OGRE

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$1,400,000
12 wagony
40%
(2.0/20)
170 km/h
40
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 OGRE 480x192

Ulepszenia
Siła pociągowa
Niezawodność
Niezawodność
Prędkość
Prędkość
Opis – Koszt
+2 wagony (Propulsion transformer) – $230,000
+30% (Holtian safeguard) – $80,000
+15% (Commutator thread) – $100,000
+30 km/h (Induction Loop) – $120,000
+10 km/h (High voltage consumer) – $70,000
RPN*
22
8
12
24
18

 


PHOENIX

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$1,400,000
13 wagony
50%
(2.0/20)
190 km/h
50
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 PHOENIX 480x192

Ulepszenia
Siła pociągowa
Niezawodność
Niezawodność
Prędkość
Opis – Koszt
+2 wagony (Triple coil) – $250,000
+20% (Neck Bearg) – $75,000
+10% (Stabilisers) – $75,000
+15 km/h (Voltage regulator) – $130,000
RPN*
22
18
22
32

 


PEGASUS

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$1,500,000
13 wagony
40%
(20.0/20)
130 km/h
60
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 PEGASUS 480x192

Ulepszenia
Siła pociągowa
Niezawodność
Prędkość
Opis – Koszt
+2 wagony (Electric clutch) – $300,000
+20% (Reinforced wheel shaft) – $100,000
+10 km/h (Inclinometer) – $125,000
RPN*
36
18
26

 


LINDWORM

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$1,500,000
16 Wagons
60%
(1.6/20)
120 km/h
70
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 LINDWORM 480x192

Ulepszenia
Siła pociągowa
Niezawodność
Prędkość
Opis – Koszt
+3 wagony (Hope condensator) – $400,000
+30% (Squirrel-cage rotor) – $175,000
+10 km/h (Electric brakes) – $400,000
RPN*
45
22
30
20

 


LERNAEAN HYDRA

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$1,750,000
15 wagony
70%
(8.0/20)
140 km/h
80
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 LERNAEAN HYDRA 480x192

Ulepszenia
Siła pociągowa
Siła pociągowa
Niezawodność
Niezawodność
Prędkość
Prędkość
Opis – Koszt
+2 wagony (Tulles diffuser) – $450,000
+1 wagony (Titanium wheels) – $450,000
+10% (Safety sensor) – $100,000
+10% (Axis stabiliser) – $90,000
+20 km/h (Incline stabiliser) – $225,000
+10 km/h (Plasma converter) – $140,000
RPN*
65
60
40
40
50
40

 


WOTAN

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
$4,000,000
60 wagony
70%
(8.0/20)
140 km/h
50
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 WOTAN

Ulepszenia
Brak ulepszeń
Opis – Koszt RPN*

 


VALKYRIE

Koszt:
Siła pociągowa:
Niezawodność:
Przyśpieszenie:
Prędkość:
RPN*
Z loterii
16 wagony
80%
(10.0/20)
200 km/h
None
Lokomotywy Elektryczne   Era 6 VALKYRIE 480x192