Procarz

Procarz jest tanią jednostką używaną głównie do szybkich grabieży, ale do obrony nie nadaje się w ogóle, gdyż wyszkolony został jedynie w mocnych atakach, a jego obron dosłownie leży i kwiczy. Jako jednostka strzelecka posiada spore bonusy do ataku i obrony przeciwko oddziałom ciężkozbrojnym, dlatego Wojownik nie ma z Nim jakichkolwiek szans. Dodatkowo ma spory zasięg ataku jak i specjalny bonus do ataku ze skał.

 Atak 6
Obrona 3
 Zasięg 5
 Ruch 12

 Bonus do ataku +3 przeciw 
 Bonus do obrony +3 przeciw 
 Terenowy bonus do ataku +1 na Skałach

Koszt jednostki: 60 złota,  15 zaopatrzenia;

Czas produkcji: 1h
Czas leczenia: 2min