Warto się dzielić – Upadła Armia

Zadanie dla graczy od poziomy 16 do 25

Opis Nagroda
Wyprodukuj przynajmniej 800 
Przydziel premię 200 budynkom znajomego korzystając z 
50 

Zadanie dla graczy od poziomy 26 do 35

Opis Nagroda
Wyprodukuj przynajmniej 1.500 
Przydziel premię 150 budynkom znajomego korzystając z 
50 

Zadanie dla graczy od poziomy 36 do 45 

Opis Nagroda
Wyprodukuj przynajmniej 350 
Przydziel premię 100 budynkom znajomego korzystając z 
100 

Zadanie dla graczy od poziomy 46 do 50 

Opis Nagroda
Wyprodukuj przynajmniej 500 
Przydziel premię 200 budynkom znajomego korzystając z 
150