 12 OSZUSTWO OSZUST SZTOS STOS TUSZ SUSZ SOS SUW STO
Poziom 13 ODWRACAĆ RADOWAĆ DORWAĆ WRACAĆ DAWCA DAWAĆ RADCA RACA OWCA DRWA RADA WADA RWAĆ WDAĆ OWAD
Poziom 14 POSTULAT TUPOT PALTO TOAST PSOTA SALTO SPLOT PATOS OSPA LATO PLUS LUPA AUTO OPAS PULA
Poziom 15 NAKŁONIĆ KANION KONINA ANIOŁ KANON KONAĆ IKONA ANION KOIĆ KIŁA KINO ŁKAĆ NIĆ ANI ŁAN
Poziom 16 DOUSTNIE STUDIO SEDNO SONET TENIS ETUI SITO TON NET NOS SEN UDO NIE SET DNO
Poziom 17 OPATRZYĆ OPARZYĆ PARZYĆ ROZTYĆ PORYĆ TOPAZ PROZA ZARYĆ PYTAĆ OPRAĆ APORT RYZA TROP OPAT ROTA
Poziom 18 OJCOWSKI WOJSKO OWSIK WCISK WOSK KOCI CIOS OWOC SOWI OKO KOS SOK KOC CIS KIJ
Poziom 19 KONTENER TENOR TONER TREN KRET TRON ETER NEON KORT KNOT ETEN NET KOT ROK TOR
Poziom 20 SPEDYTOR STOPER STERYD EDYTOR PODEST PROSTY SPORT ODSYP OSTRY SYROP DROPS STROP SPRYT PSTRY SPORY
Poziom 21 NARZUTKA NARZUTA NATURA AKURAT NARZUT TARKA URAZA KARAT NAKAZ KRATA KATAR NARAZ NAUKA NARTA RATAN
Poziom 22 WZBUDZIĆ ZBUDZIĆ BUDZIĆ WZBIĆ UBIĆ WIDZ UWIĆ ZBIĆ ZWID WBIĆ WIĆ BIĆ
Poziom 23 DOKUMENT DENKO DOMEK DEMON OMEN DUET KNOT DUKT UDKO TOK UDO TEN TOM DNO KTO
Poziom 24 ELEWACJA WCALE LEJCE ALEJA WALEC CELA JAWA LEWA WALC WLEC LAWA CEWA LEJ CEL ALE

Park narodowy szaryn

Poziom 1 NACISKAĆ CISKAĆ NACISK NASIAĆ KICAĆ SANKI ISKAĆ KANIA KASA SIAĆ KAC CIS ANI
Poziom 2 BAKTERIA KABARET BATERIA RAKIETA BIERKA KARETA BRATEK BAKIER KARATE TARKA BARKA KATAR BAREK KARTA KARAT
Poziom 3 WERONIKA NERWIAK RWANIE KREWNA KAWIOR WIANEK WIEKO EKRAN AKWEN WRONA NORKA WRONI KORAN REWIA WOREK
Poziom 4 TRAGEDIA GITARA TARGI DIETA TIARA ARIA RATA TARG AGAT TARA GRAD RADA DATA GRAT AGAR
Poziom 5 WYCISZYĆ WSZYĆ SYCIĆ SZYĆ SIWY ZWIS WYĆ WIĆ CIS CZY
Poziom 6 FARMACJA FARMA RACJA RAMA RACA FAJA JAMA MACA MARA RAFA CAR MAJ RAJ ARA
Poziom 7 WYMYŚLAĆ WYMYĆ WYLAĆ WLAĆ MAŚĆ MYŚL LAĆ MYĆ ĆMA
Poziom 8 WYPŁACAĆ WYŁAPAĆ WPŁACAĆ PŁYWAĆ PAŁAC ŁAPAĆ PAŁAĆ PŁACA ŁAPA CAŁY PŁYW ŁAWA CWAŁ WYĆ CAP
Poziom 9 APLIKANT KAPITAN AKAPIT ALIANT PALNIK PIANKA PANIKA PLAKAT KLATA ALKIN TALIA LINKA PIANA KPINA KALIA
Poziom 10 LICZBOWY WILCZY CYWIL BZOWY OWCZY CZYLI LICO BICZ OBCY CZY OBY
Poziom 11 PRZYRODA ROZPAD PROZA ROPA OPAD PRZY DOZA OPAR PORA RDZA RYZA ORAZ PYZA RYDZ POZA
Poziom 12 SOBOWTÓR BÓSTWO ROBOT OBRÓT OTWÓR STWÓR SOBÓR TORS WÓR BÓR STO RÓW TOR
Poziom 13 ZAWIĄZAĆ ZWIĄZAĆ ZAWZIĄĆ WIĄZAĆ ZAWIAĆ ZWIAĆ WZIĄĆ WAZA WIĄZ WIZA ZWAĆ WIAĆ ZIAĆ WIĆ
Poziom 14 REZERWAT REZERWA TERAZ TWARZ ETER WART TEZA WAT ERA RAZ ZEW RWA
Poziom 15 SZALENIE SANIE LANIE ZIELE NISZA LINA SZAL NASZ LAS ILE LIN SEN ALE ANI NIE
Poziom 16 PODSŁUCH POSŁUCH ODSŁUCH PUDŁO PŁUCO SŁUCH CHŁOP PUCH HOŁD CUDO DUCH SPOD SŁUP UCHO ŁUP
Poziom 17 ODBIEGAĆ OBIEGAĆ BIEGAĆ OBIAD ODBIĆ OBIEG BIEDA IDEA GAD EGO ODE
Poziom 18 NAGRYWAĆ WYGRANA WYGNAĆ GRYWAĆ NARWAĆ WYGRAĆ GWARNY WAGARY WARGA GWARA WARAN WGRAĆ RANGA GNAĆ NAWA
Poziom 19 KLAUZULA LALKA LUZAK LUKA LALA KULA AULA LUK LUZ LAK
Poziom 20 ODRZUCAĆ RZUCAĆ ODCZUĆ ROZDAĆ URODA ORACZ CORAZ ZDAĆ URAZ UDAĆ CZUĆ ORAZ CZAD UZDA DOZA
Poziom 21 POŚREDNI ŚREDNI PERON PIERŚ DREN PION POR DNO POD ODE NIE
Poziom 22 ZASTĘPCA ZASTĘP ZASPA PASTA SZATA ZAPAS PASZA CZAPA TĘCZA STĘP TACA CZAS PAS PAT CAP
Poziom 23 ZGRABNIE ZEBRANI GRABIE ZABIEG BRANIE NIERAZ BANER ZEGAR BRZEG ZBIEG ZEBRA RABIN NAGI BEZA GARB
Poziom 24 SALCESON ALOES SALON SOSNA SCENA OCENA OCEAN SEANS SENS CELA CENA LESS SOLA LEN OSA

Centralny meczet w ałmaty

Poziom 1 POKONANY OPONKA KONNY OPOKA KANON OPONA OKAP OKNO OKOP OPAK KOPA PAN OKO
Poziom 2 GROCHOWA GROCH OWOC OWCA GWAR OGAR RWA GRA GAR CAR OGR
Poziom 3 JABŁKOWY BAJKOWY JAŁOWY KOBYŁA JABŁKO WOJAK OBJAW JAKBY ŁYKO OBAJ KOJA OWAK OBŁY BOJA OBY
Poziom 4 SZMARAGD SADZA MARSZ GAZDA GRAD RAMA SAGA MARA GRAM RADA AGAR GAZA MSZA MASA DAMA
Poziom 5 KONWALIA WALONKA WALONKI ALKOWA LAWINA OLIWKA KOALA ALKAN LIANA OLIWA KOWAL KOLIA IKONA KANIA WOKAL
Poziom 6 SZWAGIER WIERSZ ZASIEW AWERS ZEGAR SERIA REWIA WIZA WERS SIEW SZEW SERW ZWIS WESZ WASZ
Poziom 7 PLAMISTY PTASI ISLAM LISTA SLIPY PSALM STYPA PLISA SPITY MISA STYL TIPS MYSI LIPA MILA
Poziom 8 OSADZONY DYSZA SZYNA DONOS SONDA DOZA ZNAD OSAD OZON SODA DANY NASZ DNO ODA NOS
Poziom 9 DOCENIAĆ ODCINAĆ DOCENIĆ OCENIAĆ DOCINAĆ OCENIĆ DONICA OCENA NIECO DANIE OCEAN DANE DOIĆ CENA IDEA
Poziom 10 KATERING TREKING NEKTAR KARNET GRANIT GARNEK AGENT RANEK NERKA GANEK EKRAN GREKA NITKA RENTA TARGI
Poziom 11 POZORNIE PERON OZON ZERO RZEP PION NIE POR ZEN
Poziom 12 PORZUCAĆ POUCZAĆ UPORAĆ RZUCAĆ POCZUĆ OPRAĆ CORAZ PAZUR ORACZ PROZA UPRAĆ PRACZ PROCA PORA URAZ
Poziom 13 ZIARENKO NIERAZ IROKEZ KOZERA ZIARNO KORAN NERKA KONAR ZAKON NORKA IKONA RANEK RZEKA ZANIK EKRAN
Poziom 14 OTRZYMAĆ TRZYMAĆ MARZYĆ ROZTYĆ ZARYĆ ZMORA ZATOR MOTAĆ RYTM RYZA OMYĆ TRZY ROTA TROĆ ORAĆ
Poziom 15 UDZIELAĆ LUDZIE ULIZAĆ LIZAĆ DZIAĆ ZIAĆ ZDAĆ UDAĆ ZLAĆ IDEA UZDA ULAĆ DLA LUD ZAD
Poziom 16 PROSTATA PASTOR STRATA TARAS PSOTA PATOS PASTA TRASA TATAR TOAST START SPORT APORT AORTA STROP
Poziom 17 ŹRÓDŁOWY ŹRÓDŁO WODÓR ODÓR OŁÓW ŁÓDŹ DWÓR WÓŁ RÓD RÓW DÓŁ
Poziom 18 KARDYNAŁ RADYKAŁ NAKŁAD RANDKA ŁADNY KADRA RADNY RADNA ŁYDKA KANAR KARNY KANAŁ KARY RANA KRAN
Poziom 19 ZAWRACAĆ ZARWAĆ WRACAĆ CZARA CZAR RWAĆ RACA WAZA ZWAĆ CAR ARA RAZ RWA
Poziom 20 ZWIEDZAĆ WDZIAĆ WADZIĆ DEWIZA WIEDZA ZIEWAĆ WIDAĆ ZWIAĆ ZWIAD DZIAĆ WIDZ ZIAĆ ZDAĆ IDEA WDAĆ
Poziom 21 ROZPALIĆ PORAZIĆ POLIZAĆ ROZLAĆ OPALIĆ PILARZ ILORAZ PROZA LIZAĆ POLAR POLAĆ PALIĆ ZAPIĆ OPRAĆ RAZIĆ
Poziom 22 GŁODÓWKA GŁÓWKA WKŁAD OKŁAD WOKÓŁ KŁODA ŁÓDKA WODA GŁÓD OWAD OWAK OGÓŁ OŁÓW DOK ODA
Poziom 23 ŚWIETLNY ŚWIETNY WENTYL LENIWY LETNI WINYL LEŚNY LITY LEWY WNET TLEN TYLE WIEŚ ŚWIT ILE
Poziom 24 OSTATNIO OSTATNI ISTOTA SIANO TOAST SITO STAN TOST TANI TONA NOTA TATO NIT ANI OSA

Centrum rozrywki chan szatyr

Poziom 1 SCRABBLE LASER BELA CELA CERA CAL SER BAS ERA CEL LEC ALE LAS BAL
Poziom 2 ZAGLĄDAĆ GAZDA GADAĆ ZALAĆ ZADĄĆ ZADAĆ ZLAĆ ALGA GAZA ZDAĆ LADA GALA LĄD DĄĆ GAZ
Poziom 3 PRZYGODA ROZPAD DROGA ZGODA GROZA PROZA GRYPA GRAD PRZY OPAD RYZA PORA ORAZ OGAR PYZA
Poziom 4 SKORPION SPORNIK KROSNO POKOS SKORO PROSO PION OKOP SNOP OPOS OPIS KINO OKNO PISK SOK
Poziom 5 DORZUCIĆ ODRZUCIĆ URODZIĆ ODCZUĆ RODZIC RODZIĆ UDOIĆ UROIĆ CZUĆ ROIĆ CUDO UDO DUR CUD
Poziom 6 REZYSTOR SZORTY OSTRZE SORTER OSTRY SZROT RESOR ZROST RETRO TRZY TORS ETOS ZERO STER SER
Poziom 7 ARGUMENT TRUMNA GRUNT UTARG NUMER RENTA AGENT TREMA TURA GUMA RANT METR GNAT AMEN TRAN
Poziom 8 PLAZMOWY MAPOWY ZMOWA WYMAZ PYZA WOLA OMAL AZYL WOAL POZA OWAL OPAL MOWA PAL PAW
Poziom 9 DOLOTOWY WODOLOT LODOWY WYLOT ODLOT DOLOT WLOT DYL LOT
Poziom 10 BUKIECIK KCIUK BUCIK BECIK KUBEK UBIEC KIBIC BICIE CIEK BIEC BEK BUK KUC
Poziom 11 POWRÓCIĆ WRÓCIĆ PIÓRO POCIĆ WPOIĆ ROIĆ OPIĆ WPIĆ PIWO WIÓR OWIĆ OPÓR POIĆ WÓR POR
Poziom 12 OBRĄCZKA KACZOR ROBAK OBRAZ KORBA KOBRA CORAZ BAROK ORACZ ORKA OKAZ KRAB KARO KARB CZAR
Poziom 13 UJAWNIAĆ NAWIJAĆ UJAWNIĆ UWIJAĆ NAWIAĆ UWIĆ JAWA UNIA NIWA WIAĆ WUJ
Poziom 14 KONDYCJA DYKCJA JODYNA NOCKA CYJAN KOJA DNO NOC JAD DOK KAC NAD JON KOD KOC
Poziom 15 OKRESOWO OKRES SKWER SKORO KSERO ROWEK WOREK SERW KREW WOSK WERS KOS WEK SER OKO
Poziom 16 POTRAWKA POTRAWA WARKOT KWARTA OPRAWA WROTKA KOTARA OKTAWA KRAWAT KROWA KRATA KARTA PRAWO TARKA KARAT
Poziom 17 POZOSTAĆ ZOSTAĆ POSTAĆ TOPAZ SPOZA TOPOS PSOTA PATOS SZOPA OPAT STAĆ POZA OPAS SZOP POST
Poziom 18 IMPRESJA EMISJA PRESJA PREMIA SIERP REMIS SEPIA SERIA MASER SAPER AMPER MISJA REJS MISA PIES
Poziom 19 CUKIEREK CUKIER KCIUK KUREK KRECI KRUK CIEK KIER KUC
Poziom 20 NAROŻNIK KANION ŻARNIK KONINA IKONA NORKA KONAR ANION KANON KORAN KINO ORKA IKRA RANO KARO
Poziom 21 FARBOWAĆ RABOWAĆ OBRAĆ BRAWO FARBA OBAWA BARWA BRAĆ ORAĆ RWAĆ RAFA ARA BOA OBA BAR
Poziom 22 POZYSKAĆ ZYSKAĆ SKOPAĆ ZSYPAĆ SZOPKA KOPAĆ SYPAĆ SZKOP SZOPA ZASYP SZPAK SPOZA POKAZ SZYK KOSA
Poziom 23 CMENTARZ TANCERZ TRENCZ MARZEC TREMA TRACZ RAZEM ZATEM TERAZ RENTA CZART CENA RANT RZEC CZAR
Poziom 24 BRAMKOWY RAMOWY MAKOWY BAROWY KROWA KOBRA WYROK MAKRO MOKRY BRAWO BAROK KOMAR ROBAK KORBA RYBAK

Nowa zelandia

Sky tower

Poziom 1 INTUICJA UNCJA NUTA TUJA JUTA UNIA TANI AUT ANI
Poziom 2 WYŁUDZIĆ ŁUDZIĆ WIDŁY UWIĆ ZWID WIDZ ZŁY WYĆ WIĆ
Poziom 3 WSTĘPNIE TENIS WSTĘP PIES WNET STEP TIPS WPIS SĘPI SIEW TEN PSI SET PET NET
Poziom 4 WSKAZANY NASZYWKA SKAZANY ZAKWAS SZWANK SZYNKA SKAZA SZYNA AWANS NAWYK NAKAZ SAKWA NAZWA KASZA WYKAZ
Poziom 5 HISTORYK STROIK SKORY OSTRY STOIK RYSIK SITKO STOK KOSY KORT IRYS TRIO HIT RYK KTO
Poziom 6 PODŁOŻYĆ DOŁOŻYĆ POŁOŻYĆ ODŁOŻYĆ ŁOŻYĆ DOŻYĆ PODŁY ODŻYĆ POŻYĆ OŻYĆ PŁOĆ ŻOŁD PYŁ POD
Poziom 7 PIECHOTA POETA OPIEC PIACH PATIO OPAT PECH HECA ECHO PIEC OCET ETAP CAP POT PAT
Poziom 8 GRAFFITI GRAFIT TARGI TARG FIGI TRAF FART FIGA GRAF FIT GRA GAR
Poziom 9 ZAKŁÓCIĆ KŁÓCIĆ KICAĆ CZKAĆ CZAIĆ KICZ ZIAĆ ŁKAĆ KIŁA ŁZA KAC
Poziom 10 DYREKCJA DYKCJA EDYCJA KREDA KRAJ KARY RAJD CEDR CERA KADR CYRK JARY RAD ERA JAD
Poziom 11 ŚRODKOWY RODOWY KODOWY WYROK ODWYK RYK KOD RYŚ ROK ORK DOK OKO
Poziom 12 DORABIAĆ ODRABIAĆ OBRADA ODBIĆ DOBIĆ OBIAD RADIO ROBIĆ OBRAĆ BADAĆ BRODA BIADA BROIĆ ORAĆ ARIA
Poziom 13 ZAŁATWIĆ ZAWITAĆ ŁZAWIĆ ZATAIĆ ZAWIAĆ ZAWAŁ ŁATAĆ ZWIAĆ WITAĆ WIATA WATA TAIĆ WIZA ŁATA WAZA
Poziom 14 KOSZULKA KOSZULA KALOSZ KLUSKA KUSZA LUZAK SZLAK KOLKA USKOK USZKO KULKA KOZAK KLOSZ KASK LUKA
Poziom 15 GWIAZDKA GWIAZDA DZIWAK GADKA GWIZD GAZDA ZWADA GAZIK ZWIAD GADZI DAWKA KAWA WAGA WIDZ GAZA
Poziom 16 TARGOWAĆ TAGOWAĆ WTARGAĆ RATOWAĆ TRWOGA TARGAĆ WROTA TRAWA AORTA WARGA GROTA GWARA WGRAĆ TRWAĆ OGRAĆ
Poziom 17 DOCIERAĆ OCIERAĆ RADIO CEDR IDEA ORAĆ ROIĆ CERA DOIĆ DAR ERA ODE RAD ODA
Poziom 18 GARNIZON ZIARNO ORGAN GROZA ANION RANO NOGA RING OGAR ORAZ ZGON NORA GAR OGR ANI
Poziom 19 PODRYWAĆ PORYWAĆ ODRYWAĆ DOPRAĆ PAROWY DORWAĆ PORWAĆ PODRYW WYPRAĆ WYDRA WYDAĆ PRAWY PORYW PORYĆ WYPAD
Poziom 20 OBŁĄKANA KANAŁ BŁONA BANAŁ KŁĄB BANK ŁĄKA ŁAN BAK BOA OBA BON
Poziom 21 WZMIANKA MANIAK ZMIANA MAZAK NAKAZ ZANIK NAZWA KANIA ZANIM KAWA NAWA ZNAK NIWA WINA WAZA
Poziom 22 ELASTYNA SATYNA SETNY ATLAS SENAT STAN TLEN SALA STYL TYLE SET SYN ALT LAS LEN
Poziom 23 ODKRYWAĆ ODRYWAĆ DORWAĆ DWORAK ODKRYĆ ODWYK KROWA WYROK OKRYĆ AKORD WYDAĆ RODAK ORKA OWAD KARO
Poziom 24 PRZESŁAĆ SZPERAĆ SPEŁZAĆ ZESŁAĆ PEŁZAĆ PERŁA RZEPA SAPER SPRAĆ PRZEĆ PŁAZ SŁAĆ RZEP PRAĆ PERS
Poziom 25 GRZYBOWA RAZOWY GAZOWY ZABORY BAZOWY GRZYWA BAROWY GROZA BRYZA BRYZG BRAWO WYRAZ OBRAZ BZOWY GRZYB
Poziom 26 UCIECZKA CZUCIE ZACIEK CIECZ CIEK CZEK CIEC KICZ KAC KUC
Poziom 27 CHŁODNIA DONICA CIAŁO ANIOŁ HOŁD ŁACH DACH CŁO NOC NAD NIC ANI ŁAN ODA ŁAD
Poziom 28 SZORSTKI ORKISZ STROIK SZROT STOIK KOSZT SZTOS ZROST SITKO KORT SKOS STOK SITO KOSZ KOZI

Tongariro

Poziom 1 GAZOWNIA AGONIA AWIZO WAZON NAZWA ZGON WINO OAZA WAGA WINA NAWA NAGI WIZA WAZA GAZA
Poziom 2 IGRZYSKA GRYZAK RIKSZA GAZIK GRYKA SZARY ISKRA ZARYS RYSIK IRYS KRAS RYZA GAIK RYSA GRYS
Poziom 3 JEDNAKŻE JEDNAK JEDEN JAKŻE DANE ŻAK JEŻ JAK JAD
Poziom 4 DMUCHAWA DAWCA MUCHA DUMA DAMA DACH CUMA DUCH WADA MACA DWA CUD
Poziom 5 TEOLOGIA TEOLOG LEGIA ELITA LOGO ATOL LIGA LATO TOGA ALE ILE LIT EGO LOT GOL
Poziom 6 BRAMKARZ KRAMARZ BRAMKA KARMA BARAK BAZAR BARKA MAZAK BRAMA RAMKA KARAR KRAB KARB ARKA MARA
Poziom 7 BECIKOWE BECIK WBIEC WOBEC WIEKO WIEC WIEK BIEC KOCI BEK KOC BOK
Poziom 8 WIDOCZNY DNIOWY DZIWNY ODCZYN DZWON OCZNY WODNY OWCZY WIDNO WIDNY WIDZ NOWY CZYN WINO ZWID
Poziom 9 OKULTYZM MOTYL LOKUM MUZYK TYLKO KULT ZLOT LUTY TOM LUT LOK LOT TYM KTO
Poziom 10 CATERING GRANIT TARCIE TANIEC RENTA TARGI AGENT GRAT NAGI TANI RING GNAT TRAN CENA CERA
Poziom 11 DOKUMENT DEMON DENKO DOMEK OMEN DUET UDKO KNOT DUKT EMU TOK DNO KOD UDO DOM
Poziom 12 OGRODOWY DROGOWY RODOWY GODOWY DRYG GODY OGR DYG GDY
Poziom 13 WILGOTNO OGNIWO GWINT LONT GLON WINO WLOT LOGO OGON LIN GIL LIT GOL TON LOT
Poziom 14 AMAZONKI MOZAIKA AMONIAK MANIAK ZMIANA OZNAKA ZANIK MIANO KOMIN MANKO MAZAK ZANIM KANIA IKONA ZAKON
Poziom 15 KOLARSKI SIKORKA OKLASKI SIKORA KORAL ROLKA KOLKA OSIKA KARLI SROKA KOLIA KLIKA KILKA ISKRA KIOSK
Poziom 16 WYSTRZAŁ ZWARTY TRWAŁY STARZY STRZAŁ SATYR STARY SZARY ŁATWY TWARZ ŁZAWY ZARYS STAŁY WYRAZ ŁASY
Poziom 17 POMORSKI ROMSKI MORSKI MIKRO POKOS PROSO SKORO KOMIS PISMO MROK MORO MIKS OPOS MOPS PROM
Poziom 18 DRAŻLIWY RYWAL DRWAL WYDRA ŻWIR DRWA ŻAL RYŻ DWA RAD DLA ŻAR DAR WYŻ DAL
Poziom 19 WAROWNIA ARONIA WRONA WRONI WARAN WIARA NORA ARIA WINO NAWA WINA NIWA RANA RANO ANI
Poziom 20 PÓŁROCZE OPRÓCZ POZÓR ORZEŁ OZÓR ZERO RZEP RZEC OPÓR CZOP ZŁO CŁO CEP POR PÓŁ
Poziom 21 TRWALSZY ZWARTY STARZY SATYR STARY SZARY TWARZ ZARYS RYWAL WYRAZ RYZA ZRYW STAL RYSA TRZY
Poziom 22 PODRAPAĆ ODRAPAĆ POPADAĆ DRAPAĆ OPADAĆ PAPROĆ DOPRAĆ PORADA OPRAĆ PODAĆ PADAĆ PAPA RADA OPAR OPAD
Poziom 23 HARMONIA MARINA ARONIA NAMIAR ARMIA HOMAR NORMA MIARA MIANO RANO MINA RAMA RANA NORA MARA
Poziom 24 PATRIOTA PARTIA TAPIR AORTA PATIO PIRAT TIARA TAROT TATAR APORT TARTA TORT TROP ROTA TRIO
Poziom 25 ZAKWITŁY WIZYTA ZAWIŁY ŁATWY WITKA WYKAZ ŁZAWY KWITA TYKWA TAKI WIZA KITA KWIT WŁAZ KIŁA
Poziom 26 UKOCHANA NAUKA NOCKA KUNA UCHO KUC HUK KAC NOC HAK
Poziom 27 NAKARMIĆ KRAINA MANIAK MIARKA MARINA NAMIAR KARMIĆ MANIĆ MIARA RANIĆ ARMIA KANAR KANIA KARAĆ RAMKA
Poziom 28 SKROMNIE SENIOR MORSKI REMIKS SERNIK MIKSER ROMSKI KSERO NOSEK OSIEM KOMIN REMIS MIKRO OKRES KREM

Park narodowy fiordland

Poziom 1 ODSTAWIĆ SADOWIĆ ODSTAĆ DOSTAĆ STAWIĆ ODSIAĆ WSIAĆ WIDAĆ OWIAĆ WSTAĆ STADO WITAĆ DWOIĆ SITO STAW
Poziom 2 ROMANTYK MOTYKA KANTOR KONTRA KARTON TYRAN ORNAT KOMAR KONAR MARNY MAKRO MANKO KARNY AKTOR MANTO
Poziom 3 ZACZEKAĆ CZEKAĆ KAZAĆ ZAKAZ CZKAĆ CZEK ZEZ ZZA KAC
Poziom 4 KANAŁOWY NAWYK ŁAWKA KANAŁ KAWAŁ NAWAŁ ŁOWNY NOWY NAWA ŁAWA KAWA ŁYKO ŁYK WAŁ ŁAN
Poziom 5 OKULISTA ULOTKA STOLIK OSIKA SKAUT KOLIA KUTIA SITKO STOIK SALTO LISTA LOTKA LIST KULA ATOL
Poziom 6 CZOŁÓWKA WŁÓCZKA KOŁACZ ZWŁOKA WOŁACZ ŁOWCA WOKÓŁ COKÓŁ OŁÓW CWAŁ KOZA OWCA OWAK OKAZ WŁAZ
Poziom 7 KAMIONKA AMONIAK MANIAK KONIAK IKONKA KAKAO KOMIN IKONA KONIK MANKO MAKAK KOMIK KANIA MIANO KMIN
Poziom 8 NEKROLOG EKOLOG REGON KOLOR GRONO GEKON LOGO KLON OKNO OGON KLER ORK OGR EGO LEN
Poziom 9 IGRASZKI RIKSZA ISKRA GAZIK IKRA GAIK KRAS RAZ GRA RAK GAZ GAR AKR KRA
Poziom 10 ROZBICIE OBICIE ZBIEC BICIE ZERO BICZ ZBIR BIEC RZEC BEZ
Poziom 11 ZALEŻNIE LANIE ZIELE LINA ILE LIN NIE ŻAL ANI LEN ZEN ŻEL
Poziom 12 DOBIERAĆ ODBIERAĆ ODEBRAĆ OBIERAĆ BIEDA ODBIĆ DOBIĆ BRODA ROBIĆ OBIAD RADIO OBRAĆ IDEA DBAĆ OBIĆ
Poziom 13 BOTANIKA BOTANIK BANIAK KABINA KANIA NATKA IKONA NOTKA BATON TONIK NITKA BITKA BANIA KANT KINO
Poziom 14 KOMPLETY KOMPLET POTEM MOTEL TEMPO TYLKO OKLEP MLEKO OMLET OPTYK MOTYL POLE TYLE POT TYM
Poziom 15 KREWETKA KREWETA WRAK ETER KRET WART KREW KARK TEKA AKT WAT AKR RWA KRA TAK
Poziom 16 MASKOTKA KOSTKA KAKAO MASKA MAKAK MATKA KASTA ASTMA TASAK MASA KASA KOSA SMAK MATA KOKS
Poziom 17 SZTUCZNY SZCZYT CZYNSZ USTNY USZNY TUSZ SUTY CZYN SYN CZY
Poziom 18 REZYDENT TRENDY TREND RYDZ TEDY TRZY DREN ETEN ETER TREN TEN NET ZEN
Poziom 19 GŁODÓWKA GŁÓWKA WKŁAD KŁODA WOKÓŁ ŁÓDKA OKŁAD GŁÓD OŁÓW OWAD WODA OWAK WAŁ WÓŁ DÓŁ
Poziom 20 POWROTNY POTWORNY TOPORNY PORTOWY OPORNY TONOWY TOROWY PORYW ROPNY PYTON TRON PORT TROP NOWY POR
Poziom 21 FANATYZM AMANT NAFTA FAZA FANT TAMA FAN TAM TYM
Poziom 22 POŚPIECH ŚPIOCH OPIEC PIEC PECH ECHO COŚ HOP POP
Poziom 23 INTERNAT TEATR RENTA TETRA ETAT TRAN RANT TANI TREN ANI NET NIT ERA TEN
Poziom 24 CEBULOWA CEBULA ULEWA BOLEC WALEC BULWA WCALE WOBEC BELA CEWA CELA WOAL LUBA LEWA WOLA
Poziom 25 PRZEBIEC PIERZE ZBIEC ZBIR RZEP BICZ PIEC RZEC BIEC BEZ CEP
Poziom 26 ZŁOTÓWKA ZWŁOKA WOKÓŁ KWOTA OKAZ KOZA OWAK WŁAZ OŁÓW ZWAŁ TŁOK ŁÓW TAK ZŁO KTO
Poziom 27 POŻEGNAĆ ŻEGNAĆ POGNAĆ ŻONA GNAĆ NOGA EGO GEN NAĆ PAN
Poziom 28 TERAKOTA TARTAK KARETA KOTARA KARATE OKTET KARTA TATAR KATAR TRAKT TAROT TARKA AORTA TEATR TETRA

Jaskinie waitomo glowworm

Poziom 1 KILKASET KLITKA LATEKS KALEKI LISTEK SETKA LISTA SEKTA KLEIK ELITA KITEL KLEKS KLIKA LASEK KILKA
Poziom 2 MODLITWA WIDMO OLIWA LIMO ATOL ODMA WLOT OWAD LATO WODA MILA OMAL WOLA MODA MOWA
Poziom 3 TRUCIZNA TRZCINA RZUTNIA NARZUT NUTRIA INTRUZ TUZIN RUINA TRACZ CZART UCZTA URAZ TANI NURT CZAR
Poziom 4 ELEMENTY METYLEN ELEMENT TLEN ETEN TYLE NET LEN TEN TYM
Poziom 5 CYSTERNA SYRENA TYRAN SCENA STARY CYSTA TRANS ASTER SENAT RENTA SETNY SATYR RYSA RANT TRAN
Poziom 6 ODRZUCAĆ ODCZUĆ RZUCAĆ ROZDAĆ CORAZ URODA ORACZ CZAR DOZA URAZ UDAĆ ORAĆ CZAD UZDA ORAZ
Poziom 7 JABŁKOWE JABŁKO OBJAW WOJAK OWAK BEKA OBAJ KOJA BOJA BAK WEK BOK BEK OBA JAK
Poziom 8 PIŁECZKA PŁACZEK ZACIEK ZAPIEC PIECZA PEŁZAK EKIPA EPIKA PŁACZ PIŁKA CZEK CIEK PŁAZ EPIK KICZ
Poziom 9 DOSTĘPNY ODSTĘP POSTNY PSOTNY DOSTĘP ODSYP OSTĘP PYTON PĘDNY SNOP SPOD PĘTO TĘDY POST STĘP
Poziom 10 WYMIENIĆ MIENIĆ NIEMY WINIĆ MIEĆ MEWI MINI NIE WYĆ MYĆ NIM
Poziom 11 DEPRESJA PRESJA DESER SAPER PERS PEJS DRES RAJD REJS ESEJ SAD JAD RAD DAR
Poziom 12 NASTĄPIĆ SPINAĆ NAPIĄĆ PISNĄĆ STĄPAĆ STANĄĆ PISAĆ NAPIĆ PTASI NAPIS SPIĄĆ TANI TAIĆ STAĆ PIĄĆ
Poziom 13 DOSTAWCA DOSTAWA OSADA STADO DAWCA WATA SODA OSAD DATA TACA SWAT WADA OWAD SOWA WSAD
Poziom 14 POPROSIĆ PROSIĆ SPOIĆ POPIĆ POPIS PROSO OPIS OPOS OPIĆ ROIĆ POIĆ SPIĆ POP POR PSI
Poziom 15 NARZUCIĆ ZANUCIĆ ZRANIĆ UCINAĆ RZUCAĆ URAZIĆ RUINA UZNAĆ NUCIĆ RAZIĆ CZAIĆ RANIĆ ZIAĆ UNIA URAZ
Poziom 16 PŁUKANIE ŁUPINA PEŁNIA ŁKANIE ŁUPEK PNIAK NIEUK EPIKA KPINA PIŁKA EKIPA PANI PUŁK KUNA UŁAN
Poziom 17 WESELNIK WEKSEL WIELE WIEK WILK SIEW KLIN ILE NIE SEN LIN LEW LEN WEK LEK
Poziom 18 POŻYCZYĆ ŻYCZYĆ POŻYĆ ZŻYĆ OŻYĆ CZOP CZYŻ ŻYĆ CZY
Poziom 19 DRAŃSTWO STADO WROTA WSAD STAW DRWA SWAT WODA ROTA SOWA OWAD ROSA SODA ODA TOR
Poziom 20 DOCZEKAĆ ODCZEKAĆ CZEKAĆ CEDZAK CZKAĆ CZAD DOZA OKAZ ZDAĆ KOZA KAC DAĆ KOD DOK KOC
Poziom 21 MAGNOLIA MALIGNA ANALOG AGONIA MALINA MNOGI MIANO GALON LIANA GMINA GLINA MAGIA MANGO LIMO NOGA
Poziom 22 ZOBACZYĆ ZBOCZYĆ OBACZYĆ OBYĆ ZBYĆ OBCY CZY ABY ZZA BAĆ BOA BYĆ OBA
Poziom 23 DĄBRÓWKA BRÓDKA KRAB KADR DRÓB BRAK DWÓR KARB BARK DRWA BRÓD WRAK DAR KRA RÓW
Poziom 24 KONTRAKT KONTAKT KARTON KANTOR KONTRA AKTOR TAROT NOTKA KONAR NORKA TRAKT KORAN ORNAT ROTA NORA
Poziom 25 DWUNASTA USTAWA SAUNA AWANS WATA NUDA DATA STAN STAW WADA SWAT USTA WSAD NAWA NUTA
Poziom 26 ODCZEPIĆ CEDZIĆ EPIZOD CZEPIĆ POCIĆ DOPIĆ ODPIĆ OPIEC OPIĆ DOIĆ CZOP POIĆ POD CEP ODE
Poziom 27 CHARYZMA CHMARA HARACZ ZAMACH CZARA MACA RACA RAMA RYZA CZAR MARA CAR ARA RYM CZY
Poziom 28 OJCOWSKI WOJSKO WCISK OWSIK WOSK CIOS OWOC SOWI KOCI KOC CIS OKO KIJ SOK KOS

Zamek larnach

Poziom 1 NAPRAWIĆ NAWIAĆ WPINAĆ PAWIAN PRAWIĆ NARWAĆ PIANA RANIĆ NAPAR WARAN NAPIĆ WIARA WINA PARA WIAĆ
Poziom 2 KORUPCJA PORCJA UKROP OPCJA PROCA PORA JUKA KARP ROPA KRAJ OPAK KURA PARK KARO ORKA
Poziom 3 HOTELOWY HELOWY WYLOT HOTEL LEWY TYLE HOL LEW HEL
Poziom 4 FLORYSTA STROFA OSTRY SFORA SALTO FORTA FLORA SATYR FLOTA STARY SOFA ROSA ROLA STAL FART
Poziom 5 RUMUŃSKI SUMIK MRUK MIKS KURS SUM RUM MUR MUS
Poziom 6 LODOWATY LODOWY DOLOT ODLOT WYLOT WOLA DOLA OWAL WLOT LATO OWAD WODA ATOL LOT DAL
Poziom 7 ZADUSZKI DZIKUS DUSZA KUSZA UZDA DZIK SIAD SAD ZAD ZZA
Poziom 8 PODRÓBKA BRÓDKA PRÓBKA PORÓD BRODA ROBAK PRÓBA AKORD POBÓR DOBÓR RODAK KOBRA KORBA ODPÓR BAROK
Poziom 9 WYPŁACIĆ WPŁACIĆ PŁACIĆ PŁYWAĆ CWAŁ WPIĆ PŁYW PIAĆ WIAĆ PAWI PIŁA CAŁY WAŁ CAP PAW
Poziom 10 ANULOWAĆ NALAĆ NAWA ULAĆ OWAL WOAL WLAĆ WOLA LAWA LAĆ NAĆ
Poziom 11 LUDZISKA SZALIK KLISZA DZIKUS DUSZA KUSZA LIZAK SZLAK LUZAK KULA SZAL LAIK LUKA UZDA SIAD
Poziom 12 WYSADZIĆ WSADZIĆ WYSIAĆ SADZIĆ WADZIĆ WDZIAĆ WIDAĆ DZIAĆ ZAWYĆ ZWIAD WYDAĆ WSZYĆ DYSZA WIDZ ZWID
Poziom 13 SAMOTNIA MIASTO ANATOM NAMIOT SONATA AMANT ASTMA MANTO SIATA SIANO MIANO MONIT TONA MOST TAMA
Poziom 14 ZAMIENIĆ ZMIENIAĆ ZMIENIĆ MIENIĆ ZIEMIA ZAMIEĆ ZANIM MANIĆ ZIMA ZIAĆ MINA IMAĆ MINI NAĆ ANI
Poziom 15 POKOCHAĆ KOCHAĆ KOPAĆ OPOKA PCHAĆ CHOĆ OKAP OPAK KOPA OKOP CAP HOP HAK OKO
Poziom 16 NADWOZIE DEWIZA ZDANIE WIEDZA ODEZWA WINDA DZWON WIDNO WAZON AWIZO ZWIAD DANIE ODZEW ZNAD DOZA
Poziom 17 PODRÓŻNY DROŻNY PODRÓŻ PRÓŻNY ROŻNY ODPÓR RÓŻNY ROPNY RODNY PORÓD ODÓR OPÓR POR POD DNO
Poziom 18 KERATYNA KREATYNA NEKTAR KARNET KARATE KARETA NERKA KATAR EKRAN ETYKA TARKA KARAT RATAN ARENA NATKA
Poziom 19 ROZWALAĆ ROZLAĆ ZAORAĆ ZARWAĆ ZWALAĆ LARWA ZALAĆ WALOR WRAZ WLAĆ ROLA WOAL WAZA OAZA ZWAĆ
Poziom 20 PAMIĘTAĆ PAMIĘĆ TĘPIĆ PIĘTA MIĘTA PĘTAĆ PIAĆ MAPA TAMA IMAĆ TAIĆ PIĘĆ MAT MIT ĆMA
Poziom 21 LINOLEUM LUMEN MELON LIMO OMEN ILE LEN LIN NIE EMU NIM
Poziom 22 ŁAGODNIE GIEŁDA NIEŁAD ŁADNIE ANIOŁ IDEAŁ DANIE GNIDA IDEA NAGI IGŁA NOGA DANE ODE NAD
Poziom 23 DOLICZYĆ ODLICZYĆ LICZYĆ CZYLI OCLIĆ DOIĆ IDOL CLIĆ LICO DYL CZY
Poziom 24 SUFITOWY SUFIT TYFUS SIWY SITO SOWI TOFU SUTY STO SUW
Poziom 25 ANTYLOPA PLATYNA POLANA PATYNA NALOT PYTON TALON PALTO PALNY LOTNY POLNY OPAL PLON LANY TONA
Poziom 26 KORZENIE IROKEZ KIER ZERO KINO KOZI ORK NIE ZEN ROK
Poziom 27 SCHRONIĆ CHRONIĆ SCHRON NOSIĆ RONIĆ CIOS CHOĆ ROIĆ NIC NOC CIS NOS NIĆ
Poziom 28 DORADZIĆ ODZIAĆ RADZIĆ ROZDAĆ RODZIĆ DZIAD DODAĆ DROZD RADIO DZIDA DIODA DZIAĆ ODDAĆ RAZIĆ RDZA

Islandia

Błękitna laguna

Poziom 1 STWORZYĆ TWORZYĆ OSTRZYĆ WYROST ROZTYĆ WZROST SZORTY WSZYĆ WRZOS ZWROT ZROST SZROT OSTRY TROĆ ZRYĆ
Poziom 2 DOWCIPNY DOWCIP DNIOWY WODNY WIDNO WIDNY PIWNY PIWO WINO NOWY PION POD DNO NIC NOC
Poziom 3 STOSUNKI USTNIK TONIK SITKO SUKNO STOIK KINO KNOT UNIK STOS UKOS STUK SITO SKOS STOK
Poziom 4 PODUSZKA SZOPKA PUSZKA SZKODA POKUSA SZOPA SPOZA SZKOP ODKUP USZKO POKAZ DUSZA ZAKUP KUSZA SZPAK
Poziom 5 WYCZYTAĆ WCZYTAĆ CZYTAĆ TYCZYĆ ZAWYĆ ZWAĆ WYĆ WAT TYĆ
Poziom 6 ZIARENKO NIERAZ ZIARNO KOZERA IROKEZ IKONA NERKA RZEKA ZANIK KONAR EKRAN RANEK NORKA ZAKON KORAN
Poziom 7 MONSIEUR SENIOR REMIS MINUS OSIEM NUMER SERUM EURO SUMO OMEN RUNO MORS NIM RUM NIE
Poziom 8 STRZELAĆ STARZEĆ RESZTA SZALEĆ SZALET TALERZ ARESZT TERAZ LASER TRZEĆ ASTER STAĆ TREL STER SZAL
Poziom 9 NASTAWIĆ STAWIAĆ STAWIĆ NAWIAS NASIAĆ STAWAĆ NAWIAĆ SWATAĆ WSTAĆ AWANS WIATA WSIAĆ WITAĆ SIATA NIWA
Poziom 10 MIŁOŚNIK KOMIN MINI KINO KMIN ŁOM MIŚ ŁOŚ NIM
Poziom 11 RYBACTWO WYBORCA BRACTWO BAROWY WROTA BRAWO TORBA TABOR BRAT ROTA OBCY WART TRYB RYBA OWCA
Poziom 12 BIEGACZE BIEGACZ ZABIEG ZBIEG ZBIEC IZBA BIEC BICZ BIEG BEZA BEZ GAZ
Poziom 13 NAZWISKO WISKOZA WIOSKA SZWANK WIOSNA OSIKA IKONA NISZA AWIZO ZAKON SANKI AKSON WAZON SIANO OWSIK
Poziom 14 BIODROWY DROBIOWY BORDOWY BOROWY RODOWY BIODRO DOBOWY BORDO DOBRY RYBI WIR OBY
Poziom 15 ŚPIWOREK ŚWIERK ROWEK POKER PIERŚ WIEKO KROWI ŚPIEW KOPER WOREK PIWO WIEŚ KREW WIEK KIER
Poziom 16 BUJACZEK CZUJKA CZUBEK BECZKA BUJAK JUKA BAK JAZ KAC BUK BEZ BEK KUC JAK
Poziom 17 TEKSTOWO TEKST OKTET WETO STOK TOST STEK TEST WOSK ETOS STO OKO SOK TOK WEK
Poziom 18 RETORYKA REAKTOR KREATOR RORATY KRATER REKTOR KRETY RETRO ETYKA AKTOR KORT KRET ROTA ORKA KARO
Poziom 19 KLIENTKA KLITKA KLIENT KALEKI LEKKI KLIKA ELITA ALKIN KILKA NITKA LANIE KLEIK LETNI LINKA KITEL
Poziom 20 KWADRANS RANDKA RADNA AWANS SARNA DAWKA SKWAR KANAR WARAN KADRA SAKWA ARKA KRAS KAWA RANA
Poziom 21 ZABUDOWA BUDOWA ZWADA OBAWA OAZA WADA WODA BUDA DOBA WAZA BAZA UBAW DOZA ZAD BOA
Poziom 22 PROWIANT POWIAT PATRON WIATR PATIO ORNAT PRAWO APORT WAPNO TAPIR WRONA WROTA PIRAT WRONI TRIO
Poziom 23 WYRÓWNAĆ RÓWNAĆ WYRWAĆ RÓWNY WYWAR RWAĆ WRYĆ WYĆ RWA WÓR
Poziom 24 KADŁUBEK KADŁUB UKŁAD KUKŁA BUDKA KUBEK BUŁKA KUBEŁ KŁAK BUDA BEKA BUŁA BUK ŁAD
Poziom 25 WSPORNIK SPORNIK OWSIK WRONI KROWI SOWI KINO PION OPIS WINO WPIS SNOP PIWO WOSK PISK
Poziom 26 REEDYCJA EDYCJA CERA CEDR RAJD JARY CYDR CAR JAD ERA RAD
Poziom 27 ROZWALIĆ ROZWIAĆ ZWALIĆ ROZLAĆ ILORAZ ZWIAĆ WALOR WALIĆ OWIAĆ RAZIĆ AWIZO WOZIĆ OLIWA WOAL ORAĆ
Poziom 28 SZKIEŁKO ZESKOK SZKŁO KIOSK SŁOIK KOŁEK KEKS KOKS KŁOS KIEŁ SKOK KOZI KOSZ SZOK SOK

Gullfoss

Poziom 1 PODWYŻKA ODŻYWKA PODAŻ WYKOP WYPAD KOPA WODA KOD WYŻ PAW DWA POD ŻAK
Poziom 2 KAMIONKA AMONIAK MANIAK IKONKA KONIAK IKONA KONIK KOMIN MIANO MAKAK KOMIK KANIA KAKAO KMIN MINA
Poziom 3 PODRÓBKI DOPÓKI ODBIÓR PIÓRKO PIÓRO POBÓR DOBÓR ODPÓR PORÓD DRÓB OPÓR BRÓD ODÓR RÓD ORK
Poziom 4 BRATANKA RABATKA RABATA KATANA BARAN NATKA RATAN KANAR TARKA KARAT TARAN RABAN BARKA KRATA NARTA
Poziom 5 DOKŁADNY ODDANY ŁYDKA ŁADNY OKŁAD KŁODA DANY ŁYKO NAD DOK ŁYK ODA ŁAN KOD ŁAD
Poziom 6 SZTALUGI GULASZ GLISTA LISTA TUSZA GUST STAL LIGA LIST TUSZ SZAL USTA ULGA TIUL LIS
Poziom 7 PAMIĄTKA PIĄTKA AKAPIT MATKA MAPKA PAKT KITA MAPA ATAK PTAK AKTA TAKI KAPA TAMA MATA
Poziom 8 OGROMNIE REGION REGON GRONO OGROM OGIER MNOGI OGON GNOM GROM MORO RING OMEN GEN OGR
Poziom 9 KŁAMLIWY MIŁY MILA MIAŁ LAIK MAŁY KIŁA WAŁ ŁYK
Poziom 10 UCHRONIĆ CHRONIĆ URONIĆ NUCIĆ UROIĆ RONIĆ RUCH RUNO UCHO NIĆ NUR NOC NIC
Poziom 11 SYNERGIA SYRENA SYRENI SANIE SARNI SERIA NAGI GRES GRYS RYSA RING SINY IRYS SER ERA
Poziom 12 BARBÓRKA BABKA BARKA KARAR BARAK KARA BÓBR BRAK ARKA KARB BARK KRAB BÓB BÓR AKR
Poziom 13 UŁATWIAĆ UŁATWIĆ WITAĆ ŁATAĆ WIATA TUŁAĆ ŁAWA WATA UWIĆ ŁATA TAIĆ AUT WAT WAŁ WIĆ
Poziom 14 PONIEWAŻ POWAŻNIE WIEŻA PANEW WAPNO ŻNIWO WINA ŻONA NIWA WINO PION PAWI PIWO PANI ANI
Poziom 15 ANALITYK ALIANT ALKAN NATKA KANIA LIANA NITKA KLATA ANTYK KALIA TALIA LINKA ALKIN LINA KLAN
Poziom 16 ZALICZAĆ ZLICZAĆ ZACZAIĆ ZLIZAĆ CZAIĆ LIZAĆ ZALAĆ CLIĆ ZLAĆ ZIAĆ ZZA CAL LAĆ
Poziom 17 POSŁANIE PEŁNIA SPOINA SANIE POSEŁ NAPIS SEPIA SIANO ANIOŁ PANI EPOS OSPA PIŁA PION OPIS
Poziom 18 KOŁNIERZ IROKEZ ORZEŁ KIER KINO ZERO KOZI KIEŁ ROK NIE ZEN ORK ZŁO
Poziom 19 KORMORAN KORONA KOMORA MANKO KOMAR MAKRO NORMA KORAN NORKA KONAR KRAN KARO OKNO RANO MROK
Poziom 20 WYLICZAĆ WLICZYĆ WYLIZAĆ WALCZYĆ WYCZAIĆ ZWALIĆ LICZYĆ WILCZY WALIĆ LWICA LIZAĆ ZWIAĆ CZAIĆ WALC AZYL
Poziom 21 DOBITNIE NIEBO BETON BIDET BIDON TEN ODE BIT DNO NIE NIT BET TON BON NET
Poziom 22 GORCZYCA CYGARO GORYCZ ROGACZ CORAZ GRACZ ORACZ GROZA RYZA ORAZ OGAR CZAR GAR GAZ CZY
Poziom 23 KSIĘSTWO OWSIK SITKO STOIK SKOS SITO STOS SOWI WOSK KWIT STOK SOK STO KIT TOK
Poziom 24 POSADZKA OPASKA SZKAPA SZKODA POSADA SZOPKA ZASPA SZOPA SKAZA OSADA SPOZA SZKOP SADZA POKAZ KASZA
Poziom 25 ROZERWAĆ ZERWAĆ WRZEĆ ROWER WRAZ ZERO ZWAĆ ORAZ RWAĆ RWA ERA RAZ
Poziom 26 ZMAGANIA ZAMIANA MIAZGA ZMIANA MAGIA ZANIM GMINA GAZA GAMA MINA ZIMA NAGI MAG GAZ NIM
Poziom 27 ZAGROZIĆ ZAGOIĆ ZGRZAĆ ZRAZIĆ GROZIĆ OGRZAĆ ZGROZA ZGRAĆ GRZAĆ OGRAĆ ZORZA RAZIĆ GROZA IGRAĆ ROIĆ
Poziom 28 LEŚNICZY ŚLICZNY LICZNY CZYLI LEŚNY CELNY LINCZ CZYN LECZ NIE LEN NIC LEC CEL CZY

Hallgrimskirkja

Poziom 1 ELEKTRYK KLERYK EKLER ELEKT KRETY KLER TREL ETER TYLE KRET LEK RYK
Poziom 2 ZIELONKA OKLEINA ZAKOLE KOLIA LINKA ZANIK ZAKON IKONA ALKIN LANIE LIZAK LAIK LINA KLAN KOZA
Poziom 3 OZNACZYĆ ZNACZYĆ ZAOCZNY ZACZYN OCZNY ZACNY CZYN CZY NOC ZZA
Poziom 4 ZACISNĄĆ ZASNĄĆ ZACIĄĆ NACIĄĆ CISNĄĆ NISZA CZAIĆ CISZA ZNAĆ ZIAĆ CZAS SIAĆ NASZ CIĄĆ CIS
Poziom 5 AKTORSKI TOKARSKI KROSTKA SIKORKA KROSTA SIKORA STROIK TROSKA KOSTKA AKTOR KIOSK SITKO SROKA STOIK ISKRA
Poziom 6 KOJARZYĆ KORZYĆ ZAKRYĆ JARZYĆ OKRYĆ ZARYĆ KRYĆ KARO ZRYĆ KORA ORKA KARY KOJA JARY RYĆ
Poziom 7 TEMATYKA ATTYKA TEMAT MATKA ETYKA METKA TAMA TAKT ETAT TATA AKTA TEKA MATA ATAK META
Poziom 8 CIEKAWIE CIEKAW CEWKA WACIK KIWI CIEK WIEC CEWA WIEK WEK
Poziom 9 ZAPALNIK PANIKA PIANKA PALNIK ALKAN KANIA LIZAK KPINA PALIK ALKIN PNIAK NAKAZ PIANA KALIA ZANIK
Poziom 10 PRZYJAZD ZJAZD RDZA PYZA ZRAZ RAJD RYDZ PRZY JARY RYZA RAD ZZA JAD RAJ RAP
Poziom 11 PRZEWAGA WARGA GWARA PEGAZ RZEPA ZEGAR GAPA AGAR GAZA RZEP WAGA WAZA PARA GWAR WRAZ
Poziom 12 KOKOSZKA KOZAK KOKOS KOZA SKOK KOSA OKAZ KASK KOSZ SZOK KOKS KOK OKO OSA SOK
Poziom 13 ALGORYTM ROGATY MOTYL ROGAL GORYL GROTA OGAR GROM LATO GRAT ATOL MAG ALT GAR OGR
Poziom 14 ŚLEDZTWO ODZEW WZLOT ODLEW LEDWO ODWET ZLEW WLOT ZLOT WETO LOT LEW ODE
Poziom 15 WZRASTAĆ STWARZAĆ ZRASTAĆ WRASTAĆ ZASTAW STARAĆ SWATAĆ ZASTAĆ ZARWAĆ STAWAĆ TARZAĆ TRASA SZATA WSTAĆ TARAS
Poziom 16 PLASTYKA PLAKAT LASKA SKALA KLAPA KLASA STYPA KLAPS SKALP PASTA KLATA TASAK SALKA KASTA ATLAS
Poziom 17 MNIEJSZA EMISJA NAJEM NISZA SEZAM AMISZ ZANIM SANIE MISJA NASZ MISA ZIMA MSZA SEJM AMEN
Poziom 18 MYSZOŁÓW WYŁOM WŁOSY ZMYSŁ ŁZOWY ÓSMY MYSZ OŁÓW ZŁY
Poziom 19 UMIEŚCIĆ ŚMIECIĆ MIEŚCIĆ ŚMIECI UIŚCIĆ MŚCIĆ ŚMIEĆ UMIEĆ MIEĆ MIŚ EMU IŚĆ
Poziom 20 KOLEKTYW KLEKOT LEKOWY TYLKO WYLOT LEWY WTYK WETO TYLE WLOT KTO LOK KOK LEW LEK
Poziom 21 KLAWISZE WIESZAK KLAWISZ WSZELKI SZELKA SZELKI KLISZA SZALIK KASZEL ZASIEW ZALEW LASEK SZLAK LIZAK WASZ
Poziom 22 REDUKCJA CUDAK KREDA UDAR CERA DRUK RAJD KRAJ RUDA KURA JUKA JURA KADR JAK KAC
Poziom 23 ODLICZAĆ OCALIĆ ODZIAĆ OCLIĆ LIZAĆ DZIAĆ DOLAĆ ODLAĆ CZAIĆ IDOL ZIAĆ CZAD DOIĆ CLIĆ DOLA
Poziom 24 OBYWATEL BALOWY BALET WYLOT WALET TYLE LATO BYLE ATOL LEWA BLAT BELA WETO ALBO WOLA
Poziom 25 CZYNNOŚĆ ZNOŚNY NOCNY OCZNY NOŚNY CZYN NOC CZY COŚ
Poziom 26 ORTOPEDA TORPEDA POETA APORT OPERA OPORA RODEO ADEPT PORT ETAP OPAT OPAD ROPA PORA ROTA
Poziom 27 WRESZCIE WIERSZ SZEWC SERCE RZEC WIEC SERW ZWIS WERS SIEC WESZ SZEW SER CIS ZEW
Poziom 28 OSŁANIAĆ NASŁAĆ NASIAĆ ŁANIA SIANO ANIOŁ SIŁA ANI NOS OSA

Svartifoss

Poziom 1 NAWIĄZAĆ ZAWINĄĆ ZWINĄĆ ZAWIAĆ WIĄZAĆ NAWIAĆ NAZWAĆ WZIĄĆ ZWIAĆ NAZWA WIAĆ WIĄZ WINA NAWA ZWAĆ
Poziom 2 ZASŁUŻYĆ SŁUŻYĆ ZSYŁAĆ USŁAĆ ZAŻYĆ USZYĆ ŻYŁA ŁUZA SZAŁ ŁZA ZŁY
Poziom 3 ANOMALIA MALINA MIANO LIANA LINA MILA LIMO LAMA OMAL MINA LIN NIM
Poziom 4 PRZYJAŹŃ JARY PYZA PRZY JAŹŃ RYZA RAJ RAZ PAŹ
Poziom 5 NAWALONY OWALNY NYLON WANNA WALNY WONNY WOLNY WLANY NOWY OWAL LANY WOAL WOLA NAWA LAWA
Poziom 6 NAPOLEON POLON PANEL OPONA LENNO POLE PLON NEON POLO PLAN OPAL APEL LEN LEP PAL
Poziom 7 ZARADZIĆ ZARAZIĆ ZADZIAĆ RADZIĆ ZRAZIĆ DZIAĆ ZADAĆ RAZIĆ ZARAZ ZIAĆ RDZA ZDAĆ ARIA ZRAZ RADA
Poziom 8 HAWAJSKI SAKWA JAKI JAWA KAWA KASA KWAS KIJ HAK
Poziom 9 SZYMPANS NASYP ZASYP SZPAN SPAZM SZYNA MSZA NASZ PYZA MYSZ ZSYP PAN PAS SYN SAM
Poziom 10 WYCIĄGAĆ WCIĄGAĆ WYCIĄĆ CIĄGAĆ WYGIĄĆ WYCIĄG WCIĄĆ CIĄĆ GIĄĆ CIĄG WYGA WIAĆ WIĆ WYĆ
Poziom 11 SATELITA ATEISTA ATLETA ALIAS LISTA TALIA ELITA ATLAS SIATA ATEST SALA STAL ETAT LIST TEST
Poziom 12 WYROSNĄĆ WROSNĄĆ ROSNĄĆ WYNOS WRYĆ NOWY WĄS SYN RYĆ NOS
Poziom 13 SIÓDEMKA DAMSKI ÓSEMKA MISKA MEDIA DESKA MAKS MIKS IDEA MIÓD SMAK SIAD MISA SAD SAM
Poziom 14 PUSZYSTA USZATY ZASYP SUSZA PUSTY SPUST TUSZA STYPA ZUPA ZSYP SUSZ SUTY PYZA TUSZ USTA
Poziom 15 WSPARCIE PIEWCA SPACER PRAWIE SIEWCA PARCIE SAPER SERIA SIERP SEPIA AWERS REWIA CEWA CERA WIEC
Poziom 16 PRZYBITY ZBITY BITY TRZY TRYB ZBIR RYBI ZBYT BYT BIT TYP
Poziom 17 KAMYCZEK MACZEK ZAMEK KACZY MYCKA KAMYK CZEK MECZ CZY KAC MAK
Poziom 18 ZWIEDZAĆ ZIEWAĆ DEWIZA WDZIAĆ WIEDZA WADZIĆ ZWIAD DZIAĆ ZWIAĆ WIDAĆ WIAĆ WDAĆ ZWID ZIAĆ WIDZ
Poziom 19 TANCERKA NEKTAR KARETA AKCENT KARATE KARNET CERATA KARAT TARKA RANEK RATAN KATAR RENTA KANAR ARENA
Poziom 20 BRUTALNY BRYLANT TRYBUNA BRUTAL TRYBUN RUTYNA TURBAN BUTLA TYRAN BUTNY BUTAN BURTA TABUN RYBA LUBY
Poziom 21 PORUSZAĆ RUSZAĆ SZURAĆ UPORAĆ SZOPA SPRAĆ UPRAĆ PAZUR OPRAĆ SPOZA PROZA SPRUĆ ORAĆ PRAĆ PRUĆ
Poziom 22 SYMFONIA FONIA FASON SYFON MIANO SIANO MISA SINY MINA FOSA SOFA MYSI SYN SAM NIM
Poziom 23 ZBIORNIK BIZON KOZI ZBIR BZIK KINO ROK BON ORK BOK
Poziom 24 ANULOWAĆ NALAĆ OWAL WOAL LAWA AULA NAWA ULAĆ WOLA WLAĆ NAĆ LAĆ
Poziom 25 ZMIERZYĆ MIERZYĆ MRZEĆ ZMYĆ MIEĆ ZRYĆ MYĆ ZEZ RYĆ RYM
Poziom 26 MIERZEJA REMIZA RAZEM ZIMA JAZ ERA MAJ RAJ RAZ
Poziom 27 WYPLĄTAĆ WPLĄTAĆ PLĄTAĆ PYTAĆ WYLAĆ WLAĆ ALT PAL TYP PAW LAĆ WAT TYĆ WYĆ
Poziom 28 SZWAGIER WIERSZ ZASIEW REWIA SERIA ZEGAR AWERS WASZ GRES WESZ SIEW WIZA GWAR SERW WRAZ

Wodospad dynjandi

Poziom 1 JEDZONKO DENKO OZON OKNO ZEN OKO DNO KOD JON DOK JOD
Poziom 2 TOTALNIE LOTNIA TALENT TALON NALOT ELITA LANIE LETNI TONA LONT TATO TLEN NOTA ATOL LINA
Poziom 3 ROZPISKA PISKORZ KOSIARZ KPIARZ RIKSZA KOSZAR ORSZAK SZOPKA SIKORA ORKISZ PISARZ SZOPA SZPAK PISAK POKAZ
Poziom 4 AWANTURA NATURA TRAWA TARAN NARTA WARAN RATAN TURA RANA WATA RANT URNA NUTA TARA AURA
Poziom 5 POCZĄTKI KICZ CZOP KOCI KOZI KIT TOK KTO KĄT POT TIK PĄK KOT PIK KOC
Poziom 6 DORĘCZYĆ DROCZYĆ DRĘCZYĆ RĘCZYĆ CYDR ZRYĆ RYDZ CZY RYĆ
Poziom 7 UJAWNIAĆ NAWIJAĆ UJAWNIĆ NAWIAĆ UWIJAĆ NIWA UNIA JAWA UWIĆ WIĆ WUJ
Poziom 8 ŚWIETLIK WIELKI KITEL WIEŚ KILT KIWI WILK KWIT WIEK ŚWIT LIT LEW ILE
Poziom 9 SIEDZĄCO ODSIECZ SIEC OSĄD CIOS CES ODE SĄD CIS
Poziom 10 SPEKTRUM STRUPEK PUMEKS SKUTER SMUTEK STRUP MUREK KUTER TUREK KUPER SERUM PERS MRUK SKUP STER
Poziom 11 SEZONOWY NOSOWY NOSZE SEZON WYNOS WESZ OZON NOWY SZEW ZEW NOS
Poziom 12 SKARBIEC CARSKI BAKIER BIERKA BECIK KRESA BAREK BEKSA SERIA SKARB KRECI ISKRA BIEC CERA BRAK
Poziom 13 WCIĄGNĄĆ CIĄGNĄĆ WCIĄĆ GINĄĆ CIĄĆ GNIĆ CIĄG GIĄĆ NIĆ NIC
Poziom 14 KOCHANKA KOCANKA NOCKA KAKAO KOK NOC KOC HAK KAC
Poziom 15 PARMEZAN ARENA RAMPA RZEPA NARAZ NAPAR RAZEM AMPER RZEP MARA MAPA PARA RANA AMEN RAMA
Poziom 16 DYKTATOR TARTY RODAK DOTYK TRAKT AKTOR AKORD TAROT DYKTA KADR KORT KARO KARY TAKT TORT
Poziom 17 ZASADZKA ZASADA SKAZA ZAKAZ SADZA KASZA KASA ZZA ZAD SAD
Poziom 18 WERNISAŻ REWANŻ RWANIE WIEŻA REWIA AWERS SANIE SERIA WERS WENA WINA ŻWIR NIWA NERW SER
Poziom 19 DWUNASTY NUDYSTA STADNY DYWAN AUDYT WSTYD USTNY DAWNY UDANY DANY SWAT NUDA STAN STAW NUTA
Poziom 20 SPIRYTUS SPITY TRUPI STRUP SPRYT SPUST PUSTY PSTRY TIPS IRYS TRUP SUTY SPIS TYP TUR
Poziom 21 POLITYKA POLITYK OPTYKA PLOTKI PLOTKA OPITY KOPIA LOTKA POLKA PILOT PALIK PATYK PATIO PALTO POLAK
Poziom 22 CIELISTY STYL LIST LISI LITY SIEC TYLE CEL CES LIS LIT
Poziom 23 ODKŁADAĆ DOKŁADAĆ OKŁADAĆ OKŁAD DODAĆ KŁODA ODDAĆ ŁKAĆ DOK ODA ŁAD KOD DAĆ
Poziom 24 ROZBIJAĆ OBRAZIĆ ZAROBIĆ ZBROIĆ ZROBIĆ OBIJAĆ ZBIJAĆ ZBROJA ROZBIĆ ROBIĆ ZABIĆ OBRAZ BROIĆ RAZIĆ OBRAĆ
Poziom 25 PODNIEŚĆ PONIEŚĆ NIEŚĆ ODPIĆ DOPIĆ ŚNIĆ POIĆ PION DOIĆ NIĆ NIE POD DNO IŚĆ
Poziom 26 POŻYCZYĆ ŻYCZYĆ POŻYĆ ZŻYĆ CZYŻ OŻYĆ CZOP ŻYĆ CZY
Poziom 27 ODBIORCA BIODRO BIORCA OBORA OBIAD BORDO RADIO BRODA DOBA CAR OBA DAR BAR RAD BOA
Poziom 28 KAMPANIA PANIKA MANIAK PIANKA KANAPA KANIA PIANA MAPKA PNIAK KPINA MINA PANI PAKA KMIN MAPA

Nepal

Kathmandu durbar square

Poziom 1 WSZYSTKO KOSZTY SKOWYT SZTOS KOSZT WOSK WTYK KOSZ SZOK STYK SZYK STOS ZYSK KOSY SKOS
Poziom 2 POPRAWIĆ OPRAWIĆ PORWAĆ PRAWIĆ PAPROĆ OPRAĆ POPIĆ PRAWO OWIAĆ WPOIĆ PRAĆ PORA RWAĆ OWIĆ PIAĆ
Poziom 3 BAŁTYCKI BIAŁY BITKA KIŁA CAŁY TAKI BITY KITA TYŁ TIK ŁYK BYT TAK AKT BIT
Poziom 4 INTUICJA UNCJA UNIA JUTA TANI TUJA NUTA ANI AUT NIC NIT
Poziom 5 ZALEDWIE DEWIZA WIEDZA ZIELE ZALEW WEDLE ZWIAD WIELE LEWA WIDZ ZWID ZLEW WIZA DLA DWA
Poziom 6 POCZYTAĆ TOCZYĆ POCZTA CZYTAĆ TOPAZ PYTAĆ POZA OPAT PYZA TYĆ CAP POT TYP PAT
Poziom 7 NABRZEŻE BANER ZEBRA BEZA ERA ZEN BAR BEŻ RAZ ŻER ŻAR
Poziom 8 PÓŁROCZE OPRÓCZ POZÓR ORZEŁ CZOP RZEP ZERO OPÓR RZEC OZÓR PÓŁ ZŁO POR CŁO CEP
Poziom 9 ZAPEŁNIĆ PEŁNIĆ PEŁZAĆ PEŁNIA NAPIĆ ZAPIĆ PIŁA PIAĆ ZIAĆ PŁAZ PANI ZNAĆ ŁAN NIE ANI
Poziom 10 WARSZAWA WRZAWA WASZ WRAZ RASA WAZA ARA RWA RAZ
Poziom 11 ODROBINA DROBINA BIODRO OBIAD BORDO BIDON OBORA RABIN BARON RONDO BRODA RADIO RANO NORA DOBA
Poziom 12 PRZYGODA ROZPAD GROZA ZGODA GRYPA PROZA DROGA OGAR DRYG ORAZ DOZA PORA OPAR OPAD GRAD
Poziom 13 NAGRYWAĆ WYGRANA WYGRAĆ WAGARY WYGNAĆ GRYWAĆ GWARNY NARWAĆ WARGA WARAN GWARA WGRAĆ RANGA GWAR NAWA
Poziom 14 STRZELIĆ TRZEĆ STER LIST TREL TLIĆ SIEĆ SET ILE SER LIS LIT
Poziom 15 NAJEMNIK MANEKIN KNIEJA JAMNIK ANEMIK NAJEM NIJAK JAKI MINA KMIN AMEN KIJ NIE ANI MAK
Poziom 16 STARTOWE TOSTER STERTA TETRA WROTA ATEST AWERS ASTER TEATR START TOAST TAROT ETOS SOWA WETO
Poziom 17 LUKRECJA LEKCJA KRAUL JURA CELA LUKA KLER CERA KLEJ KULA KURA JUKA KRAJ LAUR ULEC
Poziom 18 STRUMIEŃ RUMIEŃ SERUM REMIS STER ETUI SIEŃ METR MUS SER TUR SET EMU
Poziom 19 STABILNY BILANS BYLINA NABITY ISTNY SILNY LISTA LINA BLIN LIST BILA NIBY BLAT LANY BITY
Poziom 20 CHAMSTWO CHWAST CHAOS SOWA SWAT MOST OWCA OSA MAT STO SAM MOC TOM TAM
Poziom 21 DOLICZYĆ ODLICZYĆ LICZYĆ OCLIĆ CZYLI IDOL CLIĆ DOIĆ CZY DYL
Poziom 22 GORLIWIE WROGI WIGOR OGIER ORLI LEW ILE GOL OGR GIL WIR
Poziom 23 BUKOWIEC OBUWIE OKUCIE WBIEC UBIEC BUCIK WOBEC BECIK CIEK KOCI BIEC WIEC KUC BEK BOK
Poziom 24 GROTESKA ESKORTA SEKATOR KROSTA GOKART SEKTOR TROSKA GORSET SEKTA SROKA AKTOR KRESA ASTER GREKA GROTA
Poziom 25 MAŁŻONEK MOŻNA MANKO AMOK MAŁŻ OMEN MOŻE ŁOŻE ŻONA ŻAK MAK ŁAM
Poziom 26 ZUCHWAŁY CZUŁY ŁZAWY ZUCH CAŁY WŁAZ ŁACH CWAŁ ŁUZA ŁZA CZY ZŁY
Poziom 27 METALOWY MATOWY MOTYW WALET METAL MOTEL WYLOT MOTYL OMLET META WLOT ATOL TYLE LEWY MOWA
Poziom 28 ORZESZEK KSERO SEREK OKRES ZERO SZOK KOSZ SER SOK ZEZ ROK ORK

Sanktuarium annapurny

Poziom 1 PIORUNEM PIORUN PERON NUMER OPIUM RUNO OMEN PION EURO PROM NIE NIM POR MUR RUM
Poziom 2 ODMAWIAĆ OMAWIAĆ MAWIAĆ DWOIĆ WIDAĆ OWIAĆ DAWAĆ WIAĆ WODA WDAĆ MOWA DOIĆ OWAD IMAĆ WADA
Poziom 3 DOCELOWY LODOWY ODWLEC CELOWY ODLEW LEDWO WLEC LEWY OWOC LEW CEL ODE DYL LEC
Poziom 4 UPRAWIAĆ UPRAWIĆ PRAWIĆ UPRAWA UPRAĆ URWAĆ WIARA PARA AURA ARIA RWAĆ PIAĆ UWIĆ RAP RWA
Poziom 5 WPAKOWAĆ PAKOWAĆ KAPOWAĆ WKOPAĆ KOPAĆ KAPAĆ KOPA KAWA PAKA KAPA OKAP PAW
Poziom 6 USTAWOWO AUTO SWAT SOWA USTA STAW STO AUT WAT SUW OSA
Poziom 7 BOLEŚNIE NIEBO BILON BIEL BLIN OŚLI BON NIE ILE
Poziom 8 KONTRAKT KONTAKT KONTRA KANTOR KARTON ORNAT KONAR TRAKT NOTKA TAROT KORAN AKTOR NORKA KNOT KARO
Poziom 9 POGRYWAĆ OGRYWAĆ PORYWAĆ PAROWY POGRAĆ PORWAĆ WYPRAĆ WYGRAĆ GRYWAĆ PRAWO PRAWY PORYW WGRAĆ PORYĆ OPRAĆ
Poziom 10 CZCIONKA KOCICA KOZICA ZANIK ZAKON CACKO NOCKA IKONA KICZ OKAZ KOZA KOCI ZNAK KOZI KINO
Poziom 11 WIELEBNY LENIWY WINYL WIELE BIEL LEWY BYLE NIBY BLIN LEW LEN LIN NIE ILE
Poziom 12 CEBULOWA CEBULA BOLEC BULWA OBLEC WCALE ULEWA WOBEC WALEC OWCA LUBA CEWA ALBO WOLA UBAW
Poziom 13 LAKTACJA AKACJA TACKA AKCJA KLATA ATAK TACA TALK AKTA TAK JAK ALT LAK KAC AKT
Poziom 14 ŚWIROWAĆ WIROWAĆ WWIAĆ OWIAĆ ŚWIR WIAĆ ROIĆ WIĆ IŚĆ
Poziom 15 STŁUCZKA ZATŁUC SZTUKA UCZTA ŁUSKA CAŁUS TKACZ KUSZA TUSZA SKAUT STŁUC SZAŁ USTA TŁUC KŁUS
Poziom 16 NAMIĘTNY MĘTNY MIĘTA INNY MINA TANI MAT ANI NIT TYM MĘT NIM TAM MIT
Poziom 17 PODPÓRKA PODPÓR PORÓD ODPÓR AKORD RODAK KORA ORKA OPAD KARP PORA KADR KARO KOPA ODÓR
Poziom 18 ZDRADZAĆ ZDRADA ZARAZ ZADAĆ RDZA ZRAZ ZDAĆ RADA DAR RAZ ZZA ARA ZAD RAD
Poziom 19 SZANOWNY SYNOWA WAZON WYNOS SZYNA ZNANY ANONS WONNY NOWY NASZ SOWA WASZ OSA SYN NOS
Poziom 20 SPRZĘGŁO PRZĘSŁO GROSZ SZOP GŁOS ŁĘG ZŁO OGR POR
Poziom 21 WYRZUCIĆ UCZYĆ ZRYW CZUĆ WRYĆ UWIĆ ZRYĆ WYĆ WIĆ WIR CZY
Poziom 22 MARCEPAN PRACA ARENA NAPAR RAMPA AMPER MARA CERA CENA MAPA MACA PARA RACA AMEN RAMA
Poziom 23 POSADZIĆ DOPISAĆ PODSIAĆ ODPISAĆ OSADZIĆ DOSPAĆ ODZIAĆ POSIAĆ SADZIĆ ODSIAĆ OPISAĆ PODAĆ ODPIS ODPIĆ SZOPA
Poziom 24 RAJSTOPY PASTOR PROSTY APORT STRYJ SPORY SATYR SPRYT PATOS SYROP STROP PSTRY STYPA OSTRY PSOTA
Poziom 25 CAPOEIRA OPARCIE PARCIE PRACA PROCA OPERA OPIEC ROPA PIEC CERA ARIA OPAR PARA PORA RACA
Poziom 26 UŻYWANIE UWAŻNY WIEŻA WAŻNY WENA UNIA NIWA WINA ANI WYŻ
Poziom 27 POTENTAT PATENT POETA ETAP TONA OPAT TATO ETAT NOTA PET PAN TEN NET POT TON
Poziom 28 KWADRANS RANDKA SARNA SKWAR DAWKA KADRA RADNA WARAN SAKWA KANAR DRWA RASA NAWA KWAS KARA

Park narodowy bardia

Poziom 1 POBIEGAĆ OBIEGAĆ BIEGAĆ OBIEG GIBAĆ POBIĆ GAPIĆ OPIĆ OBIĆ PIAĆ PIEG GOIĆ BOA EGO OBA
Poziom 2 POJEMNIK PIONEK POMNIK POJNIK KOMIN PION OMEN EPIK KINO NIE JON NIM
Poziom 3 BROWNING BINGO WIGOR WRONI WROGI GIBON RING WINO OGR BON
Poziom 4 LICZBOWY WILCZY BZOWY OWCZY CZYLI CYWIL LICO BICZ OBCY CZY
Poziom 5 APROBATA ATRAPA APARAT RABATA APORT TORBA RABAT AORTA TABOR ROTA BRAT PORT PORA OPAT OPAR
Poziom 6 ZASŁONIĆ ZANOSIĆ ZNOSIĆ NOSIĆ NISZA SIANO ANIOŁ ŁASIĆ ZŁOIĆ SIŁA SZAŁ SIAĆ NASZ SŁAĆ ANI
Poziom 7 BRATANEK KABARET KARNET BRATEK KARETA NEKTAR KARATE BARAN BANER RATAN NERKA BARKA RENTA BAREK BARAK
Poziom 8 ZŁOCISTY ZŁOTY CIOS SITO TŁO CZY ZŁY STO TYŁ
Poziom 9 SPRINTER REPRINT SPRINT TENIS SIERP TREN TIPS STER PIES STEP PERS SER PET NET SET
Poziom 10 MAŁŻONKA KANAŁ MOŻNA MANKO AMOK ŻONA MAŁŻ ŁOM ŻAK ŁAN MAK
Poziom 11 BAGATELA TABELA BALET GLEBA AGAT GALA BELA BLAT ALGA ALT ALE BAL
Poziom 12 TRWALSZY STARZY ZWARTY STARY SZARY SATYR RYWAL TWARZ WYRAZ ZARYS STYL TRZY AZYL SWAT SZAL
Poziom 13 FARBOWAĆ RABOWAĆ OBRAĆ OBAWA FARBA BARWA RWAĆ ORAĆ RAFA BRAĆ ARA BOA RWA BAR OBA
Poziom 14 SZCZOTKA SZCZOTA TOCZKA TKACZ KOSZT OKAZ KOZA CZAS STOK KOSA KOSZ SOK KAT KTO OSA
Poziom 15 KONTROLA LOKATOR KOLANO KANTOR KARTON KORONA KONTRA KONTO KORAN ORNAT NOTKA KONAR ROLKA TALON KORAL
Poziom 16 LENIWIEC WIENIEC WIELE WIEC WLEC LEC LEW NIE NIC LEN ILE CEL
Poziom 17 GARNITUR NUTRIA GRANIT GRUNT RUINA UTARG TARGI TURA RING NURT GNAT URNA RURA NUTA RANT
Poziom 18 UCAŁOWAĆ CAŁOWAĆ ŁOWCA WOŁAĆ ŁAWA OWCA CWAŁ CŁO WAŁ
Poziom 19 MONSIEUR SENIOR SERUM NUMER OSIEM REMIS MINUS OMEN MORS EURO RUNO SUMO EMU RUM MUR
Poziom 20 URZĘDNIK DRINK DRUK ZDUN UNIK DZIK KURZ KNUR NUR DUR
Poziom 21 PŁACENIE PEŁNIA NAPIEC PEŁEN PANI PIŁA PIEC CENA NIE CEP ŁAN CAP ANI
Poziom 22 TERENOWY TONER TENOR TREN NOWY ETER WETO WNET TRON NERW ETEN TON NET TEN TOR
Poziom 23 WYCISNĄĆ WCISNĄĆ CISNĄĆ WYCIĄĆ WCIĄĆ SYCIĆ SIWY CIĄĆ SINY WIĆ NIĆ SYN CIS NIC WYĆ
Poziom 24 ZASŁUŻYĆ SŁUŻYĆ ZSYŁAĆ ZAŻYĆ USŁAĆ USZYĆ ZŻUĆ SŁAĆ ŻYŁA
Poziom 25 MASECZKA MACZEK CZASEM ZAMEK KASZA SKECZ MASKA MAZAK SKAZA SEZAM MACKA MSZA MAKS CZAS CZEK
Poziom 26 NAPIĘCIE PIANIE NAPIEC PINIA PICIE CENA PANI PIEC NIE PAN CEP NIC ANI CAP
Poziom 27 CIĄGŁOŚĆ GOŚCIĆ ŚCIĄĆ GOIĆ GIĄĆ GOŚĆ CIĄG CIĄĆ ŁOŚ COŚ IŚĆ CŁO
Poziom 28 BRATANKA RABATKA KATANA RABATA TARKA NARTA KATAR BARKA KARTA NATKA TARAN RATAN BARAN KARAT KANAR

Klasztor tengboche

Poziom 1 ZAPLECZE ZACZEP PALEC PLAC CELA APEL LECZ CEL LEP ZZA CAL ALE ZEZ
Poziom 2 DOCHOWAĆ HODOWCA HODOWAĆ CHOWAĆ WODA OWAD OWOC OWCA WDAĆ DACH CHOĆ DWA ODA DAĆ
Poziom 3 SAMOTNIE MONETA MIASTO NAMIOT SONET MANTO SANIE MIANO OSIEM TENIS MONIT SENAT SIANO META OMEN
Poziom 4 PROFORMA OPORA FORMA OPAR PORA ROPA PROM MORO POR
Poziom 5 ARMATURA MATURA ARMATA TRAUMA RAMA RURA TARA RATA MATA TAMA MARA AURA TURA TAM MUR
Poziom 6 KRĘPOWAĆ PORWAĆ WKOPAĆ KROWA PĘKAĆ PRAWO KOPAĆ RĘKAW OPRAĆ KARP PARK KORA RWAĆ RĘKA PRAĆ
Poziom 7 ORCHIDEA HORDA RADIO HARCE HECA DECH IDEA CEDR CERA ECHO ODA DAR CAR ODE ERA
Poziom 8 ŻOŁNIERZ ORZEŁ ZŁOŻE ROŻEN ZERO ŁOŻE NIŻ ZEN ZŁO ŻER NIE
Poziom 9 ULOKOWAĆ LOKOWAĆ WOKAL KOWAL OKOWA ULAĆ WOLA LUKA WLAĆ OWAK OKUĆ WKUĆ KULA OKO LAK
Poziom 10 PORYWACZ PRYCZA PAROWY RAZOWY PORYW PRAWY PRAWO PROCA ORACZ PRACZ WYRAZ OWCZY PROZA CORAZ WRAZ
Poziom 11 ULUBIONY BULION BILON NIBY BLIN LUBY LIN LUB OBY BON
Poziom 12 NIEPOKÓJ PIONEK POJNIK PION KINO PÓKI EPIK KIJ JON PIK
Poziom 13 KRYJÓWKA RYJÓWKA WYKRÓJ KRÓJ JARY KARK KARY WRAK KRAJ RÓW RAK RAJ RWA KRA RÓJ
Poziom 14 PATRIOTA PARTIA APORT TAPIR TARTA AORTA TATAR PIRAT TAROT TIARA PATIO TATA RATA PORA TARA
Poziom 15 KOPIOWAĆ POKIWAĆ PIKOWAĆ WKOPAĆ KWAPIĆ KOPIA KIWAĆ PIKAĆ OKOWA OWIAĆ KOPAĆ OKPIĆ WPOIĆ OPOKA PAWI
Poziom 16 NORMALNY NAMOLNY ORALNY NORMA NYLON RYNNA RANNY ROLNY MARNY LANY NORA RANO OMAL ROLA RYM
Poziom 17 WYNIOSŁY SŁOWNY SIŁOWY ŁOWNY SŁONY WYNOS WŁOSY WINO SINY SIWY WŁOS NOWY ŁYSY SOWI NOS
Poziom 18 ALCHEMIK CIELAK CHEMIA CHMIEL CHEMIK MALEC LICHA HECA MILA LAIK CIEK CELA LEC ALE LEK
Poziom 19 DOMYŚLIĆ MODLIĆ MYDLIĆ MDLIĆ ILOŚĆ DOMYĆ DYMIĆ ODMYĆ MYLIĆ IDOL OMYĆ LIŚĆ LIMO DOIĆ OŚLI
Poziom 20 GRANULAT NATURA GRANAT LAGUNA TARAN UTARG GRUNT NARTA TALAR RATAN RANGA AGAR RANA URNA RATA
Poziom 21 PRZEJAZD ZJAZD PRZED RZEPA PRZEZ RDZA RAJD ZRAZ RZEP RAD RAP JAZ RAZ ZEZ ERA
Poziom 22 UMIEŚCIĆ MIEŚCIĆ ŚMIECIĆ ŚMIECI UIŚCIĆ ŚMIEĆ UMIEĆ MIEĆ MIŚ EMU
Poziom 23 ZAGROZIĆ ZAGOIĆ GROZIĆ ZRAZIĆ ZGRZAĆ ZGROZA OGRZAĆ GRZAĆ GROZA RAZIĆ ZGRAĆ ZORZA OGRAĆ IGRAĆ OGAR
Poziom 24 WYPEŁNIĆ PEŁNIĆ PIWNY PEWNY PEŁNY PŁYN WPIĆ PŁYW PŁEĆ PYŁ NIĆ NIE
Poziom 25 ŁYŻECZKA ŻYŁKA KACZY ŁYŻKA ŻYŁA CAŁY KAC CZY ŁYK ŁZA ZŁY
Poziom 26 FLORYSTA STROFA FORTA SALTO OSTRY SFORA STARY FLOTA SATYR SOFA STAL ROLA FORT LATO TORS
Poziom 27 ODPRAWIĆ DOPRAWIĆ PODRWIĆ PODWIAĆ OPRAWIĆ WIADRO DOPRAĆ PRAWIĆ PORWAĆ DORWAĆ DWOIĆ DRWIĆ PRAWO DOPIĆ WPOIĆ
Poziom 28 PODPUCHA PODUCHA DACH DUCH CUDO UCHO UDO HOP POD

Kabru

Poziom 1 ROZDANIE RODZINA ZDANIE ZIARNO NIERAZ DANIE RADIO ORAZ DANE NORA RANO ZERO RDZA DOZA ZNAD
Poziom 2 SKOŃCZYĆ KOŃCZYĆ SKOCZYĆ KOSZ SZOK SZYK SZYĆ KOSY ZYSK SOK KOS KOC CZY SYK
Poziom 3 PSZCZELI SZPICEL SZCZEP LESZCZ SZPIC CZIPS PIEC LECZ PIES SIEC ZEZ ILE CIS LEP PSI
Poziom 4 KREATURA KRATER REKRUT KARATE KARETA AKURAT KARAR KRATA TUREK KUTER TARKA KARAT RURKA KARTA KATAR
Poziom 5 ZGUBIONY ZGUBNY BIZON UBOGI GIBON BINGO ZGON NIBY OBY GUZ BON GNU
Poziom 6 MNIEJSZA EMISJA NISZA SEZAM MISJA SANIE ZANIM AMISZ NAJEM NASZ AMEN MSZA MISA MINA SEJM
Poziom 7 ŁATWIZNA ŁANIA NAZWA WIATA NAWAŁ ZAWAŁ WIZA WINA ŁATA TANI WAZA NIWA WATA NAWA WŁAZ
Poziom 8 POLICZYĆ LICZYĆ POCIĆ PYLIĆ OCLIĆ CZYLI OPIĆ CZOP POIĆ LICO CLIĆ CZY PIĆ
Poziom 9 ZAŚLEPKA KAPELA ŚLEPAK KLAPA KAPA APEL PAKA ALE LEK LAK PAL LEP
Poziom 10 MONASTYR SAMOTNY SMARNY STRONA STROMY ROMANS MARNY OSTRY SATYR SONAR MANTO ORNAT TRANS NORMA STARY
Poziom 11 CZESANIE CZESNE CISZA SANIE SCENA NISZA CZAS CENA SIEC NASZ CES NIE ANI CIS NIC
Poziom 12 DROBIOWY BIODROWY BORDOWY BIODRO DOBOWY RODOWY BOROWY DOBRY BORDO RYBI WIR OBY
Poziom 13 UCHWYCIĆ CHWYCIĆ CHCIWY CIUCH CICHY CUCIĆ UWIĆ WIĆ WYĆ
Poziom 14 KORZENNY RYNEK KONNY ZERO NEON ORK ROK RYK ZEN
Poziom 15 MODELINA MEDALION MELODIA NIEDOLA NIEOMAL DOMENA NIEMAL DOLINA MIANO LANIE MELON DANIE MEDIA DEMON MEDAL
Poziom 16 ZAWOROWY WZOROWY WARZYWO RAZOWY WYRAZ WYWAR ORAZ WRAZ ZRYW RYZA RAZ RWA
Poziom 17 DOMYŚLAĆ DOMYĆ DOLAĆ ODLAĆ ODMYĆ MYŚL DOŚĆ ODMA MODA ŚLAD MAŚĆ DOLA DAĆ OŚĆ DOM
Poziom 18 WSPORNIK SPORNIK OWSIK WRONI KROWI PIWO WINO PISK SNOP KINO WOSK WPIS OPIS SOWI PION
Poziom 19 GRZYWACZ RZYGACZ GRZYWA GRACZ WYRAZ ZGRYZ CZAR ZRYW RYZA GWAR WYGA ZRAZ WRAZ CAR CZY
Poziom 20 KALAFIOR KALORIA OFIARA FIOLKA FLORA FAKIR KOALA FILAR KORAL FOLIA KOLIA FLAKI KALIA KARLI ROLKA
Poziom 21 KINGSTON OGNIK SITKO STOIK TONIK STOK KNOT SITO NIKT KINO STO SOK KOS TON NIT
Poziom 22 MEMBRANA BARMAN BARAN AMEBA ARENA RABAN BRAMA BANER MARA AMEN RAMA RANA MAMA BAR ERA
Poziom 23 DĄBRÓWKA BRÓDKA DWÓR KARB BRAK WRAK DRWA BRÓD KADR BARK DRÓB KRAB RAK RÓD AKR
Poziom 24 SYMETRIA SATYR ASTER STARY TERMY TREMA REMIS MASER SERIA IRYS MISA RYSA MYSI META STER
Poziom 25 RODZYNEK RODNY RYNEK DENKO KREDO ZERO RYDZ DREN DOK RYK ORK DNO ROK KOD ODE
Poziom 26 BŁĘKITNY BŁĘKIT NIKŁY NIBY NIKT TYNK BITY NIT TYŁ
Poziom 27 PODDASZE SPOZA SZOPA ODPAD OSAD SZOP EPOS OPAS POZA SODA DOZA OPAD SPAD OSPA ZAD
Poziom 28 SUWACZEK SZEWC CEWKA SUWAK SKECZ KUSZA CZEK WASZ KWAS SZEW WESZ CZAS CEWA ZEW KAC

Tajlandia

Wielki pałac królewski

Poziom 1 PSZENICA SPINACZ ZAPIEC PANICZ PIECZA NAPIEC NAPIS ZAPIS CISZA SZPAN SANIE CZIPS SEPIA SZPIC NISZA
Poziom 2 INSULINA NIUANS LINIA LISI UNIA LINA LIS ANI LAS LIN
Poziom 3 SEKRETNY SEKRET KRETES SETNY RYNEK KRETY SEREK ETEN ETER KRET STEK TYNK STER TREN STYK
Poziom 4 NAPRAWIĆ WPINAĆ PAWIAN NARWAĆ PRAWIĆ NAWIAĆ NAPIĆ NAPAR WARAN WIARA RANIĆ PIANA PRAĆ NAWA PAWI
Poziom 5 PODUSZKA POKUSA SZKODA PUSZKA SZOPKA DUSZA ZAKUP ODKUP KUSZA SPOZA POKAZ SZPAK SZKOP USZKO SZOPA
Poziom 6 POSTRACH STRACH PASTOR PSOTA STROP PATOS CHAOS SPORT PROCA APORT ROPA TROP ROTA OPAR OSPA
Poziom 7 KILOGRAM ROGALIK GROMKI LOGIKA KARLI KOLIA MIKRO ROGAL MAGIK IGLAK MAKRO LOGIK KOMAR KORAL ROLKA
Poziom 8 ZABRONIĆ OBRAZIĆ NABROIĆ ZAROBIĆ NAROBIĆ ZIARNO ZBROIĆ BRONIĆ ZROBIĆ ROZBIĆ ZRANIĆ BARON BROIĆ OBRAĆ BIZON
Poziom 9 ROLNICZY ILOCZYN ROCZNY LICZNY ROLNY LINCZ OCZNY CZYLI CZYN LICO ORLI NOC NIC CZY
Poziom 10 WŁÓCZNIA NAWÓZ WINA CWAŁ NIWA ZNÓW WIZA WŁAZ ZWAŁ WÓŁ ANI WÓZ WAŁ NÓW ŁZA
Poziom 11 WZBUDZIĆ ZBUDZIĆ BUDZIĆ WZBIĆ ZWID WBIĆ UWIĆ WIDZ UBIĆ ZBIĆ WIĆ BIĆ
Poziom 12 PRZECIEK PIERZE CZEPEK KRECI EPIK CZEK RZEC PIEC RZEP KICZ CIEK PIK
Poziom 13 SCHUDNĄĆ USCHNĄĆ SCHNĄĆ SUNĄĆ USNĄĆ SNUĆ DUCH DĄĆ CUD SĄD
Poziom 14 LITEWSKI WIELKI LISTEK KISIEL KITEL WILK KWIT LISI KIWI SIEW KILT WIEK STEK LIST LEK
Poziom 15 IMPORTER PORTIER IMPORT TEMPO RETRO POTEM IMPET METRO TRIO MIOT TROP PROM METR PORT POT
Poziom 16 DOCIERAĆ OCIERAĆ RADIO DOIĆ CEDR IDEA CERA ROIĆ ORAĆ DAR ODE ODA CAR ERA RAD
Poziom 17 OPANOWAĆ PANOWAĆ PONOĆ OPONA WAPNO NAWA NAĆ PAN PAW
Poziom 18 HISTORYK STROIK OSTRY STOIK SITKO SKORY RYSIK KOSY KORT STOK STYK SITO TORS IRYS TRIK
Poziom 19 JABŁKOWY BAJKOWY KOBYŁA JABŁKO JAŁOWY OBJAW JAKBY WOJAK ŁYKO KOJA OWAK OBAJ BOJA OBŁY ABY
Poziom 20 REDAKTOR KREATOR REAKTOR KRATER REKORD REKTOR KREDO ORDER AKORD AKTOR KREDA KADET RODAK RETRO DATEK
Poziom 21 REWIDENT TREND TREN ETEN NERW DREN ETER TEN NIE NIT NET WIR
Poziom 22 KOMPANIA AMONIAK MANIAK POMNIK PANIKA KOMPAN PIANKA MAPKA KOMIN MIANO KPINA KANIA KOPIA PIANA PNIAK
Poziom 23 MARGINES MIGRENA MAGNES ENIGMA SERIA SARNI MASER REMIS GMINA SANIE SMAR MISA GRES AMEN NAGI
Poziom 24 WSZĘDZIE ZWIS WESZ WIDZ SIEW SZEW ZWID ZEZ ZEW SIĘ
Poziom 25 NADAJNIK DANINA KANIA NIJAK JAKI JAK KIJ ANI NAD
Poziom 26 BROSZURA OBSZAR OBRUS ARBUZ BURZA BURSA OBRAZ ROSA ORAZ URAZ RURA BUSZ BAR RAZ BOA
Poziom 27 TECHNIKA TECHNIK NACIEK AKCENT TANIEC NITKA NIECH HIENA CEKIN TAKI KITA NIKT TANI TEKA CIEK
Poziom 28 LETNISKO INSEKT LOTNIK STOLIK LISTEK KLIENT KITEL LETNI SONET STOIK TONIK NOSEK TENIS KINO LONT

Wat arun

Poziom 1 ARCHIWUM WICHURA CHMURA MUCHA UMIAR RUCH CUMA CAR MUR RUM WIR RWA
Poziom 2 DIABLICA BALIA DALIA ALIBI BIADA BILA LADA BACA BAL CAL DLA DAL
Poziom 3 DOUSTNIE STUDIO TENIS SONET SEDNO ETOS ETUI DUET SITO SEN DNO UDO TON TEN NIE
Poziom 4 BRAMKOWY BAROWY MAKOWY RAMOWY KROWA KOBRA BAROK RYBAK KORBA ROBAK KOMAR MAKRO BRAWO MOKRY WYROK
Poziom 5 SKORPION SPORNIK KROSNO PROSO SKORO POKOS OKNO PISK OPOS OPIS SNOP KINO OKOP PION OKO
Poziom 6 TRAGEDIA GITARA TARGI TIARA DIETA DATA GRAT GRAD TARG AGAR RATA IDEA ARIA RADA AGAT
Poziom 7 ŁOWIECKI WIEKO WIEC KIEŁ KIWI WIEK KOCI CIEK CŁO WEK KOC
Poziom 8 ORTOPEDA TORPEDA RODEO OPORA ADEPT POETA OPERA APORT ETAP TROP ROPA OPAD PORA OPAR OPAT
Poziom 9 WYBACZAĆ ZBAWCA BYWAĆ ZAWYĆ WAZA ZBYĆ ZWAĆ BACA BAZA BAĆ CZY
Poziom 10 ZASTĄPIĆ ZSTĄPIĆ STĄPAĆ ZAPIĄĆ ZAPIS PTASI SPIĄĆ ZAPIĆ PISAĆ TIPS SPIĆ SIAĆ STAĆ SPAĆ PIĄĆ
Poziom 11 GODZINKI OGNIK DZIKI KINO DZIK ZGON KOZI DNO KOD DOK
Poziom 12 CELOWNIK KONIEC CEWNIK CELNIK NIECO WELON KOLEC CEKIN WIEKO CIEK KOCI WINO LIN LEW ILE
Poziom 13 STUKANIE INSEKT TUNIKA SUKNIA UNIKAT STANIK USTNIK KUTIA TENIS SENAT TUKAN ANEKS SETKA SEKTA SKAUT
Poziom 14 POKOCHAĆ KOCHAĆ KOPAĆ PCHAĆ OPOKA OKOP KOPA OPAK OKAP CHOĆ KAC CAP HAK KOC OKO
Poziom 15 SIARCZAN SARNI NARAZ NISZA SARNA CISZA CZARA CZAR RANA ARIA NASZ RACA RASA CZAS NIC
Poziom 16 SKASOWAĆ KASOWAĆ SAKWA WOSK KWAS SKOS SSAĆ KASA OWAK KAWA SOWA SSAK SOK OSA SOS
Poziom 17 ANULOWAĆ NALAĆ AULA NAWA OWAL ULAĆ WLAĆ WOAL WOLA LAWA NAĆ LAĆ
Poziom 18 BARANINA BARANI BARAN RABAN RABIN BANAN BANIA ARIA RANA ANI BAR ARA
Poziom 19 TALERZYK TALERZ LEKARZ AKRYL ETYKA KRETY TERAZ RZEKA TEZA RYZA AZYL KLER KRET TALK TEKA
Poziom 20 GROMADKA GROMADA GADKA DROGA KADRA KARMA DAMKA RODAK RAMKA AKORD KOMAR MAKRO MROK GRAD RAMA
Poziom 21 TESTOWAĆ ATEST WSTAĆ TOAST STAW TEST TOST TATO SWAT STAĆ ETOS SOWA ETAT WAT STO
Poziom 22 WYMIENIĆ MIENIĆ NIEMY WINIĆ MEWI MINI MIEĆ MYĆ NIĆ NIE WIĆ WYĆ NIM
Poziom 23 WYCIĄGAĆ WCIĄGAĆ WYCIĄĆ CIĄGAĆ WYGIĄĆ WYCIĄG WCIĄĆ CIĄĆ CIĄG GIĄĆ WYGA
Poziom 24 KOLEKTOR KLEKOT LEKTOR KOREK KOLOR KROK KORT KLER KRET KOK LOK TOR ORK OKO TOK
Poziom 25 ROZBIJAĆ OBRAZIĆ ZAROBIĆ ROZBIĆ ZBROJA ZBIJAĆ ZROBIĆ OBIJAĆ ZBROIĆ ROBIĆ OBRAZ OBRAĆ RAZIĆ ZABIĆ BROIĆ
Poziom 26 ŁUBIANKA KABINA BANIAK NABIAŁ BUŁKA KANIA KANAŁ NAUKA ŁANIA BANAŁ BANIA KUNA UŁAN KIŁA BANK
Poziom 27 ŚCIĄGNĄĆ CIĄGNĄĆ ŚCIĄĆ GINĄĆ ŚNIĆ GIĄĆ CIĄG GNIĆ CIĄĆ IŚĆ
Poziom 28 KĄTOWNIK KONIK TONIK KNOT NIKT KWIT KINO WINO KIT KĄT TON KOK NIT KOT TIK

Park narodowy doi inthanon

Poziom 1 ZAGAJNIK KANIA ZANIK NAKAZ NIJAK GAZIK ZNAK JAKI GAIK NAGI GAZA KIJ JAZ GAJ ANI
Poziom 2 SPOŻYWAĆ POWAŻYĆ WYSPAĆ OŻYWAĆ WSYPAĆ SPOŻYĆ WYPAS WAŻYĆ WYSPA SYPAĆ POŻYĆ OSPA SPAĆ WSYP OPAS
Poziom 3 MAGISTER GRATIS TREMA MASER ASTER TARGI SERIA REMIS GRAT STER META SMAR MISA TARG GRES
Poziom 4 OBRAZOWO OBORA OBRAZ BRAWO ORAZ WRAZ BOA RAZ RWA OBA BAR
Poziom 5 PIKANTNY PATYK ANTYK KPINA PNIAK NITKA PITNY TYNK NIKT KITA INNY PAKT TAKI PTAK KANT
Poziom 6 OSTUDZIĆ STUDZIĆ ZDUSIĆ STUDIO UDOIĆ DUSIĆ SITO DOIĆ UDO
Poziom 7 SKŁADOWE OSEŁKA WKŁAD DESKA SADŁO OKŁAD DOŁEK KŁODA SKŁAD WODA KOSA WŁOS SOWA KWAS SODA
Poziom 8 SKARPETA PASTERKA SAPERKA ASPEKT KARETA KARATE PATERA PESTKA APTEKA SKARPA PRASKA KRATA ASTER TARAS KAPAR
Poziom 9 PAJĄCZEK PĄCZEK PAJĄK PEJCZ CZEK JAK KAC PĄK JAZ CAP CEP
Poziom 10 PLAMISTY PSALM SLIPY PTASI LISTA ISLAM PLISA STYPA SPITY TIPS LIST STYL STAL MYSI MILA
Poziom 11 OTWIERAĆ TRAWIĆ TEORIA WITAĆ WROTA WIATR TRWAĆ REWIA TROIĆ OWIAĆ ROTA WETO TRIO TROĆ WART
Poziom 12 SZCZELNY SZNYCEL CZYNSZ LESZCZ CELNY CZYN LECZ CZY SEN ZEN SYN LEC CES LEN CEL
Poziom 13 WIELORYB BYLE RYBI BIEL LEWY BREW ORLI ILE LEW OBY WIR
Poziom 14 UBIKACJA KAUCJA AUKCJA UBIJAK BAJKA BUCIK AKCJA BUJAK JAKI BACA JUKA JAK KAC KIJ BUK
Poziom 15 MINUTOWY UMOWNY WOTUM MONIT MOTYW MIOT WINO NOWY TYM TOM MIT TON NIT
Poziom 16 SYLWETKA LATEKS SETKA KSYWA SEKTA TYKWA WALET ETYKA LASEK STAW SWAT KWAS LEWA STAL STYK
Poziom 17 SZYBCIEJ ZBYCIE SZYCIE BYCIE ZBIEC SIEC BIEC BICZ SZYB BEZ
Poziom 18 CÓRECZKA RZEKA CÓRKA CZAR RZEC CÓRA CERA CZEK ERA KAC KRA CAR RAK RAZ AKR
Poziom 19 OBIADOWY DOBOWY OBYDWA OBIAD WODA DOBA OWAD DWA ABY BOA OBY ODA
Poziom 20 PRZEMOWA AMPER RAZEM ZMOWA PROZA PRAWO OPERA MORZE ZMORA RZEPA POZEW OPAR ORAZ ZERO MOWA
Poziom 21 SYNTETYK SETNY TEKST STYK TEST SYTY STEK TYNK TEN SYK SYN SEN NET SET
Poziom 22 UZBIERAĆ UBIERAĆ ZBIERAĆ ZEBRAĆ URAZIĆ BURZA RAZIĆ UBRAĆ ARBUZ ZEBRA BUZIA BEZA BRAĆ URAZ IZBA
Poziom 23 NAZWISKO WISKOZA WIOSNA WIOSKA SZWANK OSIKA WAZON AWIZO OWSIK NISZA SANKI ZANIK IKONA AKSON SIANO
Poziom 24 PŁODNOŚĆ PODŁOŚĆ PONOĆ ŁONO DOŚĆ PŁOĆ DNO POD OŚĆ
Poziom 25 PRZEGRAĆ GRZAĆ PEGAZ ZEGAR ZGRAĆ RAPER RZEPA PRZEĆ GRAĆ RZEP PRAĆ RAP ERA GRA GAR
Poziom 26 HOTELARZ ROLETA ROZETA TALERZ HOTEL TERAZ ZATOR ZLOT LATO TREL TEZA ZERO ROLA HART ROTA
Poziom 27 STRAŻNIK ŻARNIK STANIK ISKRA TRANS SARNI STRAŻ NITKA SANKI STAN KRAN TRAN STAŻ IKRA ŻART
Poziom 28 INTELEKT KLIENT TLENEK KITEL ELEKT LETNI TLEN ETEN NIKT KLIN KILT NET LIT ILE LEK

Phanom rung

Poziom 1 INDUKCJA UNCJA CUDAK NIJAK UNIK NUDA JUKA JAKI UNIA KUNA NAD KIJ ANI NIC JAD
Poziom 2 CATERING TARCIE GRANIT TANIEC TARGI RENTA AGENT CENA GRAT TARG CERA TREN TRAN NAGI RANT
Poziom 3 NAPOLEON LENNO OPONA POLON PANEL POLO PLAN APEL PLON POLE NEON OPAL PAL LEN PAN
Poziom 4 PRZYKŁAD ŁYDKA PŁAZ KADR PRZY KARY KARP PYZA RYZA RDZA RYDZ PARK RYK ZŁY ŁZA
Poziom 5 REALISTA REALIA SERIAL LITERA ATLAS TIARA TRASA ALIAS TARAS TALIA SERIA ASTER LISTA LASER TALAR
Poziom 6 RĘKOJMIA MIKRO RAMIĘ MAKRO KOMAR MAJOR KRAM JAKI ORKA IKRA AMOK KARO KORA RĘKA KRAJ
Poziom 7 PRZETARG TRAPER PARTER TRAPEZ ZEGAR PEGAZ RZEPA RAPER TERAZ TARG RZEP GRAT TEZA ETAP GAR
Poziom 8 WYSUSZYĆ SUSZYĆ USZYĆ WSZYĆ SUSZ SZYĆ SUS WYĆ SUW
Poziom 9 PĘKNIĘTY PIĘKNY PITNY TĘPY NIKT TYNK TIK KIT PĘK PIK TYP
Poziom 10 MANIFEST SANIE TENIS SENAT META FETA AMEN MINA TANI MISA STAN FANT NIE FAN NIM
Poziom 11 NAJWYŻEJ JEŻYNA JAWNY WAŻNY ANYŻ WENA JEŻ WYŻ JEJ
Poziom 12 TOWAROWY WATOWY TOROWY WYWAR WROTA WART ROTA WAT TOR RWA
Poziom 13 DOWOLNIE LEDWO WIDNO WELON ODLEW IDOL WINO ODE LIN LEW DNO NIE ILE
Poziom 14 ROZPALIĆ PORAZIĆ POLIZAĆ ILORAZ PILARZ ROZLAĆ OPALIĆ LIZAĆ OPRAĆ ZAPIĆ POLAĆ RAZIĆ PROZA PALIĆ POLAR
Poziom 15 OPERETKA KOPERTA POETKA AKTOR KOPER POKER POETA PAKER APORT EPOKA OPERA PAKT ROPA PTAK TROP
Poziom 16 WYŁĄCZAĆ WŁĄCZYĆ ŁĄCZYĆ ZAWYĆ ŁZAWY ZWAĆ CWAŁ CAŁY ZWAŁ WŁAZ ZŁY WYĆ ŁZA CZY
Poziom 17 GRAFFITI GRAFIT TARGI FIGI TARG TRAF FART FIGA GRAF GRAT FIT GRA
Poziom 18 KOWALSKI OKLASKI OLIWKA WIOSKA KOWAL KILKA WOKAL KIOSK OLIWA OSIKA KOLKA KWOKA KLIKA OWSIK KOLIA
Poziom 19 ALCHEMIA EMALIA CHMIEL CHEMIA MALEC LICHA CELA MILA MACA LAMA HECA HALA MECH LEC CAL
Poziom 20 NAKŁONIĆ KONINA KANION ANION KANON ANIOŁ IKONA KONAĆ KOIĆ KINO KIŁA ŁKAĆ ŁAN ANI NAĆ
Poziom 21 STAROSTA STRATA TARTA TATAR TAROT TARAS TOAST AORTA TRASA START RATA ROTA TORT TATO TORS
Poziom 22 OBOJCZYK OCZKO OBOK OBCY CZYJ OBY BYK KOC CZY OKO BOK
Poziom 23 PODWÓJNY POWÓD WODNY NOWY JOD DNO POD DÓJ NÓW JON
Poziom 24 PIĘTROWY PIĘTRO OPIĘTY PORYW OPITY TROP PRĘT TĘPY PORT TRIO PIWO PĘTO TOR TYP POT
Poziom 25 OGRODNIK KONDOR OGNIK DRINK RONDO DROGI GRONO KINO RING OGON OKNO KOD ROK OGR ORK
Poziom 26 POMYŚLEĆ MYŚLEĆ OPLEŚĆ POMYĆ OŚLEP PLEŚĆ ŚLEPY PLEĆ MYŚL MLEĆ POLE MYĆ OŚĆ LEP
Poziom 27 SPALANIE SPANIEL ELIPSA ALIANS LANIE SANIE PLISA PANEL ALIAS PIANA SEPIA LIANA NAPIS PIES PANI
Poziom 28 DYNASTIA STADNY SATYNA DYNIA SIATA ISTNY SIAD TANI DATA SINY DANY STAN SAD ANI NIT

Historyczny park sukhothai

Poziom 1 ROZSĄDEK DORSZ KREDO KSERO OKRES DRES SKĄD KOSZ ZERO SZOK OSĄD RZĄD SĄD ORK KOD
Poziom 2 APLIKANT KAPITAN PALNIK PANIKA PLAKAT ALIANT AKAPIT PIANKA ALKIN KPINA PIANA KLATA PNIAK KANIA TALIA
Poziom 3 BRAMKARZ KRAMARZ BRAMKA KARMA MAZAK BARAK KARAR BARKA BRAMA BAZAR RAMKA MARA KARB BRAK KRAB
Poziom 4 ZAWRACAĆ WRACAĆ ZARWAĆ CZARA WAZA WRAZ RACA RWAĆ ZWAĆ RWA ARA CAR
Poziom 5 EDUKOWAĆ ODKUWAĆ ODKUĆ DUKAĆ WODA OWAD WKUĆ UDKO OKUĆ WDAĆ ODA UDO DOK KUĆ DAĆ
Poziom 6 ZMAGANIA ZAMIANA MIAZGA ZMIANA ZANIM MAGIA GMINA MINA ZIMA NAGI GAZA GAMA ANI NIM MAG
Poziom 7 ŻYRANDOL DROŻNY ORALNY DOLAR ROŻNY ROLNY DOLNY ŻARNY RADNY RODNY LANY DOLA ROLA LOŻA RANO
Poziom 8 ZMYWARKA ZMYWAK KARMA WYRAZ WYMAZ WYKAZ RAMKA MAZAK ARKA KRAM KAWA ZRYW RYZA WAZA WRAZ
Poziom 9 ŻYCZLIWA WILCZY ŻYWICA CYWIL LWICA WIZAŻ ŻWACZ CZYLI WIZA CZYŻ WALC AZYL CZY WYŻ CAL
Poziom 10 SZTALUGI GLISTA GULASZ LISTA TUSZA TIUL LIGA GUST STAL ULGA USTA TUSZ SZAL LIST LUZ
Poziom 11 KOMPLEKS KLOPS SOPEL SKLEP KLEKS MLEKO MOPS KEKS KOKS POLE EPOS SMOK SKOK LOK KOK
Poziom 12 PARKOWAĆ KAPOWAĆ PAROWAĆ POKARAĆ PAKOWAĆ RAPOWAĆ PORWAĆ OPRAWA WKOPAĆ KARAĆ PRAWO OPRAĆ PARKA KROWA KOPAĆ
Poziom 13 PENTAGON PATOGEN AGENT POETA TANGO GNAT NEON ETAP TOGA TONA NOGA NOTA OPAT PAT PAN
Poziom 14 URZĘDNIK DRINK DZIK DRUK KNUR UNIK KURZ ZDUN DUR NUR
Poziom 15 OMYŁKOWO KOŁOWY WYŁOM OKOŁO ŁYKO KOŁO ŁOM OKO ŁYK
Poziom 16 SPOTYKAĆ SPOTKAĆ POTYKAĆ STYKAĆ POSTAĆ OPTYKA STOPKA SKOPAĆ STYPA PATYK TYKAĆ PSOTA PATOS SYPAĆ KOPAĆ
Poziom 17 GRZYWACZ RZYGACZ GRZYWA WYRAZ ZGRYZ GRACZ CZAR RYZA ZRAZ ZRYW WYGA WRAZ GWAR CAR CZY
Poziom 18 HOROSKOP POKOS PROSO SKORO OPOS OKOP POR KOS ROK OKO SOK HOP
Poziom 19 ZNACZNIK ZNICZ ZANIK ZNAK KICZ ZZA KAC ANI NIC
Poziom 20 PALIWOWY PALIWO LIPOWY OLIWA PIWO PAWI LIPA WOAL WOLA PAW
Poziom 21 PAKOWACZ CZAPKA PACZKA POKAZ CZAPA PACKA OWCA CZOP OPAK OWAK KAWA KOPA KOZA PAKA OAZA
Poziom 22 WISIOREK WISIOR WOREK WIEKO OWIES OWSIK OKRES SKWER KROWI ROWEK KSERO WERS WIEK KIER WOSK
Poziom 23 PLAZMOWY MAPOWY ZMOWA WYMAZ AZYL WOLA WOAL MOWA OMAL POZA OWAL OPAL PAW PAL
Poziom 24 PUSTYNIA USIANY NASYP STYPA NAPIS ISTNY SPITY PITNY PUSTY USTNY PTASI USTA SUTY STAN TANI
Poziom 25 DMUCHAWA DAWCA MUCHA WADA DUMA DUCH DACH MACA DAMA CUD DWA
Poziom 26 ZAGRAŻAĆ ZARAŻAĆ ZRAŻAĆ GRZAĆ ZGRAĆ GARAŻ GAŻA GAZA GRAĆ AGAR GRA ŻAR RAZ GAR ARA
Poziom 27 JABŁONKA JABŁKO KANAŁ BŁONA BAJKA BANAŁ ŁAJNO ŁAJBA BOJA OBAJ KOJA BANK OBA BAK BOK
Poziom 28 AUTORSKI STROIK SIKORA KROSTA TROSKA KURIA SKAUT SITKO ISKRA AKTOR SROKA STOIK OSIKA KUTIA TORS

Gry podobne