Star Wars: The Old Republic posiadało do tej pory trzy różne typy serwerów PvP, PvE i RP, ale całkiem niedawno BioWare ogłosiło, że będzie jeszcze jeden, czwarty już rodzaj serwerów, RP-PvP. Obecny, który nosił nazwę do tej pory RP (role-playing) zmienia się w RP-PvE. A czym one się od siebie różnią? W PvE gracze mogą zdecydować czy chcą uczestniczyć w PvP poza miejscami chronionymi, podczas gdy na PvP są automatycznie ustawiani na tryb PvP, gdy tylko znajdą się poza strefą chronioną. RP-PvE skupia się na rozgrywce role-playing, a gracz sam musi oznaczyć się, że chce uczestniczyć w PvP. RP-PvP w sumie tak jak poprzedni, ale z tą różnicą, że jesteśmy zawsze gotowi do PvP.Gry podobne