Merge Magic: Jak zdobyć magiczne klejnoty / diamenty?

Merge Magic: Jak zdobyć magiczne klejnoty / diamenty?

Magiczne Klejnoty (Magic Gems) to waluta premium w grze Merge Magic. Używamy jej do przyśpieszenia wielu procesów w grze, a w konsekwencji możemy dzięki niej przyśpieszyć nasze postępy. Możemy mieć nielimitowane ilości Diamentów, nie potrzeba do tego magazynów czy też...